Uppsala: Handläggare, social hållbarhet - funktionshinderpolitik och jämställdhet

Hitta ansökningsinfo om jobbet Handläggare, social hållbarhet - funktionshinderpolitik och jämställdhet i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2024-02-21 // Varaktighet: Heltid

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor med mera.

Vi söker en medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet av arbete inom funktionshindersområdet.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att stödja kommuner och region i att genomföra regeringens funktionshinderspolitik. Vi fördelar också statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med så kallade personliga ombud, för psykiskt funktionshindrade vuxna.

Funktionshindersuppdraget är nära kopplat till arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Tillsammans med kollegor på enheten kommer du att samordna det strategiska arbetet inom jämlikhetsområdet, både i länet och på länsstyrelsen. Tillsammans med den jämställdhetsansvariga kommer du också vara med och genomföra myndighetens jämställdhetsuppdrag i enlighet med våra regionala och interna strategier.

En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk. Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten. Du är intresserad av social hållbarhet och redo att ta dig an andra arbetsuppgifter och uppdrag inom enhetens verksamhetsområden vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete med funktionshinderfrågor samt erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och att leda samverkan med olika aktörer. Du är van att arbeta utifrån intersektionella analyser och har förmåga att tydligt se hur olika sakområden hänger ihop och samverkar med varandra.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och konferenser,
- erfarenhet av arbete med delaktighetsfrågor och icke-diskriminering i eller tillsammans med statlig, regional eller kommunal verksamhet,
- utbildning och erfarenhet inom mänskliga rättigheter,
- utbildning och erfarenhet inom jämställdhetsområdet,

Som person är du strukturerad, initiativtagande och van att arbeta självständigt vilket innebär att du tar ansvar för och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du uppnår resultat. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god samarbetsförmåga. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Utredningsingenjör med fokus på material- och avfallshantering

Läs mer Apr 5
Samhällsutveckling

Vill du jobba med cirkulär ekonomi och vara med och driva en hållbar samhällsutveckling i Uppsala? Avdelningen Samhällsutveckling och sektionen Affärs- och anläggningsutveckling söker nu en Utredningsingenjör med fokus på material- och avfallshantering.

Om tjänsten
Som Utredningsingenjör så kommer du att arbete med utredningar och förstudier kopplat till att utveckla bolagets avfallsverksamhet. Arbetet omfattar kortare och längre utredningsprojekt inom material- och avfallshantering, tex utveckling av koncept för insamlings- och återvinningstjänster, lokaliserings- och tillståndsfrågor för nya insamlingsanläggningar.

I tjänsten ligger ett delprocessansvar där du ansvarar för att planera för genomförandet av kommunens avfallsplan. Du samordnar även en utvecklingsgrupp inom avfallsområdet för att främja forskning och utveckling i bolaget. Arbetet sker i nära samarbete med avfallsavdelningen och arbetsuppgifterna sker till stor del som ett stöd till avfallsavdelningens utvecklingsarbete.

Utöver samarbetet med avfallsavdelningen arbetar du nära övriga strateger och utredningsingenjörer inom och utanför sektionen samt med flera delar av kommunen.

Vi finns i nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park och det finns möjlighet till distansarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom avfallsområdet och/eller cirkulär ekonomi
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet från kommunal eller statlig verksamhet är meriterande.

Som person är ser vi att du är ansvarstagande och självständig och kan på ett strukturerat sätt leda projekt fram till beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med flera olika kompetenser, från driftnära experter till strateger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som initiativförmåga och strategiskt tänkande. Du är transparent, lyhörd och kommunikativ och har god förmåga att skapa och utveckla goda relationer såväl inom som utom den egna verksamheten. Då kommunikation, både muntlig och skriftlig, är en viktig del i rollen vill vi att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska.

Kontakt och ansökan
Vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-05-01. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.

För mer information om tjänsten kontakta
Rekryterande chef Mikael Ekhagen, mikael.ekhagen@uppsalavatten.se, 018-7271801.
HR-partner Towe Wahlnäs, towe.wahlnas@uppsalavatten.se, 018-7279301.

Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.

Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Infrastrukturhandläggare

Läs mer Mar 20
Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige mot väpnat angrepp samt att stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur och förutsättningarna för varje enskilt objekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.
OM BEFATTNINGEN


Flygvapnet växer och nu söker vi dig som vill arbeta som infrastrukturhandläggare med områdesansvar för Flygstabens byggnadsbestånd främst vid Uppsala garnison men även vid övriga flygflottiljer.

Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Din roll som infrastrukturhandläggare innebär mycket kontakter med människor. Vi använder oss av flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

I rollen som infrastrukturhandläggare ska du verka inom Uppsala garnison men även stödja Flygstabens verksamhet vid övriga flygflottiljer baserade vid Ronneby, Såtenäs, Linköping och Luleå. Du ansvarar för dialoger och uppföljning av vidmakthållandet av befintligt fastighetsbestånd i samverkan med Försvarsmaktens verksamhet samt Fortifikationsverket som är statens ägarrepresentant för försvarsfastigheter.

Infrastrukturhandläggaren utgör Flygstabens lokala kontakt mot Fortifikationsverket inom vidmakthållandeprocessen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat granskning av avtal, dialog av underhållsplaner, hyresfördelning, avrop av fastighetsnära tjänster och anpassningar samt utarbetande av underlag för beslut av högre chef.

Du kommer att ansvara för kontakter med andra myndigheter samt övriga organisationsenheter inom Försvarsmakten. Du medverkar i arbetet med att ta fram och upprätthålla garnisonsplaner och deltar i utredningar avseende effektivt lokalnyttjande. Du medverkar även vid nyanskaffning och avveckling av lokaler.

Arbetet innebär omfattande personkontakter och att leda möten samt mindre projektgrupper.

Tjänsten omfattar tjänsteresor över riket.

KRAV
Kvalifikationer


• Fastighetsinriktad eftergymnasial utbildning med examen alternativ erfarenhet som bedöms likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
• Förmåga att uttrycka dig i engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
• Svensk medborgare (krav).

MERITERANDE


• Kännedom om Försvarsmaktens verksamhet och dess struktur.
• Arbetslivserfarenhet från liknande arbete vid statlig myndighet.
• Kännedom om fastighetsrätt.
• Erfarenhet av lokalplanering, ekonomi, miljö- och arbetsmiljökrav
• Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi söker dig som trivs att arbeta varierat med flera uppgifter samtidigt. Du har lätt för att skapa nätverk och samarbetar effektivt med andra. Du är bra på att organisera och prioritera och att på egen hand bereda dokument och underlag. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver arbetet framåt. Du har förmågan att växla mellan enskilt arbete och arbete i grupp. Du delar med dig av dina kunskaper, erfarenheter och information.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

ÖVRIGT

Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. 
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Chef Logistiksektion, Övlt Ylva Ohlsson tel: 070-305 75 05

Fackliga företrädare

OFR/O? - Anders Wedin
OFR/S - ?Caroline Nilsson
SACO - ?Borka Medjed Hedlund
SEKO? - Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

Administratör till socialförvaltningen

Läs mer Apr 15
Nytt
Familjeenheten Ling, familjestödsgruppen och Trappan

Är du en strukturerad person som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter? Har du dessutom lätt för att lära dig nya system? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som administratör hos oss på socialförvaltningen!

Som administratör kommer du vara en viktig del i ett större sammanhang. Din arbetsplats kommer vara Von Bahrs väg 3 och du kommer att serva familjeenheten Ling, familjestödsgruppen och Trappan.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/)

Ditt uppdrag
I arbetet ingår att ge administrativt stöd, administrera inköp, sakgranskning av fakturor, närvarolistor och sammanställningar samt ha kontakt med externa aktörer såsom fastighetsskötare och städbolag. Det ingår även att skapa struktur och ordning på arbetsplatsens kommunikationsytor, bidra till att effektivisera administrationsdelen inom valda processer samt besvara inkommande telefonsamtal och e-postmeddelanden. Därutöver ingår att hantera och ansvara för nycklar och busskort med mera samt hantera beställningar av behörigheter i verksamhetssystem vid nyanställningar.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har administrativ utbildning. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som administratör. Det är en fördel om du har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor. Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller av att arbeta i Heroma ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver även ha goda systemkunskaper och goda kunskaper i Microsoft 365. Har du goda kunskaper i Excel ses det som positivt.

