Elevassistent jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb som Elevassistent i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Uppsala från den arbetsgivaren.

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Jul 1
Gottsunda anpassad grundskola

Har du erfarenhet av arbete på anpassad grundskola? Vill du arbeta för att stödja elevers utveckling och lärande samt att främja elevernas lust till ett livslångt lärande? Då kan det här vara jobbet för dig!

Du kommer att arbeta i högstadiet på Gottsunda anpassad grundskola åk 7-9. Arbetet består i att stödja elever, enskilt och i grupp med fokus på ett livslångt lärande. Du kommer att arbeta i ett klasslag med lärare och flera elevassistenter. Ni kommer ha samarbete med andra klasser och du är med eleverna under hela skoldagen. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling mot målen i den anpassade grundskolans läroplan. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam lärmiljö för personlig och social utveckling. Vi har ett elevhälsoteam (EHT) med de olika professionerna som arbetar övergripande som ett stöd för alla anpassade grundskolor.

Gottsunda anpassad grundskola blir till hösten en nystartad anpassad högstadieskola i området. Det är före detta Eriksberg anpassad grundskola som flyttar till modulerna i Gottsunda. Det innebär nystart i nytt närområde och med nya samarbeten och möjligheter omkring oss.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag. Du är ett stöd och vägledare för eleverna samt ska stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du behöver arbeta för att eleverna ska klara så mycket som möjligt själv med ditt stöd från sidan.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Det är meriterande om du har utbildning i lågaffektivt bemötande. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete som elevassistent i anpassad grundskola/anpassat gymnasium. En förutsättning för tjänsten är att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med särskilda behov som IF eller andra diagnoser samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du har god vana av att skapa och använda bildstöd och god vana av tecken som stöd.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Vidare så är du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sofia Dahl, bitr. rektor, 018-727 50 16

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 54 75.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent Skuttunge skola

Elevassistent
Läs mer Jul 3
Skuttunge skola

Är du en engagerad och tålmodig person som brinner för att göra skillnad i en elevs skolgång? Vi söker nu en elevassistent till mellanstadiet som kommer att arbeta nära en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättning(NPF). I denna roll får du möjlighet att utvecklas professionellt i en stöttande arbetsmiljö samtidigt som du skapar en positiv och inkluderande lärmiljö för en elev som verkligen behöver ditt stöd. Välkommen att bli en viktig del av vårt team och bidra till en bra skolgång för våra elever.


Skuttunge skola ligger med naturen in på knuten ca 2 mil norr om Uppsala. Här finns goda förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Idag går cirka 110 elever på skolan. Personalen på skolan arbetar i team och både under skoldagen och på fritids. Skolan har kommit långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. I samma skolområde ingår även Björklinge skola. Den ligger 5 km från Skuttunge och har ca 500 elever.

Ditt uppdrag
I din roll som elevassistent kommer du att arbeta nära en specifik elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) under läsåret 2024/2025, med tjänsten förlagd mot elev i åk 5. Du kommer att ge individuellt stöd och anpassa undervisningen efter elevens specifika behov för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.

Du arbetar i nära samarbete med elevens lärare, specialpedagog och övrig skolpersonal för att säkerställa att eleven får det stöd som krävs för att lyckas i skolan. Du hjälper till med praktiska uppgifter i klassrummet, stödjer eleven under lektioner och fritidsaktiviteter, samt anpassar arbetsuppgifter och inlärningsmetoder för att möta elevens behov.

Din roll innebär också att dokumentera och följa upp elevens utveckling och välmående, samt att rapportera framsteg och utmaningar till ansvariga pedagoger och vårdnadshavare. Du är en viktig länk i att säkerställa att elevens behov uppmärksammas och tillgodoses, särskilt vid frånvaro av ordinarie personal.

Tjänsten erbjuder möjligheter till professionell utveckling genom utbildningar och handledning, vilket hjälper dig att växa i din roll som elevassistent. Att arbeta som elevassistent innebär att vara en stöttande och trygg vuxen i elevens liv och att bidra till en positiv och inkluderande skolgång för en eleven.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Det är meriterande om du har utbildning i lågaffektivt bemötande, grundutbildning i NPF via habiliteringen eller motsvarande. Har du utbildning som behandlingsassistent så är det också meriterande.
Du behöver ha flerårig erfarenhet av arbete som elevassistent och det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med elever med olika trauman. Du har erfarenhet av att arbete med utåtagerande elever och du har god vana av att arbeta enligt ett lågaffektivt förhållningssätt. Du behöver också ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och även god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker och är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lucio Firpo, rektor, 018-727 78 87

Facklig företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till anpassad gymnasieskola

Elevassistent
Läs mer Jun 5
Uppsala AG

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent inom den anpassade skolformen? Vill du arbeta på en trevlig och positiv arbetsplats där vi tillsammans hjälps åt med att utforma en utbildning som ger eleverna goda förutsättningar inför framtiden? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som elevassistent!

Uppsala AG är namnet på den kommunala anpassade gymnasieskolan. Uppsala AG har två skolenheter som heter Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla. Uppsala AG har totalt cirka 125 elever och personalen består av cirka 80 personer. AG har en elevhälsa som arbetar både på Fyrisskolan AG och Uppsala yrkesgymnasium Jälla AG, och består av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Den anpassade gymnasieskolan följer en egen läroplan som är utformad så att eleven ska utvecklas, förberedas för arbete, studier eller annan sysselsättning. Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning som består av nio nationella program och ett individuellt program. Uppsala kommun erbjuder sju nationella program och individuellt program. De nationella programmen liknar gymnasieskolans yrkesprogram. Individuellt program är för de elever som inte kan gå ett nationellt program.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag och hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter såsom fritidsverksamheten.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete som elevassistent inom den anpassade skolformen. Har du utbildning i lågaffektivt bemötande ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Du har ett stort intresse för att inspirera och bidra med kunskapsutveckling och framtidstro för våra elever. Du ska ha förmåga att se varje elev, stärka elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulera till ett livslångt lärande. Du är flexibel och självständig samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och strävar efter att tillsammans med, rektorer, lärare, elevassistenter och elevhälsoteam skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Hultqvist, rektor, 018-727 50 85.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Östra Stenhagen anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Jun 5
Östra Stenhagen anpassad grundskola

Har du erfarenhet av arbete på anpassad grundskola? Vill du arbeta för att stödja elevers utveckling och lärande samt att främja elevernas lust till ett livslångt lärande? Då kan det här vara jobbet för dig!

Östra Stenhagen anpassad grundskola, årskurs 1-6 har i dagsläget cirka 40 elever som är fördelade på sju klasser. Vi är en skola där trygghet, kommunikation och utveckling är i fokus. Vi arbetar för att eleverna ska känna delaktighet med klassen och gruppen. För att förstärka språket och kommunikationen använder vi digitala verktyg och tecken som stöd och bildstöd som är anpassad för varje elev och klass.

Ditt uppdrag
Som elevassistent stöttar du eleverna under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du följer elever under hela deras skoldag och sedan under fritidstid. Det ingår att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Din närmaste chef kommer att vara ansvarig lärare, som kommer att ge dig hjälp och stöd i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och flera års erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola. Har du barnskötarutbildning, undersköterskeutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning, specialpedagogisk utbildning eller utbildning i lågaffektivt bemötande ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som elevassistent, av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller barn med autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete utifrån lågaffektivt bemötande eller av arbete med alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska. Det är även meriterande om du har kunskaper om epilepsi eller kunskaper inom alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Som person är du flexibel och tar initiativ, sätter igång aktiviteter och vill uppnå resultat. Vidare är du en person som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Sist men inte minst har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv.


Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Staffan Appelqvist, rektor, 018-727 54 61.

Facklig företrädare: Kommunal, Max Nilsson, 018-727 54 23.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent inom naturbruk till Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Elevassistent
Läs mer Jun 3
Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Kan du hantera kor och gillar att handleda elever i det arbetet? Då kan du vara den elevassistent som vi söker till lantbruksinriktningen - naturbruk på Uppsala yrkesgymnasium Jälla!

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är ett gymnasium med bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, naturbruksprogrammet, fordon- och transportprogrammet samt IM. Skolan har idag cirka 650 elever. Skolan är belägen cirka 6 km från Uppsalas centrum med goda bussförbindelser.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag kommer vara som elevassistent till en elev på naturbruksprogrammet. De lektioner där stödet särskilt behövs är lektioner med praktiska inslag, där det finns en säkerhetsaspekt vid hantering av djur. I din roll är det viktigt att vara uppmärksam på det som händer här och nu och kunna stötta eleven i sociala situationer, samt på de praktiska och teoretiska lektionerna inom lantbrukskurser men även inom de gymnasiegemensamma kurserna. Du kommer att samarbeta med övriga lärare inom lantbruket samt övriga lärare och personal på skolan. Det ingår också i tjänsten att ha regelbunden kontakt med elevens mentor och hemmet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med kor och av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du behöver även ha erfarenhet av traktorkörning och inneha B-körkort. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som djurskötare med lantbruksdjur.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser att du är en lugn person, som är positiv och lyhörd. Du behöver ha ett stort tålamod och måste kunna återge instruktioner tydligt för eleven.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Madeleine Sjöblom, programrektor, 018-727 39 35.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent / resursperson

Elevassistent
Läs mer Maj 15
Uppsala Enskilda Skola ingår i Stiftelsen Liten Lär som en av två enheter. Vi är en fristående grundskola F-5 med ca 255 elever. Vi är organiserade i två klasser per årskurs i förskoleklass till och med åk 3. Vi har ett fritidshem som arbetar för en attraktiv och stimulerande fritidsverksamhet för våra elever.
Personalen är indelade i två arbetslag; lärare och fritidsassistenter/övrig personal. Dock sker ett aktivt samarbete mellan arbetslagen som genererar i t ex gemensamma tema-arbeten. Det finns ett stort engagemang hos personalen att alltid se till att våra elever mår bra, får rätt anpassningar eller utmaningar och på annat sätt stimuleras i sitt lärande. Vi arbetar också aktivt med vårt eget lärande för att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre för våra elever.
Vi söker dig med utbildning/erfarenhet som elevassistent, lärarassistent eller fritidsledare. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med elever.
Vi anställer två elevassistenter med heltidsanställning och en elevassistent med 70%-anställning.
Den ena av två heltidstjänster: Du kommer arbeta från och med 01/08 2024 och vara riktad resurs mot enskild elev, under hela skoldagen och under fritids. Du bör ha arbetat i grundskolans lägre åldrar gärna helst både i klass och på fritids. I jobbet ingår lyft. Du har schemalagd arbetstid, där det också förekommer öppning och stängning av fritids.
Den andra av två heltidstjänster: Du kommer arbeta i klass och på fritids från och med 12/08 2024. Du bör ha arbetat i grundskolans lägre åldrar gärna helst både i klass och på fritids. Du har schemalagd arbetstid, där det också förekommer öppning och stängning av fritids.
Tjänsten på 70%: Du kommer arbeta i klass från och med 12/08 2024 i klass (inte på fritids). Din arbetstid kommer vara mellan kl. 8 och 14.
Vi vill att du som person är lyhörd, positiv, flexibel och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor. Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Skicka din ansökan med cv, personligt brev samt referenser per e-post till daniela.strandberg@uppsalaenskildaskola.com
Du deltar i personalmöten 1 gg/mån (kl.17-19).

