Miljö- och klimatstrateg jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Uppsala från den arbetsgivaren.

Hållbarhetsstrateg till Uppsala arenor och fastigheter AB

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 24
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Är du redo att ta ledningen för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt? Vi söker en skarp strateg med passion för hållbarhet!

Vi är dedikerade till att främja folkhälsa och utveckla staden som en ledande evenemangsdestination och vill vara en modern och proaktiv arbetsgivare som ligger före inför framtida behov. Vi arbetar i en hybrid, aktivitets- och tillitsbaserat miljö.

Ditt uppdrag
I rollen som hållbarhetsstrateg leder och samordnar du hållbarhetsarbetet inom bolaget och bidrar med kunskap och vägledning i balansen mellan ekonomi, hållbarhet och funktion. Du kommer att samarbeta med bolagsledningen och olika avdelningar och affärsområden inom bolaget för att integrera hållbarhet i våra affärsbeslut och processer.

En viktig del av ditt arbete blir att analysera och initiera åtgärder för att förbättra vår hållbarhetsprestanda och utveckla policyer och handlingsplaner avseende hållbarhetsfrågor inom klimat och miljö.

I rollen ingår att:

• strategiskt planera, samordna och föreslå åtgärder inom ramen för miljö, klimat och nytänkande
• ansvara för att övervaka, utvärdera och rapportera bolagets hållbarhetsprestanda
• Identifiera och driva initiativ för att minska bolagets klimatavtryck och främja cirkulär ekonomi.
• samarbeta med leverantörer och partners för att säkerställa att hållbarhetsprinciper följs i hela leverantörskedjan
• medverka som bolagets talesperson i relevanta forum för hållbarhet
• hålla sig uppdaterad om trender och utveckling inom hållbarhetsområdet och jobba proaktivt för bästa praxis inom bolaget
• kommunicera och hålla samman bolagets hållbarhetsarbete internt och externt för att öka medvetenhet och engagemang
• utbilda och coacha medarbetare om hållbarhetsfrågor och hur de kan bidra till företagets hållbarhetsmål.
• i samarbeta med andra strategiska funktioner inom bolaget ansvara för den strategiska planeringen och aktivt fortsätta bygga, stärka och modernisera bolaget.

Utöver att stödja våra verksamheter inom hållbarhetsfrågor rent generellt kommer du både att leda och aktivt delta i interna projekt- och arbetsgrupper inom hållbarhet och innovation.

Din bakgrund
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för hållbarhet och en vilja att driva förändring.

Du är:

• strategiskt och analytiskt lagd med förmåga att balansera olika intressen
• en utmärkt kommunikatör som på ett övertygande sätt kan kommunicera vår hållbarhetsstrategi
• skicklig på att leda och engagera andra mot gemensamma mål

Du måste ha akademisk bakgrund motsvarande minst 3 års högskolestudier inom hållbarhetsområdet eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig samt relevant och god erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsområdet.

Vi erbjuder:

• en tillitsbaserad och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och driva förändring
• utmanande och varierande arbetsuppgifter
• stor möjlighet till personlig och professionell utveckling

Vi ser det som en fördel att du:

• har erfarenhet av kravställning i upphandling
• har kunskaper om LOU
• har erfarenhet inom projekt- och/ eller förändringsledning

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fanny Rosling, Stabs- och HRchef, 018-726 1378.

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Britt Pedersen, HR-specialist, 018-727 67 12

Facklig företrädare: Vision, Helena Nordling, 018 727 0276.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Vi är ett kommunägt bolag som bildades 1 september 2021 genom sammanslagning av flera bolag och förvaltningsenheter, och vi är verksamma inom fastighetsbranschen och besöksnäringen i Uppsala. Bolaget äger, förvaltar, bygger och utvecklar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välkända och välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas och Gränby sportfält samt Uppsala konsert och kongress och Stadshuset.

Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, våra idrottsföreningar och deras supportrar, våra hyresgäster och besökare till staden.

Mer information om vårt bolag hittar du på Uppsala arenor och fastigheter (https://https//arenorochfastigheter.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Miljöanalysspecialist för arbete med databaser

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 17
SLU Artdatabanken
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken.

Om jobbet
Enheten för Taxonomi rekryterar en miljöanalysspecialist för arbete med biologiska innehållsmängder i infrastrukturens datahantering samt för särskilt ansvar för referensdatabasen. Arbetet kommer att innefatta kartläggning av innehållsmängder och kravställning av databaser. Vidare arbetar du med att ge råd till användare gällande referenshantering, samt att medverka i utbildning av medarbetare vid SLU Artdatabanken i referensdatahantering. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en enhetsöverskridande grupp inom SLU Artdatabankens verksamhet och vi ser därför gärna att sökanden har gedigen erfarenhet och utbildning inom de områden där infrastrukturen är verksam.

Din bakgrund 
Då arbetet hanterar data mellan olika verktyg och mellan enheter läggs stor vikt vid personliga egenskaper, såsom att arbeta lösningsorienterat, analytisk förmåga, förmåga att samarbeta och arbeta självständigt.

Kvalifikationskrav:


• Doktorsexamen inom ekologi, systematik eller miljövetenskap
• Dokumenterad erfarenhet av kartläggning och kravställning av databaser
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med referenshantering
• Erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation på både svenska och engelska

Följande är meriterande:


• Erfarenhet och kännedom om SLU Artdatabankens digitala verktyg.
• Erfarenhet och färdigheter inom grundläggande programmering
• Erfarenhet av att leda arbete och projekt och har grundläggande kunskap om projektmetodik, projektplanering och uppföljning.

Om oss
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
SLU Artdatabanken finns på Ultuna Campus, Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
70 % av heltid

Tillträde:
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Energistrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 8
Miljöstrategienheten 
Vi samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet.

På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (Klimatklivet) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Länsstyrelsen har en central roll i länets energi- och klimatarbete. Med ett långsiktigt perspektiv ska Länsstyrelsen samordna och leda arbetet med att förverkliga regeringens energi- och klimatpolitik. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med länets aktörer och nationella myndigheter för att aktivt bidra till omställningen till ett hållbart och fossilfritt energisystem!

Arbetsuppgifter
Som energistrateg kommer ditt huvudsakliga arbetsområde bestå av Länsstyrelsens nya uppdrag inom regional energiplanering. Det innebär att du ska bidra till genomförande av energi- och klimatpolitiken genom att bland annat utveckla den regionala energiplaneringen och främja klimatåtgärder. Målet är att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning. Du kommer, tillsammans med övriga kolleger i energi- och klimatgruppen, planera och genomföra arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för elektrifiering. Du kommer att utgöra ett stöd till kommuner och andra lokala och regionala aktörer i arbetet med energiplanering och klimatåtgärder.

Som energistrateg samordnar du länsstyrelsens arbete inom energiområdet i pågående initiativ samt tillkomna energiuppdrag, till exempel i arbetet med en effektivare och mer flexibel energi- och resursanvändning samt planering för en hållbar elektrifiering. Du deltar i olika projekt inom energiområdet samt stödjer utveckling och uppföljning av länsstyrelsens energi- och klimatarbete.

Arbetet innefattar också att bidra med energikompetens i länsstyrelsens övriga arbete, till exempel i fråga om interna remisser, planärenden, miljöledning med mera. Arbetet är utåtriktat och omväxlande med breda kontakter både inom länet och med andra länsstyrelser och nationella myndigheter. Kommunikation och samverkan är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer
Du har utbildning med inriktning mot energi- och klimatfrågor på högskole-/universitetsnivå. Du har också energikompetens genom dokumenterad yrkeserfarenhet som bedöms som relevant till exempel inom energisystem och effektfrågor på en övergripande samhällsnivå.

Det är meriterande om du har erfarenhet av :

- projektledning
- att söka projektmedel
- att driva samverkansprocesser
- arbete inom eller med offentlig sektor

Vi söker dig som är en drivande och effektiv person med ett strukturerat arbetssätt. Det innebär att du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt, och du arbetar bra med komplexa frågor, samtidigt som du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar. Du förstår att samverkan är en framgångsfaktor för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Forskare i miljökemi

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jan 15
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill bidra till förståelsen av miljöeffekter och risker förknippade med farliga föroreningar i avloppsvatten under ett föränderligt klimat och till utvecklingen av innovativa begränsningsstrategier genom avancerad behandlingsteknik.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en forskningslinje med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som omfattar expertis inom vattenkvalitet, markvetenskap, hydrologi, klimatvetenskap, riskbedömning, maskininlärning och policyarbete. Forskaren kommer också att undersöka föroreningars transport, spridning och nedbrytning i både mark- och vattenmiljöer, med hjälp av analys av övervaknings- och experimentella data samt modellering. Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i pågående och kommande forskningsprojekt (REASSURE, CLIMAMINE) och förväntas bygga strategiska nätverk, skapa resurser för och driva nya forskningsprojekt samt samarbeta med andra forskare vid SLU och (inter)nationellt. Du förväntas också ansvara för myndighetsuppdrag, undervisning och handledning av studenter och gästforskare. Du kommer att arbeta i ett team bestående av flera seniora forskare och doktorander och med tillgång till en välutrustad masspektrometeranläggning.

Din bakgrund 
Du ska ha en doktorsexamen i miljöteknik/miljövetenskap, vattenresursteknik eller liknande. Specialisering mot avloppsvattenrening, miljödatavetenskap, reaktiv transportmodellering, litteratursyntes och metaanalys, hållbar vattenresurshantering och myndighetsnära policyarbete är mycket värdefulla meriter. Färdigheter i databehandling och visualisering med hjälp av statistiska beräkningar och grafik, t.ex. R och Python, är också meriterande. Kunskap om nordlig hydrologi och erfarenhet av analys av tidsseriedata, geospatial analys och modelleringsverktyg, t.ex. HYDRUS, kommer att utvärderas positivt. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav.

Om oss
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-02-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctor - Infrastructure ecology; medium sized mammals

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jan 15
Department of Aquatic Sciences and Assessment
We are looking for a researcher who will contribute to our understanding of the environmental impacts and risks associated with hazardous contaminants in wastewater under a changing climate and to the development of innovative mitigation strategies through advanced treatment technologies. 
About the position
The duties include developing a research line with a multidisciplinary approach, incorporating expertise in water quality, soil science, hydrology, climate science, risk assessment, machine learning, and environmental policy. The researcher will also investigate the fate of contaminants in both soil and water environments, using analysis of monitoring and experimental data, and modeling methods. The successful candidate will participate in ongoing and upcoming research projects (REASSURE, CLIMAMINE), build strategic networks, create resources for and run new research projects, as well as collaborate with other researchers at SLU and (inter)nationally. You are also expected to be responsible for authority assignments, teaching and supervision of students and guest researchers. You will work in a team consisting of several senior researchers and PhD students and with access to a well-equipped mass spectrometer facility.

Your profile
You must have a PhD in environmental engineering/sciences, water resources engineering, or similar. Specialization towards wastewater treatment, environmental data science, reactive transport modeling, literature synthesis and meta-analysis, sustainable water resource management and environmental policy are highly valuable merits. Data processing and visualization skills using statistical computing and graphics, e.g. R and Python, are of merits too. Knowledge of northern hydrology and experience with analysis of time series data, geospatial analysis, and modeling tools e.g., HYDRUS will be evaluated favorably. Emphasis is also placed on personal characteristics such as interpersonal skills, analytical and problem-solving skills and the ability to work independently. Proficiency in English (spoken and written) is required.

About us
The Department of Aquatic Sciences and Assessment is working with applied environmental science, with a national responsibility for assessing the condition of Swedish surface waters with respect to water chemistry, pollution and aquatic biota. The research focuses on geochemical and hydrological processes, aquatic ecology and biodiversity, microbial ecology as well as on environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has some 140 employees, of which approximately half are researchers/doctoral students and the other half are technical and administrative staff.

For more information about the department visit: www.slu.se/aquatic-sciences

Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Location:
Uppsala

Form of employment:
Indefinite-term employment. SLU may use probationary employment.

Scope:
100%

Start date:
As agreed.

Application:
Please submit your application before deadline 8 February 2024. You can submit your application by clicking the button below.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 27
Vill du bidra i Uppsala universitets arbete för en bättre värld?
Vi söker dig med intresse för hållbar utveckling och som vill bidra i arbetet för minskad miljö- och klimatpåverkan från universitetets verksamhet.

Nu satsar universitetet och rekryterar en miljöstrateg till universitetets centrala miljöfunktion som idag består av miljöchef och två miljösamordnare. Miljöfunktionen är organisatoriskt placerad vid Enheten för strategi och hållbarhet, som tillhör Byggnadsavdelningen vid universitetsförvaltningen.

Miljöfunktionens uppgifter omfattar arbete med att samordna, utveckla och följa upp universitetets miljö- och klimatarbete utifrån fastställda mål i universitetets miljöplan och universitetets miljöledningssystem. Sakområden i fokus är bland annat miljökrav i upphandlingar och inköp, hållbart resande och hållbara fastigheter och campusmiljöer.

I rollen som miljöstrateg ingår att stödja, vägleda, utbilda och samarbeta med andra delar av universitetets verksamhet gällande miljö, klimat och hållbar utveckling. En del av tjänsten innefattar en ny roll med deltagande i utveckling av universitetets satsning Hållbarhetsforum, en fysisk plats där studenter och anställda kan mötas och lyfta universitetets hållbara utveckling. Som miljöstrateg finns stora möjligheter att påverka och utforma hur universitetets övergripande miljö- och klimatarbete ska bedrivas. Då rekryteringen avser en utökning finns också stora möjlighet att tillsammans med övriga miljöfunktionen påverka tjänstens inriktning.

Byggnadsavdelningens hemvist är i moderna lokaler i Segerstedthuset, men universitetet har verksamhet på ett flertal campusområden runt om i Uppsala och i Visby. Möjlighet till flexibla arbetssätt finns.

Arbetsuppgifter 

- Strategiskt och operativt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan utifrån universitetets nya miljöplan och i enlighet med universitetets miljöledningssystem
- Stöd och råd till verksamheten i det löpande hållbarhetsarbetet
- Kommunikativt arbete inom miljö- och klimatområdet till anställda och studenter
- Lagstiftning inom miljöområdet: bevaka förändringar, tolka, utforma riktlinjer och informera verksamheten
- Omvärldsbevaka och följa trender inom hållbarhetsområdet

Kvalifikationskrav


- Relevant akademisk bakgrund med inriktning mot miljö och hållbarhet eller motsvarande kompetens inom hållbarhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Goda kunskaper om hållbarhetsfrågor generellt
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

Vi söker dig som

- Gillar att leda, samordna och samverka

- Är utåtriktad och har lätt för att kommunicera tydligt
- Är initiativrik, självgående och trivs med samarbete i olika former
- Är strategisk, strukturerad och prestigelös

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i denna rekrytering.

Önskvärt/meriterande i övrigt


- Gärna ha goda kunskaper inom något specifikt sakområde, t.ex. miljökrav vid upphandling, hållbarhet kopplat till fastigheter eller hållbart resande
- Erfarenhet av arbete vid universitet eller högskola eller annan myndighet

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhets- och miljöchef Annika Sundås Larsson, 070–4250506, annika.sundas-larsson@uu.se eller Avdelningschef Peter Elenfalk, 070–1679540, peter.elenfalk@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 December 2023, UFV-PA 2023/4481.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Hållbarhetsstrateg inom sourcing söks till Cytiva i Uppsala

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 13
Hållbarhetsstrateg inom sourcing söks till Cytiva i Uppsala


Vill du vara en del av ett framstående team inom sourcing och upphandling? På Cytiva i Uppsala får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och bidra till att förändra liv genom att tillhandahålla avancerade medicinska produkter. Ansök nu och bli en nyckelspelare i vår kunds framgångsresa.

Arbetsuppgifter


Som Hållbarhetsstrateg hos Cytiva kommer du att underhålla relationer med tredjepartsgranskare/datatjänstleverantörer som Ecovadis och alternativa företag. Du kommer att skapa, distribuera och driva åtgärder med regelbundna rapporter om hållbarhet - inkludera introduktion, prestanda och brister. Samarbeta med Sourcing-ledare för att adressera specifika leverantörers prestanda, identifiera standardmetoder för toppresterande leverantörer och föra en positiv dialog med leverantörer baserad på Cytivas hållbarhetsinsatser.

I arbetet kommer du även att samarbeta med Cytivas hållbarhetsteam för att skapa och implementera en tydlig handlingsplan för hållbarhetsåtgärder - livscykelbedömning, datainsamling, och minska koldioxidutsläpp. Samarbeta internt med Sourcing Operations-teamet för att möjliggöra digital hantering av data och koppla information med externa leverantörer. Tillhandahålla och säkerställa eventuell coachning/utbildning som behövs för Sourcing-organisationen och andra när det gäller alla hållbarhetsfrågor. Identifiera, lista och hjälpa till med att implementera standardmetoder för att förbättra leverantörsbasens hållbarhetsprogram. Driva möjligheter till kontinuerlig förbättring av digitalisering, förenkling av processer, standardisering av processer och cykeltidsminskning för att förbättra affärsnyttan.

Resor inom landet och internationellt kan ibland förekomma.

Vem söker vi?


För att jobba som representant för sourcing och upphandling hos Cytiva ser vi gärna att du har erfarenhet av strategiskt inköp och förhandlingar. Du behöver vara självgående, analytisk, ha god kommunikationsförmåga och gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla relationer med leverantörer och kunder.
Vi ser gärna att du har/är:

• Medvetenhet om koldioxidutsläpp, drivkrafter och möjligheter till minskning.
• Förmåga att hantera flera prioriteringar samtidigt, både på kort och lång sikt.
• En självständig problemlösare; bevisad förmåga att leda över olika funktioner; beslutsfattare baserad på data/fakta; förändringsagent; kundfokus.
• Förmåga att planera och hantera olika prioriteringar samt leverera projekt inom tidsramar och en överenskommen/definierad standard.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
• Systemvana Excel, Magic, gärna EcoVadis.

Om Cytiva

Som medarbetare inom Hållbarhetsstrateg kommer du att bistå den funktionella ägaren av hållbarhetsprocessen och systemen för Sourcing-organisationen. Du kommer att samarbeta över funktioner med Hållbarhet, Kommersiell, Juridik och Informationsteknik för att säkerställa att processer och plattformar fungerar på den högsta standard som krävs för att säkerställa effektivitet inom hela organisationen.

Ansökan


För att söka tjänsten klickar du på "Sök tjänsten" ovan och fyller i formuläret. Vänligen kontakta konsultchef Petra Henriksson via e-post: petra.henriksson@lernia.se om du har några frågor eller funderingar.

Kort om uppdraget

Placeringsort: Uppsala

Flexibilitet finns i arbetstider och möjligheten att till viss del arbeta hemifrån

Typ av anställning: visstidsanställning med chans till förlängning

Tillsättning: omgående

Sista ansökningsdag: tisdag 17 oktober 2023, tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan snarast möjligt

Forma framtiden med oss!

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster.

Ansök nu

Strategisk inköpare till Cytiva i Uppsala

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 17
Vill du vara en del av ett framstående team inom sourcing och upphandling? På Cytiva i Uppsala får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och bidra till att förändra liv genom att tillhandahålla avancerade medicinska produkter. Ansök nu och bli en nyckelspelare i vår kunds framgångsresa.


Arbetsuppgifter


Som inköpare hos Cytiva kommer du att underhålla relationer med tredjepartsgranskare/datatjänstleverantörer som Ecovadis och alternativa företag. Du kommer att skapa, distribuera och driva åtgärder med regelbundna rapporter om hållbarhet - inkludera introduktion, prestanda och brister. Samarbeta med Sourcing-ledare för att adressera specifika leverantörers prestanda, identifiera standardmetoder för toppresterande leverantörer och föra en positiv dialog med leverantörer baserad på Cytivas hållbarhetsinsatser.

I arbetet kommer du även att samarbeta med Cytivas hållbarhetsteam för att skapa och implementera en tydlig handlingsplan för hållbarhetsåtgärder - livscykelbedömning, datainsamling, och minska koldioxidutsläpp. Samarbeta internt med Sourcing Operations-teamet för att möjliggöra digital hantering av data och koppla information med externa leverantörer. Tillhandahålla och säkerställa eventuell coachning/utbildning som behövs för Sourcing-organisationen och andra när det gäller alla leverantörer. Identifiera, lista och hjälpa till med att implementera standardmetoder för att förbättra leverantörsbasens hållbarhetsprogram. Driva möjligheter till kontinuerlig förbättring av digitalisering, förenkling av processer, standardisering av processer och cykeltidsminskning för att förbättra affärsnyttan.

Resor inom landet och internationellt kan ibland förekomma.

Vem söker vi?


För att jobba som representant för sourcing och upphandling hos Cytiva ser vi gärna att du har erfarenhet av strategiskt inköp och förhandlingar. Du behöver vara självgående, analytisk, ha god kommunikationsförmåga och gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla relationer med leverantörer och kunder.
Vi ser gärna att du har/är:

• Medvetenhet om koldioxidutsläpp, drivkrafter och möjligheter till minskning.
• Förmåga att hantera flera prioriteringar samtidigt, både på kort och lång sikt.
• En självständig problemlösare; bevisad förmåga att leda över olika funktioner; beslutsfattare baserad på data/fakta; förändringsagent; kundfokus.
• Förmåga att planera och hantera olika prioriteringar samt leverera projekt inom tidsramar och en överenskommen/definierad standard.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
• Systemvana Excel, Magic, gärna EcoVadis.

Om Cytiva

Som medarbetare kommer du att bistå den funktionella ägaren av hållbarhetsprocessen och systemen för Sourcing-organisationen. Du kommer att samarbeta över funktioner med Hållbarhet, Kommersiell, Juridik och Informationsteknik för att säkerställa att processer och plattformar fungerar på den högsta standard som krävs för att säkerställa effektivitet inom hela organisationen.

Ansökan


För att söka tjänsten klickar du på "Sök tjänsten" ovan och fyller i formuläret. Vänligen kontakta konsultchef Petra Henriksson via e-post: petra.henriksson@lernia.se om du har några frågor eller funderingar.

Kort om uppdraget

Placeringsort: Uppsala

Flexibilitet finns i arbetstider och möjligheten att till viss del arbeta hemifrån

Typ av anställning: visstidsanställning med chans till förlängning

Tillsättning: omgående

Sista ansökningsdag: tisdag 17 oktober 2023, tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan snarast möjligt

Forma framtiden med oss!

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster.

Ansök nu

Utvecklingsledare klimat - hållbarhetsavdelningen - Uppsala kommun

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Sep 12
Hållbarhetsavdelningen

Har du erfarenhet av arbete med klimatfrågor på strategisk nivå? Är du intresserad av att jobba med klimatfrågor på Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning? Då kan du vara den vi söker till vikariatet som utvecklingsledare!

Välkommen till kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning! Vårt uppdrag är att leda och samordna kommunens strategiska hållbarhetsarbete för att nå målen i Agenda 2030. Vi säkerställer att hållbarhetsperspektiv beaktas i kommunens utvecklingsarbete genom att stödja och samordna insatser för omställning till en hållbar välfärdskommun. Uppsala kommun ska leda klimatomställningen och har som mål att vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt senast 2050.

Ditt uppdrag
Som utvecklingsledare klimat på hållbarhetsavdelningen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att driva arbetet med åtgärder inom kommunens miljö- och klimatprogram samt att stödja organisationen som sakkunnig inom olika klimatfrågor. En prioriterad uppgift under 2024 är att aktivera en koldioxidbudget för att tydligare styra och följa upp kommunens klimatarbete. Du kommer delta i det arbetet, till exempel i processer för integrering av klimatåtgärder i ekonomiska styrprocesser.

Övriga uppgifter som ingår i rollen:

• delta i samverkansstrukturer kopplat till kommunens klimatarbete
• bereda ärenden till kommunstyrelsen
• besvara motioner och remisser.Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete med klimatfrågor på strategisk nivå och av samverkan med olika aktörer. Har du arbetat i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av att leda processer och workshops ses det som meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper om klimatomställning i ett lokalt och nationellt perspektiv. Det är en fördel om du tidigare har arbetat med koldioxidbudget och har kunskaper om klimatberäkningar eller ekonomiska aspekter av klimatomställning. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som person är du analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Jobbet passar dig som samarbetar bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Katarina Gustafsson, enhetschef, 018-727 12 25.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/SACO, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Hållbarhetsspecialist

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Aug 7
Arbetsbeskrivning
Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I förvaltning och utveckling av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation.
 
Vill du jobba med hållbarhetsfrågor i ett av landets mest spännande fastighetsbolag? Vill du vara en del i Akademiska Hus spännande utveckling? Vi rekryterar nu en hållbarhetsspecialist med fokus mot fastighet, utveckling och förvaltning av våra fastigheter för bolagsövergripande uppdrag med placering i Uppsala.

Som hållbarhetsspecialist ingår du i avdelningen Energi och hållbarhet och fungerar som en bolagscentral specialistroll med fokus på fastighet tillsammans med kollegor i hela Sverige inom hållbarhet samt energistrategiskt arbete. Arbetet sker självständigt men även i samarbete med dina närmaste kollegor inom avdelningen. Även inom andra enheter både lokalt och på olika orter. Uppdrag och samverkan kommer ske med ledningsgrupper, hållbarhetschef, drift- och förvaltningspersonal och projektledare. Som hållbarhetsspecialist kommer du ha externa kontaktytor och nätverk inom kompetensområdet såsom med branschkollegor, myndigheter och konsulter samt bedriva omvärldsbevakning inom området.

Som hållbarhetsspecialist söker vi dig som är självgående, strukturerad, oberoende och engagerad. Du har en problemlösande analysförmåga och tror starkt på bra interna samarbeten. Fokuserar på att bidra med sina erfarenheter, färdigheter och kunskap för att uppnå resultat.

I den här rekryteringen samarbetar Akademiska Hus med Randstad AB. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Linnea Holmström, linnea.holmstrom@randstad.se 

Ansvarsområden
Som hållbarhetsspecialist är det viktig att:
Se till att vi på Akademiska Hus skall nå vår ambitiösa hållbarhets, klimat- och energimål.
Driva utveckling och förbättringsarbete avseende hållbarhetsfrågor kopplat till enheten Fastighet inom områden som till exempel kundsamverkan, tidiga skeden i byggprojekt, campusutveckling och klimatanpassning. 
Du kommer medverka till att definiera och förmedla Akademiska Hus krav inom våra fyra hållbarhetsområden ekologisk, social, ekonomisk och kulturell hållbarhet.
Ta fram prioriteringar och vara strategiskt stöd i hållbarhetsarbetet för Fastighetsenheten. 


Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som hållbarhetsspecialist tror vi att du har:
Erfarenhet från en liknande roll inom hållbarhet.
Erfarenhet av strategiskt miljöarbete inom Fastighetsutveckling.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Relevant högskoleutbildning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska   

Det är meriterande om du som hållbarhetsspecialist också har:
Specialistutbildning inom kompetensområdet.


Om företaget
På Akademiska Hus blir du välkomnad in i en stimulerande miljö med en vänlig företagskultur och spännande arbetsuppgifter. Du ges från början ett stort ansvar på vägen mot vårt gemensamma mål – att skapa attraktiva kunskapsmiljöer. Här får du en unik chans att påverka och bidra till framtidens utveckling av campus och du får möjlighet att växa i en kunskapsstark organisation.

Att lära och tänka nytt är en del av vårt DNA. Därför har alla våra kollegor tydliga uppdrag och genom samverkan och erfarenhetsutbyte utvecklas vi ständigt. Vi har ett stort nationellt utbyte och du får tillgång till ett stort kontaktnät med både kollegor och kunskaper från Luleå i norr till Malmö i söder.

Hållbarhet är ledstjärna i allt vi gör. Och hållbara blir vi tillsammans. Vi vet att våra medarbetare är avgörande för vår framgång och erbjuder därför alla olika typer av initiativ inom friskvård och hälsa.

Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag som är en betydande aktör. Med uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor samt studentbostäder. Vi har en finansiellt stabil grund och arbetar långsiktigt och hållbart och är således inte lika påverkade av marknadens konjunktursvängningar.

Vi är nyfikna på varandras olika perspektiv och vet att våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Vi arbetar gärna i tvärfunktionella team. Tillsammans lyfter vi varandra och stärker Sverige som kunskapsnation.

Ansök nu

Klimat - och energihandläggare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 20
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöstrategienheten 

Miljöstrategienheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning.

Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens arbete med miljöövervakning. På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Arbetsuppgifter

Vi söker en person till gruppen som arbetar med klimat- och energifrågor. Som klimat- och energihandläggare kommer du arbeta främst tillsammans med enhetens klimat- och energistrateg och delta i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i länet. Det infattar främst arbete med det statliga investeringsstödet klimatklivet, men även att delta i Länsstyrelsens övriga klimat- och energiarbete samt generellt vara en resurs med kunskap om klimatfrågan. Länsstyrelsens klimat- och energiarbete innebär bland annat framtagande av regional strategi och analysdokument, samordning av länets klimat- och energiarbete samt analys och sammanställning av energi- och utsläppsdata. I tjänsten har du många kontakter med aktörer i länet och kommunikation är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer

Du har

- utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö, klimat och/eller energifrågor
- erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med klimat- och energifrågor

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med investeringsstödet Klimatklivet
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av ärendehanteringssystem
- erfarenhet av att arbeta med systematisk uppföljning av resultat
- erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser

Du är självgående och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du behöver ha en god samarbetsförmåga samt ha en god kommunikativ förmåga. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare .

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 3
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Plan och bostadsenheten
Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet.

Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. 

Vi söker dig som vill arbeta med klimatanpassning! Är du rätt person?

Arbetsuppgifter
Som klimatanpassningssamordnare kommer du ansvara för och samordna klimatanpassningsarbetet i länet tillsammans med en kollega.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att implementera resultatet av genomförd klimat- och sårbarhetsanalys för länsstyrelsens verksamhet, genomföra åtgärder av framtagen handlingsplan inom klimatanpassning. Du ansvarar för att arbetet med klimatanpassning följer förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428).

Du kommer samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och delta i handläggning av ärenden som detaljplaner, översiktsplaner med mera. Du medverkar i övriga utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå. Du kommer i rollen att ha en tät dialog med kommunala företrädare och myndigheter och samverka med klimatanpassningssamordnare på andra länsstyrelser.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av klimatanpassningsarbete, som framtagande av klimat- och sårbarhetsanalyser, handlingsplaner för klimatanpassning eller riskhanteringsplaner.

Om du har tidigare erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter inom länsstyrelsen, kommun eller statlig myndighet är det meriterande. Det är meriterande om du har kunskap om miljöbalken, plan- och bygglagen, planprocessen och översvämningsförordningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning.

Som person är du självgående, relationsskapande, strukturerad och lösningsorienterad. Det innebär att du driver och tar ansvar för dina processer och planerar, organiserar och prioriterar arbetsuppgifterna väl. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktik och du har lätt för att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Upplands flygflottilj, F 16 söker miljöhandläggare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 16
Befattningen erbjuder

Befattningen innebär en bred, spännande och viktig roll som miljöhandläggare där du arbetar både med F 16 samt Uppsala garnisons verksamhet. Ingen dag kommer att vara den andra lik och du hanterar både mer omfattande projekt så som tillståndsprocesser parallellt med inkommande frågor och uppgifter som till exempel bullerklagomål eller miljöbedömningar.  Du är en del av infrasektionen och har en nära kollega som likt dig är miljöhandläggare. Sektionen har ett högt driv framåt i sina viktiga uppgifter där medlemmarna stöttar varandra, har roligt på jobbet och levererar goda resultat. Kan förekomma resor till andra orter några gåner per år.

Om enheten

Garnisonsavdelningen, GarnA, består av ungefär 35 befattningar. GarnA är en av fyra avdelningar inom F16 Logistikenhet. Inom GarnA finns fyra sektioner och du kommer att tillhöra infrasektionen. Avdelningens uppgift är att upprätthålla garnisonens gemensamma resurser.  Detta sker på infrasektionen genom planering och funktionsledning av infra på garnisonsnivå och genom att utöva stöd till chefen F 16 inom infra, energiförsörjning och miljöfrågor.

I rollen som miljöhandläggare stödjer du verksamheten med specialistkompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till tillståndspliktig, anmälningspliktig och annan miljöfarlig verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet innebär handläggning av ärenden inom miljöbalkens område, både kopplat till miljö- och hälsoskyddsfrågor. Detta innebär till exempel övningsplanering, samverkan med tillsynsmyndigheten och andra intressenter, utredningar samt föredragningar för chefen F 16. Som handläggare arbetar du med förbandets egenkontroll, miljöbedömningar, riskanalyser, uppföljning av verksamheten samt utvecklar och håller i miljöutbildningar.


KRAV
Kvalifikationer
 •  Akademisk examen (180 hp/120 p) med miljöinriktning, naturvetenskap, miljöjuridisk eller motsvarande högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 •  Goda kunskaper i miljölagstiftningen
 •  Mycket goda kunskaper i svenska
 •  God datavana
 •  B-körkort
Personliga egenskaper

Du är en engagerad medarbetare som är strukturerad, prestigelös och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Du är nyfiken, vill utvecklas och är inte rädd för att ta dig an utmaningar och ovana situationer. Du är van och bra på att prioritera och genomföra dina arbetsuppgifter med ett stort eget ansvarstagande och levererar resultat med hög kvalitet. Du behöver vara en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra och att ha stora kontaktytor. I din roll kommer du att hantera uppgifter som gör att det krävs att du är en säkerhetsmedveten person med ett högt sekretesstänkande.  

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.MERITERANDE 
 •  Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom miljöarbete
 •  Erfarenhet av att delge din miljökunskap för andra
 • Erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, förorenad mark, projektledning eller tillsyn
 • Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten, företrädesvis inom miljöområdet.


För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 mån kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Infrasektionen, Anna Wilson
tfn: 073-448 85 81

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Amanda Rahlén
mejl: f16-a1-adm@mil.seFackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-30.  Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Energistrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 27
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöstrategienheten 
Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet.

På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och enheten hanterar statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Vi söker en person till gruppen som arbetar med klimat- och energifrågor.Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har en central roll i länets klimat- och energiarbete. Vi ska med ett långsiktigt perspektiv samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning, minskad klimatpåverkan och klimatinvesteringar. I Uppsala län sker det främst genom arbetet med länets klimat- och energistrategi, åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan och med investeringsstöd som Klimatklivet samt att tillsammans med olika aktörer driva projekt och forum. 


Som energistrateg deltar du i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i Uppsala län, till exempel genom att delta i olika projekt samt stödja utveckling och uppföljning av länsstyrelsens klimat- och energiarbete. Du samordnar länsstyrelsens arbete inom energiområdet, till exempel i arbetet med en effektivare och mer flexibel energi- och resursanvändning.

Arbetet innefattar att bidra med energikompetens i länsstyrelsens övriga arbete, till exempel i fråga om interna remisser, planärenden, miljöledning med mera. Arbetet är utåtriktat och omväxlande med breda kontakter både inom länet och med andra länsstyrelser och nationella myndigheter. Kommunikation och samverkan är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Du har utbildning med inriktning mot energi- och klimatfrågor på högskole-/universitetsnivå. Du har också energikompetens genom dokumenterad yrkeserfarenhet som bedöms som relevant till exempel inom energisystem och effektfrågor på en övergripande samhällsnivå.  

Det är meriterande om du har erfarenhet av :

- projektledning
- att söka projektmedel
- att driva samverkansprocesser
- arbete inom eller med offentlig sektor

Vi söker dig som är en drivande och effektiv person med ett strukturerat arbetssätt. Det innebär att du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt, och du arbetar bra med komplexa frågor, samtidigt som du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och kan se möjligheter i förändringar.

Du förstår att samverkan är en framgångsfaktor för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. 

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 16
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Plan och bostadsenheten
Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet.

Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. 

Vi söker dig som vill arbeta med klimatanpassning!

Arbetsuppgifter
Som klimatanpassningssamordnare kommer du ansvara för och samordna klimatanpassningsarbetet i länet.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att implementera resultatet av genomförd klimat- och sårbarhetsanalys för länsstyrelsens verksamhet, genomföra åtgärder av framtagen handlingsplan inom klimatanpassning. Du ansvarar för att arbetet med klimatanpassning följer förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428).

Du kommer samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och delta i handläggning av ärenden som detaljplaner, översiktsplaner med mera. Du medverkar i övriga utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå. Du kommer i rollen att en tät dialog med kommunala företrädare och myndigheter, nätverkande med klimatanpassningssamordnare på andra länsstyrelser m.fl.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av klimatanpassningsarbete, som framtagande av klimat- och sårbarhetsanalyser, handlingsplaner för klimatanpassning eller riskhanteringsplaner.

Om du har tidigare erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter inom länsstyrelsen, kommun eller statlig myndighet är det meriterande. Det är meriterande om du har kunskap om miljöbalken, plan- och bygglagen, planprocessen och översvämningsförordningen.

Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning och driver dina processer självständigt.

Som person är du självgående, relationsskapande, strukturerad och lösningsorienterad. Det innebär att du driver och tar ansvar för dina processer och planerar, organiserar och prioriterar arbetsuppgifterna väl. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktik och du har lätt för att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljö-och planhandläggare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Aug 11
Miljö- och planhandläggare
till Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse och miljöorganisation. Vårt mod och engagemang behövs mer än någonsin på varje nivå i vårt samhälle. Kansli Mälardalen verkar under länsförbunden i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Kansliets uppdrag är att stärka Naturskyddsföreningens påverkan och synlighet i samhället när det gäller klimathot, biologiska mångfalden och samhällsomställningen. I fokus är att aktivt driva frågor samt bidra till en stark folkrörelse där medlemmars kompetens och engagemang tas tillvara.

Din roll som miljö- och planhandläggare är att
Vara ett draglok för folkrörelsens samhällspåverkan.
Bistå kretsar och länsförbund med att identifiera områden/frågor där föreningen bör engagera sig. Du är ett bollplank för kretsar i vår region.
Driva vissa strategiska frågor samt prioriterade ärenden som förankrats hos länsförbunden/kretsarna.
Underlätta och katalysera samhällspåverkan lokalt och regionalt.
Bidra till policyutveckling.
Kommunicera föreningens lokala och regionala samhällspåverkan, internt och externt.


Krav
Högskoleutbildning inom miljö och samhällsbyggnad eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
Kunskap om plan- och bygglagen och miljölagstiftning
Kommunikativ förmåga
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Kunna företräda oss/föreningen
B-körkort


Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du självgående och strukturerad. Du är lyhörd med god förmåga att kommunicera och samverka. Du har integritet och drivkraft och vill tillsammans med folkrörelsen påverka samhällsomställningen. Du har helhetssyn och vågar pröva nya vägar för att påverka.

Arbetsplatsen
Naturskyddsföreningen Mälardalen har inget fysiskt kansli, ingen fysisk arbetsplats, utan anställningen förutsätter att du själv har tillgång till arbetsplats och att du ser möjligheter att nyttja temporära fysiska arbetsplatser, allt beroende på vilka de aktuella arbetsuppgifterna är. Dina viktigaste arbetsredskap är dator och telefon, som arbetsgivaren tillhandahåller. Vid Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen arbetar även en verksamhetsutvecklare på heltid. Ni samverkar och nätverkar med ideellt aktiva och andra anställda inom Naturskyddsföreningen. Arbetsområdet utgörs av Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.

Om anställningen
Naturskyddsföreningen i Uppsala län är formell arbetsgivare. Verksamhetsplanen antas av en styrgrupp där länsförbunden i Uppsala, Västmanland och Södermanland är representerade.
Du samarbetar och jobbar i team med verksamhetsutvecklaren.
Det är en tidsbegränsad anställning på heltid, 14 månader. Vår målsättning är att tjänsten ska övergå i en tillsvidareanställning.
Månadslön.
Tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi tillämpar årsarbetstid och kollektivavtal.


Ansökningstid och information
Ansökan med CV och personligt brev skickas digitalt till marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se senast den 21 augusti 2022.
Frågor om tjänsten mejlas till Marianne Kahn, ordf. i Naturskyddsföreningen i Uppsala län, marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se. Därefter kontaktas du per e-post eller telefon med svar på dina frågor.
Vi intervjuar löpande.

Ansök nu

Sommarjobb inom strategiskt miljöarbete

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 14
Avdelningen för regional utveckling

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vår verksamhet
Vill du hjälpa till att ta fram en modell som ska bidra till att minska Region Uppsalas klimatpåverkan genom att minska användandet av förbrukningsvaror av fossil plast?
Hos oss får du möjlighet till ett viktigt sommarjobb som bidrar till att förbättra vår miljöprestanda.

Ditt uppdrag
Du kommer tillsammans med Region Uppsalas miljöstrateger att utreda möjligheterna till intern klimatväxling, det vill säga att verksamheter som beställer miljöbättre produkter (som är dyrare än sina fossila motsvarigheter) helt eller delvis får ersättning för de ökade kostnaderna. Inom ramen för utredningen ingår att utreda hur intern klimatväxling ska gå till i praktiken, vilka förbrukningsvaror som ska omfattas och ta fram en modell och rutiner som gör det praktiskt möjligt att införa intern klimatväxling i Region Uppsala.

Det kan också finnas möjlighet att delta i annat strategiskt miljöarbete beroende på vad du är intresserad av och vilka erfarenheter du har med dig.

Dina kvalifikationer
Du studerar vid en teknisk eller ekonomisk universitetsutbildning och har studerat minst 2 år. Du har läst kurser inom hållbarhet och har god förståelse för miljöpåverkan från konsumtion. Arbete med livscykelanalyser är meriterande.

Du har goda kunskaper om Microsoft Excel och vana av att hantera stora mängder data. Din svenska är mycket god och du uttrycker dig även väl i såväl tal som skrift.

Din kompetens
Som person är du lösningsorienterad och strukturerad. Du är van vid att arbeta självständigt, vara drivande och ha helhetssyn. Du har god numerisk analytisk förmåga och problemlösande analysförmåga. Vi ser också att du som person har god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Tjänsten är en timanställning under sommaren 2022. Det finns möjlighet att arbeta vecka 30-35, men eventuellt också vecka 24-27 beroende på dina önskemål. Det kan bli aktuellt med vidare timanställning under hösten 2022.

Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal har vi bland annat ett förmånligt friskvårdsbidrag.

Vill du veta mer?
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Elsa Härdelin, miljöstrateg, 018-611 34 73.

Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 9
Trafik och samhälle

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 100 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med våra upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.

Vår verksamhet
I ett växande län som konstant är i rörelse skapar vi förutsättningar för hållbart resande. Genom att planera och utveckla en attraktiv kollektivtrafik och arbeta för en effektiv och tillgänglig transportinfrastruktur förenklar vi vardagen och möter behoven för Uppsala läns invånare, både nu och i framtiden.

Just nu söker vi en miljöstrateg med fokus på kollektivtrafik och hållbara transporter.

Tjänsten är en del av enheten Långsiktig planering på Samhällsutvecklingsavdelningen. Huvudfokus för enheten är den långsiktiga utvecklingen av länets transportinfrastruktur och kollektivtrafik kopplat till Region Uppsalas ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Det gör vi genom att påverka och driva regionala utvecklingsfrågor inom förvaltningens verksamhetsområde tillsammans med bland andra länets kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen, trafikföretag och andra förvaltningar inom Region Uppsala. För att kunna stödja med faktabaserade beslutsunderlag arbetar enheten även med rapportering, analys och utredning. Enheten består av 10 medarbetare med stor samlad kompetens, här finns strateger med olika fokusområden, utredare, statistiker och analytiker.

Ditt uppdrag
Som miljöstrateg har du ett övergripande ansvar för att driva och bevaka Trafik och samhälles intressen kopplat till miljö och klimat. Stor tyngd läggs vid drivmedelsfrågor där du förväntas hålla dig uppdaterad på den tekniska utvecklingen inom området samt har viss kunskap om fordon och infrastruktur samt anläggningar såsom exempelvis depåer.

Du förväntas delta i och driva uppdrag internt och externt där du har god förmåga att på ett pedagogiskt och strukturerat sätt förmedla ditt budskap. Du stöttar ledningen och politiken genom att agera rådgivare, beskriva och föreslå strategiska vägval och inriktningar kring förvaltningens verksamhet i relation till miljöfrågor.

Samverkan internt och externt är en viktig del i din roll och du trivs i att ta plats i olika typer av sammanhang. Internt samarbetar du med olika funktioner på förvaltningen samt grannförvaltningar som fastighetsförvaltare på Fastighet och service och miljöenheten på Regionkontoret. Upphandlade trafikföretag är en annan viktig samarbetspart. Du deltar i forum och nätverk där du företräder Region Uppsala och bevakar och är insatt i branschgemensamma intressen.

Hantering av remissärenden och föredragningar för den politiska nämnden är en del av dina arbetsuppgifter. Vidare ansvarar du för samordning av uppföljning och rapportering av mål och indikatorer kopplat till miljö.
Vid sidan av ditt ansvar för miljöfrågor är du ett stöd för kollegor på förvaltningen i utveckling av ett hållbart växande län med fokus på hållbara transporter. Du har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och är en kraft i att driva utvecklingsarbetet framåt.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med högskole-/universitetsexamen med inriktning mot miljöfrågor eller annan utbildning som bedöms likvärdig och relevant för tjänsten.
Du har minst 3 års erfarenhet av liknande uppdrag, gärna i en politiskt styrd organisation.

Din kompetens
Arbetet innebär mycket samarbete med förvaltningarna, bolagen och andra aktörer och vi kommer värdesätta din samarbetsförmåga och relationella förmåga att knyta goda kontakter. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vidare är du trygg i att ta ansvar och planera ditt eget arbete utifrån givna mål och tidsramar samt kan prioritera när det krävs.?Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man ska känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal har vi bland annat ett förmånligt friskvårdsbidrag och löneväxling till UL-biljett.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).

Vill du veta mer?
My Larsson, Enhetschef Långsiktig planering, my.larsson@regionuppsala.se, 018-611 19 37
För Saco Monica Edling, monica.edling@akademiska.se
För Vision Christina Nordlund, 018-611 19 07, christina.nordlund@regionuppsala.se

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Förändringsledare för ett hållbart samhällsbyggande

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 13
Strategisk planering

Har du erfarenhet av förändringsledning och arbete inom olika hållbarhetsperspektiv? Kan du samtidigt skapa värde genom andra och har intresse av att införliva våra ambitioner inom hållbarhetsområdet i det praktiska samhällsbyggandet? Vi erbjuder dig ett roligt och komplext uppdrag där du blir framgångsrik genom att arbeta tillsammans med andra och välkomna nyskapande.

I Uppsala arbetar vi tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. Företag, universitet och organisationer krokar arm med varandra och löser utmaningar genom smarta och innovativa lösningar.

På Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning jobbar vi med både landsbygds- och stadsutvecklingen. Klimatmål, genomförandefrågor samt trygghets- och rekreationsvärden omhändertas både i vår utvecklade samhällsbyggnadsprocess och i våra linjeuppdrag.

För att säkerställa att kommunens ambitiösa mål omhändertas inom stadsbyggnadsförvaltningen inrättas nu två tjänster som förändringsledare för ett hållbart samhällsbyggande, en med huvudinriktning klimat och en för social hållbarhet och trygghet. De båda tjänsterna kommer att komplettera varandra när det gäller inriktning inom hållbarhetsområdet och utgör också ett komplement till de kompetenser som redan idag finns inom förvaltningen.

Ditt uppdrag
Som förändringsledare för ett hållbart samhällsbyggande handlar ditt uppdrag bland annat om förmågan till ledarskap och kommunikation och att kunna förmedla behov av förändring. Uppdraget genomförs i stora delar genom andra och inom ramen för ordinarie processer som du blir en del av. För att förstå dessa behov behöver du arbeta nära dina kollegor.

Tillsammans med kollegorna identifierar du, samordnar och införlivar samtliga hållbarhetsperspektiv i samhällsbyggandet med fokus på att dessa perspektiv ska få genomslag i praktiken. Det handlar om att utveckla arbetssätt så väl inom den fysiska planeringen som vid utbyggnad samt i förvaltnings- och driftskedet. Genom arbetet stärks förmågan till samlade och sammanvägda leveranser inom samhällsbyggnadsområdet både på kort och lång sikt. Centralt i uppdraget är att säkra genomförandet av hållbarhetsperspektiven främst inom stadsbyggnadsförvaltningen men även genom samverkan med andra förvaltningar och bolag inom kommunorganisationen.

Du kommer att ha en både drivande och stödjande roll i att omsätta kommunens mål - att Uppsala är klimatpositivt, tryggt och har en hållbar ekonomi – i handling och att de implementeras på ett effektivt och balanserat sätt i samhällsbyggandet. Du kommer att samverka med en bredd av aktörer inom den kommunala organisationen och arbeta både på en strategisk nivå och i specifika projekt. Vi vill även att du uppskattar att vara ute och träffa dem som bygger och utvecklar vårt samhälle på plats.

Rollen är ny och det finns möjlighet att forma den utifrån uppdragets ramar tillsammans med din chef och andra kollegor inom avdelningen.

Så arbetar vi med:
Hållbarhet - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/hallbarhet/)
Översiktsplanering - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/samhallsbyggnad-och-arkitektur/oversiktsplanering/)

Din bakgrund
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av att arbeta operativt med hållbarhetsfrågor i ett komplext sammanhang i kombination med erfarenhet av praktisk förändringsledning. Du är van att samverka och samarbeta med olika parter, har metoder för att utveckla processer och arbetssätt tillsammans med andra och driva frågor framåt mot konkreta resultat. Du har yrkeserfarenhet från samhällsbyggnadsområdet, god kunskap om Agenda 2030 och en akademisk utbildning eller motsvarande som grund. Har du dessutom utbildning inom förändringsledning är det meriterande.

Som person har du lätt för att se helheter och det större perspektivet, men det är att omsätta det i handling som motiverar dig. Du är bra på att skapa delaktighet, leda dig själv och andra samt samordna grupper för att effektivt nå gemensamma mål. Att både kunna uttrycka sig tydligt och engagerat och att lyssna aktivt på andra är avgörande för att lyckas. Vi tror att du uppfattas som stabil med förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer och fokusera på rätt saker.

Upplysningar
I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Martin Larsson, enhetschef programkontor, 018-727 32 89.

Fackliga företrädare:
Kommunal Mitt Sektion Uppsala, 010-442 88 16 alt. 018–7272440
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Sveriges Ingenjörer/SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Sveriges arkitekter, Brita Bugge, 018-727 46 08, alt. Sofie Rosell, 018-727 47 85

Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta Kajsa Angerdal på enheten för kompetensförsörjning: 018-727 12 95.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!

Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Solar Energy Engineer

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Aug 21
MG Sustainable Engineering AB is a young dynamic start-up based in Uppsala and with a strategic partnership with both the University of Gävle (HiG), Lumicum Foundation and Absolicon solar collector AB in Härnösand.
MG was launched in 2014, initially with a low level of activities. In 2018, MG started its first major project, RES4Build (www.res4build.eu), in which renewable solutions for buildings in the EU are studied.
The RES4Build is a 5 million € H2020 project distributed over 15 partners. MG is responsible for building and testing novel CPVT prototypes.
Today, MG has received its second large project: the RES4Live. This project has a 6 million euro budget under the H2020 Innovation Action (funding 70%). MG will be one of 18 participants looking into renewable energy solutions for livestock farms in the EU (namely in four specific farms: Belgium, Italy, Germany and Greece). MG´s role will be to design and install both the PVT and PV systems in those farms over the four years of the project. Additionally, MG will design and build a prefabricated PVT system feed-in station.


The candidate needs to be organized and able to manage MG´s participation in a large complex project with many participants and different interests at stake.
It is essential that the candidate is driven and able to work independently, looking for support whenever needed.
The candidate needs to be able to manage the deadlines and have the vision to be able to plan ahead to ensure that all activities are successfully carried out.
The candidate needs to understand at least basics of solar thermal and photovoltaic energy. Solar installation experience is highly desirable. The candidate needs good mechanical design knowledge. MG will be recruiting 3 engineers for this project.
Whenever the activities within RES4Live allow, the candidate will be expected to lead in writing grant applications proposals to H2020 or the Swedish Energy agency.
An engineering background is preferable. A Master's Degree is a plus.
The candidate needs to be organized and able to manage MG´s participation in a large complex project with many participants and different interests at stake.
It is essential that the candidate is driven and able to work independently, looking for support whenever needed.
The candidate needs to be able to manage the deadlines and have the vision to be able to plan ahead to ensure that all activities are successfully carried out.
The candidate needs to understand at least basics of solar thermal and photovoltaic energy and the candidate needs good mechanical design knowledge.
Experience in writing grant applications is highly valued
Skills in industrial instrumentation, motor, pumps and control are highly desirable.
Previous experience in Microsoft Office.
English will be the working language of the project. Swedish is a plus but not essential. Other foreign languages are also a plus.

Ansök nu

Solar Energy Engineer

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jul 16
• Simulation & Modelling (ANSYS, COMSOL, Tonatiuh)
• Solar System Design
The candidates needs to understand the basics solar thermal and photovoltaic energy. Solar installation experience is highly desirable.
1. An engineering background is preferable.
2. The candidate needs to be organized and able to manage MG's participation in a large complex project with many participants and different interests at stake.
3. It is essential that the candidate is driven, is able to work independently, and look for support whenever needed.
4. The candidate needs to be able to manage the deadlines and have the vision to be able to plan ahead to ensure that all activities are successfully carried out.
5. Experience in writing grant applications is highly valued
6. Programming skills such as Matlab, ANSYS, TRNSYS, and Comsol.

Ansök nu

Industrial PhD in Solar

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jul 16
MG Sustainable Engineering AB started in 2014. Based in Uppsala, Sweden MG specializes in the field of Renewable Energy, mainly solar thermal and photovoltaic energy. MG has been participating or leading several European Energy projects within H2020. Two examples are: Res4Live (https://res4live.eu/) and Res4Build (https://res4build.eu/).
The MG team has significant expertise in the fields of: Solar Systems Design and Installation, Solar PVT Collector Design and Construction, solar irradiation, solar data analysis, solar system optimization.
Other services provided by the company:
• Grant Applications
• Project Management & Coordination
• Communication & Dissemination (Event organization & participation)
• R&D Development (Scientific publications)
• Production Processes & Collector Design (Solidworks, Autocad, Catia)
• Simulation & Modelling (ANSYS, COMSOL, Tonatiuh)
• Solar System Design
The candidates needs to understand the basics solar thermal and photovoltaic energy. Solar installation experience is highly desirable.
1. A Mechanical Engineering background is highly preferable.
2. English will be the working language of the project. Attention to detail is important. The ability to write scientific publications, and the capacity to explain concepts in a clear and concise manner is essential.
3. The candidate needs to be organized and able to manage MG's participation in a large complex research project with many participants and different interests at stake.
4. It is essential that the candidate is driven, be able to work independently, and look for support whenever needed.
5. The candidate needs to be able to manage the deadlines and have the vision to be able to plan ahead to ensure that all activities are successfully carried out.
6. Experience in writing grant applications is highly valued
7. Computer skills such as Microsoft Office, CAD (including modular 3D design), ANSYS, and Comsol.

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 9
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Som miljöstrateg driver, samordnar och utvecklar du Länsstyrelsens strategiska miljöarbete i nära samarbete med enhets- och avdelningschef. Du tar fram policys och program som till exempel regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Du kommer även att delta i arbetsgrupper och referensgrupper för miljöanknutna projekt såväl externt som internt. Kommunikation och kunskapsspridning är en viktig del av ditt arbete. Tjänsten innebär många kontakter och samverkan med övriga avdelningar inom Länsstyrelsen liksom med externa aktörer i länet och nationellt. Som miljöstrateg omvärldsbevakar du aktivt frågor, trender och remisser inom miljöområdet på regional och nationell nivå. Ditt arbete bidrar även till utveckling av såväl mål och riktlinjer som uppföljning och redovisning av resultat.
Du kommer att tillhöra Länsstyrelsens Miljöavdelning där du kommer att arbeta på Miljöstrategienheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetens strateger inom vatten samt klimat- och energiområdet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, gärna inom biologi eller ekologi, samt dokumenterad erfarenhet av strategiskt miljöarbete, till exempel koordinering av strategiska handlingsplaner och program. Du har även dokumenterad erfarenhet av projektledning. Som miljöstrateg behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Meriterande är om du har några års yrkeserfarenhet från den gröna näringen. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av kommunikations- och kunskapsspridning inom det miljöstrategiska området.

I rollen krävs bland annat att du har god strategisk förmåga. Du har förmåga att se helheter, arbeta tvärsektoriellt och hitta former och lösningar för att föra frågorna framåt mot en hållbar utveckling. För att lyckas i tjänsten som miljöstrateg behöver du vara lyhörd och kommunikativ. Tjänsten ställer även krav på god förmåga att samarbeta med andra samt att kunna arbeta flexibelt och självständigt. Vi vill även att du har en god förmåga att inspirera och skapa delaktighet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vattenstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 17
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Som vattenstrateg driver, samordnar och utvecklar du Länsstyrelsens strategiska vattenrelaterade arbete i nära samarbete med enhetschef och avdelningschef. Du tar fram policys och program som till exempel inom arbetet med att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Du kommer att delta i arbetsgrupper och referensgrupper för olika vattenrelaterade projekt såväl externt som internt. Kommunikation och kunskapsspridning är en viktig del av ditt arbete. Tjänsten innebär många kontakter och samverkan med övriga avdelningar inom Länsstyrelsen men även externa aktörer i länet och nationellt. Du omvärldsbevakar aktivt frågor, trender och remisser inom vattenområdet på regional och nationell nivå. Ditt arbete bidrar även till utveckling av såväl mål och riktlinjer som uppföljning och redovisning av resultat.
Du kommer att tillhöra Länsstyrelsens Miljöavdelning där du kommer att arbeta på Miljöstrategienheten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetens miljöstrateg samt klimat- och energistrateger.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, till exempel inom hydrologi, akvatisk ekologi eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av strategiskt vattenarbete, till exempel framtagande och genomförande av strategiska handlingsplaner och program. Du har även dokumenterad erfarenhet av projektledning. I tjänsten som vattenstrateg behöver du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande är om du har dokumenterad yrkeserfarenhet som vattenstrateg eller annan miljöstrategisk tjänst, det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten inom offentlig förvaltning. Erfarenhet av kommunikations- och kunskapsspridning inom vattenstrategiska frågeställningar är också meriterande.

I rollen krävs bland annat att du har god strategisk förmåga samt ställer krav på god strukturell förmåga. Du har förmåga att se helheter, arbeta tvärsektoriellt och hitta former och lösningar för att föra frågorna framåt mot en hållbar utveckling. För att lyckas i tjänsten som vattenstrateg behöver du vara lyhörd och kommunikativ. Tjänsten ställer även krav på god förmåga att samarbeta med andra samt att arbeta flexibelt och självständigt. Vi vill även att du har en god förmåga att inspirera och skapa delaktighet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Environmental Analysis Specialist

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 12
Environmental Analysis Specialist
For MG Sustainable Engineering, environmental analysis is an integral part of our business model and our strategy for growth and value creation. We are now looking for an Environmental Analysis Specialist, to complement our Sustainability Products & Services team and to continue to drive our sustainability efforts for our solutions. Be ready to realize your full potential and join us on our journey as we are breaking barriers to improved well-being.
About the Role
In the role of Environmental Analysis Specialist you will be part of further developing our services and support our customers with environmental support and assessments such as Life Cycle Assessments (LCA), and Environmental Product Declaration (EPD).
What You Will Do
Product Lifecycle Assessment (LCA)
Green House Gas emission accounting (GHG Calculations)
Eco-design support and process improvements.
Energy Auditing.
Project Management

We’re looking for people who embody our values, aren’t afraid to challenge, innovate, experiment, and move at a fast pace. We’re always looking for ways to improve our products and ourselves. If this is you, we’d love to talk.
Who You Are
University degree or equivalent in sustainability, environment, chemical or mechanical engineering or similar
Broad and comprehensive understanding of lifecycle thinking and environmental interrelations
Expertise in circular assessments is appreciated
Ability to interact with different functions in the company and with external stakeholders in an international environment
Fluent in English, both oral and written
Ability to present results to key stakeholders in an engaging way

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 29
Vill du få inflytande över Region Uppsalas miljöpåverkan? Vi söker en miljöstrateg som ska arbeta med miljöfrågor inom Region Uppsala ur ett övergripande perspektiv. Tillsammans med kollegorna vid Miljöenheten kommer du att agera rådgivande och stödjande gentemot Region Uppsalas samtliga verksamheter. Miljöenheten arbetar på uppdrag av regiondirektören för att säkerställa att målen i Region Uppsalas miljöprogram uppnås och att gällande miljölagstiftning efterlevs. Enheten består av tio personer som alla har olika ansvarsområden.
Om tjänsten
I rollen som miljöstrateg kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att vara följande:
Agera som Region Uppsalas interna expert vad gäller miljömålsområdet förbrukningsvaror, vilket bland annat innebär att ta fram informationsmaterial, kommunicera ut detsamma, driva och projektleda för att minimera klimatpåverkan från förbrukningsvaror utan att äventyra till exempel vårdhygienen samt följa upp densamma. Du sitter också med i vår upphandlingsgrupp för att ställa miljökrav, kopplat till förbrukningsvaror, samt följa upp desamma.
Att samordna Region Uppsalas arbete med lagefterlevnad inom miljöområdet. Du arbetar tillsammans med företrädare för verksamheterna för att på ett användarvänligt sätt se till att de lagar och förordningar som gäller följs inom verksamheterna. Du fungerar även som intern miljörevisor.
Att i samarbete med kollegorna stötta Region Uppsalas förvaltningar i dess arbete med att tillämpa och följa de rutiner som finns inom ramen för det regiongemensamma miljöledningssystemet.

Om dig
För att lyckas i den här rollen vill vi att du har tvär- eller naturvetenskaplig universitetsutbildning, alternativt ingenjörsutbildning. Du får gärna ha erfarenhet av att ha arbetat med miljötillsyn / som Miljö- och hälsoskyddsinspektör och även ha erfarenhet av att arbetat i en organisation med ett miljöledningssystem. Har du erfarenheter och kunskaper inom området hållbar upphandling är det meriterande. Erfarenhet av verksamhetsledning och –styrning samt att arbeta i en politiskt styrd organisation är också en fördel. Då vi strävar mot en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.
Som person ska du vara driven och van att jobba självständigt. Du ska ha lätt för att se saker ur olika perspektiv och gärna komma med nya lösningar och infallsvinklar på problem. Du har också lätt att kommunicera på svenska, både muntligen och skriftligen med olika målgrupper. Du är en ansvarstagande person med integritet och personlig mognad. Du är tydlig, pedagogisk och mån om att ge bra service. Du är en god kommunikatör, såväl i skrift som i personliga möten och skapar lätt goda och hållbara relationer. Du är en analytisk, drivande och förbättringstänkande person som föredrar att arbeta proaktivt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i en av Sveriges snabbast växande regioner. Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen till en vänlig arbetsplats mitt i Uppsala där vi skapar samhällsnytta. Vårt ljusa fina kontor finns intill Resecentrum – att pendla hit är enkelt.
Övrig information
Sista ansökningsdagen för denna tjänst är 23 maj men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Sofie Skaränger på 0703426600 eller sofie.skaranger@jobbet.se.
Välkommen med din ansökan!
Krav
Tvär- eller naturvetenskaplig universitetsutbildning, alternativt ingenjörsutbildning

Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat med miljötillsyn / som Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erfarenhet av att arbetat i en organisation med ett miljöledningssystem
Erfarenheter och kunskaper inom området hållbar upphandling
Erfarenhet av verksamhetsledning och –styrning samt att arbeta i en politiskt styrd organisation

Ansök nu

Vikarie - Verksamhetsutvecklare inom forsknings- och miljödatahantering

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 19
Biblioteket
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur de kan förvaltas och utnyttjas på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU arbetar aktivt med öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället och såg tidigt behovet av en kvalitetssäkrad datahantering samt arkivering och publicering av forskningsdata.

Vi söker nu en person som kan vikariera som verksamhetsutvecklare inom forsknings- och miljödatahantering när vår ordinarie personal är föräldraledig.

Tjänsten är placerad vid SLU-biblioteket, i enheten Data Curation Unit/Miljödatastöd.

DCU/Miljödatastöd har i uppdrag att bistå SLU:s dataproducenter (exempelvis forskare och aktiva inom miljöanalysen) i frågor om god datahantering och arbetar långsiktigt för att SLU:s forsknings- och miljödata ska vara granskade, kvalitetsdeklarerade, långtidsbevarade, öppet tillgängliga och återanvändbara. Sedan flera år driver enheten ett förbättringsarbete på SLU med fokus på god datahantering, från datainsamling till publicering och långtidsbevarande. Arbetet genomförs kontinuerligt och följs upp i nära dialog med dataproducerande verksamheter och baseras på interna riktlinjer för datahantering. Uppföljningen ingår även i SLUs miljömålsarbete för att främja tillgängliggörande av miljödata. 

SLU är del i konsortiet för Svensk Nationell Datatjänst (SND) och bidrar med expertis inom miljö- och klimatdata, en uppgift som samordnas av DCU.

 

Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter är att ge råd om datahantering samt medverka till förbättring av datahantering inom SLU:s forskning och miljöanalys samt i SND-konsortiet. Du arbetar med frågor kring öppna data och öppen tillgång till vetenskaplig information (open access/open science), och håller dig à jour med utveckling gällande datahantering och frågor rörande miljö- och klimatdata på nationell och internationell nivå. Vidare arbetar du med att, i samverkan med verksamheten på SLU, identifiera och publicera forskningsmaterial och miljöanalysdata som kan vara av framtida värde samt medverkar i framtagning av interna riktlinjer för hantering av data och ger stöd i tillämpning av dessa. Som domänspecialist i SND-konsortiet är din roll är att stötta både forskare och forskningsdatafunktioner ute på lärosätena i frågor gällande forskningsdata och öppen tillgång.

Kvalifikationer:
Högskoleexamen i naturvetenskap (eller motsvarande), gärna med inriktning mot miljö och klimat, i kombination med ett genuint IT-intresse, alternativt högskoleexamen (eller motsvarande) med inriktning mot datavetenskap eller informatik med intresse för miljö- och klimatfrågor.

Du ska ha erfarenhet av att leda eller delta i projekt där datahantering ingår som en viktig komponent, gärna inom ett av SLU:s ämnesområden. Tjänsten kräver att du har god initiativförmåga, är strukturerad och van vid självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:

Kunskaper inom metadata, dataformat och öppna data, samt inom forskningsdata och dataanalyser är meriterande, likaså erfarenhet av planering och genomförande av uppföljningsarbete (internrevision och liknande) eller standardisering. Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling är ett plus.

Placering:
Tjänsten är placerad vid SLU-biblioteket med anställningsort Umeå eller Uppsala. Vår organisation är geografiskt spridd över stora delar av landet och vi jobbar mycket med digitala möten. Resor, främst inom landet, kan förekomma. 

Anställningsform:
Vikariat 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
17/8 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-05.

Vi kommer att genomföra intervjuer fortlöpande.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansök nu

Projektsamordnare med miljöintresse

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Dec 22
Om Uppsala Stift
Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden ’’Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa’’. Alla medarbetare har en viktig roll att stödja vårt uppdrag och visionsarbete. Stiftet omfattar 127 församlingar indelade i 52 ekonomiska enheter med anställda, förtroendevalda och många ideellt engagerade.. Uppsala stift sträcker sig från Kungsängen i söder till Gnarp i norr och har sitt kansli i Uppsala. Läs mer på http://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift
Projektsamordnare med miljöintresse (Allmän visstidsanställning 2 år)
Vill du vara med på Svenska kyrkans resa mot 2030 med stora möjligheter och utmaningar. Projektportföljen bygger på ett biskopsbrev för klimatet samt Svenska kyrkans färdplan för klimatet som siktar på klimatneutralitet 2030. Vi ska främja församlingarnas klimatarbete på ett lyhört och strukturerat sätt där vi tillsammans sätter mål och riktlinjer.
Om tjänsten
Svenska kyrkan har avsatt ekonomiska medel under tre år för att få fart på klimatarbetet, stiftets projektportfölj består av flera projekt som siktar mot klimatneutralitet 2030.
Där kommer du in som en nyckelspelare för att få struktur kring hela arbetet.
Arbetet kommer bestå av administrering av projektportföljen inom klimat-, energi- och fastighetsområdet. Du kommer ingå i ett team med strateg, förvaltare, ingenjör, arkitekt och antikvarie. Arbetet sker i samarbete med vår energi- och hållbarhetsstrateg.
Du kommer vara inblandad i alla delar från att ta fram projektförslag, utforma beslutsunderlag, analyser av data, boka och hålla möten till att kommunicera resultat. Projektledning av egna projekt inom portföljen kan förekomma. Arbetet är i huvudsak administrativt och innebär mycket uppföljning och dokumentation. 
Då fokus i denna roll är att stödja våra församlingar och pastorat innebär tjänsten en del resor.
Vem är du?
Då detta arbete berör klimat-, miljö-, energi- och fastighetsområdet så är det en fördel om du har jobbat med liknande projekt tidigare men framförallt har ett stort intresse för klimatfrågor. Det är också en fördel om du arbetat administrativt och har vana av att arbeta med uppföljning och dokumentation.
Du ska vara flexibel och snabbt kunna inhämta ny information samt ställa om till ändrade prioriteringar eller riktlinjer. Vidare förväntas du vara självständig, strukturerad och ha erfarenhet av dokumentation och problemlösning, samt god förmåga och erfarenhet av att sammanfatta och sammanställa information på ett tydligt och adekvat sätt, både i form av muntliga presentationer och i skrift. Du ska även ha god kommunikationsförmåga, uppvisa ett professionellt arbetssätt, självständigt sköta diskussioner med olika sakkunniga och samarbetspartners.
Andra egenskaper vi bedömer viktiga för att lyckas i rollen är att du är noggrann, handlingsinriktad, strategisk, lyhörd och ansvarstagande med god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning
Ekonomi- och kommunikationskunskaper är meriterande.
Flytande Svenska i tal och skrift.
God vana med att arbeta i Word, Excel och i Powerpoint. 
B-körkort är inget formellt krav men kan underlätta arbetet då stiftet är ett stort geografiskt område.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande och varierande roll hos en av Sveriges största fastighetsägare. Vi hoppas du vill vara med och bidra till stiftets övergripande vision om att skapa en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa.
Placering och övrigt
Placering: Uppsala
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Allmän visstidsanställning 2 år med möjlighet till förlängning
Ansökan
Ansök genom att skicka personligt brev och CV till rekrytering.uppsalastift@svenskakyrkan.se senast 27 januari 2020.
MÄRK din ansökan ”Projektsamordnare”. 
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta: Daniel Boström, Energi- och hållbarhetsstrateg 018-68 07 31 eller Nicklas Nyman chef Fastighet och Kulturarv 018-68 07 18.
Har du frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta Mervi Kariranta Lundqvist, HR Partner Svenska Kyrkan 018-68 07 28.

Ansök nu

Miljö- och hållbarhetsstrateg till Sportfastigheter

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Aug 30
Sportfastigheter

Vill du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor i ett litet bolag som ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar? Vill du vara drivande i att bygga lednings- och kvalitetssystem i ett bolag i stark tillväxt? Hos oss får du kombinera rollen som strateg och expert med att vara projektledare. Låter det som något för dig?

Sportfastigheter är ett ungt bolag inom Uppsala kommunkoncern som utvecklar och förvaltar arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Vi jobbar för både bredd-och elitidrott, liksom för alla som vill ha en hälsosam fritid.

Uppsala kommun växer och planerar fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. För Sportfastigheter innebär detta att behovet av nya idrottslokaler och rekreationsområden fortsätter öka och bolaget står inför en kraftig tillväxtfas. Bland aktuella projekt kan nämnas en helt ny fotbollsarena på Studenternas IP och en ny issportarena på Gränby sportfält.

Vi behöver tänka hållbart i alla aspekter – ekonomi/affär, socialt och miljömässigt, liksom söka nya spännande användningsområden för att utnyttja anläggningarna så väl som möjligt. Vi har blivit duktiga på energieffektivisering och har utökat dialogen med vår beställare inom Uppsala kommun för att tänka ihop kring funktioner, miljökrav och tillgänglighet. Vi agerar också testbädd för ny innovativ teknik i samarbete med stadens 2 universitetet och unga företag som vill testa nya lösningar hos oss. Nu är vi redo att ta nästa steg när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågorna och söker en strateg som vill driva utvecklingen.

Idag är vi 23 anställda i bolaget som sitter på Salagatan 18A nära Vaksala torg och centralstationen med utmärkta pendlingsmöjligheter. 2020 flyttar vi in i nya Studenternas fotbollsarena som också ligger centralt, precis intill den vackra stadsträdgården och 10 minuters promenad från stationen.

Uppsala utsågs 2018 till årets klimatstad i Sverige och vann dessutom pris som årets globala klimatstad i världen. Fina priser som höjer förväntningarna på att ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Vi erbjuder dig möjlighet att delta i en stark och föränderlig tillväxtresa där du kommer att vara med och påverka utvecklingen!

Ditt uppdrag
Som miljö- och hållbarhetsstrateg ansvarar du för vårt strategiska arbete inom området. Du kommer ha en drivande roll i bolagets fortsatta utveckling av mål, strategier samt kvalitets-, uppföljnings- och ledningssystem inom miljömässig hållbarhet och energieffektivisering. I dialog med förvaltning, projektutveckling och affärsledning är du med och utvecklar våra verktyg för att bli långsiktigt hållbara i alla de tre dimensionerna.

Du kommer även att leda och driva större projekt och bistå med expertkompetens i projekt som drivs av andra. En viktig roll för dig blir också att bygga och underhålla relationer som ger förutsättningar för framgångsrika projekt och samarbeten med externa aktörer.

Exempel på konkreta arbetsuppgifter som kommer att ligga på ditt bord är:


• ta fram och utveckla kvalitets- och ledningssystem och processbeskrivningar inom området
• omvärldsbevakning gällande nyheter inom klimat-/miljö och energiområdet
• stödja projektledare och förvaltare med effektiva processer, arbetssätt, och stödsystem
• representera bolaget i nätverk och projekt för innovationer och miljö-och kvalitetsarbete både inom kommunkoncernen och nationellt
• ansvara för bidragsansökningar inom miljö och energiområdet
• ansvara för bolagets energiuppföljning och analys av statistik
• ta fram underlag för god kommunikation och mediabevakning inom ansvarområdet


Exempel på kommande projekt som du kommer att driva och medverka i:• utveckling mot målet ”Samlad testanläggning/ system i bruk för olika innovativa miljö-och energiapplikation
• utveckling av energilagring och fortsatt digitalisering
• arbetet mot en självförsörjande (passiv)anläggning inom vårt ansvarsområde

Du kommer att välkomnas in i bolagets stabsgrupp som leds av vår affärsstrateg och där vår marknadskommunikatör också arbetar. Du kommer att jobba nära bolagets projektchef samt fastighetschef och förvaltare med hög kompetens inom energifrågorna. Nu hoppas vi att just du blir en del av vårt glada och motiverade gäng!

Din bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor med fördel från fastighetsbranschen, konsultvärlden eller på myndighet som arbetar med miljöfrågor.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning samt av att ha tagit fram eller utvecklat rutiner, ledningssystem och kvalitetssystem. Erfarenhet av certifieringssystem inom miljöområdet är också meriterande. En förståelse för helhetsbilden inom hållbarhetsområdet är viktig – hur miljömässig hållbarhet också är affärsmässigt och socialt hållbar. Vidare har du högskoleutbildning inom miljöområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.

Berätta gärna utförligt i din ansökan vilka delar av ovanstående kvalifikationer du har arbetat med och i vilken utsträckning.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du är också bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
VD, Eva Sterte 018-727 08 81

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Mer information om vår organisation hittar du på sportfastigheter.se (http://www.sportfastigheter.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Maj 8
Miljöenheten

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vår verksamhet
Regionkontorets roll är att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och så att Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Miljöenheten arbetar både strategiskt och operativt med att minimera Region Uppsalas miljöpåverkan och med att integrera och stärka miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Enheten består av sju personer som alla har olika ansvarsområden. Vår ambition är att ständigt förbättra miljöarbetet och arbeta proaktivt över organisations- och kompetensgränser. Vill du tillsammans med oss vara med och driva Region Uppsalas miljöarbete?

Ditt uppdrag
Som miljöstrateg arbetar du med våra miljöfrågor ur ett övergripande perspektiv. Tillsammans med kollegorna vid miljöenheten är du rådgivande och stödjande gentemot Region Uppsalas samtliga verksamheter. Miljöenheten arbetar för att säkerställa att målen i Region Uppsalas miljöprogram och den regionala utvecklingsstrategin uppnås och att gällande miljölagstiftning efterlevs.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att utveckla och förvalta Region Uppsalas certifierade miljöledningssystem, vara miljörevisionsledare och delta vid upphandlingar, samordna och säkerställa att relevanta krav ställs med avseende på miljö och socialt ansvarstagande samt att kraven följs upp.

Din kompetens
För att lyckas i rollen har du en tvär- eller naturvetenskaplig universitetsutbildning alternativt ingenjörsutbildning. Du har erfarenhet av miljörevision och då gärna från arbete som miljörevisionsledare i organisationer certifierade enligt ISO 14001. Har du erfarenheter och kunskaper inom området hållbar upphandling är det meriterande.

Du är engagerad i att minska miljö- och klimatpåverkan och kan lätt se saker ur olika perspektiv och kommer med kreativa lösningar. Du är mål- och resultatorienterad, kommunicera bra med olika målgrupper, både i tal och skrift. Har du erfarenhet av verksamhetsledning /–styrning och arbete i politiskt styrd organisation är det meriterande.

Som person är du driven, flexibel, strukturerad och van att samordna komplexa processer. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som i grupp och är uthållig. Samarbetsförmåga och lyhördhet är andra egenskaper som värdesätts liksom förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Anställningen är på heltid tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsplatsen är belägen i Regionkontorets lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba hos oss/karri?rwebben/F?rm?nsbroschyr Region Uppsala_2019.pdf).

Vill du veta mer?
Frågor om den här tjänsten besvaras av: Marta Fallgren, Miljöchef 018-611 36 94
Fackliga företrädare nås via växeln, telefon 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Miljö - och hållbarhetsstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 16
Uppsala kommun Sport och rekreationsfastigheter AB

Vill du arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor i ett litet bolag som ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar? Vill du vara drivande i att bygga lednings- och kvalitetssystem i ett bolag i stark tillväxt? Hos oss får du kombinera rollen som strateg och expert med att vara projektledare. Låter det som något för dig?

Sportfastigheter är ett ungt bolag inom Uppsala kommunkoncern som utvecklar och förvaltar arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Vi jobbar för både bredd-och elitidrott, liksom för alla som vill ha en hälsosam fritid.

Uppsala kommun växer och planerar fortsätta växa med nya bostäder och hela stadsdelar. För Sportfastigheter innebär detta att behovet av nya idrottslokaler och rekreationsområden fortsätter öka och bolaget står inför en kraftig tillväxtfas. Bland aktuella projekt kan nämnas en helt ny fotbollsarena på Studenternas IP och en ny issportarena på Gränby sportfält.

Vi behöver tänka hållbart i alla aspekter – ekonomi/affär, socialt och miljömässigt, liksom söka nya spännande användningsområden för att utnyttja anläggningarna så väl som möjligt. Vi har blivit duktiga på energieffektivisering och har utökat dialogen med vår beställare inom Uppsala kommun för att tänka ihop kring funktioner, miljökrav och tillgänglighet. Vi agerar också testbädd för ny innovativ teknik i samarbete med stadens 2 universitetet och unga företag som vill testa nya lösningar hos oss. Nu är vi redo att ta nästa steg när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågorna och söker en strateg som vill driva utvecklingen.

Idag är vi 19 anställda i bolaget som sitter på Salagatan 18A nära Vaksala torg och centralstationen med utmärkta pendlingsmöjligheter. 2020 flyttar vi in i nya Studenternas fotbollsarena som också ligger centralt, precis intill den vackra stadsträdgården och 10 minuters promenad från stationen.

Uppsala utsågs 2018 till årets klimatstad i Sverige och vann dessutom pris som årets globala klimatstad i världen. Fina priser som höjer förväntingarna på att ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Vi ervjuder dig möjlighet att delta i en stark och föränderlig tillväxtresa där du kommer att vara med och påverka utvecklingen!

Ditt uppdrag
Som miljö- och hållbarhetsstrateg ansvarar du för vårt strategiska arbete inom området. Du kommer ha en drivande roll i bolagets fortsatta utveckling av mål, strategier samt kvalitets-, uppföljnings- och ledningssystem inom miljömässig hållbarhet och energieffektivisering. I dialog med förvaltning, projektutveckling och affärsledning är du med och utvecklar våra verktyg för att bli långsiktigt hållbara i alla de tre dimensionerna.

Du kommer även att leda och driva större projekt och bistå med expertkompetens i projekt som drivs av andra. En viktig roll för dig blir också att bygga och underhålla relationer som ger förutsättningar för framgångsrika projekt och samarbeten med externa aktörer.

Exempel på konkreta arbetsuppgifter som kommer att ligga på ditt bord är:


• ta fram och utveckla kvalitets- och ledningssystem och processbeskrivningar inom området
• omvärldsbevakning gällande nyheter inom klimat-/miljö och energiområdet
• stödja projektledare och förvaltare med effektiva processer, arbetssätt, och stödsystem
• representera bolaget i nätverk och projekt för innovationer och miljö-och kvalitetsarbete både inom kommunkoncernen och nationellt
• ansvara för bidragsansökningar inom miljö och energiområdet
• ansvara för bolagets energiuppföljning och analys av statistik
• ta fram underlag för god kommunikation och mediabevakning inom ansvarområdet

Exempel på kommande projekt som du kommer att driva och medverka i:


• utveckling mot målet ”Samlad testanläggning/ system i bruk för olika innovativa miljö-och energiapplikation
• utveckling av energilagring och fortsatt digitalisering
• arbetet mot en självförsörjande (passiv)anläggning inom vårt ansvarsområde

Du kommer att välkomnas in i bolagets stabsgrupp som leds av vår affärsstrateg och där vår marknadskommunikatör också arbetar. Du kommer att jobba nära bolagets projektchef samt fastighetschef och förvaltare med hög kompetens inom energifrågorna. Nu hoppas vi att just du blir en del av vårt glada och motiverade gäng!

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom miljöområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har flera års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor med fördel från fastighetsbranschen, konsultvärlden eller på myndighet som arbetar mot miljö.

Det är meriterande med erfarenhet av projektledning samt av att ha tagit fram eller utvecklat rutiner, ledningssystem och kvalitetssystem. Erfarenhet av certifieringssystem inom miljöområdet är också meriterande. En förståelse för helhetsbilden inom hållbarhetsområdet är viktig – hur miljömässig hållbarhet också är affärsmässigt och socialt hållbar.

Berätta gärna utförligt i din ansökan vilka delar av ovanstående kvalifikationer du har arbetat med och i vilken utsträckning.

Som person har du en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du är också bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
VD, Eva Sterte 018-727 08 81

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
HR-specialist Johan Marklund 018-727 46 45

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Mer information om vår organisation hittar du på sportfastigheter.se (http://www.sportfastigheter.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 25
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att samordna klimatanpassningsarbetet i länet.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara framtagande av intern klimat- och sårbarhetsanalys för Länsstyrelsens verksamhet. Du ansvarar för att arbetet med klimatanpassning följer förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428).
Du kommer samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och delta i handläggning av ärenden som detaljplaner, översiktsplaner med mera. Du medverkar i övriga utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete som klimatanpassningssamordnare tidigare antingen från kommunal eller statlig myndighet. Vidare är utbildning och erfarenhet av projektledning meriterande för denna tjänst. Har du dessutom erfarenhet av samverkan med andra aktörer är även det önskvärt.

Det är meriterande om du har kunskap om plan- och bygglagen samt planprocessen. Det är även bra om du har kännedom om miljöbalken.

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har god analytisk förmåga. Att kunna samarbeta och skapa goda relationer externt och internt är mycket viktigt. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt inneha god datorvana. Som person ska du vidare vara engagerad, lyhörd och strukturerad samt ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna.

Arbetet erbjuder kontakter med spetskompetenser på andra enheter inom länsstyrelsens egna verksamhet, varvat med kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser, centrala myndigheter m.fl.

Körkort erfordras för denna tjänst.ÖVRIGT
Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att samordna klimatanpassningsarbetet i länet. Som klimatanpassningssamordnare bevakar du och ger råd i klimatanpassningsfrågor i den fysiska planeringen och inom andra områden samt verkar i övrigt för att samordna klimatanpassningsarbetet i länet på regional nivå. Detta kan till exempelvis innebära att du ska fånga upp vad som görs i kommunerna i länet och sprida vidare planeringsunderlag som kommer fram inom ämnesområdet. Du ska även följa vad som sker på ett nationellt plan inom ämnesområdet. Länsstyrelsen har tidigare upprättat en handlingsplan för klimatanpassning vilken visar vad vi tänker oss behöver göras inom området framöver på ett övergripande plan. Planen finns på vår webbplats.
Arbetet innebär kontakter med kommunala företrädare och myndigheter, nätverkande med klimatanpassningssamordnare på andra länsstyrelser m.fl.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Jobba som VA - Projektör på Sveriges största konsultfirma

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 20
Sök rollen som Projektör hos Sweco och var med i utformandet av framtidens samhällen och städer! Hos Sweco erbjuds du utmaningar och kompetensutveckling för att du ska bli den bästa versionen av dig själv. Vill du få möjligheten att ta ansvar för häftiga projekt där du är delaktig i hela processer? Sök denna tjänst inom VA i en organisation i framkant.

OM TJÄNSTEN
Academic Work söker en VA-projektör till Swecos Environmentavdelning i Uppsala. Gruppen inom vatten och avlopp, vilken du blir en del av, består idag av 13 medarbetare där samarbete och teamwork värderas högt. Avdelningen kännetecknas av ett öppet klimat och du har ett tätt samarbete med din närmaste chef. Till Sweco kan du komma med höga förväntningar då företaget hela tiden arbetar med att ge dig den kompetens som krävs för den specifika situationen.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Sweco. Uppdraget kommer att vara på heltid och det finns goda möjligheter att bli förlängd alternativt överrekryterad förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektör på Sweco får du möjlighet att jobba självständigt med projekt i varierande storlek. Här får du chans att vara involverad i samtliga delar av projekten hos ett företag som ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Du kommer även få fördelen att samarbeta med erfarna kollegor inom VA-projektering.

VI SÖKER DIG SOM
* Har en relevant universitet- högskole- eller YH-utbildning med inriktning mot projektering och VA


* Har erfarenhet av CAD
* Det är meriterande om du har erfarenhet av Civil 3D


Du besitter ett gediget teknikintresse och ett naturligt driv som gör att du hela tiden vill utvecklas. Du är även en positiv person som uppskattar att samarbeta med dina kollegor för bästa möjliga resultat. Du är också prestigelös, vilket gör att du gärna testar på nya arbetsuppgifter, höga som låga.

ÖVRIG INFORMATION


* Start: Januari 2019
* Omfattning: Heltid 6 månader, med chans till förlängning
* Placering: Centrala Uppsala
* Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Swecos önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till
Academic Work.
* Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
* Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stn06@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!


OM OSS

Academic Work är Home of the Young Professionals. Det betyder att de flesta av våra jobb är relevanta för dig som studerar på högskola/universitet eller för dig som är klar med dina studier och är i början av din karriär. Hos oss kan du arbeta som konsult på uppdrag hos någon av våra kunder, bli anställd direkt hos ett kundföretag via vår rekryteringsverksamhet eller börja jobba internt på något av våra Academic Work kontor. Läs mer på www.academicwork.se.


* Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare till våra konsulter. Utöver kollektivavtalsenliga villkor och dedikerad konsultchef erbjuder vi dig som heltidskonsult en konsultportal med förmånliga erbjudanden. Läs mer här


INFORMATION OM FÖRETAGET
Sweco är ett företag som alltid vill ligga steget före. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av deras arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan de erbjuda sina kunder rätt kompetens för varje sammanhang. De genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Sep 14
Miljöenheten

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vår verksamhet
Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling består av fyra enheter, ekonomi- och beslutsstöd, utredning och planering, inköp och upphandling samt miljö. Avdelningen är en strategisk funktion som stödjer den politiska ledningen och regionledningen i frågor som rör ekonomi och hållbar utveckling i bred bemärkelse.

Ditt uppdrag
Vill du få möjlighet att styra och påverka arbetet för att minimera Uppsala läns miljöpåverkan? Hos Region Uppsala får du möjlighet att utveckla de ekologiska hållbarhetsperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet.
 
Vi söker en miljöstrateg som ska arbeta med miljöfrågor i Uppsala län ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Som miljöstrateg kommer du att ha en nyckelroll i arbetet att forma Uppsala läns väg mot ett koldioxidsnålt samhälle, i linje med mål och utvecklingsprocesser från FN- till lokalnivån och utifrån länets styrkor och förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor vid regionkontoret kommer du att agera såväl projektledare som rådgivande och samordnande gentemot länets kommuner, näringsliv och universitet. Du kommer att ha ett nära samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län och andra nyckelaktörer.

I rollen som miljöstrateg arbetar du i huvudsak med utveckling och samordning av miljöarbetet i länet ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Du utvecklar och följer upp den regionala handlingsplanen för att integrera och stärka miljö- och klimatperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Med länets miljötillstånd som utgångspunkt, prioriterar du åtgärder, identifierar och driver miljöperspektivet. Du samordnar referensgruppen för arbetet med Energi- och klimatrådgivare för länets kommuner, överblickar ett flertal utvecklingsprocesser, tar fram och leder vid behov nya utvecklingsprojekt i bred aktörssamverkan.

Dina kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har naturvetenskaplig, teknisk eller tvärvetenskaplig universitetsutbildning med miljöprofil. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från näringslivet. Arbetslivserfarenhet från strategiskt miljöarbete inom offentlig sektor och politiskt styrda organisationer är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet att arbeta med miljöfrågor nationellt samt med arbetslivserfarenhet från högskola eller universitet.

Din kompetens
Som person är du driven och van att jobba både självgående och i grupp. Du har lätt för att se saker ur olika perspektiv och komma med nya förslag på lösningar och infallsvinklar på problem. Du kan kombinera arbetet mot långsiktiga mål med konkreta arbetsuppgifter som siktar mot målen. Samarbetsförmåga, och lyhördhet förmåga att skapa goda relationer är egenskaper som värdesätts. Du har en god kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt. Du är prestigelös och sporras av att genom samverkan nå resultat i komplexa sammanhang. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid de personliga egenskaperna.

Vi erbjuder
Anställningen är på heltid tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är belägen i Regionkontorets nybyggda lokaler på Storgatan 27 i Uppsala, nära Uppsalas Resecentrum.

Vill du veta mer?
För ytterligare upplysningar kontakta Marta Fallgren, Miljöchef tel. 018-611 33 94.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan och CV via länken nedan senast den 30 september 2018.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare

Ansök nu

Klimatanpassning - klimatets påverkan på livsmedelssektorn

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 27
Vill du aktivt bidra till att rusta Sverige för kommande klimatförändringar? Vi söker dig som med en bred utgångspunkt kan identifiera hur troliga förändringar i klimatet påverkar livsmedelssektorn i Sverige.

Om tjänsten

Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Myndigheten har även ett särskilt ansvar för det nationella miljömålsarbetet inom livsmedelssektorn och ett nationellt samordningsansvar för dricksvattenfrågor och då bland annat med fokus på anpassningar till klimatets förändring.

Under 2018 har Livsmedelsverket tagit fram en handlingsplan för hur myndigheten behöver rusta sig för de klimatförändringar som kan komma bli verklighet. Du kommer att ingå i ett team och arbeta med ett projekt som fortsätter Livsmedelsverkets långsiktiga arbete med klimatanpassning av myndigheten till ett förändrat klimat. Arbetet innebär bland annat att sammanställa omfattande textmaterial, genomföra enkätundersökning och anordna workshops inom området klimatförändringar som påverkar livsmedelskedjans olika delar. Arbetet kommer att ske både internt och externt med myndigheter och olika aktörer i livsmedelskedjan.

Kvalifikationer

Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom livsmedelssektorn, gärna i kombination med erfarenhet av miljö- och/eller klimatarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med hur klimatförändringar påverkar livsmedel och livsmedelsförsörjning. Du har minst en högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.

Som person är du en engagerad, initiativrik och drivande som kan arbeta självständigt och med god samarbetsförmåga. Du är effektiv och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya ämnen. Vidare ska du vara strukturerad och har erfarenhet av komplexa frågeställningar som ska mynna ut i sammanfattade texter. Du är även kommunikativ i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Rickard Bjerselius. Representant för SACO är Christina Lantz och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 14 maj 2018

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 9 månader.

Tillträde: Snarast, men senast 15 juni 2018.

Område/avdelning: Område för Undersökning och vetenskapligt stöd/Avdelningen för hållbara matvanor

Diarienummer: 2018/01596

Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

 

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Säker mat, bra dricksvatten, ärlig mat och bra matvanor – det är vårt recept på matglädje. Livsmedelsverket är Sveriges myndighet på livsmedelsområdet. Här arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd och kontroll.
På Livsmedelsverket erbjuds intressanta arbetsuppgifter inom viktiga samhällsområden som livsmedel, hälsa, miljö och djurskydd. Totalt är vi cirka 570 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 240 arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.

Ansök nu

Miljöstrateg och Team Lead

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 16
Miljöstrateg och Team Lead till Vattenfall Värme Sverige
Vill du bli en del av resan mot ett fossilfritt samhälle tillsammans med oss? Vi på Vattenfall har som mål att vi och våra kunder skall kunna verka och leva utan fossila bränslen inom en generation. Vattenfall Värme Sverige ligger redan långt framme i detta arbete. Genom innovativa energilösningar, med hållbar fjärrvärme och fjärrkyla som kärnverksamhet, hjälper vi våra kunder att minska sin egen miljöpåverkan och samtidigt bidra positivt till samhället som helhet. För att ytterligare utveckla vårt miljöarbete söker vi nu en Miljöstrateg och Team Lead.

I vår avdelning som arbetar med miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor (SHM) kommer du att vara en viktig del i att bidra till Vattenfalls miljöambitioner om klimatneutralitet i den Nordiska verksamheten till 2030 genom att driva Värme Sveriges miljöagenda, definiera miljöstrategier och initiera och driva uppgifter och projekt för att uppnå dem.

Dina arbetsuppgifter som Miljöstrateg Team Lead
I din roll som team lead för de 4 medarbetarna inom SHM (Säkerhet, Hälsa, Miljö) kommer du bland annat att driva och utveckla vårt integrerade ledningssystem, leda program för interna och externa revisioner samt interna nätverk inom Värme Sverige. Du samordnar Vattenfalls svenska värmeverksamhets ”CO2-Roadmap 2030” och arbetar tillsammans med vår Public and Regulatory Affairs-avdelning med bevakning av remisser och förändringar i miljölagstiftning. Det är naturligt för dig att aktivt föreslå initiativ eller projekt som förbättrar vår miljöprestanda på kort och lång sikt med våra strategiska mål i åtanke. Dessutom kommer du, i samarbete med Vattenfalls miljönätverk, att vara en rådgivare för våra olika operativa avdelningar avseende bland annat miljöstandarder och regelutveckling.

Dina huvudsakliga ansvarsområden består av:
•Föreslå miljöförbättringsinitiativ och handlingsplaner med högt affärsvärde för vår värme- och kyla-affär.
•Analysera trenderna för miljöreglering för vår bransch och arbeta proaktivt med externa organisationer för att påverka miljöutvecklingen.
•För Värme Sveriges räkning bidra till att Vattenfalls miljöåtagande inom ramen för olika regionala och nationella samarbetsplattformer uppfylls.
•Stötta Värme Sveriges försäljningsavdelning vid kundrelaterade miljöfrågor, kommunicera kring miljöfördelar med våra energilösningar samt bistå med miljöexpertis vid utveckling nya marknader, produkter och tjänster.
•Miljökommunikation.
•Utveckla bransch samverkan avseende synen på avfallsförbränning, energi-återvinning, resurshushållning och cirkulär ekonomi.
•Driva arbetet kring Värme Sveriges CO2 roadmap.

Vi erbjuder
Ett unikt och utmanande jobb där du kommer att vara en central person för att vidareutveckla vår miljöprestanda och där du har alla möjligheter att utveckla dina färdigheter i en stor organisation med ambition att leverera lösningar inom hållbar värme- och kyla med hög driftprestanda. På Vattenfall har vi hög kompetens och många komplexa och utmanande arbetsuppgifter. Vi arbetar resultatorienterat och effektivt.

Placeringsort: Stockholm (Solna, Arenastaden) eller Uppsala
Resor till våra anläggningar i Sverige förekommer. Även vissa resor förväntas till andra Vattenfall- lokaliseringsorter inom Europa.

Fackliga representanter är Kalle Almqvist, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Christian Magnusson, SEKO och Patrik Nenzén, Unionen. Du når dem alla via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.

Som Miljöstrateg och Team Lead behöver du följande kvalifikationer
•Relevant universitets- eller högskoleutbildning och 5+ års dokumenterad erfarenhet inom miljöområdet, helst från energibranschen.
•Möjlighet att snabbt utvärdera miljökonsekvenser av affärsinitiativ, projekt eller ny lagstiftning och utredningar med påverkan på branschen.

•Du kan argumentera i ekonomiska termer och har en utmärkt kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på flytande svenska och engelska.

•Drivande, aktiv, inspirerande, öppen och positiv läggning.

•Dokumenterade ledaregenskaper med en stark förmåga att planera och driva projekt med hög komplexitet.

•Meriterande är erfarenhet inom byggnadscertifiering t ex Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och kunskap om EU-ETS och GHG-protocol.

•Vana att arbeta med ledningssystem och standarder, revisionserfarenhet för ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Dykes (Director Operational Excellence Värme Sverige) +46-702450957. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Shala Jamshid, Shala.Jamshid@vattenfall.com

Vår organisation
Vattenfalls affärsenhet Heat Nordic producerar, distribuerar och säljer värme, ånga, kyla och el. Våra kunder är företag, kommuner, landsting, privata fastighetsägare villakunder och bostadsrättsföreningar. Huvudprodukten är fjärrvärme, som är en enkel, säker, bekväm och tillförlitlig form av uppvärmning. Bränslet består i huvudsak av olika former av biomassa, avfall och torv som ger låga miljöpåverkande utsläpp. Vi är idag omkring 370 medarbetare och omsätter 2,9 miljarder kronor.

Ansök nu