Säkerhetschef jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb som Säkerhetschef i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Uppsala från den arbetsgivaren.

Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef till Sveriges geologiska undersökning

Säkerhetschef
Läs mer Feb 5
Samhället och vår omvärld förändras i rask takt och SGU:s uppdrag är att på ett säkert sätt möta samhällets behov av geologisk information. Därför behöver myndigheten även utveckla och förändra sitt säkerhetsarbete. Som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef har du en viktig roll i denna utvecklingsresa. Vill du arbeta strategiskt och omsätta det i praktiskt arbete, nära verksamheten, är SGU platsen för dig. Vi söker nu dig som vill vara med på en spännande resa för att utveckla myndigheten.
I rollen som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef leder du arbetet i myndighetens säkerhetsorganisation, som är under uppbyggande. Det innebär att du kommer att ha möjlighet att påverka hur säkerhetsorganisationen kommer att se ut och skapa förutsättningarna för det säkerhetsarbete som myndigheten kommer att behöva framöver. Detta arbete kommer att ske nära IT-säkerhetschef, signalskyddschef, verksjurist, dataskyddsombud och lokalansvarig. SGU ingår även i en utredning som kan mynna ut i att vi blir beredskapsmyndighet i en nära framtid. Säkerhetschefen kommer ha en aktiv roll i en eventuellt kommande beredskapsorganisation.
Arbetsuppgifter
Som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef ansvarar du för de uppgifter som följer av MSB:s föreskrifter och säkerhetsskyddslagen med kompletterande förordning och föreskrifter. Det ingår därför att i stor omfattning stödja, utbilda och informera internt inom säkerhetsområdet, likaväl som att internt utfärda och följa upp regler och riktlinjer inom säkerhetsområdet. Du utreder och lämnar förslag till åtgärder för att SGU ska åstadkomma och upprätthålla en säkerhetsnivå som uppfyller gällande lagstiftning för informations-, administrativ och fysisk säkerhet för SGU:s hela verksamhet.
Du arbetar aktivt, tillsammans med säkerhetsorganisationen, med att planera, stödja och följa upp myndighetens efterlevande av säkerhetsskyddslagstiftning och andra relevanta policys och regelverk. Du ansvarar även för att handlägga och genomföra säkerhetsprövningar. Tillsammans med verksamheten ser du till att risk- och säkerhetskyddsanalyser genomförs i syfte att utveckla myndighetens säkerhetsarbete. Du sköter kontakten med myndighetens tillsynsmyndighet och SÄPO.
I tjänsten rapporterar du direkt till generaldirektören gällande säkerhetsarbetet och är en del av myndighetens ledningsstab som leds av ställföreträdande generaldirektör.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.
Kompetens
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom säkerhetsskydd, säkerhet eller informationssäkerhet alternativt förvärvat motsvarande kunskapsnivå via arbetslivserfarenhet.
flera års erfarenhet av säkerhets- och säkerhetskyddsarbete
erfarenhet från arbete som säkerhetschef eller annan motsvarande roll
god kunskap om informationssäkerhet och erfarenhet av risk- och säkerhetsskyddsanalyser
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig väl i engelska i både tal och skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:
inom säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
säkerhetsarbete inom statlig eller annan offentlig sektor
incident och kontinuitetsplanering
krisledning och ledarskapsutbildning

Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och skicklig på att skapa tillit och engagemang genom delaktighet. Du har således lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten såväl internt som externt. Du är en god kommunikatör med erfarenhet av att strategiskt planera, prioritera, koordinera och följa upp såväl pågående som nya uppdrag inom säkerhetsarbetet. Genom ett förhållningssätt som präglas av stabilitet och framåtanda driver du utveckling av säkerhetsarbetet hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där vi tillämpar sex månaders provanställning. Chefsförordnandet är tidsbegränsat. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Anställningsort: Uppsala
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2024. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.
Vill du veta mer, hör av dig till Ställföreträdande generaldirektör Göran Risberg eller våra fackliga företrädare: Peter Åkerhammar för Saco-S och Annika Törnkvist ST-geologiska via SGU:s växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se

Ansök nu

Säkerhetschef OR 8 till Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Säkerhetschef
Läs mer Feb 5
Säkerhetschef OR 8 till Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en säkerhetschef  till Stabsenheten/J2 med placeringsort Uppsala.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets Tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskola. Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för Chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet.

Sökande enhet
Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet. Förutom stödfunktioner som HR-, Säk-, Gen-, Log-, Prod- IT-, Övn/Utb-, Ek- och Komm-funktioner finns även vaktmästar- och sekreterarstöd.

Befattningsbeskrivning i stort
Din uppgift är att direkt under chefen FMUndSäkC leda säkerhetsskyddstjänsten vid FMUndSäkC.

Vi erbjuder utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter i en kompetensdriven miljö. Säkerhetschefen inriktar och utvecklar förbandets säkerhetsskyddsarbete och har ett nära samarbete med FMUndSäkC:s ledning och enheter, samt med övriga förband inom Uppsala garnison.

FMUndSäkC står inför uppförande av nya lokaler speciellt framtagna för utbildning, träning och utveckling av underrättelse- och säkerhetsfunktionen inom Försvarsmakten, där säkerhetsfunktionen har en aktiv roll före och under byggnationstiden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Vara förbandschefs rådgivare i säkerhetsfrågor
• Stödja förbandets medarbetare att genomföra verksamheten på ett säkert sätt
• Leda förbandets säkerhetsprövning av anställda och elever
• Leda säkerhetsplanering och stödja enheternas framtagning av analyser och planer
• Utforma fysiskt säkerhetsskydd
• Utbilda i säkerhetstjänst för förbandets behov
• Ta fram lokala regler och rutiner
• Leda och utreda säkerhetsincidenter
• Medverka i externa kontroller och leda intern kontroller vid förbandet
• Medverka i övningar

Kvalifikationer


• Diplomerad säkerhetsofficer vid Försvarsmakten (genomförd SOK)
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana
• B-körkort (manuell)

Personliga egenskaper
Som säkerhetschef vid FMUndSäkC behöver du vara noggrann, strukturerad och självständig. Du har god förståelse för hur säkerhetsarbetet påverkar förbandets olika verksamheter och medverkar till att hitta lämpliga lösningar. Du känner dig bekväm med att fatta och hålla fast vid välmotiverade beslut inom ditt mandat, och är inte rädd att stå upp för din uppfattning.

Rollen som säkerhetschef kräver att du inger förtroende och har integritet, och är bekväm med att tala inför större grupper. Som del av en stab behöver du vara en bra lagspelare samtidigt som du har funktionsansvaret för säkerhetstjänsten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Meriterande
– Auktoriserad säkerhetsofficer vid Försvarsmakten
– Tjänstgjort i säkerhetsbefattning inom Försvarsmakten

– Erfarenhet av IS UNDSÄK
– Kunskap om militär underrättelsetjänst

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Stabschef övlt Anders Händelsten, 018-19 63 06
HR-chef Hanna Danninge, 018-19 65 65 

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård Gustafson, 018-19 67 81
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey, 018-19 65 52
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Övrigt
Arbetsort: Uppsala
Varaktighet: Tillsvidare
Beräknat startdatum/tillträde: 2024-09-01
Befattningsnivå: OR 8

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Regional säkerhetschef till polisens Säkerhetsavdelning

Säkerhetschef
Läs mer Feb 2
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Säkerhetsavdelningen ansvarar för polismyndighetens säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Avdelningen består av regionala säkerhetsfunktioner samt nationella funktioner för bl.a. metodutveckling. De regionala säkerhetsfunktionerna har i uppdrag att både stödja polisregionen i säkerhetsfrågor och samtidigt ha ett nationellt perspektiv där stöd i metodutveckling och kompetensanvändning över hela landet är viktiga förutsättningar för säkerhetsverksamhetens utveckling och effektivitet.
Arbetsbeskrivning
Uppdraget som regional säkerhetschef vid Säkerhetsavdelningen
Som säkerhetschef för regionen rapporterar du till myndighetens säkerhetschef samt ingår i säkerhetsavdelningens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för avdelningens nationella uppdrag såsom exempelvis att driva myndighets- eller avdelningsövergripande förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för säkerhetsverksamheten till stöd för den aktuella polisregionen och ansvarar inom din del för säkerhetsavdelningens verksamhet, budget och personal. Som regional säkerhetschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. Som regional säkerhetschef är det viktigt att du bygger förtroendefulla relationer, är lyhörd för verksamhetens behov och strävar efter att hitta konstruktiva lösningar i nära samarbete med din omgivning.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer, ett indirekt ledarskap
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av att leda säkerhets-, underrättelse eller utredningsverksamhet
ingått i ledningsgrupp
för funktionen relevant akademisk examen eller polisexamen
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda säkerhetsskyddsverksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå
säkerhetsskyddschefsutbildning

Notera att det tydligt skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det ligger till grund för vårt urval.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Kontaktpersoner
Har du frågor om funktionen är du välkommen att kontakta rekryterande chef,
Ari Stenman, tfn: 010-56 396 50
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna HR-konsult,
Anna Orhall, tfn: 070-593 13 73, anna.orhall@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-56 166 27
ST, nås via Polisens växel 114 14 alternativt via mejl st-region-mitt@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-56 387 10
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av ett CV (inga betyg eller intyg) senast måndag den 26 februari 2024 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A072.015/2024 i mailets ärendemening.
Observera att vi i denna rekrytering har valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV i din ansökan, där du tydligt visar på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Adeccos kund i Uppsala söker processoperatörer inom teknik!

Säkerhetschef
Läs mer Okt 30
Vill du bli en del av ett världsledande företag som tillverkar produkter som räddar liv?  Då har vi en spännande möjlighet för dig!

Om tjänsten
I rollen som processoperatör kommer du att arbeta med planering, förberedelse och genomförande av tillverkningsprocesser enligt riktlinjer och produktionsmål. 

Dina arbetsuppgifter
- Dokumentation av tillverkningsprocesser i enlighet med företagets verksamhetssystem.
- Medverkan i kvalificeringsprocesser och rapportering av resultat i testprotokoll.
- Skötsel, rengöring och hantering av utrustning, material och lokaler enligt företagets riktlinjer.

Tjänsten som processoperatör är ett konsultuppdrag med en provanställningsperiod på 6 månader och goda chanser till förlängning. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.

Om dig
Vi söker dig med en teknisk bakgrund eller erfarenhet inom produktion och processindustri. Meriterande är erfarenhet inom läkemedelstillverkning. För att trivas och lyckas i denna roll bör du ha följande egenskaper:

En god lagspelare med utmärkta kommunikationsförmågor.
Noggrann och detaljorienterad.
Driven engagerad och ansvarsfull.

Viktigt för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Teknisk eller hantverksmässig erfarenhet från tidigare jobb eller utbildning, vilket är särskilt meriterande på grund av avdelningens tekniska komplexitet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Kontaktuppgifter:
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta vårt rekryteringscenter på accsverige@adecco.se

Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta Adeccos kandidatsupport: info@adecco.se

Sökord: Processoperatör, teknik, GMP, läkemedel, Uppsala, Adecco

Ansök nu

Specialist inom säkerhetsprövning

Säkerhetschef
Läs mer Nov 1
Regionkontoret

Regionkontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Regionkontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, digitaliseringsavdelningen, forsknings- och innovationsavdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab.

Regionkontoret har cirka 550 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!

Vi söker dig med erfarenhet inom säkerhetsskydd och som vill axla en nyinrättad och viktig roll inom Region Uppsalas fortsatta arbete gällande personalsäkerhet och säkerhetsprövning. Du erbjuds en spännande arbetsvardag, arbetar både operativt och strategiskt samt ges stort utrymme att själv påverka och driva arbetet framåt. Varmt välkommen till en trygg och samhällsviktig arbetsgivare!

Ditt uppdrag
Ditt övergripande uppdrag är att bidra till att utveckla det strategiska och operativa arbetet gällande säkerhetsprövning inom Region Uppsala. Utifrån prioriterade och beslutade uppdrag, som kan vara kopplade till politisk inriktning, strategiska beslut från koncernledning och/eller utifrån ett verksamhetsnära behov, arbetar du huvudsakligen med personalsäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd. Då rollen är nyinrättad kommer du få stort utrymme att själv utforma rollen och dina uppgifter kan komma att variera och ändras utifrån behov i verksamheten.
I din roll kommer du bland annat att:

• Utföra säkerhetsprövningar i enlighet med säkerhetsskyddslagen
• Genomföra och administrera säkerhetsprövningsintervjuer
• Vara delaktig och drivande av strategiska frågor inom säkerhetsskyddsarbetet
• Implementera rutiner och skapa arbetssätt för skyddande av personuppgifter gällande anställda inom Region Uppsala
• Planera, driva och kvalitetssäkra processer inom säkerhetsarbete och beredskap på regionövergripande nivå
• Följa utvecklingen inom området och samverka med olika externa aktörer
• Ha löpande kommunikation med olika delar inom verksamheten för att utveckla arbetet inom säkerhetsskydd

Du kommer att vara organisatoriskt placerad på HR-avdelningen inom funktionsområdet Kompetens och ledarskap men du kommer även att arbeta i nära samarbete med Säkerhets- och beredskapsenheten.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom säkerhet/säkerhetsskydd alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom området där du har arbetat med personalsäkerhet och säkerhetsprövningar och är van att arbeta såväl strategiskt som operativt. Har du erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningsintervjuer är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av dokumentation samt samordning av strategiska frågor. Det är även ett plus om du tidigare arbetat i offentlig verksamhet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god dator- och systemvana.

För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen före anställning.

Din kompetens
För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha en god förmåga i att arbeta självgående, strukturerat och initiativtagande. Det är viktigt att vara kvalitetsmedveten för att kunna efterfölja de beslut som tas inom området. Du är kommunikativ, har hög integritet och har lätt för att skapa förtroende då du kommer att genomföra samtal av integritetskänslig karaktär. För att lyckas i rollen bör du även ha ett gott omdöme samt en personlig mognad då mycket av arbetet innebär kontakt med sökande och medarbetare inom organisationen.

Vi erbjuder
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Tjänsten är på heltid tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar Region Uppsalas princip om flexibelt distansarbete
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217. Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Specialist inom krigsorganisation och krigsplaceringar

Säkerhetschef
Läs mer Nov 1
Regionkontoret

Regionkontoret är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Regionkontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, digitaliseringsavdelningen, forsknings- och innovationsavdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab.

Regionkontoret har cirka 550 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!

Kris- och krigsberedskap är ett prioriterat område inom Region Uppsala och nu tillsätter vi en ny tjänst som kommer bli en viktig roll med stort eget ansvar. Är du erfaren inom kris- och krigsberedskap och driven, kvalitetsmedveten och initiativtagande som person? Då kan du vara den vi söker - varmt välkommen till en trygg och samhällsviktig arbetsgivare!


Ditt uppdrag
I denna roll blir du en viktig del i Region Uppsalas fortsatta arbete inom kris- och krigsberedskap och ges stort eget ansvar att driva arbetet mot krigsorganisation utifrån krigsplaceringar. Du har ett strategiskt perspektiv med inslag av operativa arbetsuppgifter och arbetar utvecklingsorienterat för att planera, skapa och kvalitetssäkra processer och rutiner. Du arbetar tvärfunktionellt över flertalet funktioner och verksamhetsområden och har därmed många kontaktytor, såväl internt som externt. Du kommer även vara föredragande i diverse forum i organisationen. I dina arbetsuppgifter ingår att omvärldsbevaka inom området och utifrån det ta initiativ och beslut framåt. Då rollen är nyinrättad kommer du få stort utrymme att själv utforma och påverka rollen och det fortsatta arbetet.
Då du arbetar med personalrelaterad säkerhet och i HR-system är du organisatoriskt placerad på HR-avdelningen inom funktionsområdet Kompetens och ledarskap men du kommer även att arbeta i nära samarbete med Säkerhets- och beredskapsenheten.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat med krisberedskap och/eller totalförsvar och är van att jobba både strategiskt och operativt. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsarbete i större organisationer samt erfarenhet av att implementera och konkretisera strategier till realiserbara mål. Det är även ett plus om du tidigare arbetat i offentlig verksamhet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har mycket god dator- och systemvana.

För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen före anställning

Din kompetens
Som person är du kvalitetsmedveten, driven och självgående. Du är bekväm med att arbeta både strategiskt och operativt och van vid att växla mellan de två förhållningssätten. Vidare ser vi att du har hög integritet, ett gott omdöme samt förmåga att se till ett helhetsperspektiv. För att på ett effektivt sätt kunna föra arbetet framåt behöver du även vara initiativtagande samt trygg i att ta beslut.

Vi erbjuder
Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt. Tjänsten är på heltid tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar Region Uppsalas princip om flexibelt distansarbete.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult på Jobbet.se, Matilda Festin på 072-0503217. Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Okt 9
Avdelningen för infrastruktur
Avdelningen för infrastruktur, Infra, är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Infra har till uppgift att tillhandahålla kostnads-effektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster både lokalt på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade, men även bidra till tjänsteutvecklingen för hela SLU. Övergripande hanterar avdelningen också lokalförsörjningsfrågor och hyresadministration samt vägleder och kompetensstödjer i miljö- och säkerhetsfrågor. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. Infra har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 110 Mkr. 
Säkerhetsarbetet inom SLU befinner sig i ett intensivt skede och därför söker vi nu en ny säkerhetschef, tillika säkerhetsskyddschef.

Befattningen som säkerhets- och säkerhetsskyddschef omfattar hela universitetet som finns på 30-talet orter i landet och är organisatoriskt placerad inom avdelningen för Infrastruktur 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som säkerhetschef ansvarar du för och stödjer universitetets strategiska säkerhetsarbete. Du ansvarar och leder arbetet med fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsarbetet på strategisk nivå. Du rapporterar i stort till avdelningschefen men till rektor i säkerhetskyddsfrågor. I rollen ingår budget-, verksamhets- och personalansvar och du ansvarar för att driva verksamhetens målarbete.

Som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef kommer du att:


• Driva och samordna säkerhets – och säkerhetsskyddsarbetet.
• Ansvara och driva det strategiska säkerhetsarbetet för studenters och anställdas säkerhet.
• Ansvara för myndighetens fysiska- och personsäkerhet.
• Kravställa och följa upp att universitetets verksamhet bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns inom området.
• Verka för och säkerställa en välutvecklad säkerhetskultur med tydlig säkerhetsorganisation samt ena hela universitetets säkerhetsarbete.
• Driva ett effektivt säkerhetsarbete där tydliga processer, rutiner och policyer finns
• Samarbeta med myndighetens expertkompetenser inom respektive specialområde.
• Vara kontaktperson till aktuella myndigheter inom området.
• Genomföra riskbedömningar och ansvara för aktuella riskregister inom säkerhetsområdet.
• Säkerställa att verksamhetens krishantering fungerar enligt framtagen plan/modell i alla delar av verksamheten, tillse att kontinuitetshanteringen kring krishanteringen följs upp samt sörja för att krishanteringen regelbundet övas.

Kvalifikationer:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetenser som vi bedömer likvärdiga och minst 2 års chefserfarenhet. Relevant utbildning inom säkerhetsområdet är önskvärt. Du har erfarenhet inom flertalet av områdena för säkerhetsskydd, informationssäkerhet, kris- och incidenthantering samt personsäkerhet och egendomsskydd.

Du är kommunikativ, strukturerad och fungerar bra under tidspress. Du har en god social förmåga och är lyhörd. Du agerar utifrån ett arbetsgivarperspektiv och skapar delaktighet och stimulans i arbetsgruppen. Då du hanterar komplex materia ser vi gärna att du är analytisk, målstyrd och beslutsmässig.

Som säkerhetschef är det viktigt att kunna förstå helheten och ha en god överblick över universitetets olika verksamheter. Det är en fördel om du känner till offentlighets- och sekretesslagen samt MSB:s föreskrifter för statliga myndigheter. 

Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom tjänsten är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning inför anställning kommer att ske i enlighet med gällande säkerhetslagstiftning.
  

Placering:
Uppsala

Anställningsform: 
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-11-06.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Säkerhetschef till säkerhets- och miljöenheten

Säkerhetschef
Läs mer Okt 12
Sjukhusadministrationen

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se.

Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet
Säkerhets- och miljöenheten arbetar strategiskt och operativt med säkerhets-, beredskaps- och miljöfrågor på Akademiska sjukhuset i tätt samarbete med Region Uppsalas motsvarighet på Regionkontoret. Säkerhets- och miljöenhetens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter i frågor som rör sjukhusets säkerhets- och miljöarbete samt krisberedskap. Säkerhet arbetar med frågor inom bland annat brandsäkerhet, hot och våld, stöld, inbrott, informationssäkerhet och tillträdesskydd samt övergripande beredskapsfrågor.

Ditt uppdrag
Säkerhetschefen arbetar på uppdrag av funktionen sjukhusdirektör och är direkt underställd biträdande sjukhusdirektör och ska stödja sjukhusdirektören i säkerhetsarbetet. Säkerhetschefen ska bevaka att Akademiska sjukhuset följer säkerhetspolicyn, uppnår satta säkerhetsmål, ständigt förbättrar säkerhetsarbetes- och krisberedskapsarbetet samt efterlever lagar och andra krav.

I arbetet ingår att vara delaktig i upprättandet av lokala kris-och beredskapsplaner. Säkerhetschefen ska samordna, utveckla och följa upp Akademiska sjukhusets säkerhets- miljö- och beredskapsarbete och tillhörande utbildningar men även ta fram övergripande risk-och säkerhetsbedömningar. Som säkerhetschef har du budgetansvar för verksamheten och arbetsleder underställd personal.

Dina kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning med inriktning mot säkerhets, -beredskaps, -civilt försvarsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Din kompetens
Vi söker dig som har dokumenterade erfarenheter av chefs- och ledarskap i region, kommun eller på myndighet. Har du erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation och god kännedom om Akademiska sjukhuset är det också meriterande.

Du har god analytisk förmåga och kompetens inom processarbete. I uppdraget ingår att kunna göra omvärldsanalys, förstå förändringar i kringliggande samhället och dess betydelse för uppdraget och för organisationen. God förmåga att driva utvecklingsarbete är en förutsättning för att klara uppdraget, liksom förmåga att förstå styrsystemet och dess betydelse för att driva frågor framåt. Arbetet förutsätter goda kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Rollen som säkerhetschef innebär många kontakter och vi värdesätter att du är bra på att skapa relationer med de människor du möter varför vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. I rollen ingår även internutbildning så pedagogisk erfarenhet är en merit.

Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande sjukhusdirektör Hans-Olov Hellström 018-611 44 75.

Fackliga kontaktpersoner nås via växeln telefon 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Specialist inom OT-säkerhet

Säkerhetschef
Läs mer Apr 19
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning.
Vi är hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. Tillsammans accelererar vi omställningen mot ett hållbart samhälle.
Inom vårt affärsområde Cyber Security arbetar vi för att tillsammans med våra kunder stärka totalförsvaret. Förutom OT- och produktsäkerhetsfrågor är vi också starka inom säkerhetstester, pentest, IT- och informationssäkerhet, förändringsarbete, riskanalys, krishantering, säkerhetsskydd, beredskap- och kontinuitetsplanering. Vi arbetar med cybersäkerhet ur ett brett perspektiv och på alla systemnivåer, alltid i syfte att skydda verksamhet och samhället från angrepp och störningar.


Jobbeskrivning
OT-säkerhet är annorlunda på AFRY! Industriell cybersäkerhet är ett av våra satsningsområden där vi har tung kompetens hos vår nuvarande personal idag - vi vill nu stärka upp med dig som har några års erfarenhet!
#industri #cybersäkerhet #OT-säkerhet # Operational #Technology
Cyberattacker drabbar allt oftare verksamheter inom industrin, och det är vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att minska denna risk. Många kollegor i branschen är duktiga på OT-säkerhet men hur många kan göra en teamleverans där specialister inom alla former av säkerhet, robotteknik, industriell digitalisering, automationslösningar, mjukvaruutveckling och innovation samverkar med världsledande experter inom processindustri, energi, produktutveckling, tillverkning, transportinfrastruktur, försvar, fordonsutveckling, telekommunikation, medicinsk teknik och så vidare? Det gör en väldig skillnad för våra kunder och det gör jobbet extra mycket roligare för oss!
Våra uppdrag erbjuder mycket variation, både vad gäller kunder, innehåll och i omfattning. Exempel på arbetsområden kan du hitta i nedanstående punkter.
Genomföra riskanalyser samt mitigera riskanalyser
Analysera verksamheter och föreslå förbättringar
Deltaga i kunddialoger eller vara produktspecialist
Utföra säkerhetsgranskningar
Identifiera krav och skriva kravspecifikation
Definiera cybersäkerhetsarkitekturer i purdue modellen
Arbete inom samhällskritisk verksamhet och kritisk infrastruktur
Agera rådgivare åt kundens beslutsfattare
Utbilda kring säkerhet
Security GovernanceKravspecifikation
På AFRY tycker vi att det är viktigt att man får vara sig själv och att man får syssla med det som man tycker är allra roligast. Oavsett om du gillar att jobba med teknik, eller med människor, eller med verksamheter så är det jätteviktiga områden inom OT-säkerhet! Om du vill djupdyka i teknik hela dagarna så är du lika välkommen som om du helst av allt sprider din kunskap på andra sätt.
För att lyckas i rollen som konsult och OT-säkerhetsspecialist hos oss bör du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, men framförallt tror vi att du känner igen dig i en eller kanske flera av nedanstående punkter:
Du har flera års erfarenhet från en producerande verksamhet.
Du har någon form av utbildning eller bakgrund inom OT-säkerhet, IT-säkerhet eller informationssäkerhet.
Ditt mindset är "Rätt säkerhet är alltid bättre än maximal säkerhet!"
Du är nyfiken och vill lära nytt.Vissa av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att du kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2023-04-18


Ytterligare information
OM REKRYTERINGSPROCESSEN
Första avstämning via telefon (Rekryterare)
Intervju 1: Med rekryterande chef/rekryterare
Intervju 2: Med specialist inom ditt kunskapsområde
Referenstagning
Bakgrundskontroll/säkerhetsprövning
Erbjudande

KONTAKTPERSONER
Michael Blom, Sektionschef OT- & IT-security
michael.blom@afry.com


Rebecka Gravås, Talent Acquisition Partner
rebecka.gravas@afry.com
Placeringsort: beroende på var du bor blir placeringstillhörighet på något av våra fina lokalkontor i Sverige.
Lön: Enligt överenskommelse.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Nyfiken på våra medarbetare? Mats Karlsson Landré, som du kanske hört tala på någon konferens eller liknande, arbetar som senior advisor och OT-expert hos oss. Besök gärna hans LinkedIn-profil om du blir nyfiken. Eller kika på vidoklippen nedan för att höra våra medarbetare berätta om hur det är att jobba på AFRY!
AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Avdelningschef till Säkerhetsavdelningen

Säkerhetschef
Läs mer Feb 17
För dig som är intresserad av verksamhetsskydd, informations- och servicefrågor är detta ett uppdrag där du får gott om utmaningar, stora möjligheter till utveckling och möjlighet till samarbeten både inom och utanför myndigheten.

Varför Livsmedelsverket?
Engagemanget för mat och dricksvatten är idag stort och de frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. Säker mat, säkert dricksvatten och hållbara matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet och här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd och kontroll.

Din roll
Ditt uppdrag blir att ansvara för ett verksamhetsskydd som ligger i nivå med gällande regelverk och som i övrigt ger myndigheten en tillräcklig skyddsnivå när det gäller personal, information, utrustning och lokaler. I arbetsuppgifterna ingår att normera, stödja och följa upp Livsmedelsverkets interna säkerhetsarbete samt myndighetens arbete med krisberedskap och arbete under höjd beredskap.

Vidare ingår i uppdraget att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med internt stöd och service såsom lokalförsörjning samt stöd- och servicefunktionerna kundtjänst, kontorsservice och godsmottagning. I avdelningens uppdrag ingår även registrering, utlämnande, lagring av myndighetens information samt arkivering. Det innebär bl.a. ett ansvar för utformning av styrande dokument inom området, informationsredovisning och förvaltning av informationshanteringsplan. I uppgiften ingår också att utveckla och förvalta myndighetens ärende- och dokumenthanteringssystem.