Ansök nu

Elevassistent till resursenheten Pilskolan (vikariat)

Elevassistent
Läs mer Apr 19
Resursenheten Pilskolan

Vill du arbeta med att stötta elever med stödbehov i skolan? Just nu söker Pilskolan dig som vill arbeta som elevassistent på Pilskolan och som har erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism och/eller språkstörning! Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

Pilskolan är en av Uppsala kommuns centrala resursenheter för elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism i årskurserna 1–6. Hos oss arbetar lärare och elevassistenter tillsammans med logoped, psykolog och teckenspråkstolk. Nästan all personal är kunniga inom lågaffektivt bemötande och flertalet inom tecken som stöd. Arbetet sker i små grupper och vi arbetar nära varandra.

Här kan du läsa mer om resursenheten Pilskolan (https://resursenheter.uppsala.se/vara-resursenheter/pilskolan/).

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag och hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistent- eller barnskötarutbildning och gärna utbildning i lågaffektivt bemötande. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med barn som har autism, språkstörning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det är en fördel om du har arbetat som elevassistent. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav.

Som person är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du är flexibel utifrån situationen och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du en person som har lätt för att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du bra på att skapa nya kontakter samt att underhålla och utveckla relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Barbro Överli, enhetschef, 018-727 60 01.

Facklig företrädare: Kommunal, Daniel Mai, 0790-67 13 66.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevcoach till Magelungen resursskola Uppsala

Elevassistent
Läs mer Mar 18
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om oss
På Magelungens verksamhet i Uppsala erbjuder vi resurskola (7-9) i kombination med strukturerad öppenvård, behandlingsskola och hemmasittarprogrammet (HSP). De ungdomar vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska svårigheter och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt socialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje ungdoms förutsättningar och behov. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla ungdomar kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.


Om tjänsten
Som elevcoach på Magelungen grundskola arbetar du i en verksamhet som erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Vi erbjuder ett mindre sammanhang med anpassad undervisning och skräddarsydda, individuella lösningar. En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka ungdomarna genom att fokusera på deras resurser och kompetens, för att tillsammans jobba mot elevens egna mål. Ditt uppdrag är att bygga en tillitsfull relation med alla elev och ge motiverande stöd både socialt och inlärningsmässigt. Du skapar trygghet genom motiverande samtal och genom att finnas där för eleverna i  skolans allmänna utrymmen, på lektionerna samt på rasterna. Du vägleder även eleverna till ytterligare stöd och resurser som kurator, skolsköterska och/eller studie- och yrkesvägledare. Allt detta bidrar till en helhetsorienterad och salutogent sammanhang där eleverna känner sig sedda, motiverade och stärkta i sin utveckling och mål framåt.

Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att hjälpa målgruppen. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på en resursskola. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever i omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 75% fram till 12/6 2024 med start omgående.

Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Åsa Bergström.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster.

Ansök nu

Elev Assistant / Student Assisstant

Elevassistent
Läs mer Feb 6
Uppsala International School (UIS)  serves the needs of international families in the Uppsala Region and provides an exceptional international education in English and Swedish for students aged 6-19. We are currently enrolling students for the upcoming academic year 2024/2025 and warmly welcome your application.Our International School follows the broad and balanced Cambridge International curriculum, delivering an International Education in English to students aged 6 to 19. Our education programme leads to IGCSE (at age 16) and A Level (at age 19) examinations.Uppsala International School will offer The International Baccalaureate (IB) for students aged 6-19. The  IB Diploma Programme is  recognised by the world’s top universities.Uppsala Bilingual SchoolWe are pleased to announce that we are opening a Bilingual Section for students aged 6-16. This is an exciting opportunity for your child to benefit from a strong academic programme in both Swedish and English in an international environment, which offers local connections as well as a global outlook. Our Bilingual Section will follow the Swedish curriculum.Our Bilingual Section is unique in how it focuses on Swedish language during the early years and up to Grade 9. From Grade 4 and up academic subjects are taught equally in English and Swedish.School TransportAs a parent, ensuring that your children get to and from school safely and comfortably is our priority, our school bus will be operating from different regions to our campus in the mornings and the same route back again in the afternoons. With this in mind, we will offer our students a reliable and secure bus service.Our Campus & LocationWe are currently enrolling students for the academic year 2024/2025 and warmly welcome your application. Our campus at Palmbladsgatan 12, 754 50 Uppsala. Our The campus provides ample space, high-quality facilities, and abundant resources necessary for students to develop and thrive on their educational journey.How to apply?Fill in an application form on the school website: www.uppsalainternationalschool.com. Our School is an inclusive non-selective school that welcomes applications throughout the year from students of all abilities.

Uppsala International School (UIS) serves the needs of international families in the Uppsala Region and provides an exceptional international education for students aged 5-19. We are currently enrolling students for the upcoming academic year 2023/2024 and warmly welcome your application.

We follow the broad and balanced Cambridge International curriculum, delivering an International Education in English to students aged 5 to 19. Our education programme leads to IGCSE (at age 16) and A Level (at age 18) examinations.

• UIS is a fully accredited Cambridge International School.

• Uppsala International School is a non-fee-paying school.Our campus at Palmbladsgatan 12, 754 50 Uppsala has a capacity to welcome up to 800 students. The campus provides ample space, high-quality facilities, and abundant resources necessary for students to develop and thrive on their educational journey.UIS prides itself on being an inclusive school that embraces diversity in terms of backgrounds, nationalities, and abilities. The multicultural mix of students creates a vibrant learning environment, and we set high standards for all our students, both inside and outside the classroom.We are looking for an outstanding a highly motivated, creative, and dynamic Student Assistant  to  join  https://uppsalainternationalschool.

com/

Qualifications

The successful applicant will have the following:

-  A bachelor’s degree in a related subject and a certified teaching qualification 

If you meet the above criteria, are enthusiastic about teaching and learning and have the drive and passion to get the most from our students then we would very much welcome your application.

Important Note:

https://uppsalainternationalschool.com/ is committed to safeguarding and promoting the welfare of all its students. Applicants will be required to submit a current police criminal clearance check or equivalent from their home country or current country of residence prior to appointment.

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Feb 13
Vi är stolta över Kajan friskola och dess medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra barn och ungdomars liv och är med och utvecklar Aprendere Skolors hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av vår gemensamma vision; att eleverna ska tro på sin förmåga att skapa sig ett bra liv. Vi erbjuder ett inspirerande lärande och vill stötta våra elever i deras kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleverna ska utveckla en trygg identitet och förbereds för nästa steg i livet. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår skola ännu bättre.
Verksamhet
Kajan friskola är både en grundskola och anpassad grundskola 1-9 samt anpassad gymnasieskola (Individuella programmet). Vår anpassade skola i Uppsala stad är på väg in i ett spännande skede som kommer att innebära en utveckling och expansion av verksamheten. I anslutning till skolan erbjuder vi fritids samt korttidstillsyn, för elever som är äldre än 12 år. Elevens hela skoldag är viktig för oss. Vi vill skapa trygghet, känsla av sammanhang och en meningsfull fritid.
På skolan arbetar vi utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett nära ledarskap i klassrummet. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt.
Som elevassistent på Kajan friskola anpassade grundskola kommer du att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi jobbar tillsammans i klasslag för att skapa trygghet och för att kunna möta elevernas behov på bästa sätt. Du kommer att arbeta tillsammans med andra för att bidra till en skola där både personal och elever trivs och utvecklas.
Kajans anpassad grundskola är en skola med elever från årskurs 1 till och med 9 samt gymnasiet (individuella programmet. Vi bedriver även fritids och korttidstillsyn.
Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att ha ett nära samarbete med lärare/ speciallärare samt andra elevassistenter under hela elevens skoldag. På eftermiddagen samarbetar du med fritids personal. I båda sammanhangen blir du delaktig i planeringen runt elevernas skoldag och hjälper, stödjer och stimulerar dem på olika sätt såväl på raster och i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller är utbildad Lärarassistent. Har du även utbildning i lågaffektivt bemötande samt utbildning i TBA. För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du ha erfarenhet av arbete med barn/elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Det är en fördel om du har kunskap i alternativ kommunikation, till exempel bild stöd och tecken som stöd.

Ansök nu

Elevassistent till Berga anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Feb 6
Berga Anpassad grundskola

Som elevassistent på Berga anpassad grundskola kommer du att arbeta med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi jobbar tillsammans i klasslag för att skapa trygghet och för att kunna möta elevernas behov på bästa sätt. Du kommer att arbeta tillsammans med andra för att bidra till en skola där både personal och elever trivs och utvecklas. Låter detta som ett passande jobb för dig? Välkommen med din ansökan!