Som person är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare är du bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Sofia Bucht, enhetschef familjestödsgruppen och Trappan, 018-727 55 04
Susanne Widerlöf, enhetschef familjeenheten Ling, 018-727 57 44.

Facklig företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på Jobba hos oss - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-hos-oss/bli-en-av-oss/)

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Ämneskoordinator till enheten för internationell samordning

Läs mer Apr 10
Motiveras du av arbetsuppgifter där du får bygga nätverk med såväl nationella som internationella parter? Hos oss får du möjlighet att under ett års tid utveckla din kunskap inom livsmedelsområdet och i förhandlingsarbetet i EU. Varför Livsmedelsverket
Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning

På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert för att leverera våra uppdrag. För att vara framgångsrika arbetar vi tillsammans som medarbetare, ledare och chefer för att ta ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.

Din roll 
Som ämneskoordinator är din roll att på uppdrag av regeringen delta i förhandlingar i EU, Codex Alimentarius och andra internationella arenor som leder till att nya regler utformas för säkra livsmedel och redlighet. I förhandlingsprocessen ingår det att samla in information och synpunkter från olika intressenter och kollegor. Du ansvarar för att ta fram underlag till Regeringskansliet och skriva rapporter från olika möten.

Hos oss kommer du i första hand att stärka enhetens kompetens inom förhandlingsområden nutrition. Arbetet innebär att bevaka och agera inom frågor som rör kosttillskott, berikade livsmedel, nya livsmedel, närings- och hälsopåståenden samt livsmedel för särskilda grupper (till exempel barnmat). 

Även om vi arbetar självständigt, delar vi kunskaper och erfarenheter inom enheten för att hela tiden utvecklas tillsammans i arbetet. Allt eftersom du växer in i din roll förväntas du kunna bredda dig inom nya områden utifrån verksamhetens behov.  

Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar. 

Enheten för internationell samordning
Enheten har till uppgift att delta i Sveriges förhandlingsarbete med lagstiftning inom livsmedelsområdet i EU, Codex och andra internationella forum. På enheten är vi idag 12 medarbetare, varav 10 arbetar som ämneskoordinatorer i internationella frågor. På enheten finns även avdelningen Råd och reglerings administrativa stöd. 

Inom regelutvecklingsarbetet tar vi fram förslag till svenska ståndpunkter samt deltar i och rapporterar från möten. Arbetet bedrivs i nära kontakt med andra verksamhetsområden på Livsmedelsverket samt Landsbyggds- och infrastrukturpartementet, andra myndigheter, företag och branschorganisationer samt andra intresseorganisationer. Inriktningen på arbetet styrs till stora delar av vad som är aktuella förhandlingsområden.

Din kompetens
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, gärna inom naturvetenskap eller juridik och med koppling till livsmedel. För att lyckas i rollen behöver du ha flerårig och aktuell erfarenhet inom något eller flera av de ämnesområden som ingår i arbetsuppgifterna. Det krävs att du har erfarenhet av myndighetsarbete eller förhandlingsarbete. Vi vill också att du har övergripande kunskap om livsmedelslagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet från lagstiftningsarbete eller livsmedelsbranschen. Du har en mycket god förmåga att skriva och tala såväl på svenska som på engelska.

Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande och prestigelös. Du har förmåga att bygga relationer och nätverk, och genom dessa leverera och uppfylla intressenters förväntningar. Du har förmåga att prioritera och omprioritera när förhållanden ändras. Arbetet innebär stundtals hög arbetsbelastning och därför krävs att du är flexibel samt har en god förmåga att planera och samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande. Du är lösningsfokuserad och har en förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Du har också förmåga att på kort tid analysera och sammanfatta stora mängder komplex information till en komprimerad och lättförståelig text. 

