Gränskontrollant/Passkontrollant jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb som Gränskontrollant/Passkontrollant i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Uppsala från den arbetsgivaren.

Gränskontrollant till Lokalpolisområde Arlanda

Gränskontrollant/Passkontrollant
Läs mer Sep 25
Din huvudsakliga arbetsuppgift som gränskontrollant är att kontrollera pass och resehandlingar för in- och utresande till och från Sverige- och Schengenområdet. Vi arbetar underrättelsebaserat och i arbetet ingår bland annat profilering av resenärer och kontroll av dokument. Du kommer även att delta i andra insatser inom ramen för enhetens arbete, främst inom gränskontrollen. Du kommer också att dagligen samverka med andra myndigheter och externa aktörer. Arbetsbelastningen varierar under ett arbetspass och emellanåt är det stora flöden av människor med handlingar att kontrollera. Som polisens ansikte utåt krävs det att du kan hantera olika situationer med hög servicegrad och bibehållen kvalitet även under hög arbetsbelastning. Vi ställer höga krav på omdöme och noggrannhet i arbetet.

Du börjar anställningen med en nio veckor lång intern utbildning som startar i januari 2019. Teoretisk utbildning genomförs företrädesvis på polisens utbildningsplats Rosersberg. Praktisk utbildning genomförs på Arlanda flygplats med skiftgång. Placering är vid Arlanda flygplats men tjänstgöring på Stockholms frihamn kan också ingå. Lönen är månadslön enligt kollektivavtal.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du via e-post att kallas till en gruppintervju där du även kommer att få genomföra ett kunskapstest.

Som medarbetare inom Polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för Polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för Polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för Polisen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.
Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.
De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi söker dig som

• Har avslutad gymnasial utbildning.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Har erfarenhet av att använda datorn som arbetsverktyg.
• Har tidigare arbetslivserfarenhet om minst 2 år.
• Fullgott färgseende – senare i rekryteringsprocessen kommer du att bli ombedd att införskaffa intyg från optiker beträffande ditt färgseende. Intyget får inte vara äldre än sex månader.

Meriterande

• B-körkort.
• Genomgått utbildning inom gränskontroll (sedan Schengeninträdet).
• Erfarenhet av gränskontrollarbete.
• Övriga utomnordiska språkkunskaper.
• Tidigare arbetslivserfarenhet från myndighet.

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på att din samarbetsförmåga och sociala kompetens är mycket god. Du ska ha stor flexibilitet för att gränspolisens totala verksamhet ska fungera. Din arbetsförmåga och initiativförmåga är hög och du är ansvarstagande. Du kan fatta egna beslut och har gott omdöme. Du har ett samhällsintresse både nationellt och internationellt. Du har förmåga att tempoväxla och att även under hög
arbetsbelastning fortsatt kunna ge god service och kvalitet.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper för denna funktion.

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Gränspolisenheten är en regional enhet vid polisregion Stockholm som består av ca 440 medarbetare och som inom hela polisregionen arbetar med gränskontroller, inre utlänningskontroller och verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning.

Lokalpolisområde Arlanda har ansvar för gränskontroll och inre utlänningskontroll på Arlanda och Bromma flygplats samt ordning och säkerhet på Arlanda. Lokalpolisområdesverksamhet bedrivs genom funktioner som stationsbefäl, yttre befäl, gruppchefer, och kommunpoliser. I gränskontrollverksamheten arbetar poliser, gränskontrollanter och utredare samt tekniker som utför dokumentundersökningar. Verksamheten bedrivs året om och under dygnets alla timmar.

Ansök nu