Berga anpassad grundskola är en skola med elever från årskurs 1 till och med 6. Skolan ligger i Norbyområdet i Uppsala. Vi är belägna i samma byggnad som Berga grundskola men har egna lokaler inom byggnaden. På Berga anpassad grundskola går det i nuläget ca 45 elever och de är uppdelade i 7 klasser. Vi är cirka 30 personal som jobbar här.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevernas skoldag och hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer att stötta eleverna under hela skoldagen och på fritids, i klassrummet, på raster och i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Du kommer att få jobba med bildstöd och tecken som stöd för att tillgängliggöra undervisning och andra aktiviteter för eleverna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Har du även utbildning i lågaffektivt bemötande samt kompletterade pedagogisk utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i rollen som elevassistent behöver du ha erfarenhet av arbete med barn/elever i åldern 1 - 10 år. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete med barn / elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är en fördel om du har kunskap i alternativ kommunikation, till exempel bildstöd och tecken som stöd.

Som person är du empatisk och du kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du pedagogisk och du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Karin Sagbrant, rektor, 018-727 25 44

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Anette Storfeldt, 070-648 20 81

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Upp till 14 amanuenser

Elevassistent
Läs mer Jan 12
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/.

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid nedanstående kurs. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör kursen, vänligen kontakta Filip Malmberg.

- Period 4:
1MD016 Människa-datorinteraktion
1DT091 Självständigt arbete i teknik med inriktning mot datateknik
1DT350 Självständigt arbete i informationsteknologi
1DL931 Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system
- Period 5:
1DT110 Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar

Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla namn på vilka kurser du vill arbeta på samt en uppskattning av antal timmar som du vill arbeta (ska summera till 30, 60 eller 120).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till och med 2024-06-16 eller 2024-09-15 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 2-50% beroende på hur många timmar du arbetar. Tillträde 2024-03-04 eller 2024-05-20 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Malmberg, filip.malmberg@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2024, UFV-PA 2024/145.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Student Assistant

Elevassistent
Läs mer Jan 2
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 46 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Internationella Engelska Skolan i Uppsala söker en elevassistent för vårt arbetslag i årskurs 5. Tjänsten är mellan 70-80%, med tillträde den 1 februari och löper fram till terminens slut i juni. Möjlighet till ett nytt kontrakt i höst  finns. 

Vi söker dig som är omsorgsfull, engagerad och har en tilltro till eleven. Du är stresstålig, lyhörd och bra på att samarbeta med andra. Du finns tillgänglig oavsett elevens/elevernas dagsform och ger stöd både i den pedagogiska verksamheten och i de dagliga rutinerna, där du snabbt kan hitta kreativa och alternativa lösningar vid behov. Du tillämpar ett lågaffektivt bemötande, men är samtidigt en tydlig gränssättare. Du har tidigare arbetslivserfarenhet från att ha arbetat som elevassistent eller resurs till elever med NPF diagnoser. Du kommer i huvudsak arbeta med en elev men även stötta andra elever i klassen. Ett intresse i matematik är meriterande. Du har en barnskötarutbildning, elevassistent eller annan likvärdig utbildning. 

IES Uppsala är en 4-9 skola, med internationell profil. Vi har 750 elever och ca 75 personal, både svensk och internationell. Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska, därmed behöver du vara bekväm med båda dessa språk. Vi är en arbetsplats som präglas av en stark gemenskap och en vilja att stödja varandra i vårt uppdrag. Vårt EHT team har bred kompetens, och har ett tätt samarbete med elevernas mentorer. Du kommer handledas av vår biträdande rektor för mellanstadiet tillsammans med arbetslagsledaren för årskurs 5.

Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

Ansök nu

Elevassistent / resursperson

Elevassistent
Läs mer Nov 27
Uppsala Enskilda Skola ingår i Stiftelsen Liten Lär som en av två enheter. Vi är en fristående grundskola F-5 med ca 255 elever. Vi är organiserade i två klasser per årskurs i förskoleklass till och med åk 3. Vi har ett fritidshem som arbetar för en attraktiv och stimulerande fritidsverksamhet för våra elever.
Personalen är indelade i två arbetslag; lärare och fritidsassistenter/övrig personal. Dock sker ett aktivt samarbete mellan arbetslagen som genererar i t ex gemensamma tema-arbeten. Det finns ett stort engagemang hos personalen att alltid se till att våra elever mår bra, får rätt anpassningar eller utmaningar och på annat sätt stimuleras i sitt lärande. Vi arbetar också aktivt med vårt eget lärande för att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre för våra elever.


Vi söker dig med utbildning/erfarenhet som elevassistent, lärarassistent eller fritidsledare. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller inom autismspektrum.
Du skall arbeta i klass men också i vår fritidsverksamhet med både äldre och yngre elever. Du bör ha arbetat i grundskolans lägre åldrar gärna helst både i klass och på fritids.
Vi vill att du som person är lyhörd, positiv, flexibel och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor. Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Tillträde: Vi rekryterar löpande och kommer att hantera rekryteringen skyndsamt. Den som söker tjänsten behöver finnas tillgänglig för jobb redan efter årsskiftet. Tjänsten är ett 6-månaders vikariat.
Skicka din ansökan med cv, personligt brev samt referenser per e-post till lucio@uppsalaenskildaskola.com
Du deltar i personalmöten 1 gg/mån (kl.17-19).
Du har schemalagd arbetstid, där det också förekommer öppning och stängning av fritids.

Ansök nu

Elevassistent med vaktmästaruppdrag till Tunabergsskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 3
Tunabergsskolan

Är du på jakt efter ett varierande och mångsidigt jobb? Vill du få chansen att göra stor skillnad för många människor? Då kan det här vara jobbet för dig!

Tunabergsskolan har 570 elever i årskurs 6-9 och vi söker nu en elevassistent med vaktmästeruppdrag. Vår skola har funnits i Uppsala i över 50 år och arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet.
Webbplats

Här kan du läsa mer om Tunabergsskolan (http://www.tunabergsskolan.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att till en början stödja en elev i inlärningssituationer och i sociala sammanhang. Du bidrar till att eleven utvecklas mot målen och är en förebild i det sociala samspelet. Arbetet innebär även nära samarbete med vårdnadshavare. Alla våra elevassistenter arbetar tillsammans och med alla våra elever. I tjänsten ingår alltså att arbeta med flera elever, allt efter behov.

Hos oss jobbar elevassistenter även i skolans vaktmästeri när man jobbar heltid. Vaktmästeriet gör enklare underhåll av våra lokaler och servar verksamheten på olika sätt.

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller fritidspedagogutbildning. Har du socialpedagogutbildning eller utbildning/kurser lämpliga för tjänsten ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som elevassistent på högstadiet och av fastighetsskötsel. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med elever som har stora behov och av att genomföra extra anpassningar för elever på högstadiet. Du behöver även ha goda kunskaper i skolans läroplan.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Maya Cardoso Plaza, biträdande rektor, 018-727 66 25
Lisa Landerhjelm. rektor, 018-727 66 01.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevcoach

Elevassistent
Läs mer Okt 11
Om oss 
Vi erbjuder resursskola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Verksamheten genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner. Hos oss arbetar pedagoger, beteendevetare, socionomer och familjebehandlare som tillsammans ger eleverna stöd i deras utveckling. 

Skolan vänder sig till ungdomar i åk 7–9 med omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov.  

Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Om tjänsten 
Som elevcoach på Magelungens grundskola arbetar du i en verksamhet som erbjuder skola och behandling, där skola integreras med färdighetsträning och behandling. Vi erbjuder ett mindre sammanhang med anpassad undervisning och skräddarsydda, individuella lösningar.  En viktig del i vårt dagliga arbete är att stärka ungdomarna genom att fokusera på deras resurser och kompetens, för att tillsammans jobba mot elevens egna mål.  

Fokus i uppdraget är att arbeta nära eleverna under deras skoldagar med allt från att hjälpa till under lektionerna till att vara med i aktiviteter på rasterna. Du arbetar i nära samarbete med ämnesansvariga lärare och ger stöd till eleverna både socialt och inlärningsmässigt. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på en resursskola. 

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att hjälpa målgruppen. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget.  Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt.  

Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.  

Anställningsform 
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 60% med start omgående fram till 21 december 2023 (ev. förlängning under vårterminen). 

Ansökan 
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Åsa Bergström på nummer 0763099935. 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och

Ansök nu

Elevassistent till Berga anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Okt 10
Berga anpassad grundskola

Vill du stötta och ta ansvar för elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidsverksamheten? Berga anpassad grundskola söker just nu dig som vill arbeta som elevassistent.

Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!

Berga anpassad grundskola är en skola med elever från årskurs 1 till 6. Vi ligger i samma byggnad som Berga grundskola men har egna lokaler inom byggnaden. Skolan ligger i Norby i Uppsala. På Berga anpassad grundskola går ca 45 elever uppdelade på 7 klasser. Vi jobbar tillsammans i klasslag där det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga. På skolan arbetar ca 30 personal.

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med elever med en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet ingår att stötta och ta ansvar för elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidsverksamheten. Även i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Det ingår även att samarbeta tillsammans i klasslaget för att stötta elever i
undervisningssituationen. Du kommer också tillsammans med andra planera för och genomföra aktiviteter för eleverna på fritids och under skollov.

Din bakgrund
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk utbildning som riktar sig mot barn i ålder 1-10. Vi ser även att du har barnskötarutbildning, elevassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Kunskapsmässigt är det krav att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd samt av arbete som elevassistent eller liknande arbete med barn i åldern 1-6 år med funktionsvariation. Du har
goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt kunskaper inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Vidare är det meriterande om du har kompletterande pedagogisk utbildning, utbildning i lågaffektivt bemötande och utbildning i NPF diagnoser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn med autism och/eller NPF, av arbete med kompensatoriska hjälpmedel, av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning samt av arbete utifrån lågaffektivt bemötande. Det är en fördel om du även har kunskaper om epilepsi, kunskaper i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) (meriterande) samt kunskaper om autism.

Som person är du empatisk och du kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du flexibel och du ser möjligheter i förändringar samt pedagogisk och du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Karin Sagbrant, rektor, 018-727 25 44

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Anette Storfeldt, 070-648 20 81

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Björkvallsskolan

Elevassistent
Läs mer Sep 29
Björkvallsskolan

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete med barn i behov av särskilt stöd? Vill du arbeta på en trivsam 6-9 skola nära naturen? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som elevassistent!

Björkvallsskolan är en trivsam 6-9 skola nära naturen belägen i Uppsala kommun där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig eleverna trygga och får hjälp i skolarbetet av behöriga lärare. Eleverna möts av lärare som förväntar sig att eleverna når målen i alla ämnen, och vi arbetar aktivt för att varje elev ska känna motivation till skolarbete och lust att lära. Här uppmuntras våra elever till rörelse och fysiska aktiviteter och de har rörelsepass på schemat utöver idrotten varje vecka. Vår elevhälsa består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Björkvallsskolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete i syfte att skapa trygghet och ansvar och jämlikhet under elevernas hela skolgång och arbetet involverar såväl pedagoger som elevhälsan.

Här kan du läsa mer om Björkvallsskolan (https://bjorkvallsskolan.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag, ge stöd till elever vid enskilda skoluppgifter och samverka med klassens lärare. Du kommer att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och omklädningssituationer samt vid övriga aktiviteter. Du genomför anpassade skoldagar i avskild miljö för elever med stort behov av alternativa och kompletterande medel.

Övriga uppgifter som ingår i rollen:

• vara ett stöd för eleven i undervisningssituationer
• hjälpa elev i omklädningsrum
• vara ett stöd under raster samt vid övergångar mellan lektioner
• ha kontakt med vårdnadshavare
• skapa trygghet och studiero
• ge socialt stöd.


Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller någon form av pedagogisk utbildning. Du behöver ha utbildning och erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande. Har du barnskötarutbildning eller specialpedagogisk utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med NPF. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt kunskap i flerfunktionshinder. Det är även meriterande om du har kunskaper om autism.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Helena Gillsberg, biträdande rektor, 018-727 75 50.

Facklig företrädare: Kommunal, Lillemor Burgtorf, 070-846 24 86.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Upp till 8 amanuenser

Elevassistent
Läs mer Sep 21
Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser.

Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Filip Malmberg.

? 1MD140/1TD389 Vetenskaplig visualisering, Period 2
? 1MD032/1MD039 Intelligent interaktiva system, Period 2
? 1MD016 Människa-datorinteraktion, Period 2
? 1MD031 Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv, Period 2
? 1MD033 Icke-exkluderande design och utvärdering, Period 2
? 1MD150/1TD388 Datorgrafik, Period 3

Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Bifoga också registreringsintyg.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2024-01-31 eller 2024-03-31 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 3-24 % beroende på vilka kurser och hur många timmar du arbetar. Tillträde 2023-10-16 eller 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Filip Malmberg, filip.malmberg@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2023, UFV-PA 2023/3466.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Upp till 10 amanuenser

Elevassistent
Läs mer Sep 20
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Tjark Weber.

? 1DL301 Database Design I (period 2)
? 1DL400 Database Design II (period 2)
? 1DL610 Software Testing (period 2)
? 1DT072 Secure Computer Systems I (period 2)
? 1DL201 Program Design and Data Structures (period 2-3)
? 1DL481 Algorithms and Data Structures III (period 3)
? 1DL034 Introduction to Machine Learning (period 3)
? 1DT075 Cryptology (period 3)

Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och period, och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Till ansökan ska också registreringsintyg bifogas.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2024-01-31 eller 2024-03-31 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är mellan 3-24 %. Tillträde 2023-10-16 eller 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tjark Weber, tjark.weber@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2023, UFV-PA 2023/3454.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Upp till 5 amanuenser

Elevassistent
Läs mer Sep 20
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Jarmo Rantakokko.

- 1TD433 Programmeringsteknik I, period 2

Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och period, och där antalet timmar ska summera till 30, 60 eller 120). Bifoga även ditt registreringsintyg.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2024-01-31 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 5-20 % beroende på hur många timmar du arbetar. Tillträde 2023-10-16 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Jarmo Rantakokko, jarmo.rantakokko@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2023, UFV-PA 2023/3472.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Upp till 10 amanuenser

Elevassistent
Läs mer Sep 20
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/

Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Har ni konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Pontus Ekberg.

? 1DT106, Programmering av inbyggda system (period 3)
? 1DT108, Programmering av inbyggda system, projekt (period 4)
? 1DT003, Datorsystem med projektarbete (period 3-4)
? 1DT096, Operativsystem och processorienterad programmering (period 3-4)
? 1DT093, Datorarkitektur (period 4)

Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i svenska (bara för kurser som undervisas på svenska) och engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2024-03-31 eller 2024-06-16 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 3-24 % beroende på vilken/vilka kurser och perioder som väljs. Tillträde 2024-01-01 eller 2024-03-04 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pontus Ekberg, pontus.ekberg@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2023, UFV-PA 2023/3465.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Elevassistent - vikariera hos Pilskolan

Elevassistent
Läs mer Sep 22
Pilskolan

Vill du arbeta med att stötta elever i skolan? Just nu söker Pilskolan dig som vill vikariera som elevassistent utifrån verksamhetens behov! Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!

Pilskolan är en av Uppsala kommuns centrala resursenheter för elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism i årskurserna 1–6. Hos oss arbetar lärare och elevassistenter tillsammans med logoped, psykolog och teckenspråkstolk. Nästan all personal är kunniga inom lågaffektivt bemötande och flertalet inom tecken som stöd. Arbetet sker i små grupper och vi arbetar nära varandra.

Nu söker vi dig som är intresserad av att vikariera som elevassistent vid ordinarie personals frånvaro hos oss på Pilskolan!

Ditt uppdrag
Vi arbetar i team utifrån flera professioner där assistenter, lärare, speciallärare, logoped och psykolog på olika sätt finns med i arbetet runt varje elev. Elevens behov är utgångspunkten för de anpassningar vi gör för att eleven ska lyckas.

Som elevassistent följer du eleverna under hela deras skoldag och sedan under fritidstid. Du förbereder eleven för det som händer under dagen, hjälper till i samband med miljöombyten och är till hjälp i skolarbetet. Eftersom vi är flera vuxna runt varje elev är du aldrig helt själv i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen. Du har också några års arbetserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med autism och/eller NPF samt utåtagerande beteende och att du har erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande.

Som person är du inkännande och är bra på att se sammanhang och lösa frågor och problem smidigt. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Barbro Björkell Överli, enhetschef, 018-727 60 01

Facklig företrädare:
Kommunal, Ulla André , 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 03.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent - vikariera hos Pilskolan

Elevassistent
Läs mer Sep 20
Pilskolan

Vill du arbeta med att stötta elever i skolan? Just nu söker Pilskolan dig som vill vikariera som elevassistent utifrån verksamhetens behov! Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!

Pilskolan är en av Uppsala kommuns centrala resursenheter för elever med funktionsvariationer inom hörsel, språk och autism i årskurserna 1–6. Hos oss arbetar lärare och elevassistenter tillsammans med logoped, psykolog och teckenspråkstolk. Nästan all personal är kunniga inom lågaffektivt bemötande och flertalet inom tecken som stöd. Arbetet sker i små grupper och vi arbetar nära varandra.

Nu söker vi dig som är intresserad av att vikariera som elevassistent vid ordinarie personals frånvaro hos oss på Pilskolan!

Ditt uppdrag
Vi arbetar i team utifrån flera professioner där assistenter, lärare, speciallärare, logoped och psykolog på olika sätt finns med i arbetet runt varje elev. Elevens behov är utgångspunkten för de anpassningar vi gör för att eleven ska lyckas.

Som elevassistent följer du eleverna under hela deras skoldag och sedan under fritidstid. Du förbereder eleven för det som händer under dagen, hjälper till i samband med miljöombyten och är till hjälp i skolarbetet. Eftersom vi är flera vuxna runt varje elev är du aldrig helt själv i arbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen. Du har också några års arbetserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn med autism och/eller NPF samt utåtagerande beteende samt erfarenhet av arbete utifrån lågaffektivt bemötande.

Som person är du inkännande och är bra på att se sammanhang och lösa frågor och problem smidigt. Vidare är du flexibel och ser möjligheter i förändringar och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Barbro Björkell Överli, enhetschef, 018-727 60 01

Facklig företrädare:
Kommunal, Ulla André , 010-442 82 09

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till anpassad gymnasieskola

Elevassistent
Läs mer Sep 15
Uppsala AG (anpassad gymnasieskola)

Har du erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar? Vill du vara med och stötta våra elever under deras skoldagar? Då kan du vara en av de vikarier vi söker!

Uppsala AG (anpassad gymnasieskola) har 123 elever som alla har en intellektuell funktionedsättning, Det finns elever som sitter i rullstol och har ett totalt omsorgsbehov och det finns elever som går och har tilläggsdiagnoser inom NPF.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att stötta elever med intellektuella funktionsnedsättningar under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer, vid övriga aktiviteter och under fritidstid. Du förväntas förbereda eleven för sådant som kommer hända under dagen, hjälpa till i samband med miljöombyten och vara till hjälp i skolarbetet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Har du barnskötarutbildning, undersköterskeutbildning, omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens, kompletterande pedagogisk utbildning, specialpedagogisk utbildning eller utbildning i lågaffektivt bemötande ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete på grundsärskola eller gymnasiesärskola. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är även meriterande om du har kunskaper inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Hultqvist, rektor med enhetsansvar, 072-581 95 86.

Facklig företrädare: Kommunal, Ann-Christine Björsberg, 018-727 97 25.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Björkvallsskolan (vikariat)

Elevassistent
Läs mer Aug 4
Björkvallsskolan

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och med barn i behov av särskilt stöd? Är du van att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och är redo för en ny utmaning? Då borde du söka den här tjänsten!

Björkvallsskolan är en trivsam 6-9 skola nära naturen belägen i Uppsala kommun där målet är att alla elever ska lyckas. På vår skola känner sig eleverna trygga och får hjälp i skolarbetet av behöriga lärare. Eleverna möts av lärare som förväntar sig att eleverna når målen i alla ämnen, och vi arbetar aktivt för att varje elev ska känna motivation till skolarbete och lust att lära. Här får du den breda grundutbildning som du behöver för att komma vidare när du söker till gymnasiet.

Här kan du läsa mer om Björkvallsskolan (https://bjorkvallsskolan.uppsala.se/).

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att stötta enskild elev under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, måltidssituationer samt vid övriga aktiviteter, ge stöd till eleven vid enskilda skoluppgifter samt ge socialt stöd. Det ingår även att samverka med klassens lärare och stötta eleven i undervisningssituationen samt på raster, förbereda eleven för sådant som kommer hända under dagen, hjälpa till i samband med miljöombyten och vara till hjälp i skolarbetet. Du kommer arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering, samt vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag. En viktig del i arbetet är tät kontakt med elevens vårdnadshavare. Eventuellt ingår mentorskap för flera elever.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen, någon form av pedagogisk utbildning och utbildning i lågaffektivt bemötande. Har du specialpedagogisk utbildning är det meriterande. För att lyckas i arbetet ska du ha erfarenhet av arbete som elevassistent, med barn i behov av särskilt stöd och utifrån lågaffektivt bemötande. Du ska ha erfarenhet av arbete med barn med autism och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt barn med utåtagerande beteende. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav.

Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt samt är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Johan Thalin, rektor, 018-727 78 81 eller Helena Gillsberg, biträdande rektor, 018-727 75 50.

Facklig företrädare: Kommunal, Lillemor Burgtorf, 018-727 78 80.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Lundellska skolan

Elevassistent
Läs mer Jul 4
Lundellska skolan

Har du goda ämneskunskaper i matematik och vill bidra till elevernas utveckling av sociala färdigheter? Just nu söker Lundellska skolan dig som vill arbeta som elevassistent.
Låter detta som ett jobb som passar dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Lundellska skolan ligger i en stimulerande vacker miljö mellan Ångströmlaboratoriet och SLU. Vi har Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård och omsporgsprogrammet, Individuellt alternativ samt en resursenhet. Det är en av Uppsalas mest framgångsrika gymnasieskolor med en elevsammansättning som speglar Uppsala. Vi jobbar med kollegialt lärande där vi besöker varandra i klassrummet för att lära av varandra. Vi krokar arm kring eleverna för att de utifrån sina förutsättningar ska nå så långt som möjligt. Vår vision är bäst på lärande. Vägen dit handlar om goda kunskaper och goda relationer och ett gott ledarskap i klassrummet.

Läs mer om Lundellska skolan här (https://lundellska.com/om-skolan/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag, samverka med klassens lärare och stötta elever i undervisningssituationen samt på raster samt förbereda eleven för sådant som kommer hända under dagen. Andra arbetsuppgifter som ingår är att hjälpa till i samband med miljöombyten, vara till hjälp i skolarbetet samt bidra till elevernas utveckling av social färdigheter. Det ingår även att ge stöd till elever vid enskilda skoluppgifter samt arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och goda ämneskunskaper i matematik. Det är meriterande om du har nyligen genomgången gymnasieutbildning inom naturvetenskapsprogrammet samt assistentutbildning eller annan pedagogisk utbildning. Har du erfarenhet av arbete som elevassistent, av arbete med barn i behov av extra stöd, av arbete med barn/ungdomar inom autismspektrat samt av arbete med barn med autism och/eller NPF ses det som meriterande. Vidare är det även meriterande om du har kunskaper om autism samt färska gymnasiekunskaper.

Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vi ser även att du är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Sist men inte minst söker vi dig som är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Emma Ågren, programrektor, 073-423 55 50

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Teresa Miranda Maureira, 073-049 25 72

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till gymnasiet

Elevassistent
Läs mer Jun 20
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigymnasiet.se.

NTI Gymnasiet i Uppsala är en attraktiv skola med cirka 600 elever. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt arbetsplats för dig.

Vi söker en elevassistent till en av våra blivande elever.

Om tjänsten

Just nu söker dig som vill arbeta som elevassistent till en kille i årskurs 1 på gymnasiet. Arbetsuppgifterna innehåller bl.a. följande:

• Ta emot på morgonen och följa eleven under hela skoldagen
• Hjälpa till vid förflyttningar och att bära böcker och dator
• Bistå med anpassningar under praktiska lektioner
• Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider

Vi berättar mer om tjänsten vid en eventuell intervju.

Om dig

Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt drivande i din personlighet och en engagerande lagspelare.

Vi söker dig som har erfarenhet av assistens, enklare vårdinsatser och arbete i skola eller liknande. Du har en god pedagogisk förmåga och kan också inspirera och engagera till lärande utifrån elevens behov. Vidare har du lätt att skapa förtroende och är van att ha kontakt med föräldrar och lärare. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper.

Meriterande är om du har:

• Vårderfarenhet eller motsvarande
• Vårdutbildning eller motsvarande

Det här erbjuder vi dig

Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrigt

Tjänsten är en elevresursanställning på 75 % med start augusti 2023. Tjänsten följer eleven under hela skoltiden. Placeringsort är Uppsala.

Intervjuer för tjänsten påbörjas i augusti.

Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.

Ansök nu

Elevassistent gärna goda kunskaper inom tecken som stöd & alt kommunikation

Elevassistent
Läs mer Jul 11
Branting och Eriksberg anpassad grundskola

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd? Branting och Eriksberg anpassad grundskola i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som elevassistent gärna med goda teckenkunskaper.

Är det här tillfället du har väntat på? Sök jobbet redan i dag! Vi vill ha din ansökan senast fredag 4 augusti 2023.

Du kommer att arbeta i högstadiet på Branting eller Eriksberg anpassad grundskola. Arbetet består i att stödja?elever, enskilt och i grupp för ett livslångt lärande. Du kommer att arbeta i ett klasslag med lärare och elevassistenter. Ni kommer ha samarbete med andra klasser samt med ett nära elevhälsoteam som finns som stöd vid behov. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling mot målen i den anpassade grundskolans läroplan. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam lärmiljö för personlig och social utveckling för varje enskild individ.

Läs mer om Grundsärskola här (https://grundsarskola.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
I arbetet som elevassistent ingår att vara med eleverna under hela skoldagen. Du är delaktig i planeringen runt elevers skoldag tillsammans med läraren och klasslaget. I arbetet ingår att anpassa skoldagarna för varje elev med varierande behov.

Flera elever kommunicerar med alternativa och kompletterande verktyg till exempel med tecken, bilder eller digitala hjälpmedel. Det ingår att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.

Det ingår även att sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskaper samt att ge socialt stöd.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen och elevassistentutbildning. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent och alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd. Det är även ett krav att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd samt arbete med personer med intellektuella funktionsvariationer. Kunskapsmässigt är det ett krav att du har goda simkunskaper samt erfarenhet inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

Vidare är det meriterande om du har barnskötarutbildning samt en kompletterande pedagogisk utbildning. Det ses även som meriterande om du har erfarenhet av arbete på anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola, arbete med barn med autism och/eller NPF och arbete med kompensatoriska hjälpmedel. Därtill är det meriterande om du har kunskaper i teckenkommunikation samt kunskaper i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar samt pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Cia Hagman, rektor 018 -727 49 18

Facklig företrädare:
Kommunal, Linda Jenvall, 018-727 57 41

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent - Vikarie

Elevassistent
Läs mer Feb 15
Vi är en härlig arbetsgrupp med bra sammanhållning som är öppen och har nära till skratt. Alla skoldagar ser annorlunda ut och med en sammansvetsad grupp så känner sig all trygga när det blåser upp till storm bland eleverna. Vårt goda teamarbete, lagandan och att vi kan ha roligt tillsammans är en av våra nycklar till framgång.

Samsaskolan tar emot elever i grundskolan åk 7-9 med sammansatt psykosocial problematik. Din främsta uppgift är att stötta elever under hela skoldagen både på lektioner och raster. Vi har personal från skolan som hämtar och lämnar elever i skolans bilar vilket ingår i arbetet och därför krävs det att du har B-körkort och är bekväm med att köra bil.

Vår målgrupp är ungdomar i stort behov av särskilt stöd och många av våra elever bor på hvb-hem. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta utifrån elevens styrkor och hur hen kan använda dessa för att lyckas i skolan och vardagen. Vi behöver se de små stegen och lyfta elever utifrån deras nivå då alla elever tidigare haft en bristfällig skolgång och därför fått börja hos oss. Din främsta uppgift är att utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot individuellt uppsatta mål.

Personen vi söker har ett stort engagemang i elevernas undervisningen och tar ett stort ansvar i arbetet. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Du har en förmåga att motivera och skapa lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.

Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att hjälpa målgruppen. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.- Timanställning

- Tillträdesdatum enligt överenskommelse

- Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Ansök nu

Elevassistent till Rosendalsgymnasiet

Elevassistent
Läs mer Jul 7
Rosendalsgymnasiet

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och av att stödja elever med synskada? Rosendalsgymnasiet i Uppsala söker nu dig som vill arbeta som elevassistent. Det här är ett givande arbete där du får möjlighet att hjälpa elever att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar.

Är det här jobbet du har letat efter? Sök tjänsten redan i dag!

Rosendalsgymnasiet är en gymnasieskola med där det finns ett stort engagemang hos såväl elever som personal, där vi samarbetar inom arbetslag för progressionen i utbildningen samt inom ämnet för utveckling av undervisningen för att främja elevernas lärande och en positiv lärmiljö. Rosendalsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola beläget nära Biomedicinskt centrum i en expansiv del av staden.

Gymnasieskolan har idag cirka 900 elever fördelade på tre program: naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Läs mer om Rosendalsgymnasiet här (https://rosendalsgymnasiet.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag, genomföra anpassade skoldagar i avskild miljö för elever med stort behov av alternativa och kompletterande medel samt hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet.

Det ingår även att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap, samverka med klassens lärare och stötta elever i undervisningssituationen samt på raster. Du kommer arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering.

Din bakgrund
För att vara aktuell för den här tjänsten krävs det att du har gymnasieexamen, utbildning i att stödja elever med synskada samt någon form av pedagogisk utbildning. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent, av att stödja elever med synskada samt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Kunskapsmässigt är det ett krav att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda dator- och systemkunskaper.

Du är empatisk kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du flexibel och du ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap samt är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.
Sist men inte minst söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Filip Jornefelt, programrektor, 072-539 04 88

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Christoffer Gille

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Kajan friskola söker elevassistenter

Elevassistent
Läs mer Jun 19
Om skolan
Kajan Friskola är en skola som riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD. Vi bedriver grundskola, grundsärskola och grundsärskola med ämnesområden, samt gymnasiesärskola (anpassad). Undervisningen vilar på en beteendeterapeutisk grund och vi jobbar aktivt med positivt beteendestöd. Alla elever ska känna att de lyckas! Vi är en relativt liten verksamhet, skolan har idag 94 elever och 31 personal, så samarbetet i personalgruppen är stort och beslutsvägarna är korta.

Ditt uppdrag
Vi söker nu två klassassistenter/resurser till vår verksamhet. Tjänsterna är på 100% tills vidare med semesteranställning. Som klassassistent jobbar i team med klassläraren för att stötta eleverna och främja deras utveckling. Vi värdesätter därför att du är strukturerad, engagerad och kommunikativ samt att du är flexibel och har god förmåga att samarbeta.
Jobbet innebär att du jobbar både i klass och i vår fritidsverksamhet. Det är meriterande om du tidigare arbetat med elever med NPF.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden gått ut.
Registerutdrag kommer att begäras.
Vi undanber oss att bli kontaktade av bemanningsföretag.
Vi tillämpar provanställning.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Elevassistent till Stordammens skola

Elevassistent
Läs mer Jun 19
Stordammens skola

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent? Vill du vara delaktig i planeringen runt elevs skoldag, hjälpa, stödja och stimulera eleven i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet? Stordammens skola söker nu dig som vill arbeta som elevassistent!

Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

I Sävja, ett snabbt växande område en halvmil söder om Uppsala centrum, ligger den internationella skolan Stordammen F-9. Här finns cirka 730 elever som tillsammans talar 49 olika språk. Skolan ligger naturskönt och skogsnära i direkt anslutning till kultur- och idrottsanläggningar samt bussförbindelser.

Alla ska lyckas
Vi har en hög målsättning med vår verksamhet. I vår positiva, inkluderande organisationskultur är den grundläggande visionen: "Alla har förutsättningar att lyckas". Barn och elever på skolan ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. För att utvecklas behöver de känna lust att lära och att pedagogerna utmanar dem på deras nivå, använder olika undervisningsmetoder- och material som ökar delaktigheten och lusten att lära.

Trygghet och respekt
Trygghet och respekt för barn och vuxna skapar goda förutsättningar för inlärning, självständigt tänkande, kunskapsutveckling, inkludering och framtidstro. Skolans gemensamma regler skapar trygghet för eleverna. Arbetet med trygghet och respekt återkommer varje dag i klassrummet. Alla elever ska känna att de vill, kan och vågar. Våra lärare arbetar förebyggande med värdegrundsarbete. Det är viktigt att vi arbetar för god arbetsro, kamratskap och att få elever att våga pröva nya saker.

Kultur, idrott och närhet till skogen
I anslutning till skolan finns Sävja kulturcentrum, en mötesplats mellan generationer och kulturer i området. De fasta verksamheterna på Sävja kulturcentrum är bibliotek, kafé och fritidsgård. Stordammens skola har en idrottshall som ger möjlighet till idrott och rörelse. Det finns även en multiidrottsplats/konstgräsplan utomhus. Dessutom finns Uppsalas första ”pump track” nära skolan, en bana där du på ett pumpande sätt driver cykeln framåt utan att trampa. Skolans närhet till i skogen möjliggör naturundervisning utomhus, vandringar och äventyrspedagogik.

Läs mer om Stordammen skola här (https://stordammen.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att vara delaktig i planeringen runt elevs skoldag, hjälpa, stödja och stimulera eleven i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet samt stötta eleven under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.

Det ingår även att följa eleven under hela skoldagen och sedan under fritidstid, förbereda eleven för sådant som kommer hända under dagen, hjälpa till i samband med miljöombyten och vara till hjälp i skolarbetet, arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering samt ge stöd till elever vid enskilda
skoluppgifter.

Övriga uppgifter som ingår i rollen:

• ha kontakt med vårdnadshavare
• skapa trygghet och studiero
• dokumentera med hjälp av text och bild
• arbeta på fritids

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning. Du har även erfarenhet av arbete som elevassistent, av arbete med barn i behov av särskilt stöd samt av arbete utifrån lågaffektivt bemötande. Vidare så har du goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har barnskötarutbildning samt kompletterande pedagogisk utbildning. Har du även erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd, av arbete med kompensoriska hjälpmedel och av arbete med barn med autism och/eller NPF samt
kunskaper i teckenkommunikation och kunskaper i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) ser vi det som meriterande.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Jeannette Sångefjord, biträdande rektor, 018-727 52 26

Facklig företrädare:
Kommunal, 010-442 82 10

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Lindbackens skola

Elevassistent
Läs mer Jun 19
Lindbackens skola

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent? Vill du arbeta med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet? Lindbackens skola söker nu dig som vill arbeta som elevassistent!
Låter detta lockande? Skicka in din ansökan redan idag!

Lindbackens skola växer och våra ambitioner är höga. Vi finns i Lindbacken strax utanför Uppsala och har fina och ändamålsenliga lokaler och en vacker naturskön omgivning. Vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 5. För närvarande har vi 575 elever och kommer att ha ca 630 elever läsåret 2023/2024.

Vi har en flexibel organisation och vi arbetar i team för att hitta samordningsvinster samt planerar samarbetstider för att främja kollegialt lärande och öka elevernas förutsättningar att lyckas. Vår vision är att tillsammans växer vi och målet är att alla elever ska lyckas.

Här kan du läsa mer om Lindbackens skola (https://lindbackensskola.uppsala.se/?hide-cookie-alert=Stäng)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet, samverka med klassens lärare och stötta elever i undervisningssituationen samt på raster samt ge stöd till elever vid enskilda skoluppgifter.
Det ingår även att genomföra anpassade skoldagar i avskild miljö för elever med stort behov av alternativa och kompletterande medel samt arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering.

Din bakgrund
Vi söker dig som har utbildning i lågaffektivt bemötande. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent, av arbete med barn i behov av särskilt stöd, av arbete med barn med autism och/eller NPF, av arbete med barn med utåtagerande beteende, av arbete utifrån lågaffektivt bemötande samt av arbete med kompensoriska hjälpmedel. Vi ser även att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vidare så är det meriterande med kompletterande pedagogisk utbildning, erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd, av arbete med ritprat, sociala berättelser eller seriesamtal samt kunskaper om autism.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vi ser även att du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker samt är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Sist men inte minst söker vi dig som är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sakarias Åkerman, bitr rektor, 018-727 72 07

Facklig företrädare:
Kommunal, Daniel Eklöf, 018-727 78 16

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Vi söker nya medarbetare

Elevassistent
Läs mer Maj 17
Gluntens Montessoriskola söker medarbetare
Elevassistent 75-100%
Vi söker dig som vill arbeta som assistent till en elev i förskoleklass med Downs Syndrom och som har erfarenhet av att arbeta i skola och på fritids.
Eleven behöver stöd i det dagliga skolarbetet och hjälp med sitt sociala samspel. Då kommunikation med eleven sker med hjälp av bildstöd, tecken som stöd och ritprat är det meriterande om du ha erfarenhet av det.
Om du har utbildning eller erfarenhet av att arbeta med barn med Downs Syndrom samt Montessorierfarenhet ser vi även det som ett plus. Även erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterande.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Du är trygg i din vuxenroll och har förmågan att möta varje elev individuellt. Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och bibehålla relationer med övriga elever, kollegor och föräldrar.
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och ditt CV.
Tjänsten är en visstidsanställning läsåret 23-24 med stor möjlighet till förlängning.


Tillträde 7 augusti
Månadslön enligt överenskommelse
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan redan idag!
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2023-06-20
?Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har drygt 90 medarbetare och ca 600 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare.

Ansök nu

Elevassistent till Funbo skola

Elevassistent
Läs mer Jun 13
Funbo skola

Du som har ett genuint intresse för barn samt förmågan att skapa goda relationer har nu möjlighet att göra skillnad genom att stimulera elevernas lärande och utveckling! Vill du arbeta med att stödja en enskild elev under delar av skoldagen och skapa en trygg och omsorgsfull miljö?
Nu söker Funbo skola en elevassistent! Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Funbo är en kreativ F-3 skola på landsbygden. Vår skola präglas av hög trygghet & trivsel vilket signaleras dagligen av våra elever och deras vårdnadshavare samt vår personal. Vi vill ge varje barn rätt förutsättningar att lyckas genom att ha högsta möjliga kvalité på vår verksamhet under hela skoldagen. Det sker genom en gemensam värdegrund och personal som ger verktygen för den sociala samvaron. Undervisningen anpassats så att alla elever når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vår vision är att med eleven i centrum lägger vi grunden för det livslånga lärandet, både på skola & fritids.

Här kan du läsa mer om Funbo skola (https://funboskola.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Arbetet består av att stödja en enskild elev under delar av skoldagen och skapa en trygg och omsorgsfull miljö. Du har ett nära samarbete med berörda arbetslag för att utforma stödinsatser utifrån elevens enskilda behov. Arbetsuppgifterna kan komma att utföras såväl enskilt som i klassrumsmiljö. Du kommer att stötta elevens inlärning samt sociala samvaro på raster, under lektionspass samt fritidstid. Du kommer även att till viss del arbeta med andra elever och i andra klasser samt inom fritidsverksamheten. Där är du också delaktig i att utveckla arbetssätt och pedagogik samt genomföra pedagogiska aktiviteter ute och inne utifrån fritidshemmets uppdrag.

I uppdraget ingår även att:

• Delta i möten för att samplanera och diskutera praktiska och pedagogiska frågor
• Skapa goda relationer till eleverna och även deras vårdnadshavare
• Analysera, följa upp och utveckla både det gemensamma och det egna arbetet

Tjänsten är på 75% men kan vid behov justeras till 100%.

Din bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieexamen. Har du barn- och fritidsprogrammet, fritidsledarutbildning och övrig pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer vara relevant för tjänsten är det meriterande. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i skola & fritidshem, av arbete med barn och/eller elever i behov av stöd samt goda muntliga och skriftliga kunskaper svenska språket och goda IT-kunskaper (Office365). Det är meriterande om du har kunskaper om lågaffektivt bemötande och hur du skapar engagemang så eleverna blir nyfikna att lära sig mer samt kunskaper i digitala verktyg (t ex Widgit online, Skola24) eller tillgängliga lärmiljöer.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Vi ser även att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Sist men inte minst söker vi dig som är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Anna Carlén, rektor, 018-727 65 65

Facklig företrädare:
Kommunal, 010-442 82 10

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Berga grundsärskola

Elevassistent
Läs mer Jun 5
Berga grundsärskola

Har du erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd? Vill du stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster? Berga grundsärskola söker nu elevassistent.

Låter detta som ett arbete för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Berga grundsärskola är en skola med elever från årskurs 1 till 6. Vi ligger i samma byggnad som Berga grundskola men har egna lokaler inom byggnaden. Skolan ligger i Norby i Uppsala. På Berga grundsärskola går ca 45 elever och vi är i nuläget 6 klasser. Vi är ungefär 30 personal som arbetar på Berga grundsärskola.

Här kan du läsa mer om Berga grundsärskola (https://grundsarskola.uppsala.se/vara-grundsarskolor/berga-grundsarskola-ak-1-6/)

Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med elever med en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet ingår att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag, stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Det ingår även att förbereda eleven för sådant som kommer hända under dagen, hjälpa till i samband med miljöombyten och vara till hjälp i skolarbetet, följa elever under hela deras skoldag och sedan under fritidstid samt samverka med klassens lärare och stötta elever i undervisningssituationen samt på raster. Du kommer också att tillsammans med andra genomföra aktiviteter för eleverna på fritids och under skollov.

Övriga uppgifter som ingår i rollen:

• vara ett stöd under raster
• hjälpa elever i hygiensituationer
• arbeta på fritids
• delta vid simundervisning
• skapa trygghet och studiero
• dokumentera med hjälp av text och bild

Din bakgrund
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk utbildning som riktar sig mot barn, elever i åldern 1 till 10 år. Vi ser gärna att du har barnskötarutbildning eller annan som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten, kompletterande pedagogisk utbildning, specialpedagogisk utbildning samt utbildning i lågaffektivt bemötande. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd, av arbete med omsorg av personer med funktionsvariation och arbete med barn i åldern 1-6 år. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar, av arbete utifrån lågaffektivt bemötande, av arbete med kompensoriska hjälpmedel samt av arbete med barn med autism och/eller NPF. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och kunskaper inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Har du även kunskaper i teckenkommunikation, kunskaper om epilepsi och kunskaper om autism ser vi det som meriterande.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst söker vi dig som har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Karin Sagbrant, rektor, 018-727 25 44

Facklig företrädare:
Sveriges lärare, Anette Storfeldt, 070 648 20 81

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent till Palmbladsskolan

Elevassistent
Läs mer Maj 29
Palmbladsskolan

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och vill stötta elever under hela skoldagen? Då är du rätt person för oss på Palmbladsskolan!

Palmbladsskolan är en 6-9 skola som har ca 580 elever och 65 personal. På skolan råder ett klimat som präglas av samarbete och vilja att utvecklas.

Här kan du läsa mer om Palmbladsskolan (https://palmbladsskolan.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Ge socialt stöd samt arbeta med eleven i klass, men även enskilt utifrån ämneslärarens planering.

Din bakgrund
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens. Har du undersköterskeutbildning ser vi det som meriterande. Du har erfarenhet av arbete som elevassistent. Vi ser även att du har kunskap i flerfunktionshinder, goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda dator- och systemkunskaper.

Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare är du kommunikativ, som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Vi ser även att du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Camilla Wallin Jonsson, biträdande rektor, 018-727 69 11

Facklig företrädare:
Kommunal, Arad Reazai, 018-727 64 06

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent med teckenkunskaper till Branting anpassad grundskola

Elevassistent
Läs mer Maj 30
Branting (Eriksberg) anpassad grundskola

Är du en erfaren elevassistent? Har du erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder? Då kan det vara dig vi söker!

Högstadiet på Branting anpassad grundskola är en filial till Eriksberg anpassad grundskola.

Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam lärmiljö för personlig, kunskapsmässig och social utveckling.

Här kan du läsa mer om grundsärskolan (https://grundsarskola.uppsala.se/)

Ditt uppdrag
Arbetet består i att stödja elever, enskilt och i grupp för ett livslångt lärande. Du kommer att arbeta i ett klasslag med lärare och elevassistenter. Ni kommer ha samarbete med andra klasser och är med eleverna under hela skoldagen. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas utveckling mot målen i den anpassade grundskolans läroplan.

Du kommer att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag och genomföra anpassade skoldagar i en miljö för elever med stort behov av alternativa och kompletterande metoder. Det ingår att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet med enskilda skoluppgifter som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du förväntas sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap i samråd med övrig personal.

Din bakgrund
Vi söker dig som har barnskötarutbildning, elevassistentutbildning eller gymnasieexamen inom vård och omsorg. Har du kompletterande pedagogisk utbildning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som elevassistent eller liknande, av arbete med barn i behov av särskilt stöd och av arbete med barn med autism och/eller NPF. Du behöver även ha erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på grundsärskola eller gymnasiesärskola. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller av arbete med kompensoriska hjälpmedel. Arbetet kräver att du har goda simkunskaper och kunskap i teckenkommunikation. Det är även meriterande om du har kunskaper i , TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller flerfunktionshinder.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Vidare är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cia Hagman, rektor, 018-727 49 18.

Facklig företrädare: Kommunal, Linda Jenvall, 018-727 57 41.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Timvikarier sökes till anpassad grundskola i Uppsala

Elevassistent
Läs mer Maj 3
Labanskolan anpassad grundskola och gymnasieskola, belägen i Gränby söker timvikarier som kan jobba vid behov. Vi har inriktning pedagogiskt drama och arbetar mycket med de estetiska uttrycksformerna musik, bild och drama.
Vi är en liten skola med 15 elever som läser efter den anpassade grundskolans ämnesområden samt anpassade gymnasieskolans idividuella program. Arbetet hos oss innefattar allt från att stötta eleverna i skolarbetet under lektionerna till fritidsverksamhet, rastvärd samt stöd och hjälp i samband med måltid och toalettbesök.
Vi söker dig med ett intresse för det pedagogiska arbetet som vill bli en del av vårt team.
Vill du veta mer om jobbet som vikarie hos oss på Labanskolan? Maila ditt CV till lisa.arbin@labanskolan.se

Ansök nu

Elev- och lärarassistenter för framtida uppdrag.

Elevassistent
Läs mer Mar 31
Om oss
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal – från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt – att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.

Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!

För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds ”lön varje fredag”, gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.

Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekrytering

Dina arbetsuppgifter
Emellanåt har vi förfrågningar från skolor gällande elevassistenter och vi vill nu utöka vår "pool" med de av er som har erfarenhet av att jobba som det. Arbetet kan innefatta allt från att vara en enskild elevs stöd till att vara stöd åt en lärare i klassrummet.
Uppdragen är på skolor över hela Uppsala och de kan se väldigt olika ut så vi söker dig som kan arbeta allt från enstaka timmar till längre perioder.


Din profil
Är du utbildad elevassistent och har talang och fallenhet för att skapa fin och trygg kontakt med elever från åk 1-9 så vill vi gärna ha din ansökan. Har du utbildning och erfarenhet av tex NPF, diabetes, särskola mm så är det meriterande.
Ansökan
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och tillsättning kan ske innan annonstiden löpt ut.
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb

I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.

Följ oss:
www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanning
www.facebook.com/skolbemanning

Få förslag på tjänster som passar dig.
www.pedagogjobb.nu

Ansök nu

Elevassistent på resursskola för elever i åk 7-9

Elevassistent
Läs mer Okt 20
Har du mycket god förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och kollegor. Ser du möjligheter i att samarbeta med andra och är flexibel i ditt arbete. Kan du se och möta varje elev och utgå från det som fungerar, är du kommunikativ och har en förmåga att motivera andra?

Stämmer det in på dig? Sök redan idag!

Vår målgrupp är ungdomar i stort behov av särskilt stöd och många av våra elever bor på hvb-hem. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta utifrån elevens styrkor och hur hen kan använda dessa för att lyckas i skolan och vardagen. Vi behöver se de små stegen och lyfta elever utifrån deras nivå då alla elever tidigare haft en bristfällig skolgång och därför fått börja hos oss.

Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.

Vi är en härlig arbetsgrupp med bra sammanhållning som är öppen och har nära till skratt. Alla skoldagar ser annorlunda ut och med en sammansvetsad grupp så känner sig all trygga när det blåser upp till storm bland eleverna. Vårt goda teamarbete, lagandan och att vi kan ha roligt tillsammans är en av våra nycklar till framgång.

Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta på Samsaskolan som tar emot elever i grundskolan åk 7-9 med sammansatt psykosocial problematik. Din främsta uppgift är att stödja elever under hela skoldagen, vissa dagar också hämta/lämna elever med skolans minibussar.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.- Tillsvidare med 6mån provanställning
- Tillträdesdatum enligt överenskommelse
- B-körkort är ett krav
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Ansök nu

Elevassistent

Elevassistent
Läs mer Feb 28
Vi är en F-6-skola som ligger i statsdelen Valsätra i Uppsala. Skolan har en mångkulturell / språklig inriktning. Vi bedriver vår verksamhet i stora fina lokaler i grönskande område, vår personal har adekvat utbildning.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn i skolan. Du är noggrann, punktlig, intresserad, flitig och har en adekvat utbildning för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I arbetslagen har vi en levande dialog kring hur vi ska utveckla vår pedagogiska verksamhet, för att säkerställa en fortsatt hög måluppfyllelse bland våra elever.

Ansök nu

Elevassistent/Skolassistent

Elevassistent
Läs mer Sep 28
Har du mycket god förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och kollegor. Ser du möjligheter i att samarbeta med andra och är flexibel i ditt arbete. Kan du se och möta varje elev och utgå från det som fungerar, är du kommunikativ och har en förmåga att motivera andra?

Stämmer det in på dig? Sök redan idag!

Vår målgrupp är ungdomar i stort behov av särskilt stöd och många av våra elever bor på hvb-hem. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta utifrån elevens styrkor och hur hen kan använda dessa för att lyckas i skolan och vardagen. Vi behöver se de små stegen och lyfta elever utifrån deras nivå då alla elever tidigare haft en bristfällig skolgång och därför fått börja hos oss.

Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.

Vi är en härlig arbetsgrupp med bra sammanhållning som är öppen och har nära till skratt. Alla skoldagar ser annorlunda ut och med en sammansvetsad grupp så känner sig all trygga när det blåser upp till storm bland eleverna. Vårt goda teamarbete, lagandan och att vi kan ha roligt tillsammans är en av våra nycklar till framgång.

Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta på Samsaskolan som tar emot elever i grundskolan åk 7-9 med sammansatt psykosocial problematik. Din främsta uppgift är att stödja elever under hela skoldagen, vissa dagar också hämta/lämna elever med skolans minibussar.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.- Deltid/timvikarie
- Tillträdesdatum enligt överenskommelse
- B-körkort är ett krav
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Ansök nu

Elevassistent till elev med extraordinära stödbehov - Danmarks skola

Elevassistent
Läs mer Feb 23
Danmarks skola

Har du erfarenhet med arbete med elever inom NPF? Vill du arbeta på en skola med fina undervisningslokaler och trevliga kollegor med stort intresse för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elever? Du kan det här vara uppdraget för dig!

Danmarks skola är en mindre skola strax söder om Uppsala. Skolan ligger i en lantlig miljö med stor och varierad skolgård och närhet till naturen. Danmarks skola har cirka 150 elever i årskurserna förskoleklass upp till årskurs 5. Skolan arbetar på ett flexibelt sätt där förebyggande och främjande arbete är en stor del av vardagen.

Ditt uppdrag
Vi behöver just nu en elevassistent till en av våra elever på Danmarks skola. Vi kommer att berätta mer om elevens behov vid en eventuell intervju. Som elevassistent till en eller flera elever förväntas du kunna arbeta flexibelt utifrån verksamhetens och därmed elevernas behov. Ditt uppdrag kommer att kunna förändras utifrån elevgruppernas behov från år till år och ibland under pågående läsår. Det ingår i arbetet att arbeta både under skoldelen av dagen och under fritidsdelen av dagen. Om den/de elever du är tänkt att arbeta med inte går på fritidshemmet kommer du att arbeta i fritidshemmet övrig tid i din tjänst. Det är hela tiden skolans behov som styr ditt uppdrag.

Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att eleverna ska lyckas maximalt utifrån sina förutsättningar och stötta dem i det sociala samspelet med andra för att de ska nå kunskapsmålen. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån elevens/elevernas behov och förutsättningar. I ditt uppdrag ingår det att ha en fortlöpande dialog med både personal som arbetar nära eleven/eleverna och eleven/elevernas vårdnadshavare. Dialogen sker både i skrift, telefonsamtal och fysiska träffar.

Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten för att dessa elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Du arbetar tätt ihop med undervisande lärare i fritidshem och klassen/klasserna.

Din bakgrund
Vi söker dig som har någon form av pedagogisk utbildning och flerårig erfarenhet av arbete med elever inom NPF i årskurs F-3. Har du
utbildning för att arbeta med barn med NPF-diagnoser ses det som meriterande. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med bildstöd, lågaffektivt ledarskap och tillgängligt lärande. För att lyckas i arbetet behöver du vara väl insatt i vad det innebär med NPF-diagnoser. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift samt IT-kunskaper när det gäller att anpassa lärverktygen utifrån elevernas behov.

Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Torun Paulsson, rektor, 072-580 27 94.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 88 20.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Vikarie

Elevassistent
Läs mer Feb 6
Vi är en härlig arbetsgrupp med bra sammanhållning som är öppen och har nära till skratt. Alla skoldagar ser annorlunda ut och med en sammansvetsad grupp så känner sig all trygga när det blåser upp till storm bland eleverna. Vårt goda teamarbete, lagandan och att vi kan ha roligt tillsammans är en av våra nycklar till framgång.
Samsaskolan tar emot elever i grundskolan åk 7-9 med sammansatt psykosocial problematik. Din främsta uppgift är att stötta elever under hela skoldagen både på lektioner och raster. Vi har personal från skolan som hämtar och lämnar elever i skolans bilar vilket ingår i arbetet och därför krävs det att du har B-körkort och är bekväm med att köra bil.
Vår målgrupp är ungdomar i stort behov av särskilt stöd och många av våra elever bor på hvb-hem. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta utifrån elevens styrkor och hur hen kan använda dessa för att lyckas i skolan och vardagen. Vi behöver se de små stegen och lyfta elever utifrån deras nivå då alla elever tidigare haft en bristfällig skolgång och därför fått börja hos oss. Din främsta uppgift är att utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot individuellt uppsatta mål.
Personen vi söker har ett stort engagemang i elevernas undervisningen och tar ett stort ansvar i arbetet. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Du har en förmåga att motivera och skapa lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att hjälpa målgruppen. Viktigt att du är flexibel och vill ingå i ett sammanhang där samverkan med dina kollegor är en central del av uppdraget. Du trivs med att ge stöd och hjälpa till samt motiveras av att göra skillnad på riktigt. Skolan riktar sig enbart mot elever med omfattande behov av särskilt stöd och därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med aktuell elevkategori.


Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.


Timanställning
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
B-körkort är ett krav
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Ansök nu

Elevresurs till Realgymnasiet i Uppsala

Elevassistent
Läs mer Feb 13
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Uppdraget som Elevresurs
En av våra elever behöver stöd i vardagen runt sina studier.

Det handlar i första hand om att skapa tydlighet och struktur och även studieteknik och metod runt studier. Stödet kommer att förekomma på både teoretiska och praktiska lektioner inom djurvård. Nära samarbete med elever och personal krävs. 

Kvalifikationer
Vi vill att du har lätt att skapa relationer med både elever och personal på skolan och att du är mån om att brygga mellan elev, lärare och mentorer. Du behöver tycka att struktur är viktigt då stödet främst är att skapa tydlighet runt eleven och hens studier. Eleven läser djurinriktade kurser så givet är att man deltar i praktiska moment då de förekommer. 

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Vi erbjuder också gemenskap i en kompetent och trygg personalgrupp. 

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/


Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

 
 
 
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.

Ansök nu

Iris söker pedagogiskt stöd till Uppsala!

Elevassistent
Läs mer Dec 20
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.

.

Till vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi en kollega för en deltids- eller vid behovstjänst som pedagogiskt stöd inom vår verksamhet i Uppsala. IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Deltagarna har på grund av någon funktionsvariation särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen. Syftet med IPSU är att stötta deltagare att klara sin utbildning, främst arbetsmarknadsutbildning, med delmål att deltagaren ska lära sig använda sina hjälpmedel och strategier i utbildningen och bli självständig i sin lärprocess. Du kommer att arbeta som pedagogiskt stöd till deltagare för att de själva ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker. I ditt arbete kommer du ha nära kontakt med IPSU-samordnaren, specialist, kollegor och utbildningsanordnare. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget ingår i tjänsten. Utbildningarna är förlagda på olika orter inom regionen vilket innebär att du behöver vara positiv till resor i tjänsten. Stödet ges på plats hos respektive utbildningsanordnare.
  
Din profil  
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning, är pedagogisk och har erfarenhet av målgruppen personer med kognitiva funktionsvariationer. Du har erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel, som att använda appar i exempelvis mobil och dator för att exempelvis kompensera läs- och skrivsvårigheter eller ge stöd med påminnelser, struktur och planering. Du är van att skriva rapporter och att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska. Du bör även ha kunskap om hur funktionsvariationer påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa situationer.  
 
Du kanske redan har ett deltidsarbete, studerar eller är nybliven pensionär och har tid och vilja att vara med och bidra till att människor når sina mål.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du lösningsfokuserad, lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika personligheter. Du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter, att hålla uppsatta tidsramar och har datavana. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer och är konstruktiv i din kommunikation. Vidare tycker du att det är roligt att motivera och stötta andra människor på ett pedagogiskt sätt. 
 
Ytterligare information 
Tjänsten är visstid vid behov- alternativt deltidsanställning. Tillträde snarast.

För frågor kring tjänsten, kontakta samordnare Farah Razi, 072-402 54 05, farah.razi@iris.se eller distriktschef Susanna Flamborg, 076-539 90 36, susanna.flamborg@iris.se. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta: iris.rekrytering@iris.se. 

Urval sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 22 januari.

Ansök nu

Elevassistent till Liljeforsskolan (under vårterminen 2023)

Elevassistent
Läs mer Jan 4
Liljeforsskolan

Har du erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete utifrån lågaffektivt bemötande? Då kan du vara den vi letar efter till tjänsten som elevassistent på Liljeforsskolan under vårterminen 2023!

Liljeforsskolan är en F-5-skola med cirka 320 elever och en stark vi-känsla. Skolan ligger vid Gränbyfältet med närhet till ett stort grönområde, Regnbågsparken och 4H-gården. Det pedagogiska arbetet och värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom hela verksamheten. Allas lika värde ligger till grund för allt vi gör. Alla elever ges förutsättningar att utveckla en god självkänsla och tro på sig själv och sin egen förmåga. Respekt för individuella olikheter och lyhördhet är viktigt i vår organisation.

Ditt uppdrag
Som elevassistent kommer du att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du förväntas arbeta med eleven i klass, ge stöd vid enskilda skoluppgifter men även enskilt utifrån ämneslärarens planering. Det ingår även att samverka med klassens lärare och stötta elever i undervisningssituationen, på raster samt ge socialt stöd. Du arbetar mot en elev men kommer att arbeta med andra elever då eleven har undervisning av lärare.
Tjänsten är på 75% fördelat på 5 dagar i veckan (måndag-fredag).

Din bakgrund
Vi söker dig som har elevassistentutbildning, barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning. Har du kompletterande pedagogisk utbildning, specialpedagogisk utbildning eller utbildning i lågaffektivt bemötande ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som elevassistent och av arbete utifrån lågaffektivt bemötande. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd, personer med intellektuella funktionsnedsättningar och av arbete på grundsärskola eller gymnasiesärskola. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Vidare är du bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Jobbet passar dig som är pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Sist men inte minst är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Silav Sjövall, rektor, 018-727 09 77.

Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 88 16.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Bli en av oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Elevassistent Särskolan

Elevassistent
Läs mer Nov 3
Vi söker dig som brinner för att jobba som elevassistent under skoldagen och på fritids i en särskola som har kultur, pedagogisk drama och teater som inriktning.
Tjänsten är kopplad till en specifik elev/resurs i grupp. Det är en deltidstjänst på ca 75-80 %.
Vi kallar till anställningsintervju löpande varefter ansökningar kommer in. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Ansök nu