En annan viktig del i ditt uppdrag är samverkan med externa parter samt omvärldsbevakning inom avdelningen. I ditt ansvar ingår även att planera för en verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en utvecklande arbetsmiljö där alla trivs.

Säkerhetsavdelningen
Säkerhetsavdelningen tillhör område Strategisk utveckling och stöd, som även  innefattar avdelningarna för Ekonomi, Digitalisering, HR, Kommunikation, Juridik samt Utvärdering och har totalt ca 130 medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen för område Strategisk utveckling och stöd och rapporterar till områdeschefen. Du kommer att ha personalansvar för cirka 15 medarbetare.

Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning på minst tre år och som har minst tre års erfarenhet i närtid av signal- och säkerhetsskydd inom statlig verksamhet. Vidare ska du ha flerårig erfarenhet från en roll med personalansvar, erfarenhet av att ha arbetat i stödfunktion samt goda kunskaper om svenskt säkerhetsarbete. För den här rollen är det meriterande om har erfarenhet från arbete med arkiv- och registratur, intern service samt säkerhetsarbete inom flera olika områden inom verksamhetsskydd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att leda förändringsarbete. Då du obehindrat behöver kunna läsa och skriva kvalificerade texter och genomföra presentationer ska du vara flytande i tal och skrift på svenska. Du ska även ha goda kunskaper i engelska.

Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och har förmågan att skapa förutsättningar för engagemang och ett gott samarbetsklimat. Du har en god strategisk och analytisk förmåga och du har erfarenhet av att leda, utveckla och motivera andra på ett delaktigt sätt. Du känner dig bekväm med att fatta beslut, även när de är lite obekväma, samt att stå upp för dem.

Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Åsander. Representant för Saco-S  är Åsa Eneroth och för ST Annie Gozzi. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2023-03-05. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer 2023/00992. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid.

Tillträde: 2023-06-01 eller enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: Område Strategisk utveckling och stöd/Säkerhetsavdelningen

Placeringsort: Uppsala

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.

Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.

Ansök nu

Luftstridsskolan söker Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Feb 17
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker Säkerhetschef till LSS Skolstab Genomförandeavdelning.
 

Beskrivning av förbandet och arbetet

Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet och Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxt för framtidens flygvapen.

Säkerhetschefen ingår i LSS Stab Genomförandeavdelning. Din uppgift är att leda säkerhetsskyddstjänsten vid LSS. Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att utveckla LSS säkerhetsskyddsarbete. Säkerhetschefen stödjer C LSS och Staben och har ett nära samarbete med LSS underställda enheter. Säkerhetsfunktionen ska kontrollera att säkerhetsskyddstjänstens lagar och förordningar följs.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Leda och samordna säkerhetstjänsten vid LSS, vilket innefattar bl a säkerhetsplanering, personalsäkerhet, fysisk säkerhet och utbildning
• Leda framtagning av riktlinjer
• Planera och genomföra internkontroller vid LSS
• Planera och delta i Militärregionernas säkerhetsskyddskontroller och besök
• Upprätta säkerhetsrapporter rörande säkerhetsrelaterade incidenter.
• Stödja LSS enheter vid genomförande av säkerhetsskyddsplanering, analys och åtgärdsplan
• Leda och utreda uppkomna incidenter
• Genomföra säkerhets- och skyddssamtal
• Utbilda i säkerhetstjänst
• Stödja vid olika infrastrukturprojekt
• Ingå i LSS Stab och dess arbete i olika aktiviteter och projekt
• Medverka vid regionala och centrala säkerhetsmöten
• Medverka vid övningar

 

Kvalifikationer


• Yrkesofficer OR8
• Tjänstgjort i säkerhetsbefattning med detaljansvar inom Flygvapnet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana
• B-körkort

 

Meriterande


• Diplomerad Säkerhetschef i Försvarsmakten
• Erfarenhet av att arbete i systemet IS-UNDSÄK
• God erfarenhet av stabsarbete inom Försvarsmakten
• Kunskap om Försvarsmaktens- och framförallt Flygvapnets ledningssystem
• Militära förarbevis alt motorinstruktör
• Erfarenhet av verksamhetsäkerhet såsom Kallt väder eller elsäkerhet

 

Personliga egenskaper

Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga, integritet och samarbetsförmåga. Du bör vara utåtriktad och bekväm att tala inför större grupper.

Noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information. Du ska kunna företräda LSS i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Arbetsort

Uppsala. Då LSS även har verksamhet på andra orter förekommer tjänsteresor utanför Uppsala vid behov.


Omfattning

Heltid


Tillträde

Efter överenskommelse, önskvärt snarast möjligt.


Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.


Anställningsform

Anställningen innebär en tillsvidareanställning. Om du inte är anställd inom Försvarsmakten sedan tidigare tillämpas 6 månaders provanställning.


Upplysningar om befattningen kan lämnas av

C Genomförandeavdelningen, Tintin Franzén, 072 173 41 82
Tjf Säkerhetschef, Peter Rask, 076 890 49 93

 

Fackliga företrädare

OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-690 10 08
OFR/S Gabriela Echazu, tfn 073-150 77 61
SACO nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00


Välkommen med din ansökan senast 2023-03-03

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Säkerhetsansvarig till Uppsalahem

Säkerhetschef
Läs mer Dec 22
Ditt uppdrag hos oss
Vi söker en kunnig och engagerad säkerhetsansvarig som vill leda Uppsalahems utveckling av det viktiga säkerhetsarbetet i bolaget. I din roll tar du ett strategiskt och operativt helhetsgrepp om Uppsalahems säkerhets- och trygghetsarbete. Du har en övergripande förståelse för hur utvecklingen av dessa frågor bidrar till både vår affär, ökad kundnöjdhet och ökat medarbetarengagemang. Du ansvarar för planering, prioritering och genomförande av både reaktivt och proaktivt arbete. Det handlar både om den upplevda tryggheten och den fysiska säkerheten i våra bostadsområden. Arbetet omfattar även personalsäkerhetsfrågor och att vara ett stöd till hela organisationen.

En del av uppdraget är att stödja Uppsalahem i det systematiska säkerhetsarbetet samt samverka med andra myndigheter, kommunen och samhället i stort.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- ta ett övergripande ansvar för Uppsalahems EST - arbete. (Effektiv Samordning för Trygghet). Samverka med övriga parter inom samarbetet, utveckla och implementera arbetet inom Uppsalahem, analysera underlag och ha en helhetsbild av Uppsalahems samlade trygghetsskapande insatser.
- ansvara för och utveckla trygghetsskapande verktyg som exempelvis kamerabevakning, sensorer med mera.
- vara ett stöd ute på distrikten vid hot, våld och brand. Stötta berörda chefer med information, handlingsplaner etc.
- ansvara för processer/rutiner avseende SBA, säkerställa utbildning för medarbetare med mera.
- utveckla processer/rutiner avseende säkerhet, brand, hot och våld.
- ansvara för Uppsalahems avtal med externa leverantörer i frågor som rör jour, brand, larm och liknande.
- upprätthålla kontakten med Uppsala kommun i säkerhetsfrågor.
- i händelse av kris stötta berörd avdelning och ansvara för dokumentation av händelseförloppet.
- säkerställa att relevant lagstiftning efterlevs.
- ansvara för risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner.


Vem är du?
Vi söker dig som har:

- en högskole-/universitetsutbildning inom relevant område såsom fastighet, teknik, ekonomi eller liknande. Alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
- minst tre års erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor såsom krishantering, kameraövervakning, skalskydd, risk- och sårbarhetsanalyser eller liknade.
- goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
- B-körkort


Önskvärt

Vi ser gärna att du har en bakgrund som polis eller militär och att du har erfarenhet av krishantering, risk- och sårbarhetsanalyser samt kunskap om säkerhetsjuridik. Har du dessutom erfarenhet av att jobba processutvecklande med samordningsansvar är det meriterande. Erfarenhet av att ha jobbat inom fastighetsbranschen är även det ett plus.

Personliga egenskaper

Vi sätter stor vikt vid din personliga mognad, integritet och omdöme. Du är självgående, strukturerad och drivande och du gillar att arbeta mål- och resultatinriktat. Du har en god förmåga att se verksamhetens helhet och du kan identifiera utvecklingsmöjligheter i organisationen. Som person tänker du affärsmässigt och strategiskt. Du har en god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt och du är bra på att inspirera medarbetare i organisationen till engagemang i trygghetsfrågor

Vi på Uppsalahem
Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora och små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare, gamers och hemmaodlare. Hos oss får du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas. Vi är stolta över att vara en del av en öppen och inkluderande arbetsplats där olikheter skapar framgång.

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett starkt team med fantastiska kollegor. Uppsalahem står inför flera spännande utmaningar. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete och ett modernt ledarskap. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet och för oss är det viktigt att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid. Dessutom erbjuder vi attraktiva personalförmåner.

Övrigt
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 08.00 -17.00
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start Omgående

Nyfiken?
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Hållbarhetschef Anna Freiholtz, anna.freiholtz@uppsalahem.se eller HR Generalist Hanna Sjöberg, hanna.sjoberg@uppsalahem.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Då vi går mot julhelger kan vi ha längre svarstider än normalt. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdagen är 2022-01-18.

Ansök nu

Säkerhets- och beredskapsdirektör

Säkerhetschef
Läs mer Maj 9
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll och söker dig som inspireras av vårt uppdrag och vill leda, utveckla och skapa goda resultat med helhetssyn, engagemang, mod och målfokus.

Vår verksamhet
En ny fristående säkerhets- och beredskapsfunktion har inrättats hos oss på Läkemedelsverket, direkt underställd generaldirektören (GD). Vi söker därför en säkerhets- och beredskapsdirektör, tillika säkerhetsskyddschef, som kommer att leda den nya funktionen.

Funktionen kommer att ansvara för att leda och samordna den övergripande säkerheten på myndigheten vilket innefattar säkerhetsskydd, informationssäkerhet, signalskydd, teknisk och fysisk säkerhet, resesäkerhet och personalsäkerhet. I arbetet ingår att leda, samordna och följa upp myndighetens arbete med krisberedskap, civilt försvar samt kris- och krigsorganisation samt att leda och samordna funktionen vakthavande tjänsteman i beredskap och samverkan med externa aktörer inom ramen för totalförsvarsarbetet.

Ditt uppdrag
Verksamheten befinner sig i förändring och du har en viktig roll i att driva detta utvecklingsarbete vidare genom uppbyggnaden av den nya säkerhets- och beredskapsfunktionen. Som säkerhets- och beredskapsdirektör driver du den strategiska styrningen och utvecklingen av säkerhets- och beredskapsarbetet på Läkemedelsverket, samtidigt som du tillsammans med medarbetarna inom funktionen möjliggör, stödjer och följer upp det operativa säkerhetsarbetet ute i verksamheten.

Du leder arbetet med att företräda Läkemedelsverket gentemot externa aktörer inom ramen för totalförsvaret, media och andra intressenter. Du ställer krav, ger råd och följer upp verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete. Du utgör även ett strategiskt stöd för GD avseende säkerhet och beredskap samt leder myndighetens säkerhetsråd. 

Som ledare på Läkemedelsverket behöver du vara en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus. Du har ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap där du leder genom värderingar och mål där du skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. 

Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flera års erfarenhet av att driva långsiktigt utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet samt har god förståelse för frågor gällande beredskap, säkerhets- och signalskydd. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Det är även meriterande om du har arbetat inom en myndighet.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en engagerande och tydlig ledare som kan förmedla mål och visioner som bidrar till ett utvecklande klimat där medarbetare trivs. Arbetsuppgifterna kräver också att du är kommunikativ med god förmåga att skapa kontakter och gott samarbete och du trivs i rollen som förändringsledare. Vi tror att du kombinerar prestigelöshet och integritet med ett gott omdöme och personlig mognad. Du är strategisk, organiserad och har god analytisk förmåga. I rollen är det även viktigt att vara mål- och kvalitetsmedveten och har god uthållighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-05-26
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Säkerhets- och beredskapsfunktionen
Diarienummer: 2.4.1-2022-036292

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju. 

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Björn Eriksson, GD alternativt Joakim Brandberg, chefsjurist och stf GD. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Feb 24
Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala söker Säkerhetschef till LSS Skolstab Genomförandeavdelning.

Beskrivning av förbandet och arbetet

Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet och Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utvecklingen och tillväxt för framtidens flygvapen.

Säkerhetschefen ingår i LSS Stab Genomförandeavdelning. Din uppgift är att leda säkerhetsskyddstjänsten vid LSS. Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att utveckla LSS säkerhetsskyddsarbete. Säkerhetschefen stödjer C LSS och Staben och har ett nära samarbete med LSS underställda enheter. Säkerhetsfunktionen ska kontrollera att säkerhetsskyddstjänstens lagar och förordningar följs.
Säkerhetschef är en yrkesofficerbefattning men vi välkomnar i denna rekrytering även civila att visa intresse. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Leda och samordna säkerhetstjänsten vid LSS, vilket innefattar bl a personalsäkerhet, fysisk säkerhet, utbildning och säkerhetsplanering.
• Leda framtagning av riktlinjer.
• Planera och genomföra internkontroller vid LSS.
• Planera och genomföra Militärregionernas säkerhetsskyddskontroll och Säkerhetsskyddsbesök.
• Upprättar säkerhetsrapporter rörande säkerhetsrelaterade incidenter.
• Stödja LSS enheter vid genomförande av säkerhetsskyddsplanering, omfattande analys och åtgärdsplan.
• Leda och utreda olika incidenter.
• Genomföra säkerhets- och skyddssamtal.
• Utbilda i säkerhetstjänst.
• Stödja vid olika infrastrukturprojekt.
• Medverka vid regionala och centrala säkerhetsmöten.
• Medverka vid övningar.

 

Kvalifikationer• Diplomerad Säkerhetschef vid Försvarsmakten (SOK vid FM UndSäkC)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Yrkesofficer OR8 och civila med adekvat bakgrund är välkomna att visa intresse även om befattningen i grunden är en yrkesofficersbefattning.
• God datorvana.
• B-körkort

 

Meriterande• Auktoriserad Säkerhetschef (vid FM UndSäkC)
• Tjänstgjort inom Försvarsmakten i någon säkerhetsbefattning med detaljansvar.
• Erfarenhet av att arbete i systemet IS-Undsäk.
• Kunskap om Försvarsmaktens- och Flygvapnets ledningssystem
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete.

 

Personliga egenskaper


Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga, integritet och samarbetsförmåga. Du bör vara utåtriktad och bekväm att tala inför större grupper. Noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information. Du ska kunna företräda LSS i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Arbetsort

Uppsala. LSS har även verksamhet på andra orter, vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala.


Omfattning

Heltid


Tillträde

Efter överenskommelse, önskvärt snarast möjligt.


Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

 

Anställningsform

Anställningen innebär en tillsvidareanställning. Om du inte är anställd inom Försvarsmakten sedan tidigare tillämpas 6 månaders provanställning.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Tjf C Genomförandeavdelningen, Peter Rask, 076-890 49 93

 

Fackliga företrädare  

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
SEKO Hans Rengren, tfn 018-196722
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40
SACO Christina Ahremark, tfn 070-205 97 02

 

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-25.

 


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Head of QHSE

Säkerhetschef
Läs mer Feb 16
At Nordex safety always comes first.
We are sure you have heard that before and we at Nordex can proudly say that we strive daily, weekly and every year to live up to this statement that we make to all our employees, our colleagues, ourselves and our stakeholders each and every day.
We feel that a part of the statement is also to admit that we are not perfect. Therefor we are now looking for a person who has vision, enthusiasm and skills to further promote and develop QHSE activities in the Nordic area.

There are currently about 260 of us who work at Nordex in the Nordic countries, about 130 of us are in Finland, 100 in Sweden and almost 30 in Norway. We are growing fast.
We work in a variety of different positions in QHSE, Sales, Project Management, Service, Finance, People&Culture;, Legal, Engineering etc. So here you will have a bunch of colleagues supporting you and working with you towards shared goals.

Job Description:

The Head of QHSE Nordic will be responsible for all Quality, health, safety and environment activities across our Nordic area (including at the moment Finland, Sweden and Norway). You and your team provide advice and expertise on a wide variety of QHSE topics to our Sales, Project Management and Service departments to ensure compliant and safe operations across the organisation.

We want someone who is not afraid to say no or yes when it is necessary to do so to ensure safety


Your main responsibilities are:
Develop and deliver HSE and Quality Management (QM) systems and procedures according to ISO standards
Manage a team of currently 4 fulltime professionals working in Finland and Sweden and grow the team to meet business requirements
As a member of the Nordic Management team you are responsible to report, monitor and develop HSE KPIs and drive the QHSE agenda in discussions and decisions made
Define HSE risk assessment methods, analyse and flag risks
Follow up and develop HSE and Quality Management improvements and actions
Ensure necessary audits and inspections are carried out on site and at offices
Participate to the safety committee work and meetings in the countries
Ensure proper HSE training is available across the organisation
Enable speedy and accurate incident investigations and participate when necessary
Carry out review of work and safety instructions and give input for improvements
Transfer global HSE and QM procedures and processes to the local entities and align them with local legal requirements
Responsible for dealing with and steering environmental issues and impacts
Ensure proper HSE related contract management e.g. check documents and legal requirements together with your team
Ensure that legal compliance with local HSE laws and regulations is maintained
Report on QHSE performance to the Nordics regional management and the Division Europe QHSE team in Germany


In this role your main internal stakeholders are the Nordic functional heads for PM and Service, local management team as well as your colleagues in the European QHSE management team.
Outside of Nordex you also work with our subcontractors, local authorities, auditors and clients bringing to the table valuable expertise and vision on HSE topics.

While managing QHSE issues you will ensure compliance with all local legal and corporate QHSE management systems, regulations and requirements. In your role you will report on one hand to the VP Nordic / Managing Director of Finland or Sweden (depending on where you are located) as well as through a dotted line to Director QHSE Division Europe who sits in our HQ in Hamburg.


Requirements:

To be successful in this position you should hold a formal education (Master’s degree) in Environmental Engineering or similar education with a focus on Health and Safety. You should have at least 7 years work experience at a technical/industrial company in a demanding QHSE role from within the Nordic region.
The last part, the local Scandinavian experience is a firm requirement for us, as we believe it is a crucial element to be successful in this position.
Beyond that we hope you will have most if not all of the following skills:
Excellent knowledge of the local HSE regulations and legal requirements in the Nordic countries
Firm knowledge of the standards to Quality (ISO 9001), Environmental (ISO 14001) and Safety (ISO 45001)
Strong communication skills and the ability to drive the HSE agenda
Strong team lead skills and interest in developing people in your team
Understanding of the day to day HSE questions in construction and service environments, and the willingness to sometimes support hands on if need be
Native level Finnish or Swedish speaker, fluent in Business English and ideally another Nordic language
Readiness for extended business trips to construction sites, wind farms and service locations within the Nordic Area on a frequent basis, max 40% traveling


What we offer to you is a possibility to decide if you want to do the role from our Helsinki or Uppsala office.
We also offer you a competitive compensation package which consist of base salary, annual bonus per group bonus policy, car benefit and other employment benefits according to the local policies in the country you are located in.
We offer you a chance to join our growing team, in 2021 we grew about 30% in head count, with good business outlook for future years.