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Sofia Sandström. Representant för Saco-S är Nurun Nahar och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag är 2024-04-28. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2024/01466. Ansökan ska vara skriven på svenska.

 

Mer information om tjänsten
Anställningsform:Tidsbegränsad anställning, Heltid.

Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse

Organisationstillhörighet: ROR/INT

Placeringsort: Uppsala

 

Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt,
och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.
Totalt är vi cirka 630 medarbetare, varav drygt 330 i Uppsala och ytterligare 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.

Ansök nu

Finansiella utredare till Regionala utredningsenheten i Uppsala

Läs mer Apr 11
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Till vårt team söker vi nu finansiell utredare som är självgående, flexibel och samarbetsvillig. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisregion Mitt är beläget mitt i landet med huvudort i Uppsala. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Uppsala, Västmanland och Gävleborg som tillsammans är indelade i åtta lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd åt polisverksamheten.

Som finansiell utredare kommer du vara en del av den finansiella utredningsgrupp som är en regional resurs för hela Polisregion Mitt och som arbetar tätt tillsammans med alla utredningsgrupper i regionen.

ARBETSUPPGIFTER
Som finansiell utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna finansiella utredningar i pågående förundersökningar gällande olika typer av grova brott. Du kommer att biträda med din expertis inom finansiella delar av andra utredningar där du kommer att arbeta i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Finansiella utredare är delaktiga i hela utredningskedjan, från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I tjänsten ingår uppdraget att föredra ditt arbete för förundersökningsledare och åklagare samt att lämna rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder. Du kommer att biträda vid husrannsakan och förhör eller genomföra egna förhör som berör ekonomiska frågor.

Andra arbetsuppgifter:
• Samverka med andra brottsutredare, spanare, telefonavlyssning och andra specialister för att kunna spåra och kartlägga
så kallade möjliggörare som den organiserade brottsligheten använder sig av.
• Biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av
brottsvinster.
• Ge stöd och utbildning till andra funktioner inom regionen
• Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet.

KVALIFIKATIONER
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller statistik alternativt annan akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Aktuell dokumenterad praktisk arbetslivserfarenhet av ekonomiska analyser
• Goda kunskaper i Excel
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort

Det är meriterande om du även har:
• Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
• Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram exempelvis GeoTime eller Analyst's Notebook
• Erfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
• Arbetat med myndighetsutövning
• Arbetat med utredningar inom Polismyndigheten

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar och du ska kunna hantera uppdrag med kort framförhållning, under tidspress och parallellt med andra uppdrag. Arbetet ställer höga krav på förmågan att arbeta självständigt då du kommer delta i utredningar där du är själv i din expertis och bidrar med kunskap om den ekonomiska biten. Du har förmågan att driva utredningar effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt med andra externa parter. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Vi ser även att du är kommunikativ, och att du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24/4 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län .

Limnolog/sötvattensekolog till Naturskyddsenheten

Limnolog
Läs mer Apr 15
Nytt
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturskyddsenheten
Enheten består för tillfället av tolv medarbetare och är en av fem enheter på Miljöavdelningen.

Vår främsta uppgift är att arbeta med områdesskydd, dvs. bildande av naturreservat, naturvårdsavtal, Natura 2000-områden och tillhörande arbetsuppgifter. Några medarbetare arbetar också med åtgärdsprogrammen för hotade arter samt begränsning av invasiva arter.

Vi söker nu en limnolog/sötvattensekolog som kan bidra med sin kompetens till våra naturskyddare som främst arbetar med terrestra och marina områden. Du kommer också ha samarbete med kollegor på andra enheter som ansvarar för vattenförvaltning, åtgärder, miljömålsuppföljning, prövning och andra ärenden med koppling till vatten.

Arbetsuppgifter
Som en del i en arbetsgrupp av naturskyddare ska du driva arbetet med skydd av våra vatten. Arbetet föregås av analys och värdering, sammanställning av underlag, kontakter med markägare och andra sakägare samt planering. Därefter förbereds beslut och skötselplaner för området som ska skyddas. Du kan också behöva bistå vid restaurering och andra förvaltningsåtgärder i vatten och våtmarker. Som expert på sötvattensmiljöer förväntas du också bistå övriga kollegor på länsstyrelsen med din kompetens.

Kvalifikationer
Vi söker dig som 

- har högskoleutbildning som biolog eller naturvetare
- har goda kunskaper inom naturvård eller ekologi med tonvikt på limnologi.
- är välbekant med våra vattenekosystem, och då särskilt sjöar, vattendrag och våtmarker
- har körkort
- har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Det är meriterande med 

- erfarenhet av arbete med skydd och förvaltning av skyddad natur
- erfarenhet av arbete på myndighet
- erfarenhet av arbete i fält.
- erfarenhet av arbete med GIS
- erfarenhet från projektledning, processledning eller motsvarande
- kunskaper om våtmarker och deras ekologi
- kunskap om miljölagstiftningen

Arbetet är komplext och förutsätter att du är strukturerad och kan samarbeta och kommunicera med medarbetare och omvärlden, men däremellan arbeta självständigt och föra processen framåt. Du behöver också vara flexibel och kunna ställa om efter ändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter som dyker upp.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vattenhandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 28
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.

Om du söker det här jobbet kommer du till en enhet med god sammanhållning där vi diskuterar och stöttar varandra i vardagen.

Arbetsuppgifter
En av våra vattenhandläggare kommer att vara föräldraledig. Vi behöver en ersättare. Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden om vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom hydrologi, biologi med limnisk eller marin inriktning, miljövetenskap eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade vattenfrågor. Det är också meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn enligt miljöbalken, särskilt inom vattenverksamhet. Du har B-körkort.

Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift värdesätts. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är ett vikariat, som längst till och med den 30 juni 2025, med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Servicehandläggare/receptionist semestervikariat

Receptionist, telefonist
Läs mer Apr 3
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Serviceenheten
Vi arbetar med att ge service och stöd till medarbetare och besökare.

Vårt arbete sker alltid på plats på vårt kontor i centrala Uppsala. Vi söker en vikarie över sommaren då en av våra kollegor ska vara föräldraledig. 

Gillar du att ge stöd och service så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i första hand arbete i reception med mottagning av besökare, handlingar och de övriga administrativa arbetsuppgifter som ingår i receptionsarbetet. Vissa övriga administrativa arbetsuppgifter kan bli aktuella. Arbetet sker i nära samråd med övriga servicehandläggare och närmaste chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete där kundkontakter varit en del av arbetet. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Du ska ha god samarbetsförmåga, ett serviceinriktad bemötande såväl internt som externt. Du har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde den 10 juni eller enligt ök tillsvidare dock längst till och med den 23 augusti. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare, samhällsskydd och beredskap

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 15
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att hantera samhällsstörningar genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris.

Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten leder samverkan mellan länets aktörer i vardag och kris och genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter består av att driva och planera vårt arbete inom krisberedskap och civilt försvar med civilsamhället - näringsliv, föreningar och frivilligorganisationer. Du kommer arbeta med våra uppgifter inom operativ hantering och delta aktivt i Länsstyrelsens uppdrag att leda samverkan vid händelser och kriser i samhället. I ditt uppdrag kommer det också ingå att utbilda och öva länets aktörer inom både krisberedskap och civilt försvar. Denna befattning medför även att du kommer att arbeta med drift och handhavande av ledningsplats. Du kommer också att delta i planering och utveckling av vår hantering av kriser, händelser och olyckor samt även bidra i vår beredskapsplanering och i uppbyggnaden av länets civila försvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller akademisk examen inriktad på något av följande områden: räddningstjänst, krishantering, riskanalys, samhällsplanering, projektplanering eller processledning. Alternativt har du motsvarande kompetens från Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Polisen eller andra verksamheter med ansvar för planering och operativ hantering vid olika typer av händelser och kriser. Du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete med och god kunskap om frivilligorganisationer och om du har erfarenhet och kunskap om Sveriges nationella beredskapssystem. Det är även meriterande om du har erfarenhet av strålskydd/joniserande strålning eller erfarenhet av kärnenergiområdet.

Som person är du stabil och lösningsorienterad. Du tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du förstår din roll, ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut och behåller ditt lugn i pressade situationer. Du är en lagspelare och anpassar ditt sätt att arbeta efter de behov och förutsättningar som finns. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Länsstyrelsen söker erfaren kommunikatör med inriktning krisberedskap

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Mar 21
Om uppdraget och Kommunikations- och stabsenheten
I ditt uppdrag kommer du att arbeta både strategiskt och operativt.

Tjänsten har särskild inriktning på beredskapsfrågor i samarbete med enheten för samhällsskydd och beredskap. I Uppsala län finns Forsmarks kärnkraftverk och en viktig uppgift är arbetet med kommunikation inom kärnenergiberedskap.

Som kommunikatör med inriktning krisberedskap tillhör du kommunikations- och stabsenheten, och till viss del även på enheten för samhällsskydd och beredskap. Förutom att jobba med beredskap innebär arbetet också ansvar för annan löpande kommunikation tillsammans med dina kolleger på kommunikations- och stabsenheten. Med vår kompetens stödjer vi den interna och externa kommunikationen för hela länsstyrelsen, inklusive länsledningen. På så sätt bidrar du till utvecklingen av myndigheten, dess förtroende och i förlängningen en hållbar utveckling i länet.

Om du trivs du med att jobba brett med kommunikation och samtidigt vill ha möjlighet att fördjupa dig inom beredskap ska du söka till oss!

Arbetsuppgifter
- Samarbeta med sakkunniga på andra enheter, framför allt enheten för samhällsskydd och beredskap.
- Ta fram och utveckla strategiska dokument för länsstyrelsens krisberedskapskommunikation.
- Ingå i ledningen för L7-funktionen (kommunikation) vid övning och krishantering inom länsstyrelsens krisberedskapsorganisation (KBO).
- Ansvara för länsstyrelsens nätverk inom kriskommunikation för kommunikatörer inom länet och regionen.
- Driva och delta i olika kommunikationsprojekt och utvecklingsarbete tillsammans med kollegerna på enheten.
- Ge råd och stöd i kommunikationsfrågor.
- Skriva nyhetstexter, fotografera, redigera och publicera innehåll i publiceringsverktyget Sitevision.
- Bidra till och moderera länsstyrelsens kanaler i sociala medier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning inom kommunikation eller journalistik/ eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet.
- Minst fem års arbetslivserfarenhet som kommunikatör i närtid och med erfarenhet av både strategisk och operativ kommunikation.
- Vana att arbeta med webbpublicering och sociala medier. 
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med:

- Kunskap och erfarenhet inom kris- och beredskapskommunikation.
- Vana att hålla i nätverk.
- Vana att jobba med klarspråk.
- Arbete inom statlig myndighet eller offentlig sektor.

Du är en uppmärksam och lyhörd person och kan snabbt sätta dig in i komplicerade frågor. Du är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Vi förutsätter att du gillar att ha många kontaktytor och att du har en utvecklad känsla för service. Du uppskattar en lärande organisation och delar med dig av dina kunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Om länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen för att stödja samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Mar 18
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöskyddsenheten 
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet.

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden. På uppdrag av regeringen bereder vi ärenden om vindkraft till havs.

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss med fokus på tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi har tillkommande tillsynsobjekt i branscherna gruvor och deponi varför du gärna får ha kunskap och intresse för frågor kopplat till de branscherna.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
- Tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A-verksamheter), genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc,
- Samordning av det interna tillsynsarbetet,
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen,
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet,
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet. Du har B-körkort.

Det är meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndpliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram underlag inför ansökan om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av gruvverksamhet och/eller avfallsanläggningar

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsterna innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu