Behandlingsassistent/Socialpedagog jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Uppsala från den arbetsgivaren.

Familjehem/jourhem sökes

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 26
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.


Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.


I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!

Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Om uppdraget

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??


Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?Familjehem?

Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.

Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??

Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??

En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.Jourhem?

Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?

Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

För att kunna bli familjehem/jourhem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Vill du veta mera eller har frågor kan du alltid kontakta oss på jobb.tryggabarn@vivant.se

Med vänliga hälsningar

Trygga barn Vivant

Ansök nu

Familjehem/jourhem sökes

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 23
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.


Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.


I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!

Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Om uppdraget

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??


Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?Familjehem?

Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.

Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??

Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??

En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.Jourhem?

Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?

Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

För att kunna bli familjehem/jourhem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Vill du veta mera eller har frågor kan du alltid kontakta oss på jobb.tryggabarn@vivant.se

Med vänliga hälsningar

Trygga barn Vivant

Ansök nu

Sommarvikarie behandlingsassistent

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 6
Nu söker vi på Lenagårdens behandlingshem sommarvikarierande behandlingsassistenter för behandling av personer från 18 år med psykiatrisk problematik.

Om rollen

Att arbeta som behandlingsassistent på Lenagården innebär att du stöttar våra klienter i arbetet med den behandling som planerats så väl som att coacha och vara behjälplig i att organisera och genomföra sin vardag. Du samarbetar med behandlare, sjuksköterska och psykolog. Du har ansvar för att tillsammans med klienten strukturera vardagen samt att planera, genomföra och följa upp insatser. I arbetet ingår också dokumentation och läkemedelsdelegering från sjuksköterska.

Om Lenagårdens behandlingshem

Lenagården har 12 platser för heldygnsvård där vi erbjuder anpassade behandlingsprogram med KBT och DBT som bas. Vi ger stöd i de vardagliga situationerna och göromålen. Vi ser till personens styrkor och intressen, för att ta tillvara och utveckla dessa.

Din erfarenhet och kunskap

Du är gärna utbildad behandlingsassistent eller har erfarenhet av arbete i liknande verksamhet. Du ser möjligheter, är flexibel och har ett starkt engagemang för människor med psykiatrisk problematik. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:

Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Övrigt

Anställningsform: Timanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2024-03-15
För mer information kontakta: Verksamhetschef Sanna de Connick, 073-078 90 82
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se

Ansök nu

Sommarvikarie

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 28
Hej!
Vi på Sagahemmet söker sommarvikarier på timtjänst under juni, juli och augusti.
Sagahemmet är ett stödboende för missbrukare i hemlöshet. Ca 25 personer i jobbar här så inför semestrar rekryterar vi vikarier.
Vi vill att du har erfarenhet av att jobba med målgruppen och att du också är empatisk och bestämd.
Har du frågor, ring 073-920 64 46
/Per

Ansök nu

SiS ungdomshem Bärby söker vikarierande behandlingspedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av behandlingsarbete inriktad mot ungdommar, gärna från SiS eller annan statlig verksamhet.
• B- körkort.
• God svenska i tal och skrift.

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (vikariat) på heltid med start 2024-08-01 t.o.m. 2025-07-31.

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-06-25.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Interjuer och urval sker löppande.

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingsassistent natt till Eksätra HVB

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jun 4
Eksätra HVB

Eksätras målsättning är att erbjuda en individuellt anpassad behandling i en trygg, utvecklande och hemlik miljö. Du blir en del av ett engagerat team med stora möjligheter att göra skillnad för ungdomar och deras familjer. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka jobbet redan idag!

Eksätra HVB är ett kommunalt behandlingshem för barn och ungdomar i grundskoleålder med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik. Ofta med problematisk skolfrånvaro.
Eksätra HVB har plats för sex barn och ungdomar. Barn och ungdomar på Eksätra HVB är oftast placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Personalen består av bland annat socionomer, fritidspedagoger, beteendevetare, psykolog och behandlingsassistenter. Verksamheten har också egen kock.

Ditt uppdrag
Du jobbar vaken natt enligt schema, för att stötta och skapa trygghet för de placerade ungdomarna. Arbetsuppgifter inkluderar att finnas till för ungdomarna både praktiskt och genom samtal. Det kan innebära att sitta med en ungdom som har svårt att somna, ge medicin eller snygga till i huset så att det känns hemtrevligt. Vi lägger stor vikt vid att nätterna fungerar väl för ungdomarna då det påverkar deras mående på dagarna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete och erfarenhet av socialt arbete med ungdomar. Har du utbildning inom traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande ses det som meriterande. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av socialt arbete med annan målgrupp är ungdomar. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du behöver även ha B-körkort.

Som person är du lugn, vänlig och som kan ge god omsorg. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som är en flexibel person och kan se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

4 pedagogiska assistenter med körkort

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 6
Vi söker dig som kan arbeta som assistent åt en 21-årig kille med Austism, ADHD och utvecklingsstörning.
Ser gärna äldre söknade med arbetslivserfarenhet av Autism och ADHD.
Arbetsplatsen är förlagd hemma hos familjen i Uppsala. Går på DV måndag-fredag, du kommer att möta upp honom hemma. Du behöver hjälpa till med omvårdnad, personlig hygien, påklädning, matlagning, och att åka iväg på aktiviteter. Du behöver vara pedagogisk ha tålamod, ha kunskap och efarenhet av Autism, ADHD och utvecklingsstörning.
Han går på kortis var 4:e vecka.


Nu söker vi fyra assistenter på schemarad på ca 50%.
Arbetstid:
Tisdag - Fredag 15:00 - 22:00
Lördag jämn vecka: 10:00 - 18:00
Lördag ojämn vecka: 11.00 - 22:00Han går på kortis var 4:e vecka. Detta innebär att man är ledig under denna vecka helt.
Kvalifikationer:
Arbetat som personlig assistent
Kunskap och erfarenhet inom Autism, ADHD och utvecklingsstörning.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Drivande, självständig, påhittig, lyhörd
Du ska kunna simma då man i regel åker och badar varje fredag. Du som assistent behöver vara med i bassängen.
Körkort för manuell växellåda.Du som söker tjänsten bör se detta som ett långsiktigt uppdrag.
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och tålmodig som också gillar att arbete som varierar mellan högt och lågt tempo. Du besitter samtifigt förmågan av att vara lyhörd när du som personlig assistent behöver ta initiativ och när du behöver vara i bakgrunden.


Arbetet innebär att hjälpa honom i olika delar i vardagen och i hemmet som till exempel på/avklädning, intimhygien, olika träningsaktiviteter, massage samt att vara behjälplig vid matsituationer. Vill att du kan laga husmanskost.
Goda kunskaper i svenska språket är viktigt p.g.a kommunikation och även att du ska kunna tyda skriftliga arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera.


Med din ansökan bifogar du personligt brev, cv och foto.
Märk ansökan med Uppsala Sommar 2024
Ansökan mailas till malin.tered@lifecareassistans.se

Ansök nu

Behandlingspersonal som vill bidra till livsviktig förändring

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 13
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent eller behandlingspedagog på SiS en meningsfull utmaning!

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingspersonal är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning.
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg. 
• B- körkort.
• God svenska i tal och skrift.
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig (för att kvalificeras för en tjänst som behandlingspedagog).

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning (SÄVA) på ett år på heltid. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2022-06-03.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingspedagog 100%, vikariat, HVB Dalilagården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 3
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på HVB Dalilagården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten
Dalilagården är en familjär behandlingsenhet ca 25 km öster om Uppsala, avskilt belägen i en tvåvåningsvilla.
Enheten riktar sig till ungdomar mellan 15–19 år med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där kontaktperson/ behandlare, psykolog, sjuksköterska samt läkare samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.  
Dalilagården är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Som behandlingspedagog hos oss på Dalilagården kommer du huvudsakligen att arbeta med:
-Behandlingsinterventioner 
-Dokumentation
-Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter
-I tjänsten ingår även vardagliga sysslor

Vem är du?    
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.  Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har minst en två-åring eftergymnasial utbildning såsom behandlingspedagog/socialpedagog.

Det är även meriterande om du:
-har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri
-har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod
-har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering

Tjänstgöringsgrad och tillträde:
100 % 1 års vikariat med möjlighet till förlängning. Enligt överenskommelse

Arbetstid:
Ett 4 veckors rullande schema med varierande dag, kväll, natt och helg

Lön:
Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.

Övrigt:
-B-körkort krävs för tjänsten.
-Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  
-Sista ansökningsdag är den 2/6 2024, vänta inte med din ansökan då vi kommer hanterar ansökningarna löpande.  
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sama Saleh på telefonnummer 072–5436818, sama.saleh@humana.se 
Om Humana 
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Jour- och familjehem / Kontaktfamilj

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 1
Intresserad att vara Jour- och familjehem samt Kontaktfamiljer?
Vill du göra verklig skillnad i en ung persons liv?
Sapling Jour- och familjehem söker extraordinära individer med en varm och stabil famn, redo att öppna sina hjärtan och hem för barn och ungdomar i behov av trygghet och kärlek. Som jour- och familjehem eller kontaktfamilj får du möjligheten att vara en livsförändrande kraft i en ung persons liv och vara en del av vår gemenskap som strävar efter att skapa värde för utsatta individer.
Vad innebär det att vara jour- och familjehem eller kontaktfamilj hos oss?
Som jour- och familjehem eller kontaktfamilj spelar du en avgörande roll i en ung persons liv. Du erbjuder en trygg och stabil miljö där barn och ungdomar kan växa och utvecklas. För oss är det avgörande att våra placerade barn och ungdomar får uppleva en omsorgsfull och trygg miljö där deras behov prioriteras.
Vilka krav ställer vi på dig?
Vi söker engagerade och stabila vuxna som har plats och kärlek att ge till barn och ungdomar i behov av en andra chans. Du måste vara godkänd av vår jour- och familjehemskonsulent och vara beredd att genomgå en utredning för att bedöma din lämplighet som jour- eller familjehem. Det är viktigt att du tidigt är medveten om att utdrag från belastningsregistret kommer att krävas.
Vi ser framför oss en familj där trygghet och omsorg genomsyrar varje hörn, där egna barn och placerade barn känner sig välkomna och sedda.
Vad kan du förvänta dig av oss?
På Sapling är vi mer än bara en organisation - vi är en gemenskap av människor som tror på människans förmåga att växa och blomstra. Sapling betyder ungt träd som kan växa och bli hur stor och stark som helst bara den har rätta förutsättningarna. Här skapar vi dessa förutsättningar, och som en del av vår gemenskap får du stöd, vägledning och en känsla av samhörighet när du hjälper en ung person att upptäcka sin fulla potential.
Sätt din prägel på framtiden och bli en del av något större. Ansök idag för att göra skillnad i en ung persons liv och skapa en ljusare framtid för alla.
Kontakta oss för mer information och intresseanmälan, läs mer på https://www.sapling.se/jour-och-familjehem
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ansök nu

Behandlingpersonal sommarvikariat på SiS Ungdomshem Bärby

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 25
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspersonal på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Du ska ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB- verksamehet eller från vård- och omsorg. 
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på  https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Anställning
Tjänsten är en sommarvikariat på tre månader. Startdatum: 2024-06-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-05-16.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Sommarvikariat som behandlingspedagog på HVB Region Uppland

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 30
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb som timvikarie på våra HVB hem i Region Uppland och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv. 
Om tjänsten
Region Uppland består av 8 HVB verksamheter samt 2 stödboenden, totalt 10 enheter. På våra enheter kan du möta ungdomar med socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik, självdestruktivt beteende i olika former, riskbruk samt sexuella beteendeproblem. Vi söker nu dig som vill jobba extra med barn och ungdomar i åldrarna 14-20 år som bor på våra HVB-hem.
Vi arbetar främst med evidensbaserade metoder, framförallt Kognitiv Beteende Terapi (KBT), inslag av DBT samt motiverande samtal (MI).

Som timvikarie hos oss i Region Uppland kommer detta främst vara dina arbetsuppgifter:
- Arbeta utifrån våra behandlingsmetoder och individens behandlingsplan
- Dokumentation
- Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter
- Samt vardagliga sysslor som exempelvis matlagning, städ, skjutsa till läkarbesök och aktiviteter  
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.?Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.

Det är även meriterande om du:
- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga
- har erfarenhet av arbete på HVB-hem
- har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod
- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
- har en eftergymnasial utbildning om minst 1,5 år med inriktning barn och unga alternativt en pågående utbildning

Övrigt:
B-körkort krävs för tjänsten.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Har god datorvana.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se här för att beställa utdrag. 
Tjänsten är en visstidsanställning och arbetstiden är dag, kväll, natt och helg       
Intervjuer kommer att ske löpande.      
Känner du att du är rätt person att arbeta med målgruppen vi beskrivit ovan? Hör då gärna av dig till oss! Hoppas vi ses!

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Behandlingspedagog 100 % HVB NATTVAK Bellagården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 11
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på vår verksamhet HVB Bellagården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.


Om tjänsten

Bellagården är en familjär behandlingsenhet ca 3 mil nordväst om Uppsala.

Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 15–19 år med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där kontaktperson/ behandlare, psykolog, sjuksköterska samt läkare samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.Bellagården är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar. 


Vi arbetar utifrån metoderna KBT (kognitiv beteendeterapi) och inslag av DBT. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.Som behandlingspedagog nattetid hos oss på Bellagården kommer du huvudsakligen att arbeta med.

- Trygghetsskapande aktiviteter, såsom tillsyn och omsorg

- HSL-insatser

- Dokumentation

- I tjänsten ingår även vardagliga sysslor Vem är du?

Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.

Vi söker främst dig som är behandlingspedagog/socialpedagog och har erfarenhet av att arbeta på HVB. Vi tar gärna emot intresse från dig som har annan utbildning som tex. socionom, beteendevetare eller annan dokumenterad erfarenhet.     


Det är även meriterande om du:

- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga inom målgruppen

- har erfarenhet av KBT, DBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod

- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering   


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datavana.

Så brinner du för den här målgruppen och vill vara med och göra skillnad så sök den här tjänsten!    


Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Peyman Saleh på telefonnummer 072?700 15 76  eller på mail peyman.saleh@humana.se 


Arbetstid och tjänstgöringsgrad: ca 70–85%, vaken natt. 


Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. 


Sista ansökningsdag är den 12/5, vänta inte med din ansökan då vi kommer hanterar ansökningarna löpande.      


Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.

Ansök nu

Sommarvikariat som behandlingspedagog på HVB Region Uppland

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 23
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb som timvikarie på våra HVB hem i Region Uppland och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv. 
Om tjänsten
Region Uppland består av 8 HVB verksamheter samt 2 stödboenden, totalt 10 enheter. På våra enheter kan du möta ungdomar med socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik, självdestruktivt beteende i olika former, riskbruk samt sexuella beteendeproblem. Vi söker nu dig som vill jobba extra med barn och ungdomar i åldrarna 14-20 år som bor på våra HVB-hem.
Vi arbetar främst med evidensbaserade metoder, framförallt Kognitiv Beteende Terapi (KBT), inslag av DBT samt motiverande samtal (MI).

Som timvikarie hos oss i Region Uppland kommer detta främst vara dina arbetsuppgifter:
- Arbeta utifrån våra behandlingsmetoder och individens behandlingsplan
- Dokumentation
- Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter
- Samt vardagliga sysslor som exempelvis matlagning, städ, skjutsa till läkarbesök och aktiviteter  
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.?Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.

Det är även meriterande om du:
- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga
- har erfarenhet av arbete på HVB-hem
- har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod
- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
- har en eftergymnasial utbildning om minst 1,5 år med inriktning barn och unga alternativt en pågående utbildning

Övrigt:
B-körkort krävs för tjänsten.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Har god datorvana.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se här för att beställa utdrag. 
Tjänsten är en visstidsanställning och arbetstiden är dag, kväll, natt och helg       
Intervjuer kommer att ske löpande.      
Känner du att du är rätt person att arbeta med målgruppen vi beskrivit ovan? Hör då gärna av dig till oss! Hoppas vi ses!

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Vik. behandlingsassistenter sökes

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 9
Omsorgshuset Sunnersta HVB ligger i bostadsområdet Sunnersta i Uppsala. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med psykiska sjukdomar, till exempel schizofreni, bipolär sjukdom eller olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har plats för 13 klienter.
Som behandlingsassistent arbetar du för att uppfylla varje klients individuella mål med placeringen. Arbetsuppgifterna är varierande, förutom klientarbetet så innefattar det städning, medicinutdelning, matlagning, åka på utflykter med mera. Varje dag startas med en planering av dagen och arbetsfördelning.
Som vikarie kommer du att ringas in på pass med kort varsel samt ha planerade pass, t.ex. i samband med ordinarie personals semester. Speciellt under sommarperioden juni-augusti har vi ett ökat behov av vikarier, men även innan dess.
Arbetstiderna är varierande, för tillfället har vi dagpass (kl 07,00-14,30) och dygnspass (vanligtvis kl 14,00-23,00, sovande jour kl 23,00-07,00, sen fortsatt arbetstid 07,00-14,30). Tiderna kan komma att ändras.
Krav är slutförd eller pågående relevant utbildning. Erfarenhet inom området är meriterande.
Körkort är meriterande.
Kallelser till intervju sker löpande under ansökningstiden. Annonsen kan komma att tas bort i förtid om rekryteringen bedöms vara avslutad.
Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Vi söker extrapersonal för sommaren

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 8
Rätt stöd stödboende söker sommarpersonal till vår verksamhet i Uppsala
Vi tar emot ungdomar, främst i åldrarna 16-20 år, som behöver fortsatt kvalificerat stöd efter en behandling i HVB, familjehem eller SiS.
Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag och tydliga egna behovsbedömningar och planeringar. Vi tror på vikten av att synliggöra framsteg och ärligt utvärdera områden där målen kan vara svåra att nå. Vi betonar betydelsen av att ungdomarna som är hos oss är delaktiga och uppfattar att vi genuint bryr oss om dem.
Vi har som mål att ungdomarna ska uppnå tydliga mål inom fyra områden: ADL, boende, sysselsättning och social samvaro.


Arbetsuppgifter
Som ungdomscoach pa? va?rt sto?dboende arbetar du med att skapa tydlighet och struktur i ungdomarnas vardag samtidigt som du sto?ttar och va?gleder dem utifra?n deras respektive behov och förutsättningar.
Du sto?ttar dem i det dagliga/praktiska arbetet i boendet sa? som matlagning och sta?dning, skolgång genom b la. la?xhja?lp, du medverkar vid fritidsaktiviteter, vid beso?k hos olika myndigheter osv. Du har en na?ra samverkan med socialtja?nst, god man, skola, fo?reningsliv etc. vilka a?r aktuella i ungdomarnas liv.
Du deltar aktivt i att göra behovsbedömningar, planera stödinsatser och följa upp dessa.


Kvalifikationer
Vi söker dig som är stabil och trygg i dig själv, helst över 25 år. Vi värderar tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga högt. Arbetet ställer stora krav både på samarbete och förmåga att arbeta självständigt.
Du har adekvat utbildning (socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingsassistent etc.) eller annan relevant utbildning. Meriterande a?r utbildning/erfarenhet inom lösningsfokuserat förhållningssätt, MI, ART och KBT. Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.


Anställningsform och arbetstid
Timanställning. Tjänsten är schemalagd, kväll och helg.
Lo?n
Individuell lönesättning.
För tjänsten krävs
B-körkort
samt utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.


Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
Vi tar emot anso?kan via e-post:
info@rattstod.se

Ansök nu

Behandlingsassistent till två nyöppnade HVB-hem

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 11
Vi söker engagerade och kvalificerade behandlingsassistenter att ansluta sig till vårt team på Frodida Vård & Vikansa AB. Vi kommer inom kort att öppna upp dörrarna till två nya HVB-hem, Åkerby & Division, och där vill vi ha dig. Vi är ett dedikerat team med mångårig erfarenhet och kompetens som strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö för varje individuell ungdom.
Arbetsuppgifter:
Daglig vård och stöd: Tillhandahålla daglig omsorg och stöd för ungdomarna i enlighet med deras individuella vårdplaner.
Implementering av behandlingsplaner: Arbeta nära med det terapeutiska teamet för att stödja implementeringen av individuella behandlingsplaner, inklusive KBT och andra terapeutiska metoder.
Aktivitetsplanering: Planera och genomföra meningsfulla aktiviteter och program för att främja socialt och emotionellt välbefinnande.
Deltagande i teammöten: Delta i regelbundna möten för att diskutera framsteg, utmaningar och utvärdera ungdomarnas behov.
Samarbete med föräldrar/vårdnadshavare: Skapa och upprätthålla en öppen och effektiv kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare för att stödja en helhetsinriktad vård.

Kvalifikationer:
Erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar i liknande miljö.
Relevant utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan relaterad disciplin som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Grundläggande förståelse för kognitiv beteendeterapi och andra terapeutiska metoder.
Förmåga att skapa en trygg och stödjande miljö för unga människor.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Flexibilitet och förmåga att arbeta i ett dynamiskt team.

Ansökan:
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är lämplig för rollen som Behandlingsassistent. Ange "Behandlingsassistent - och ditt för- och efternamn" i rubriks-/ämnesraden. Sista ansökningsdag är 2024-05-20.
Vi ser fram emot att få välkomna engagerade och kompetenta behandlingsassistenter till vårt team. Vi vill tillsammans med dig skapa en meningsfull och positiv inverkan på barnens och ungdomarnas liv.

Ansök nu

Boendestödjare - timanställning

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 1
Vibor har bedrivit omsorgsverksamhet i Uppsala sedan 1997 och stödboende sedan 2012. Vi har fokus på arbete med barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi tar även emot personer med olika former av psykisk ohälsa samt ensamkommande unga vuxna. I stödboendet ger vi dagligt stöd med innehåll utifrån uppdrag från socialtjänsten. Våra träningslägenheter ligger i vanliga flerfamiljshus i centrala Uppsala. Verksamheten är bemannad dygnet-runt-året-om och har sovande jour. Det stöd vi erbjuder är mycket strukturerat och individanpassat. Vi planera alla insatser veckovis inom arbetsteamet under ledning av vår verksamhetschef som är legitimerad psykolog. Han handleder även personalen direkt i det dagliga arbetet. Vi stöder de boende att klara av allt som behövs i vardagen som hygien, hushåll, ekonomi, skolarbete, praktik m.m. Vi stödjer dem också till att skapa en meningsfull fritid och ett sunt socialt nätverk.


Vi söker personer med utbildning, pågående utbildning eller arbetslivserfarenhet inom fältet socialt arbete. Du som studerar till socionom, beteendevetare eller psykolog och vill komplettera studierna med lite praktik och ha en stabil extrainkomst kan vara den person vi söker. Strukturerad dokumentation är ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet, så det är mycket viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Framför allt är det viktigt att du har en naturlig nyfikenhet och ett genuint intresse för människor och är en person som ser möjligheter framför hinder och är lösningsorienterad. Du ska tycka om att vara en del av ett team och vilja utvecklas genom att lära nytt. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett absolut krav samt ett utdrag ur Polisens misstanke- och brottsregister som är utan anmärkningar och max 6 månader gammalt. Som boendestödjare på Vibor utgår allt arbete från vårt huvudkontor vid Ekeby bruk i Uppsala. Här planerar och dokumenterar vi allt arbete. Huvuddelen av arbetet sker dock genom besök och aktiviteter tillsammans med de som bor hos oss i våra träningslägenheter på olika platser i centrala Uppsala. Vi hjälper till med skolarbete och har tätt samarbete med skola och arbetsplatser för att hjälpa den enskilde att lyckas. Vi stödjer efter behov den enskilde i att planera sin vardagsekonomi, klara av att sköta ett hushåll och sin hälsa samt få en konstruktiv och utvecklande fritid med positivt umgänge. Tät och kvalificerad handledning ges som stöd i arbetet.

Ansök nu

Boendestödjare - tillsvidare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Apr 1
Vibor har bedrivit omsorgsverksamhet i Uppsala sedan 1997 och stödboende sedan 2012. Vi har fokus på arbete med barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi tar även emot personer med olika former av psykisk ohälsa samt ensamkommande unga vuxna.
I stödboendet ger vi dagligt stöd med innehåll utifrån uppdrag från socialtjänsten. Våra träningslägenheter ligger i vanliga flerfamiljshus i centrala Uppsala. Verksamheten är bemannad dygnet-runt-året-om och har sovande jour. Det stöd vi erbjuder är mycket strukturerat och individanpassat.
Vi planera alla insatser veckovis inom arbetsteamet under ledning av vår verksamhetschef som är legitimerad psykolog. Han handleder även personalen direkt i det dagliga arbetet. Vi stöder de boende att klara av allt som behövs i vardagen som hygien, hushåll, ekonomi, skolarbete, praktik m.m. Vi stödjer dem också i att skapa en meningsfull fritid och ett sunt socialt nätverk.
Som boendestödjare på Vibor utgår allt arbete från vårt huvudkontor vid Ekeby bruk i Uppsala. Här planerar och dokumenterar vi allt arbete. Huvuddelen av arbetet sker dock genom besök och aktiviteter tillsammans med de som bor hos oss i våra träningslägenheter på olika platser i centrala Uppsala. Vi hjälper till med skolarbete och har tätt samarbete med skola och arbetsplatser för att hjälpa den enskilde att lyckas. Vi stödjer efter behov den enskilde i att planera sin vardagsekonomi, klara av att sköta ett hushåll och sin hälsa samt få en konstruktiv och utvecklande fritid med positivt umgänge.
Vi söker en person med utbildning och arbetslivserfarenhet inom fältet socialt arbete. Strukturerad dokumentation är ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet, så det är mycket viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Framför allt är det viktigt att du har en naturlig nyfikenhet och ett genuint intresse för människor och är en person som ser möjligheter framför hinder och är lösningsorienterad.
Du ska tycka om att vara en del av ett team och vilja utvecklas genom att lära nytt. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett absolut krav samt ett utdrag ur Polisens misstanke- och brottsregister som är utan anmärkningar och max 6 månader gammalt.
Den utlysta tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning i sex månader.
Vi undanber oss ansökningar från dig som varken har eftergymnasial utbildning eller motsvarande meriter inom fältet som eftersöks.

Ansök nu

Socialpedagog

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 25
Region Uppsala folkhögskola

Kultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna Konst, Kultur, Region Uppsala folkhögskola, Staben samt konferensanläggningen Wiks slott. Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en hög kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö.

Vår verksamhet
Region Uppsala folkhögskola – Här växer kunskap och människor

Region Uppsala folkhögskola är en mötesplats för folkbildning och kultur. Genom folkbildning skapar vi möjligheter för människor att hitta kunskap och vägledning i strävan efter personlig utveckling. Folkbildning håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin genom att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kunskap, nyfikenhet och utveckling är ledord för hur vi arbetar. Vi har ett brett utbud av kurser med fokus på kultur, hälsa, natur och språk och genomför nu folkhögskoleutbildning i Heby, Tierp, Uppsala och på den anrika anläggningen Wik som ligger i anslutning till Wiks slott.

Region Uppsala folkhögskola växer och vi söker därför en socialpedagog till vår enhet i Uppsala.

Ditt uppdrag
Du kommer att fånga upp deltagare/elever och skapa trygghet i skolans lokaler under raster, luncher samt vara en resurs i olika klassrumssammanhang. Undervisningen på folkhögskolan sker oftast i mindre grupper där en lugn och trygg atmosfär skapas. Erfarenhetsutbyte som källa till ökad kunskap och förståelse för likheter och olikheter är viktigt. Att bygga och stärka självförtroende är centralt. Arbetet på folkhögskolan är berikande men det kan samtidigt vara svårt och krävande. Det kan finnas flera utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. En del av uppdraget är att tillsammans med deltagarna ordna eftermiddagsaktiviteter, som film, spel och andra kreativa inslag.

Ditt uppdrag är att arbeta motiverande i relation till deltagare/elever och du kommer att ingå i deltagarhälsoteamet på 3–4 personer. Arbetet sker dagtid 8.00-16.30, och visst kvällsarbete kan förekomma.

Dina kvalifikationer
Du har en socialpedagogisk utbildning samt erfarenhet av arbete med unga vuxna. Du har god kunskap och erfarenhet om lågaffektivt bemötande, är trygg, prestigelös, och har god självkännedom. Du har utbildning inom NPF och/eller ångestproblematik.

Vi ser som meriterande om du har erfarenhet av studier eller arbete på folkhögskola, kunskaper i flera språk, eller arbete med missbruk och kriminalitet.

Din kompetens
Du har en rak och tydlig kommunikation och är van att möta konflikter. Viktigt i uppdraget är att kunna skapa goda och trygga relationer. Du är socialt kompetent, är genuint intresserad och nyfiken på människor och kan samarbeta med alla. Viktigt är att kunna vara flexibel och kunna arbeta i såväl kris som i stiltje. Du är ansvarstagande, engagerad och strukturerad och kan forma din egen arbetstid.

Vi erbjuder
En heltidstjänst (100%) tillsvidare som socialpedagog.

Arbetet är primärt förlagt till enheten i Uppsala, Jan Brauners väg 3, men vissa arbetsuppgifter kan ske på skolans övriga enheter i regionen.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta Magnus Hurtig, rektor och enhetschef, på telefonnummer 070-839 91 21

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

SiS ungdomshem Bärby söker behandlingspersonal

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog/behandlingsassistent hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog/behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig (behandlingspedagog). Avslutad gymnasieutbildning (behandlingsassistent)
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsterna är en tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-04-14. Rekrytering sker löpande.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingsassistent till Idun stödboende och Flerstegsboendet

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 15
Idun stödboende och Flerstegsboendet

Har du erfarenhet av arbete med personer med missbruksproblematik? Vill du arbeta med stödinsatser, dokumentation och motivationssamtal? Då är det här jobbet för dig!

Som medarbetare hos oss märker du vårt driv och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vilket skapar stolthet och deltagande i vårt dagliga arbete.

Vi söker nu behandlingsassistent till Idun stödboende och Flerstegesboendet vilka båda är nyktra och drogfria stödboenden med dagliga stödinsatser från personalen. Idun har 14 platser för kvinnor med beroendeproblematik. Flerstegsboendet har 29 platser för män och är uppdelat på tre enheter/steg, boendet inrymmer även ett härbärge.

Läs mer om Idun här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/boende-beroende/idun-stodboende/) och om Flerstegsboendet här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/boende-beroende/flersteget-stodboende/)

Ditt uppdrag
I rollen som behandlingsassistent kommer du först och främst att arbeta med socialt stödjande insatser och ansvara för att skapa en stabil och trygg miljö på stödboendet. Vissa praktiska och administrativa uppgifter tillkommer. Tjänsten avser arbete både på Idun och Flerstegsboendet, dag-, kvälls- och helgtid.

I uppdraget ingår även att:

• vara kontaktperson för ett antal boende
• ha kontakt och samarbeta med myndigheter och sjukvårdenDin bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med beroendeproblematik som behandlingsassistent och som har eftergymnasial behandlingsassistentutbildning eller vårdutbildning med inriktning psykiatri.

Har du utbildning inom MI (motiverande samtal) och/eller utbildning inom NP (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ses det som meriterande. Det är även en fördel om du har kunskaper i LAB (lågaffektivt bemötande). Vidare kräver arbetet att du har datavana, goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt B-körkort.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du har även förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en flexibel person som har kan se möjligheter i förändringar. Vi ser även att du samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Enhetschef Mattias Ekman, 018- 727 15 57

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta:
Enheten för kompetensförsörjning, 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Vision, Sofia Veneman, 018-727 12 13
Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Kommunal, 010-442 82 04

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Behandlingsassistenter sommarvikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
Du ska ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB- verksamehet eller från vård- och omsorg. 
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på  https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning från och med 24-06-01 till och med 24-08-31.

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-04-02.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Sommarvikariat som behandlingspedagog på HVB Region Uppland

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 29
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb som timvikarie på våra HVB hem i Region Uppland och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv. 


Om tjänsten

Region Uppland består av 8 HVB verksamheter samt 2 stödboenden, totalt 10 enheter. På våra enheter kan du möta ungdomar med socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik, självdestruktivt beteende i olika former, riskbruk samt sexuella beteendeproblem. Vi söker nu dig som vill jobba extra med barn och ungdomar i åldrarna 14-20 år som bor på våra HVB-hem.

Vi arbetar främst med evidensbaserade metoder, framförallt Kognitiv Beteende Terapi (KBT), inslag av DBT samt motiverande samtal (MI).Som timvikarie hos oss i Region Uppland kommer detta främst vara dina arbetsuppgifter:

- Arbeta utifrån våra behandlingsmetoder och individens behandlingsplan

- Dokumentation

- Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter

- Samt vardagliga sysslor som exempelvis matlagning, städ, skjutsa till läkarbesök och aktiviteter  


Vem är du?

Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.?Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.Det är även meriterande om du:

- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga

- har erfarenhet av arbete på HVB-hem

- har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod

- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering

- har en eftergymnasial utbildning om minst 1,5 år med inriktning barn och unga alternativt en pågående utbildningÖvrigt:

B-körkort krävs för tjänsten.

Du behärskar svenska i tal och skrift.

Har god datorvana.

Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  


Tjänsten är en visstidsanställning och arbetstiden är dag, kväll, natt och helg       


Intervjuer kommer att ske löpande.      


Känner du att du är rätt person att arbeta med målgruppen vi beskrivit ovan? Hör då gärna av dig till oss! Hoppas vi ses!Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Sommarvikariat som behandlingspedagog på HVB Region Uppland

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 27
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb som timvikarie på våra HVB hem i Region Uppland och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv. 


Om tjänsten

Region Uppland består av 8 HVB verksamheter samt 2 stödboenden, totalt 10 enheter. På våra enheter kan du möta ungdomar med socialt nedbrytande beteende, känsloregleringsproblematik, självdestruktivt beteende i olika former, riskbruk samt sexuella beteendeproblem. Vi söker nu dig som vill jobba extra med barn och ungdomar i åldrarna 14-20 år som bor på våra HVB-hem.

Vi arbetar främst med evidensbaserade metoder, framförallt Kognitiv Beteende Terapi (KBT), inslag av DBT samt motiverande samtal (MI).Som timvikarie hos oss i Region Uppland kommer detta främst vara dina arbetsuppgifter:

- Arbeta utifrån våra behandlingsmetoder och individens behandlingsplan

- Dokumentation

- Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter

- Samt vardagliga sysslor som exempelvis matlagning, städ, skjutsa till läkarbesök och aktiviteter  


Vem är du?

Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.?Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.Det är även meriterande om du:

- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga

- har erfarenhet av arbete på HVB-hem

- har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod

- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering

- har en eftergymnasial utbildning om minst 1,5 år med inriktning barn och unga alternativt en pågående utbildningÖvrigt:

B-körkort krävs för tjänsten.

Du behärskar svenska i tal och skrift.

Har god datorvana.

Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.  


Tjänsten är en visstidsanställning och arbetstiden är dag, kväll, natt och helg       


Intervjuer kommer att ske löpande.      


Känner du att du är rätt person att arbeta med målgruppen vi beskrivit ovan? Hör då gärna av dig till oss! Hoppas vi ses!Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR

Ansök nu

Vikarierande behandlingspersonal till SiS ungdomshem Bärby

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 30
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant vikariat på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som vikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
·       Avslutad gymnasieutbildning

·       Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri eller HVB- verksamhet

·       B- körkort 

·       God svenska i tal och skrift

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-03-31.
Urval och intervjuer sker löpande.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Bärby söker behandlingsassistent, natt

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 6
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är vaken natt enligt schema

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg. 
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, 75 % och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-03-27

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

SiS ungdomshem Bärby söker behandlingsassist, natt vik 6 månader

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 6
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och  dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är vaken natt enligt schema

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. 

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg. 
• B- körkort 
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 75 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-03-27

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingsassistent till Brogården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 5
Brogården

Har du erfarenhet av arbete med barn och föräldrar? Söker du efter ett lärorikt och mångsidigt arbete? Då kan tjänsten som behandlingsassistent på Brogården vara något för dig!

Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0-12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation, där brister i föräldrarnas omsorgsförmåga har skapat oro för barnens omvårdnad och utveckling. Målsättningen med allt vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling, samt utvecklingsmöjligheten i föräldra-barn relationen, i fokus. Övergripande för vårt arbete med barnen och deras föräldrar är att vårt arbete ska utföras så förutsägbart, tryggt och rättssäkert som möjligt.

Ditt uppdrag
Som behandlingsassistent är du ansvarig för det praktiska och miljöterapeutiska arbetet på institutionen. Du ingår i team som arbetar utifrån det uppdrag som överenskommits med kommunens socialtjänst och familjen. Uppdraget innebär att du ansvarar för den praktiska planeringen och utförandet gentemot familjerna, för vilka metoder/verktyg som ska användas för att fullfölja uppdraget och vara avdelningsansvarig samt ansvara för den fysiska miljön. Tjänsten innefattar schemalagd kväll- och helgtjänstgöring året runt.

Det ingår även att dokumentera insatser och aktiviteter i aktuellt journalföringssystem, stödja och motivera familjer med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter, bidra till trygghet samt bygga relationer och ge stöd med starkt fokus på beteendeförändring.

Din bakgrund
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom socialt arbete eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du socionomutbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och föräldrar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på institution. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du behöver även ha B-körkort och kunskaper i journalföring, till exempel Lifecare eller Procapita. Det är en fördel om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska. Det är även meriterande om du har kunskaper om våld i nära relation.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Linda Kinell, enhetschef, 018-727 71 23.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 24 30.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Boendestödjare Behovspersonal / Sommarvikarie

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Mar 3
Utslussen Vård AB är ett vård och omsorgsföretag med verksamhet i Uppsala och Boden. För vidare information om företaget vänligen besök hemsidan.
Vår verksamhet vid Utslussen Träningslägenheter i Uppsala söker förstärkning i vår vikariepool, för att stödja verksamheten vid semestrar, sjukfrånvaro och arbetsanhopning. Vi kommer kalla till intervju löpande under ansökningstiden.
Socialpedagogik eller annan likvärdig utbildning är ett krav. Dock kan vi även acceptera sökande med pågående studier inom socialpedagogik, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
Meriterande är om utbildning finns inom KBT, Motiverande intervju (MI) samt CRA eller annan evidensbaserad metod.
Som sökande skall du har god vana att att uttrycka dig i skrift, då en del av arbetet är dokumentation i form av journalföring, månadsrapportering samt upprättande av genomförandeplaner.
Andra krav:
* Personlig lämplighet, stort engagemang och en god värdegrund.
* Självgående och stor ansvarskänsla
* Körkort
* Registerutdrag från Polisen (Ostraffad)
* Behärska svenska i tal och skrift (Tillföljd av arbetsspråk samt dokumentation)
* Gärna erfarenhet av att jobba med ungdomar med psykosocial problematik
Om tjänsten:
Tjänsten som boendestödjare innefattar psykosocialt arbete med ungdomar i behov av stort stöd i vardagen, där personalen genom sitt engagemang skapar viktiga relationsband med ungdomarna.
En del av ungdomarna kan vara utåtagerande, vilket ställer krav på att sökande till tjänsten bör ha vana att arbeta med den typen av ungdomar.
Personalen jobbar strukturerat och har ett salutogent förhållningssätt mot ungdomarna där fokus ligger på det fungerande hos ungdomen.
Övergripande innefattar tjänsten att stödja ungdomarna i träningslägenheter runt om i Uppsala till att få en fungerande vardag, samt vara kontaktperson åt en del av ungdomarna. Du skall även kunna upprätta genomförandeplan enligt BBIC samt kunna journalföra de insatser som genomförs. Upprättande av månadsrapporter är även en del av arbetsuppgifterna.
Viktigt är att du som söker är självgående och har stor ansvarskänsla, då arbetsdagen till stor del planeras tillsammans med dina kollegor. Du bör vara strukturerad och ha förmågan att med kort varsel ändra din planering, då arbetsdagen snabbt kan variera från början till slut.
För att vara lämplig för tjänsten krävs även att du bor i Uppsala samt att du har en livssituation som tillåter att du kan ha schemalagd beredskap i hemmet.

Ansök nu

Behandlingsassistent till Östra Aros HVB

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 21
Östra Aros HVB

Är du utbildad behandlings- eller socialpedagog och har erfarenhet av arbete med barn och unga? Vill du vara med och bidra till meningsfull tid för ungdomar tillsammans med engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker till rollen som behandlingsassistent hos oss på Östra Aros HVB. Välkommen med din ansökan!

Östra Aros HVB (hem för vård eller boende) är ett boende för flickor och pojkar i åldersgruppen 14–19 år som har ett placeringsbeslut från socialtjänsten. Boendet ligger i stadsdelen Ulleråker med promenadavstånd till Fyrisån och naturområdet Kronåsen och har nio platser plus ett jour- och akutrum. Våra boende har egna rum och gemensamt badrum och kök. Det finns också gemensamma utrymmen som matsal, gym, studierum och vardagsrum. Boendet är bemannat dygnet runt runt med vaken nattpersonal. Här arbetar behandlingsassistenter och enhetschef för ett tryggt boende med god omvårdnad där placeringstiden för våra boende ska upplevas som meningsfull.

Ditt uppdrag
I ditt uppdrag som behandlingsassistent kommer du att ansvara för att skapa en stabil och trygg miljö samt stödja och motivera ungdomar. Du kommer att arbeta med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter samt skapa trygghet, bygga relationer och ge stöd med starkt fokus på beteendeförändring. Det ingår dessutom att dokumentera insatser och aktiviteter i aktuellt journalföringssystem samt hjälpa och stötta boende till att finna en meningsfull fritid. Du kommer också att ha kontakt och samarbeta med myndigheter, vara kontaktperson för ett antal ungdomar, skapa struktur och rutiner samt ge stöd i utförandet av hushållssysslor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning som behandlings- eller socialpedagog, eller annan yrkeshögskoleutbildning (yh-utbildning) som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete med barn och unga och som behandlingsassistent eller socialpedagog. Arbetet kräver också att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, it-kunskaper samt att du har B-körkort.

Det är meriterande om du har utbildning inom:

• Traumamedveten omsorg
• Lågaffektivt bemötande
• MI (motiverande samtal)
• NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
• Signs of Safety
• Systemteori.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom du som är bra på att ta initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Gustav Widegren, enhetschef, 018-727 72 36.

Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09.
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 24 30.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Behandlingspersonal till SiS ungdomshem Bärby

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 7
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog/behandlingsassistent hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog/behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor.  I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig (behandlingspedagog). Avslutad gymnasieutbildning (behandlingsassistent)
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsterna är en tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-03-06

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Utredningsassistent (helgvikariat) till Övernäs akut- och utredningshem

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 7
Övernäs akut- och utredningshem

Just nu söker vi på Övernäs akut- och utredningshem dig som vill arbeta som utredningsassistent på helgen. Här blir du en viktig person för våra ungdomar i att ge dem en meningsfull fritid och skapa aktiviteter. Du får stötta ungdomarna och motivera dem till att delta i planerade aktiviteter samt erbjuda dem grundläggande omsorg och stöd i att ta hand om själva. Låter detta som ett passande jobb för dig? Välkommen med din ansökan!


Övernäs akut- och utredningshem är ett kommunalt HVB med tio platser för ungdomar med psykosocial problematik. Vi arbetar på uppdrag av socialförvaltningen. Våra ungdomar är mellan 13 och 20 år gamla och de flesta bor hos oss under en period på två till tre månader. Runt varje ungdom finns ett team bestående av teamledare, utredare, kontaktpersoner, lärare och psykolog. Teamet strävar efter att få placeringen att fungera och föreslå insatser efter utredningstiden.

Ditt uppdrag
Som utredningsassistent på helgen är du en viktig person för våra ungdomar i att ge dem en meningsfull fritid och skapa aktiviteter. Arbetet innebär främst att stötta ungdomarna och motivera dem till att delta i planerade aktiviteter samt erbjuda dem grundläggande omsorg och stöd i att ta hand om sig själva. Du coachar och vägleder också ungdomarna till att klara av sin placering hos oss.
I uppdraget ingår även att tillsammans med andra ansvara för det miljöterapeutiska arbetet, det vill säga ansvara för att skapa en trivsam boendemiljö och genomföra förbättringsarbete och underhåll.

Din bakgrund
Vi söker dig som är socialpedagog eller har en pågående utbildning till socionom, psykolog eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Har du erfarenhet av att jobba med ungdomar med psykosocial problematik samt av psykiatri/habilitering ses det som meriterande. Det är önskvärt om du även har erfarenhet av behandlingsarbete. Vi ser även att du har B-körkort, goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt kunskap om journalföring inom socialt arbete.

Som person är du empatisk och du kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du flexibel och du ser möjligheter i förändringar samt tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vi ser även att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Simon Widberg, enhetschef, 018-727 72 03

Facklig företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 16
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner. I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare och praktikanter. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.  

Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna det arbetet. Du behöver då vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.

Du ska även ha: 


• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Vi söker nu tre behandlingssamordnare. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2024-02-06.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlare/behandlingspedagog HVB

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 2
Vitsippan HVB i Uppsala är ett litet behandlingshem för pojkar 13-19 år med problematik kring begynnande kriminalitet och missbruk. Nu söker vi en ytterligare medarbetare som kommer att ingå i ett behandlingsteam av inspirerande och erfarna medarbetare. Då vi arbetar utifrån KBT med program som HAP, ÅP och Kriminalitet som livsstil ser vi gärna att du har erfarenhet och utbildning inom dessa områden.
Som medarbetare på Vitsippan HVB är det viktigt att du är trygg, lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga är engagerad och flexibel. Tjänsten innefattar rullande 4-veckorsshema både vardagar och helg, arbetstid under dag, kväll och natt med sovande jour.
Vitsippan HVB är en del av Humanisthemmet EQ.
Kvalifikationer
Du har en adekvat utbildning, såsom socialpedagog/behandlingspedagog, beroendeterapeut eller annan likvärdig utbildning. Vi ser att du har kunskap och tidigare erfarenhet av att arbeta och bedriva behandling med KBT inriktning.
Du har vidare kunskap om och ett genuint intresse för människor med olika typer av social problematik. Du ska även kunna behärska svenska i tal och skrift samt ha god datavana eftersom arbetet innefattar journalanteckningar och genomförandeplaner.
Vi träffar sökande löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan till: suzan@humanisthemmet.se

Ansök nu

Yrkesroll Boendestödjare, nattjänst Bordtennisvägens gruppboende. Frösun...

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Aug 22
Frösunda Omsorg söker dig som vill arbetas natt som Boendestödjare på Bordtennisvägens gruppboende, i Uppsala. Vill du bli en del av vårt team. Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!

Vem söker vi? (Anpassa efter rollen)
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.

- Vi ser att du har utbildning eller pågående utbildning inom vård och omsorg.

- Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.

- Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.

- Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.

Övrig information
Anställningsform: natttjänst tillsvidare anställning

Omfattning: deltid.

Tillträde: efter överenskommelse.

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2023-09-30

Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:

Telefonnummer 010-130 43 16

E-postadress anne.egnell@frosunda.seVarmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Boendestödjare Behovspersonal / Sommarvikarie

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jan 20
Utslussen Vård AB är ett vård och omsorgsföretag med verksamhet i Uppsala och Boden. För vidare information om företaget vänligen besök hemsidan.
Vår verksamhet vid Utslussen Träningslägenheter i Uppsala söker förstärkning i vår vikariepool, för att stödja verksamheten vid semestrar, sjukfrånvaro och arbetsanhopning. Vi kommer kalla till intervju löpande under ansökningstiden.
Socialpedagogik eller annan likvärdig utbildning är ett krav. Dock kan vi även acceptera sökande med pågående studier inom socialpedagogik, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
Meriterande är om utbildning finns inom KBT, Motiverande intervju (MI) samt CRA eller annan evidensbaserad metod.
Som sökande skall du har god vana att att uttrycka dig i skrift, då en del av arbetet är dokumentation i form av journalföring, månadsrapportering samt upprättande av genomförandeplaner.
Andra krav:
* Personlig lämplighet, stort engagemang och en god värdegrund.
* Självgående och stor ansvarskänsla
* Körkort
* Registerutdrag från Polisen (Ostraffad)
* Behärska svenska i tal och skrift (Tillföljd av arbetsspråk samt dokumentation)
* Gärna erfarenhet av att jobba med ungdomar med psykosocial problematik
Om tjänsten:
Tjänsten som boendestödjare innefattar psykosocialt arbete med ungdomar i behov av stort stöd i vardagen, där personalen genom sitt engagemang skapar viktiga relationsband med ungdomarna.
En del av ungdomarna kan vara utåtagerande, vilket ställer krav på att sökande till tjänsten bör ha vana att arbeta med den typen av ungdomar.
Personalen jobbar strukturerat och har ett salutogent förhållningssätt mot ungdomarna där fokus ligger på det fungerande hos ungdomen.
Övergripande innefattar tjänsten att stödja ungdomarna i träningslägenheter runt om i Uppsala till att få en fungerande vardag, samt vara kontaktperson åt en del av ungdomarna. Du skall även kunna upprätta genomförandeplan enligt BBIC samt kunna journalföra de insatser som genomförs. Upprättande av månadsrapporter är även en del av arbetsuppgifterna.
Viktigt är att du som söker är självgående och har stor ansvarskänsla, då arbetsdagen till stor del planeras tillsammans med dina kollegor. Du bör vara strukturerad och ha förmågan att med kort varsel ändra din planering, då arbetsdagen snabbt kan variera från början till slut.
För att vara lämplig för tjänsten krävs även att du bor i Uppsala samt att du har en livssituation som tillåter att du kan ha schemalagd beredskap i hemmet.

Ansök nu

Kumla Trädgårdsgatan söker timvikarier

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 5
Om arbetsplatsen

Om arbetsplatsen

Kumla Trädgårdsgatansgruppbostad är ett LSS boende som är belägen Uppsala med närhet till kommunikation och Gränbystaden. Gruppbostaden har 6 platser och målgruppen är vuxna personer tillhörande personkrets 1, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Här har du som medarbetare en unik möjlighet att vara med och skapa en verksamhet av högsta kvalitet. Vår vision är att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande vilket ligger till grund för vårt dagliga arbete där boendes önskemål och behov skapar ramarna för vårt uppdrag.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter utifrån varje individs unika behov. Gruppbostaden är den enskildes hem vilket ställer krav på dig som stödassistent att vara lyhörd och respektera de boendes integritet. I arbetet ingår dokumentation och stödpersons uppdrag. Utöver detta är du ett givet stöd kring boendes kvälls- och morgonrutiner. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att ge de boende möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att stärka, stödja och motivera utifrån varje individs förmågor. Vi värnar om de boendes självbestämmande vilket genomsyrar vårt arbetssätt. I uppdraget ingår även nära samverkan med de boendes kontaktnät.

Din profil

Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning inom vård-och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, socialpedagogiskinriktning alternativt en inriktning inom psykiatrin. Vi söker dig som är utvecklingsorienterad. Du är en person som utvecklingsorienterad, ser lösningar istället för problem och som brinner för att bygga en struktur som genererar bästa möjliga kvalitet för de boende.

Ett krav är att du har erfarenhet av målgruppen, LSS och psykiatri samt att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att arbeta strukturerat efter uppsatta mål. Du har ett stort engagemang för både boende och verksamhet. Du är lugn och kan hantera situationer som kan upplevas som stressande.

Vi söker dig som har arbetat med utmanande beteende tidigare.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande samt teckenspråk/teckenkommunikation.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i social dokumentation. Vi ser gärna att du har möjlighet att vara tillgänglig för arbete dygnets alla timmar.

Vi erbjuder:

- Utbildning och kompetensutveckling
- Ett stimulerande och utvecklande arbete
- Förmåner som friskvårdsbidrag, erbjudande om att köpa bildskärmsglasögon, frukt- och kaffe


Engagerade chefer och kollegor

Ansök nu

Behandlingspedagog 100 % HVB Eleonoragården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 21
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på HVB Eleonoragården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Om tjänsten

Eleonoragården är en familjär behandlingsenhet ca 30 km norr om Uppsala, belägen i en tvåvåningsvilla.

Enheten riktar sig till ungdomar mellan 14–20år med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där kontaktperson/ behandlare, psykolog, sjuksköterska samt läkare samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.  


Eleonoragården är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.Som behandlingspedagog hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med:

-Behandlingsinterventioner 

-Dokumentation

-Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter

-I tjänsten ingår även vardagliga sysslor  


Vem är du?

Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull.  Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har minst en två-åring eftergymnasial utbildning såsom behandlingspedagog/socialpedagog. 


Det är även meriterande om du:

-har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri

-har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod 

-har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshanteringTjänstgöringsgrad:

100% tillsvidare anställning 


Arbetstid:

Dag, kväll och helg. 2 veckors rullande schema.Lön:

Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.  


Tillträde:

Enligt överenskommelseÖvrigt:

-Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.

-Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.

-Sista ansökningsdag är den 21/1 2024, vänta inte med din ansökan då vi kommer hanterar ansökningarna löpande.  


Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta föreståndare Shano Hassan på telefonnummer 076-115 42 77 eller mail shano.hassan@humana.se 


Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR 


HVB?Eleonoragården är en liten, familjär behandlingsenhet med 6+1 platser, vilket ger möjlighet att möta den enskilda ungdomens behov på ett följsamt sätt. Enheten tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar 14-20 år, med självdestruktiva beteenden, hedersrelaterat våld och känsloregleringsproblematik. Nu söker vi en behandlingspedagog på 100 % , tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.

Ansök nu

Boendeassistent sökes till LSS boende i Uppsala

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 13
Om oss
Vivant Omsorg AB är ett företag som erbjuder omsorg till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vivants vision är att, värna om brukarens självbestämmande, undanröja hinder för att kunna uppnå goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Vivants grund bygger på en gedigen värdegrund med ambition att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete utifrån den enskildes behov. Vi på Vivant tror på ett livslångt lärande, vilket innebär att vi ständigt utvecklas. Vi ser gärna att du har samma förhållningssätt.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god och tydlig kommunikativ förmåga, är stresstålig och kan arbeta i team med ett professionellt förhållningssätt.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme, god struktur och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.


Om tjänsten
Våra LSS-boenden är anpassade efter de boendes behov och önskemål där vi erbjuder en trygg miljö med hög standard. Vi arbetar nära våra boenden och deras anhöriga för att skapa en så bra livssituation som möjligt. På så sätt kan vi hjälpa till att öka livskvaliteten för personer med funktionsvariationer och ge dem möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi söker nu efter medarbetare till vårt LSS-boende i Uppsala. Arbetstiderna varierar, det förekommer dag/kväll/natt/jour samt helger.
Det dagliga arbetet innebär att du stödjer/hjälper boendena utifrån den enskildes särskilda behov. Du arbetar tätt ihop med både kollegor och boendena, därför ser vi att du har en god samarbetsförmåga.
Då vi arbetar mycket med dokumentation via vårt unika system, lägger vi värde i att du har dator/IT vana. Det är viktigt att du är flexibel, snabbtänkt och lyhörd till hur du bäst kan stödja/hjälpa boendena utefter den enskildes behov.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om metodiskt arbete eller tidigare använt dig av metodiskt arbete i dina arbetsutföranden.
Tveka inte att skicka in en ansökan trots att du inte uppfyller kraven, då Vivant Omsorg AB fortbildar och stödjer sina medarbetare att komplettera sina kunskaper. Om du är studerande är du också välkommen att söka tjänsterna.


Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Rekryteringen sker löpande. Verksamhetsansvarig samt personalansvarig kommer att läsa igenom ansökningarna. Bifoga CV samt personligt brev i ansökan.

Ansök nu

Behandlingsassistent till Brogården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 1
Brogården

Söker du efter ett lärorikt och mångsidigt arbete med möjligheten att få tillämpa olika typer av kunskaper? Då kan tjänsten som behandlingsassistent på Brogården vara något för dig!

Brogården är en verksamhet inom Uppsala kommun som arbetar på uppdrag av socialtjänsten och riktar sig mot familjer med barn 0 - 12 år. Gemensamt för de flesta familjer som kommer till Brogården är att de befinner sig i en svår social situation, där brister i föräldrarnas omsorgsförmåga har skapat oro för barnens omvårdnad och utveckling. Målsättningen med allt vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling, samt utvecklingsmöjligheten i föräldra-barn relationen, i fokus. Övergripande för vårt arbete med barnen och deras föräldrar är att vårt arbete ska utföras så förutsägbart, tryggt och rättssäkert som möjligt.

Ditt uppdrag
Som behandlingsassistent är du ansvarig för det praktiska och miljöterapeutiska arbetet på institutionen. Som behandlingsassistent ingår du i team som arbetar utifrån det uppdrag som överenskommits med kommunens socialtjänst och familjen. Uppdraget innebär att ansvara för den praktiska planeringen och utförandet gentemot familjerna, för vilka metoder/verktyg som ska användas för att fullfölja uppdraget och vara avdelningsansvarig samt ansvara för den fysiska miljön. Tjänsten innefattar schemalagd kväll- och helgtjänstgöring året runt.

Det ingår även att dokumentera insatser och aktiviteter i aktuellt journalföringssystem, stödja och motivera brukare med vardagliga göromål och fritidsaktiviteter, bidra till trygghet samt bygga relationer och ge stöd med starkt fokus på beteendeförändring.

Din bakgrund
Vi söker dig som har minst en kandidatexamen som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete med barn och föräldrar och har kunskaper i journalföring, till exempel Lifecare eller Procapita. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på institution och/eller myndighetsutövning samt har kunskaper om våld i nära relation.

Som person är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Linda Kinell, enhetschef, 018-727 71 23
Johanna Fjellborg, biträdande enhetschef, 018-727 20 55

Fackliga företrädare:
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 24 30
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

VIKARIER/EXTRA, BEHANDLINGSASSISTENTER

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Jul 4
Vi söker flexibla vikarier som kan arbeta periodvis mer eller mindre och med kort varsel.


Krav
Relevant utbildning och minst 2 års erfarenhet av arbete i HVB-verksamhet.


Tjänsten
Tänk på att tjänsten kräver B-körkort samt utdrag ur misstanke- och brottsregistret (vilket ni behöver inkomma med vid intervjutillfället).


Viktigt att tänka på! Innan en fysisk intervju på plats sker första kontakt och intervju via telefonsamtal eller Teams videomöte.


Dina arbetsuppgifter som extrapersonal/vikarie innefattar delvis sedvanliga arbetsuppgifter som tillämpas för en ordinarie behandlingsassistent. Detta består av att exempelvis ha daglig tillsyn av de boende samt ge stöd och behandlingsinsatser. Du har också i uppgift att ge omvårdnad, stöttning samt stödja dem till ett självständigt liv genom att stå upp för, och vara med och utveckla den struktur och de rutiner som finns på boendet. Tjänsten kräver också erforderlig dokumentation i verksamhetens journalsystem varför svenska i tal och skrift bör vara goda.
Dokumentationsarbetet sker i egenskap av kontakt med socialtjänsten, läkare, skola samt andra tänkbara aktörer och kontaktpersoner som finns i ungdomarnas omgivning.
Tjänsten som extra/vikarie behandlingsassistent innebär också att kunna laga mat, städa, hitta på och genomföra olika aktiviteter.


Tänk på att tjänsten innebär skiftarbete med tjänstgöring dagar, kvällar, nätter och helger med sovande jour och ibland vakna nätter.


Om Örbyhus ungdomshem
Vi erbjuder 7 platser för pojkar i åldersgruppen 15-19 år med utåtagerande beteende, relationsstörningar och begynnande missbruk/ kriminalitet. Metoderna vi använder för att möta ungdomarnas behov är MI (motiverande samtal) , A-CRA och rePULSE. Vi använder oss av kontaktmannaskap som tillfaller den fasta personalens arbetsuppgifterna.
Örbyhus ungdomshem är belägen centralt i Örbyhus norr om Uppsala centrum med närhet till kommunala medel och skola.
OBS! Vi söker även personer på heltidstjänst varför detta kan komma att bli aktuellt till rätt person!

Ansök nu

Vikarierande behandlingspersonal till SiS ungdomshem Bärby

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 28
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant vikariat på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som vikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
·       Avslutad gymnasieutbildning

·       Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri eller HVB- verksamhet

·       B- körkort 

·       God svenska i tal och skrift

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-12-22.
Urval och intervjuer sker löpande.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

4 pedagogiska assistenter med körkort

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 20
Vi söker dig som kan arbeta som assistent åt en 21-årig kille med Austism, ADHD och utvecklingsstörning.
Ser gärna äldre söknade med arbetslivserfarenhet av Autism och ADHD.
Arbetsplatsen är förlagd hemma hos familjen i Uppsala. Går på DV måndag-fredag, du kommer att möta upp honom hemma. Du behöver hjälpa till med omvårdnad, personlig hygien, påklädning, matlagning, och att åka iväg på aktiviteter. Du behöver vara pedagogisk ha tålamod, ha kunskap och efarenhet av Autism, ADHD och utvecklingsstörning.
Han går på kortis var 4:e vecka.


Nu söker vi fyra assistenter på schemarad på ca 50%.
Arbetstid:
Tisdag - Fredag 15:00 - 22:00
Lördag jämn vecka: 10:00 - 18:00
Lördag ojämn vecka: 11.00 - 22:00Han går på kortis var 4:e vecka. Detta innebär att man är ledig under denna vecka helt.
Kvalifikationer:
Arbetat som personlig assistent
Kunskap och erfarenhet inom Autism, ADHD och utvecklingsstörning.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Drivande, självständig, påhittig, lyhörd
Du ska kunna simma då man i regel åker och badar varje fredag. Du som assistent behöver vara med i bassängen.
Körkort för manuell växellåda.Du som söker tjänsten bör se detta som ett långsiktigt uppdrag.
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och tålmodig som också gillar att arbete som varierar mellan högt och lågt tempo. Du besitter samtifigt förmågan av att vara lyhörd när du som personlig assistent behöver ta initiativ och när du behöver vara i bakgrunden.


Arbetet innebär att hjälpa honom i olika delar i vardagen och i hemmet som till exempel på/avklädning, intimhygien, olika träningsaktiviteter, massage samt att vara behjälplig vid matsituationer. Vill att du kan laga husmanskost.
Goda kunskaper i svenska språket är viktigt p.g.a kommunikation och även att du ska kunna tyda skriftliga arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera.


Med din ansökan bifogar du personligt brev, cv och foto.
Märk ansökan med Uppsala 2023-12
Ansökan mailas till malin.tered@lifecareassistans.se

Ansök nu

Behandlingspedagog som vill göra skillnad

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Dec 5
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper  inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.

Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du ska också ha: 


• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Anställning: 
Tjänsten är en sex månaders vikariat på heltid. Tillträde den 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-12-19.

 

 
 
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingsassistent med ökat ansvar som sovandejour

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


På institutionen finns avdelningar för mottagning och behovsbedömning och behandlingsavdelningar, med fokus på missbruk och normbrytande beteenden, samt med fokus på sexuellt gränsöverskridande beteenden och en avdelning för pojkar med särskilt tillsynsbehov.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.

Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.  Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.

Som sovandejour kommer du jobba enligt särskilt schema. Du jobbar oftast mellan kl. 15:30-23:00, sen sover du på arbetsplatsen mellan kl. 23:00-07:00 (med beredskap att vakna vid eventuella situationer). Sen slutför du ditt arbetspass dagen efter och jobbar mellan kl.07:00-09:00 då du bl.a. är med på avdelningens morgonmöte.

Kvalifikationer

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du ska även ha:


• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom SiS, psykiatri, HVB-verksamhet, eller vård- och omsorg.
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift.

Anställning

Tjänsten är ett vikariat på 5 månader och på heltid. Tjänsten innebär kvällsarbete och nattberedskap tillkommer. Tillträde enligt överenskommelse.

På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.

Ansökan

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-12-05.

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlare

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 26
Olands UtvecklingsCenter är ett litet behandlingshem för flickor 15-20 år, förlagd i Alunda, som har sociala svårigheter samt tilläggsdiagnoser som trauma, depression, ångest, självskada, ätstörning mm. som även kan ha neuropsykiatriska diagnoser. Olands UtvecklingsCenter har arbetat fram ett arbetssätt som är verksamt och har bra resultat för målgruppen med kognitivt beteendeterapi, "structure teaching" samt MI som bas, där förutsägbarhet, hanterbarhet samt begriplighet är våra grundpelare. Vi lägger upp individuella behandlingsprogram baserat efter flickornas egna behov, medverkar till en adekvat skolgång, beteendeträna, familjearbete etc.
En av våra behandlare har gått vidare till andra arbetsuppgifter och vi behöver nu ytterligare en behandlare. Vill du vara en del av behandlingsgruppen som är med och utvecklar verksamheten så är ni välkomna med en ansökan. Vi ser gärna att ni har kunskap, intresse samt erfarenhet av arbete med ungdomar inom området sociala svårigheter samt kunskap inom neuropsykiatri/psykiatri är meriterande. Ni bör ha arbetat aktivt efter behandlingsplan, erfarenhet av individuella samtal är meriterande samt kunna ta egna initiativ.
Viktigt att man är ordningsam, ödmjuk, lyhörd, ansvarstagande, kunna arbeta i grupp och individuellt samt ha ett pedagogiskt förhållningssätt. Våga kunna sätta gränser. Körkort är ett krav då viss jourtjänstgöring kommer att ingå i tjänsten. På grund av arbetets art ser vi gärna att ni har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna "institutionsvana". Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vill ni arbeta i en engagerad personalgrupp inom ett intressant område, där vården utvecklas regelbundet och ni vill vara en del av utvecklingen, så är ni välkommen att lämna in en ansökan.
Utbildning; beteendevetare, socionom, sjuksköterska, socialpedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Utbildning inom KBT är meriterande. Arbetet innehåller egna individuella samtal med ungdomen samt tillsammans med vår famijebehandlare arbeta med familjen. Vidare ingår dokumentation, journalskrivning, upprättande av genomförandeplan, strukturera upp och medverkar vid beteendeträning, deltaga vid behandlingskonferenser ingår arbetsuppgifterna. Dessutom håller du kontinuerlig kontakt med föräldrar, skola/praktikplats, landstinget och socialtjänst. Även sedvanligt "avdelningsarbete" ingår i arbetsuppgifterna. Regelbunden intern och extern handledning samt fortlöpande vidareutbildning. Jour förekommer inom anställningen.
Arbete enligt schema, vilket innebär dag/kvällspass, dygnspass med sovande jour samt helg.

Ansök nu

Vikarierande behandlingspersonal till SiS ungdomshem Bärby

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Nov 1
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant vikariat på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.

Som vikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
·       Avslutad gymnasieutbildning

·       Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri eller HVB- verksamhet

·       B- körkort 

·       God svenska i tal och skrift

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2023-11-22.
Urval och intervjuer sker löpande.

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Behandlingspedagog NATTVAK HVB Bellagården

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Okt 20
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på vår verksamhet HVB Bellagården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.OM TJÄNSTENBellagården är en familjär behandlingsenhet ca 3 mil nordväst om Uppsala.Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 15–19 år med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där kontaktperson/ behandlare, psykolog, sjuksköterska samt läkare samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.Bellagården är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar.

Vi arbetar utifrån metoderna KBT (kognitiv beteendeterapi) och inslag av DBT. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.Som behandlingspedagog nattetid hos oss på Bellagården kommer du huvudsakligen att arbeta med.

- Trygghetsskapande aktiviteter, såsom tillsyn och omsorg

- HSL-insatser

- Dokumentation

- I tjänsten ingår även vardagliga sysslor 


VEM ÄR DU?Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.Vi söker främst dig som är behandlingspedagog/socialpedagog och har erfarenhet av att arbeta på HVB. Vi tar gärna emot intresse från dig som har annan utbildning som tex. socionom, beteendevetare eller annan dokumenterad erfarenhet.    


Det är även meriterande om du:

- har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga inom målgruppen

- har erfarenhet av KBT, DBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod

- har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering  


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 


Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datavana.  


Så brinner du för den här målgruppen och vill vara med och göra skillnad så sök den här tjänsten!   


Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Peyman Saleh på telefonnummer 072?700 15 76  eller på mail peyman.saleh@humana.se

Arbetstid och tjänstgöringsgrad: ca 70–85%, vaken natt.

Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag är den 19/11, vänta inte med din ansökan då vi kommer hanterar ansökningarna löpande.     


     


Att jobba på Humana

På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete.    


Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm

Ansök nu

Behandlare, Lenagårdens behandlingshem

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Maj 25
Lenagården är ett behandlingshem för personer från 18 år med psykiatrisk problematik. Vi erbjuder anpassade vårdprogram med psykoterapi för personer med svårigheter så som emotionell instabilitet, PTSD, självskadebeteende, depression samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Nu söker vi en behandlare som brinner för psykologisk behandling och som vill verka i vårt team kring personer med komplex psykiatrisk problematik. Du kommer till en verksamhet med höga ambitioner och kompetent personal där målet är att bedriva bästa möjliga vård utifrån individens behov. Arbetet ställer krav på interpersonella färdigheter och flexibilitet samtidigt som teamarbetet ger stöd och möjligheter att arbeta effektivt för att hjälpa klienten, men också för att stärka och utveckla dig i din roll som behandlare. Tjänsten är heltid och förlagd till vardagar. Vi erbjuder individuell kompetensutveckling och flera förmåner.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Det här får du hos oss:

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära

- Förmånsportal med rabatter och erbjudanden

- Coachande och stöttande chefer nära dig

- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare

- Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.

Om rollen
Att arbeta som behandlare hos oss innebär att både kunna hålla i individuella samtal och i grupp. Du samarbetar i team, bestående av behandlingsassistent, sjuksköterska, psykolog samt gruppchef, där ni ansvarar för att tillsammans med klient strukturera vardagen samt planera, genomföra och följa upp insatser. Samarbete och uppföljning med våra uppdragsgivare, anhöriga samt andra vårdgivare är också en viktig del i din roll. I arbetet ingår dokumentation och läkemedelsdelegering från sjuksköterska.

Om Lenagårdens behandlingshem
Lenagården har 12 platser för heldygnsvård där vi erbjuder anpassade behandlingsprogram med KBT som bas. Vi ger stöd i de vardagliga situationerna och göromålen. Vi ser till personens styrkor och intressen, för att ta tillvara och utveckla dessa.

Behandlingshemmet ligger vackert beläget intill Lena kyrka i en lantlig miljö 18 km norr om Uppsala. Du finner goda förbindelser med allmänna kommunikationer, såväl buss som tåg. Restid med tåg från Uppsala tar endast 12 minuter.

Din erfarenhet och kunskap
Vi tänker att du har en grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 i KBT. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk problematik och kunskaper i DBT eller ACT.

Du ser möjligheter och vill utvecklas, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser det som självklart att samarbeta och bidra i teamarbetet. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.

I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:

Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här (https://team.nytida.se/).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2023-06-18
För mer information kontakta: Verksamhetschef Sanna de Connick, 073-078 90 82
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning
Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Ansök nu