For further information you can call during the assigned times or email anytime Suvi Launiainen, Head of People & Culture Nordics, slauniainen@nordex-online.com, +358 40 7094825.

Ansök nu

Manager SHE, Security and Estate to Galderma in Uppsala

Säkerhetschef
Läs mer Nov 4
As Manager Safety, Health and Environment, Security and Estate in Uppsala you will report directly to the Site Manager, be part of the site leadership team, and lead a team of about 20 people. If you have experience of people management and extensive knowledge in at least one of the areas of the function and are motived by wide-ranging responsibilities in a fast growing and innovative business environment, then this might be a role for you!We offer you the opportunity to work in an exciting international environment where both personal, professional and business development is a key to success. With us, you become an important part of a global and growing company. We are located along Fyrisån in Uppsala, only a 10-minute bike ride from Uppsala central station.Responsibilities

Within the scope of your role, you will maintain and continuously improve our SHE and Security Management system for the site, including establishing objectives and processes necessary to deliver results in accordance with the company's Safety, Health, Environment and Security policies. You have budget and personnel responsibility and will ensure compliance with legal and internal corporate requirements, safeguarding internal and external environment, and providing site safety and security. In addition, your responsibilities are to:

*

Continuously improve the SHE, Security and Estate & Services performance of the site
*

Deliver appropriate SHE, Security and Estate & Services training across the site and coordinate the work in the SHE committee
*

Provide risk and security programs including but not limited to guidance, technical advice, coordination and investigative support to senior management and business functions in Uppsala
*

Partake in, or lead, threat and security investigations
*

Participate in global risk and security initiatives within Galderma
*

Monitor and measure processes against applicable policies as well as legal and other requirements

Requirements

A successful applicant for this role has experience in people management, leadership and knowledge in at least one of the areas of the function. You are experienced working in an ISO-certified and/or GMP environment and probably have a university degree within Science or Technology. Furthermore, you need to speak and write Swedish and English fluently.

To thrive in this role, you are a curious and ambitious change leader and problem solver, constantly improving the way of work within the area of SHE, security and estate. You are analytic and have a structured approach. You are a natural informal leader, a strong communicator, with ability to drive, embrace and implement change on all organizational levels.Application and questions

Please apply with CV and cover letter via this page, alternatively via the link Apply now, no later than November 14th. Selection and interviews might be done continuously so do not wait with your application. If you want to know more about the role you are welcome to contact Talent Acquisition Manager, Marlene Andersson atAbout Galderma

Galderma is the world's largest independent dermatology company, present in approximately 100 countries. Since our inception in 1981, we have been driven by a complete dedication to dermatology. We deliver an innovative, science-based portfolio of sophisticated brands and services across Aesthetics, Consumer Care and Prescription Medicine. Focused on the needs of consumers and patients, we work in partnership with healthcare professionals to ensure superior outcomes. Because we understand that the skin we're in shapes our life stories, we are advancing dermatology for every skin story. For more information, please visit our website: https://www.galderma.com/careers

Ansök nu

Senior Incident Manager

Säkerhetschef
Läs mer Sep 9
Vattenfall is looking for a Senior Incident Manager to Corporate Security and Resilience. The position is flexible in location but a preference for a Swedish location.
We offer an interesting position in an international surrounding. Vattenfall and the energy industry are operating in a challenging security and resilience environment with a constant need to review and adapt its security posture.
You will work in the Security Operations team as a first line of defence for Vattenfall group with a functional responsibility for driving the total defence concept within Vattenfall Group.


Your main tasks and responsibilities
Drive and coordinate the Total defence work within Vattenfall Group
Liaise with applicable external stakeholders in order to set relevant standards for the Group
Coordinate and liaise with internal stakeholders to provide group wide steering on the subject
Be a part of a team that monitor and manage global incidents 24/7


We are looking for you with
Academic degree or similar in security and resilience relevant area.
In-depth knowledge of the Total defence concept
Strong leadership skills and an experienced project manager
Proven experience in a Corporate Security position, or working in a government position within the security field for a combined minimum of ten years.
Fluent in Swedish language.
Excellent skills in our group language English, both spoken and written.


Meritorious experience
Corporate work in a multinational business organisation.
Higher course in societies crisis preparedness
Knowledge of the Swedish legislation, Säkerhetsskyddslagen.
Multilingual skills, especially German.
Expertise and experience regarding the GDPR.
Security relevant certification (e.g., CPP, CISSP, CISM) is also meritorious.

You are a business orientated person with good communication skills and you have the ability to communicate across functions and cultures, both internally and externally. You have strong administrative skills and willingness to take ownership when required with a strong drive and positive attitude. Furthermore you have a strong sense of team effort and the ability to build and maintain social relationships. A high integrity, security and privacy awareness together with a proven ability to handle stress well and to deliver result in challenging circumstances are required.


Application
We welcome your application in English, including CV and cover letter via the link below, no later than 10th of October.
For more information about the position you are welcome to contact hiring manager, Kalle Ericson +46 (0)8 739 50 00 . For more information about the recruitment process you are welcome to contact Recruiter, Jessica Petersson +46 (0) 700 390 770
Trade union representatives in Sweden Michelle von Gyllenpalm (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). To get in contact with the representatives, please call Vattenfall´s switchboard +46 8 739 50 00.
Since Vattenfall is part of the Swedish critical infrastructure many of our positions are security classed. If this position is security classed the final candidates can be subject to a security vetting process, according to the Swedish legislation

We look forward to your application!

At Vattenfall we are convinced that diversity contributes to build a more profitable and attractive company and we strive to be good role model regarding diversity. Vattenfall works actively for all employees to have the same opportunities and rights regardless of gender, ethnicity, age, transgender identity or expression, religion or other belief, disability or sexual orientation.


Our organization
We are one of Europe's major retailers of electricity and heat and one of the largest producers of electricity and heat. Vattenfall's main markets are Denmark, Finland, the Netherlands, Germany, the UK and Sweden. The Group has approximately 20,000 employees. The Parent Company, Vattenfall AB, is 100% owned by the Swedish state, and it´s headquarter is located in Solna, Sweden.
Vattenfall believes that information security is an essential component of a leading sustainable energy company. Protecting our information assets are essential to maintain the trust of our customers, employees and suppliers. Managing information security risks effectively is core to our approach.
The Corporate Security & Resilience function strives to be a modern security function that is flexible, agile and has great knowledge of emerging threats. The group function provides regulatory and security requirements, support to the business and governance to Vattenfall Group to mitigate risks and to ensure regulatory compliance.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetschef
Läs mer Apr 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Som säkerhetsskyddschef ansvarar du för att kontrollera att myndighetens verksamhet bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillhörande föreskrifter. Du kommer samordna myndighetens säkerhetsarbete och organisera det interna säkerhetsskyddsarbetet. Du kommer vidare att arbeta med omvärldsbevakning, framtagande av myndighetens säkerhetsskyddsanalys och säkerhetskyddsplan, framtagande av föreskrifter inom säkerhetsskyddsområdet och utbildningar. Du kommer även att besluta om inplacering i säkerhetsklass inkl. säkerhetsprövning och behörigheter till säkerhetskänslig verksamhet. I uppdraget ingår även frågor kring fysisk säkerhet i förhållande till säkerhetskänslig verksamhet och uppgifter samt informationssäkerhet avseende säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Du kommer även att ge stöd i säkerhetsskyddade upphandlingar. Arbetet kan även omfatta juridiska arbetsuppgifter och/eller informationssäkerhetsfrågor av icke säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Till din hjälp kommer du att ha en säkerhetsgrupp med flera säkerhetsrelaterade befattningar.

KVALIFIKATIONER
Relevant utbildning inom t.ex. säkerhetsområdet, samt relevant erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor. Du ska ha hög integritet, vara noggrann och strukturerad samt ha förmåga att leda och samordna arbete. Vidare ska du vara lösningsorienterad och ha förmåga att föreslå prioriteringar. Du ska även vara pedagogisk och ha fallenhet för att hålla i utbildningar samt kunnig inom projektledning och offentlighet- och sekretess. Det är meriterande om du har arbetat med säkerhetsskydd i en offentlig förvaltning, krisberedskap och/eller civilt försvar. Du är inkluderande och för att hitta ett sätt att driva dina frågor och nå ut krävs att du är smidig. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Security Manager

Säkerhetschef
Läs mer Mar 10
Hjälp oss att förbättra tillgången till livsavgörande behandlingar som kan förändra människors hälsa.
Vi är Cytiva, en global leverantör av teknologier och tjänster som främjar och påskyndar utvecklingen och tillverkningen av terapier. Som tidigare del av GE Healthcare har vi ett rikt arv av värdefull erfarenhet och en nystart sedan 2020.
Våra kunder bedriver livsavgörande forskning och produktion, alltifrån biologisk forskning till utveckling av nya vacciner, läkemedel, cell- och genterapier. Vårt uppdrag är att leverera verktygen och tjänsterna som de behöver, allt för att kunna leverera snabbare och säkrare vård till patienter.
Cytivas säte i Uppsala är en av världens största anläggningar för produktion av grundkomponenter (kromatografimedel och utrustning) inom biologiska läkemedel, vilken används för att bland annat behandla patienter med diabetes, reumatism, Alzheimers och cancer. Från Uppsala exporteras dessa produkter till läkemedelsbolag i över 160 länder.
Dina arbetsuppgifter
Du är säkerhetschef och chef över Security-teamet vilket innebär att du ansvarar för och leder vårt arbete inom säkerhetsskydd, brandskydd och krishantering. Du har ett utmanande arbete då vi är en Sevesoklassad industri men du har även stora möjligheter att tillsammans med dina medarbetare utveckla vårt säkerhetsarbete. Dina arbetsuppgifter är främst strategiska och förutsätter ett nära samarbete med global nivå, ett stort antal funktioner inom vår site och myndigheter. Du arbetar långsiktigt och en strukturerad planeringsprocess är en förutsättning för dig att nå dina mål. Du har ett operativt ansvar för Cytiva Uppsalas krishantering vilket kräver närvaro och stor tillgänglighet.
Vem är du
Du är en duktig chef med förmåga att tillsammans med dina medarbetare implementera en stark säkerhetskultur och att bygga upp och förvalta organisation och rutiner. Genom bred erfarenhet har du goda förutsättningar för att hantera nya utmaningar samt ett komplext uppdrag med många intressenter som är beroende av ditt stöd. Din befattning som säkerhetschef innebär många kontaktytor som kräver både samarbete och samverkan internt och externt varför förmågan att bygga goda relation är en förutsättning för att lyckas.
Du har
en för tjänsten relevant akademisk utbildning
flerårig arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskyddsområdet.
erfarenhet att arbeta inom industri, Life Science och GMP
goda kunskaper inom lagstiftning rörande Seveso, LSO, Säkerhetsskyddslagen o dylikt
en god samarbetsförmåga och ett brett nätverk inom Säkerhets/informationssäkerhetsområdet

Vilka är vi?
Oavsett din roll, ger vi dig ett syfte och en utmaning varje arbetsdag. Om du drivs av att göra världen till en bättre plats genom vetenskap och medicin, kommer du att känna dig hemma här. Är du flexibel, nyfiken och envis är du rätt person. Trivs du dessutom i en global kultur, kan detta vara platsen för din fortsatta karriär.
Vi befinner oss i en expansiv fas och har stort behov av ny personal. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 31/3.
För frågor rörande tjänsten kontakta. Daniel Gillheim, daniel.gillheim@cytiva.com.
Vill du veta mer? Spana in vår Careers webbsida, Instagram-kanal och LinkedIn-sida!
Cytiva är en global ledare inom biovetenskap med nästan 7 000 anställda i 40 länder som är hängivna vårt uppdrag att främja och påskynda behandlingar. Som en pålitlig partner till kunder världen över bidrar Cytiva till ett effektivt arbetsflöde till forskning och utveckling, säkerställer tillverkning och leverans av omvälvande mediciner till patienter.
Cytiva är en del av Danaher-familjen, en global nyskapare inom vetenskap och teknologi som är hängiven att hjälpa kunder att lösa komplexa utmaningar samt förbättra livskvaliteten välden över.

Ansök nu

Säkerhetschef till Uppsala universitet

Säkerhetschef
Läs mer Aug 27
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Ett lärosätes öppenhet ställer stora krav på proaktivt säkerhetsarbete och trygghetsskapande åtgärder.

Det är därför av stor vikt att analyser och planer löpande uppdateras och förändringar arbetas in. Att inhämta, bearbeta och analysera verksamheten kopplat till säkerhet och trygghet är en grundsten i det systematiska säkerhetsarbete som bedrivs på Uppsala universitet.

Säkerhetsavdelning består idag av 15 medarbetare som ansvarar för planering, stöd och samordning inom områdena fysisk säkerhet, krishantering samt informationssäkerhet. Avdelningen är indelad i enheten för fysisk säkerhet samt enheten för informationssäkerhet.

Säkerhetschefen är placerad under stf universitetsdirektören, men ansvarar för säkerhetsarbetet för hela Uppsala universitet. Säkerhetschefen arbetar i vissa frågor direkt mot universitetsledningen. Säkerhetschefen leder krisledningsgruppen och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Juridik, HR och Säkerhet.

Arbetsuppgifter:

Som säkerhetschef leder och samordnar du säkerhetsarbetet på Uppsala universitet och arbetsuppgifterna innefattar ansvar för bland annat:

- teknisk säkerhet; skalskydd, passerkontroll och larm
- systematiskt brandskyddsarbete
- krishantering och riskanalyser
- verksamhetsförsäkring
- myndighetskontakter inom säkerhetsområdet
- personalutbildning i säkerhetsfrågor
- informationssäkerhet
- bevakning
- framtagande av riktlinjer, anvisningar och instruktioner som gäller för säkerhetsarbetet på UU
- säkerheten vid högnivåbesök i samarbete med polis, säkerhetspolis och andra berörda parter vid behov samt övergripande för säkerhetsarbetet avseende skydd för personal och studenter
- för universitetets övergripande informationssäkerhets arbete, vilket bland annat inkluderar utbildning, stöd och samordning inom området samt granskning och övervakning av hela universitetets IT-säkerhet.Kvalifikationskrav:

Din profil: Som säkerhetschef leder och samordnar du säkerhetsarbetet för hela Uppsala universitet. Kommunikativ liksom pedagogisk förmåga är viktiga element för att lyckas väl med uppdraget. Att kunna samarbeta och driva frågor i en komplex och analytisk miljö är även kritiska framgångsfaktorer. Du vill och kan leda och utveckla säkerhetsarbetet i en öppen och stor verksamhet.

Du är: Saklig, kommunikativ och målorienterad. Du är en beslutsför och tydlig ledare med tillit till dina medarbetare och kan leda specialister.

Du har:

- relevant akademisk examen, med inriktning mot t.ex. säkerhet eller juridik, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- flerårig dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete i en komplex organisation eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- god kunskap om riskanalyser, risk- och krishantering och proaktivt säkerhetsarbete
- chefserfarenhet, alternativt omfattande erfarenhet av arbetsledning eller projektledning med erfarenhet av arbetsledning, ekonomi och verksamhetsstyrning
- god omvärldsorientering inom säkerhetsområdet
- mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska.Det är en meriterande om du dessutom har erfarenhet:

- från informationssäkerhetsarbete
- om ett lärosätes organisation och kultur
- av att bemöta media vid frågor och händelser.Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stf universitetsdirektör Per Abrahamsson, mailto:per.abrahamsson@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2020, UFV-PA 2020/2964.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Jul 26
Vi söker dig som vill bidra till utveckling av vårt säkerhetsarbete med uppgift att leda, samordna och följa upp myndighetens arbete inom området.
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet under Socialdepartementet. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll i en lärorik miljö till dig som inspireras av vårt uppdrag och som vill leda genom tillit och den statliga värdegrunden.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Verksamhetsområde Verksamhetstöd (VOV) har som huvudsaklig uppgift att utgöra ett centralt, samordnat och standardiserat stöd till Läkemedelsverkets generaldirektör, verksamhetsområden och övriga organisatoriska enheter. Verksamhetsområdet består idag av av 6 enheter (Rättsenheten, IT, HR, Service, Registrerings och informationshantering samt Kommunikation) och har ca 200 medarbetare.
Som säkerhetschef rapporterar du till ansvarig direktör för verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter
Du ska bedriva ett strategiskt och systematiskt säkerhetsarbete, såväl vad gäller informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd, personsäkerhet och fysisk säkerhet i enlighet med författningsreglerade krav inom säkerhetsområdet. I din roll ingår att vara både kravställare och rådgivare liksom att följa upp verksamhetens säkerhetsarbete. I ansvaret som säkerhetschef ingår att bland annat utföra risk- och säkerhetsanalyser, ta fram interna styrdokument samt planera och implementera myndighetens säkerhetsarbete på en övergripande nivå.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig med akademisk examen, relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete från roller så som säkerhetsstrateg/säkerhetsansvarig/säkerhetschef eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med krishantering.
Du har mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen liksom om informations- och cybersäkerhet samt övergripande kunskap om relevant teknik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av statlig verksamhet.

Personliga egenskaper
Du har en strategisk och analytisk förmåga för att driva långsiktiga utvecklingsfrågor. Du är lyhörd, kommunikativ och har mycket god samarbetsförmåga för att kunna stödja verksamheten på det sätt som som krävs. engagerad och kan arbeta både självständigt och i grupp med hög integritet och högt säkerhetsmedvetande. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och är van problemlösare. Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll och skapar förtroende.
Som ledare på Läkemedelsverket ser vi att du är en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 27 augusti 2019
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Verksamhetsstöd
Diarienummer: 2.4.1-2019-057611

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Anna Tåström Forsberg, direktör för Verksamhetsstöd, som finns tillgänglig för frågor efter den 11 augusti. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Jul 29
Vi söker dig som vill bidra till utveckling av vårt säkerhetsarbete med uppgift att leda, samordna och följa upp myndighetens arbete inom området.
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet under Socialdepartementet. Vi kan nu erbjuda en intressant och spännande ledarroll i en lärorik miljö till dig som inspireras av vårt uppdrag och som vill leda genom tillit och den statliga värdegrunden.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Verksamhetsområde Verksamhetsstöd (VOV) har som huvudsaklig uppgift att utgöra ett centralt, samordnat och standardiserat stöd till Läkemedelsverkets generaldirektör, verksamhetsområden och övriga organisatoriska enheter. Verksamhetsområdet består idag av av 6 enheter (Rättsenheten, IT, HR, Service, Registrerings och informationshantering samt Kommunikation) och har ca 200 medarbetare.
Som säkerhetschef rapporterar du till ansvarig direktör för verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter
Du ska bedriva ett strategiskt och systematiskt säkerhetsarbete, såväl vad gäller informations- och cybersäkerhet, säkerhetsskydd, personsäkerhet och fysisk säkerhet i enlighet med författningsreglerade krav inom säkerhetsområdet. I din roll ingår att vara både kravställare och rådgivare liksom att följa upp verksamhetens säkerhetsarbete. I ansvaret som säkerhetschef ingår att bland annat utföra risk- och säkerhetsanalyser, ta fram interna styrdokument samt planera och implementera myndighetens säkerhetsarbete på en övergripande nivå.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig med akademisk examen, relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete från roller så som säkerhetsstrateg/säkerhetsansvarig/säkerhetschef eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med krishantering.
Du har mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddslagstiftningen liksom om informations- och cybersäkerhet samt övergripande kunskap om relevant teknik. Det är även meriterande om du har erfarenhet av statlig verksamhet.

Personliga egenskaper
Du har en strategisk och analytisk förmåga för att driva långsiktiga utvecklingsfrågor. Du är lyhörd, kommunikativ och har mycket god samarbetsförmåga för att kunna stödja verksamheten på det sätt som krävs. engagerad och kan arbeta både självständigt och i grupp med hög integritet och högt säkerhetsmedvetande. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och är van problemlösare. Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll och skapar förtroende.
Som ledare på Läkemedelsverket ser vi att du är en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 27 augusti 2019
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Verksamhetsstöd
Diarienummer: 2.4.1-2019-057611

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta Anna Tåström Forsberg, direktör för Verksamhetsstöd, som finns tillgänglig för frågor efter den 12 augusti. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg.

Ansök nu

Säkerhetschef

Säkerhetschef
Läs mer Mar 11
Vattenfall Värme söker en ny Säkerhetschef
Avdelningen Maintenance & Technology är en stödfunktion inom Vattenfall Värme Sverige med fokus på tekniska och strategiska utredningar, investeringsprojekt samt teknisk dokumentation för Värmes samtliga anläggningar. Avdelningen präglas av god stämning, stort engagemang, intressanta arbetsuppgifter och medarbetare som lyfter varandra i det dagliga arbetet.

Dina arbetsuppgifter som Säkerhetschef
Som säkerhetschef kommer du att arbeta med säkerhetsfrågor vid våra anläggningar och fjärrvärmenät samt för vår personal. Du kommer också att inneha rollen som säkerhetsskyddschef för Värme Sverige vilket omfattar säkerhetsskyddslagen (1996:627). Målet är att vi ska skydda vår verksamhet och kritiska företagstillgångar från säkerhetsrisker och säkerhetsutmaningar i dag och i morgon, och på så sätt skyddas också kunder, medarbetare, varumärke, information och fysiska tillgångar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Arbete med säkerhetsfrågor vid våra anläggningar och fjärrvärmenät
• Jobba med säkerhetsfrågor gällande vår personal
• inneha rollen som säkerhetsskyddschef
• Vara huvudföreståndare för brandfarlig vara
• Arbeta med försäkringsfrågor samt säkerhetsbesiktningar av Värmes anläggningar och nät
• Samarbeta med övriga säkerhetschefer och säkerhetsorganisationen i Vattenfall
• Taxeringhantering av Värmes anläggningar

Vi söker dig som
• Har en grundläggande utbildning inom säkerhetsfrågor samt inom säkerhetsskyddsfrågor
• Har tidigare erfarenhet av säkerhetsarbete inom företag, organisation eller militär funktion
• Har erfarenhet av känsliga ärenden och hur man hanterar dessa med stor integritet och respekt
• Förstår fjärrvärmeverksamheten (både produktion och distribution)
• Har erfarenhet från försäkringsfrågor och handläggande av försäkringsskador för process och produktionsutrustning samt distributionsnät
• Lätt kan knyta kontakter inom och utanför hemmaorganisation
• Grundläggande kunskaper om GDPR
• Har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Som person har du
• Hög grad av personlig mognad och trovärdighet byggd på både yrkes- och livserfarenhet
• Har lätt för att samarbeta
• Förmågan att arbeta i stora och komplexa organisationer vilket ställer krav på förmågan att tänka strategiskt och samtidigt uppnå ständiga förbättringar i verksamheten
• En tydlig kommunikation både muntligt och skriftligt

Placeringsort: Uppsala, resor förekommer till samtliga våra anläggningar

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lennart Gårdman, 070-6095545. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Shala Jamshid, Shala.Jamshid@vattenfall.com

Fackliga representanter är Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Göran H. Jansson, SEKO och Patrik Nenzén, Unionen och du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 7 April 2019. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller efter sista ansökningsdatum.

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vår organisation
Vattenfalls affärsenhet Heat Sweden Nordic producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Våra kunder är företag, kommuner, landsting, privata fastighetsägare villakunder och bostadsrättsföreningar. Huvudprodukten är fjärrvärme, som är en enkel, säker, bekväm och tillförlitlig form av uppvärmning. Bränslet består i huvudsak av olika former av biomassa, avfall och torv som ger låga miljöpåverkande utsläpp. Vi är idag omkring 370 medarbetare och omsätter 2,9 miljarder kronor.

Ansök nu

Säkerhetschef till fastighetsbolag

Säkerhetschef
Läs mer Dec 16
I den här utmanande och stimulerande rollen ansvarar du för säkerheten och tryggheten i våra köpcentrum och andra mötesplatser. Du samverkar med olika intressenter så som polis, skola, socialtjänst och andra fastighetsägare. Du övervakar den dagliga leveransen från vårt vaktbolag. I rollen ingår även att vara ett stöd till våra butikshyresgäster i frågor rörande säkerhet och trygghet.

Flera olika utbildningsbakgrunder är tänkbara för befattningen men vi ser gärna att du har en examen från högskola eller universitet. Tidigare erfarenhet från arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor i det offentliga rummet är meriterande. Även tidigare erfarenhet från samarbete med olika myndigheter så som polis, skola och socialtjänst är önskvärt. Du har goda kunskaper om lagar och förordningar inom säkerhetsområdet.

Som person är du utåtriktad och nyfiken. Men du är även strukturerad, ansvarstagande och inte minst självgående. Du har förmågan att hantera flera processer samtidigt. Rollen kräver högt engagemang och en utpräglad förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl kollegor som kunder och andra intressenter.

God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt både på svenska och på engelska är krav för befattningen liksom goda kunskaper i Officepaketet. Flerårig erfarenhet från arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor är ett krav för befattningen. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget förvaltar köpcentrum, kontor och bostäder inom Uppsala kommun, bland annat Gottsunda Centrum. Läs mer om vår verksamhet på uppsalafastighets.se.

Ansök nu

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetschef
Läs mer Nov 27
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara länsstyrelsens säkerhetsskyddschef med uppgifter utifrån säkerhetsskyddsförordningen och arbeta med relevanta frågor inom kris- och beredskapsområdet. I dina arbetsuppgifter ingår alla typer av säkerhetsfrågor, som
t. ex. att planera, genomföra och utvärdera, länsstyrelsens säkerhetsskydd, skal- och tillträdesskydd samt värdera aktuella hot och sårbarheter. I dina ansvarsområden ingår säkerheten på Länsstyrelsen i Uppsala län i vid bemärkelse inklusive landshövdingens bostad (residenset) och representationsvåning. Du ansvarar för säkerhetssamtal med blivande och redan anställda medarbetare. Du har en viktig roll i att utbilda personalen och företrädare för olika aktörer i länet inom säkerhetsområdet. I arbetsuppgifterna ingår även ett delansvar för länsstyrelsens ledningsplats. Du kommer också arbeta med frågor som berör Länsstyrelsens roll som högsta regionala totalförsvarsmyndighet.
I ditt arbete kommer du att jobba nära myndighetsledningen.

Vi strävar mot en flexibel organisation med syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan dina arbetsuppgifter komma att ändras utifrån nya behov.


KVALIFIKATIONER
Du har relevant eftergymnasial utbildning vilken bedöms lämplig för uppgiften och erfarenhet av liknande arbeten. Du har kunskap i gällande lagar och förordningar inom säkerhetsområdet samt erfarenhet av offentlig verksamhet. Vi vill att du har erfarenhet och/eller utbildning i säkerhetsanalys, signalskydd och att ha genomfört säkerhetssamtal. Länsstyrelsen ansvarar för att du har formella behörigheter i den mån komplettering behövs. Du ska ha en hög integritet, god initiativförmåga och är en god pedagog med vana att utbilda. Du är strategisk och arbetar förebyggande. Som person är du lyhörd, flexibel och gillar att ingå i olika arbetslag där tempot är högt. Du har en god samarbetsförmåga men trivs också med att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Lägst B körkort krävs. Arbetet kan vid behov innebära kvälls- och helgjobb.

Det är självklart att du blir en god företrädare för länsstyrelsen. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer sedvanlig registerkontroll att utföras vid eventuell anställning. Anställningen kräver att du är svensk medborgare och du kommer att bli krigsplacerad.


ÖVRIGT
Vi tillämpar provanställning.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu