Uppsala: Kombinationstjänst djurskyddshandläggare och fältkontrollant, vikariat

Hitta ansökningsinfo om jobbet Kombinationstjänst djurskyddshandläggare och fältkontrollant, vikariat i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2024-02-09 // Varaktighet: Heltid

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Vi söker nu en djurskyddshandläggare och fältkontrollant som ska arbeta halva året på veterinärenheten och halva året på enheten för jordbrukskontroll.

Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer. Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Enheten för jordbrukskontroll
Enheten för jordbrukskontroll arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt. Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Arbetsuppgifter
På veterinärenheten arbetar du i huvudsak inom området djurskydd. Inom området ingår att arbeta med administrativ och fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. En större del av tjänsten omfattar så kallade normalkontroller av livsmedelsproducerande djur enligt myndighetens riskbaserade uttag. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur.

På enheten för jordbrukskontroll arbetar du med registerkontroller, det vill säga kontroller av märkning, rapportering och journalföring av lantbruksdjur. Arbetet utförs i fält och på kontoret året runt. Registerkontroller genomförs ute på betesmarker men också inne i djurstallar. Du kommer även att kontrollera dokumentation som berör djurhållning. Det kan också bli aktuellt med arealkontroller. Då får du besöka alla typer av jordbruksmark som finns i länet, både åkermark med växtodling och betesmarker. Det ingår även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör växtodlingen och jordbruksföretaget. I fält används en fältdator med ett GIS-program där arbetet dokumenteras. På kontoret görs både förarbete och efterarbete med hjälp av våra olika datasystem.

På båda enheterna är arbetsuppgifterna varierande och du behöver kunna arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Du planerar delar av ditt arbete ihop med kollegorna i gruppen och andra delar mer självständigt. Det ställs stora krav på en god planeringsförmåga men samtidigt behöver du vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som exempelvis husdjursagronom eller motsvarande akademisk utbildning med inriktning på lantbrukets djur. För att lyckas i rollen har du mycket god datorvana. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med lantbruksdjur eller arbetat på en länsstyrelse med djurkontroller eller djurskydd. Vidare är det också meriterande om du har arbetat med tillämpning av lagstiftning inom aktuella eller angränsande områden inom djurskydd eller andra delar av livsmedelskedjan.

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill planerar du dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Samtidigt är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med tillträde snarast eller enligt överenskommelse till och med 2025-05-31. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Djurskyddsinspektör

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Djurskyddsinspektör.

Djurskyddshandläggare, visstid

Läs mer Maj 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer.

Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Vi söker nu två medarbetare som vill arbeta med djurskydd och primärproduktion.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak inom områdena djurskydd och primärproduktion på enheten. Inom området djurskydd ingår att arbeta med administrativ och/eller fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur, i första hand hundar och katter men även andra djur förekommer.

Inom området primärproduktion ingår bland annat handläggning av ärenden där du är med och genomför planerade kontroller samt gör efterföljande dokumentation och rapportskrivning. Även övriga administrativa uppgifter, så som registervård av primärproduktionsregistret (PRIMÖR) förekommer. I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten ingår också i arbetet.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan ett självständigt arbete till ett nära samarbete med kollegor på enheten samt externa kontakter med veterinärer, djurstallens personal och polis.

Beroende på din bakgrund och fallenhet kan innehållet i tjänsten i viss mån anpassas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som exempelvis agronom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller inom etologi- och djurskydd, livsmedel, eller har annan för uppgifterna relevant examen som vi bedömer likvärdig. Då arbetet kan innebära arbete i fält och resor inom länet förekommer krävs B-körkort. Du har goda datorkunskaper och tidigare erfarenhet av att arbeta i Officepaketet. 

Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom aktuell lagstiftning gällande djurskydd och livsmedel, risker för djurens välfärd och hälsa samt grundläggande kunskap inom primärproduktion. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsynsarbete i fält, där erfarenhet inom djurskydd eller primärproduktion är särskilt meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av handläggning i administrativa system, exempelvis Platina, DSK och Primör.  

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är självgående och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Verksamheten är till stor del händelsestyrd vilket innebär att arbetsuppgifterna snabbt kan ändras och du är inte rädd för att fatta svåra beslut. Du har därtill god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. I kontakt med djurhållare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningarna är tidsbegränsade (särskild visstidsanställning) med tillträde snarast enligt överenskommelse och t.o.m. 2023-12-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Läs mer Jun 11
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen ansvarar för kontroller enligt djurskyddslagen i länet. Länsstyrelsen ansvarar även för att verkställa beslut om omhändertaganden av djur samt för handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Tjänsten är en tillfällig förstärkning av länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroll. I den här tjänsten ligger fokus framförallt på att utföra planerade rutinkontroller på djurhållande lantbruk enligt myndighetens kontrollplan. Andra arbetsuppgifter kan eventuellt också bli aktuellt till exempel handläggning av inkomna anmälningar. Till arbetsuppgifterna hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm. På enheten hanteras även att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det därför även ingå att praktiskt hantera djur, i första hand hundar och katter men även andra djur förekommer.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan att självständigt handlägga ärenden enligt aktuell lagstiftning till ett nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter inom landsbygdsavdelningen samt ett antal externa kontakter så som till exempel veterinärer, djurstallens personal och polis.


KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, har gått etologi-och djurskyddsprogrammet eller har annan för uppgifterna relevant examen.

Du har goda kunskaper om aktuell lagstiftning om djur, djurskydd och risker för djurens välfärd och hälsa inom olika djurhållningsformer. Din utbildningsinriktning och intresse får gärna ligga inom lantbrukssektorn. Tidigare erfarenhet av handläggning av djurskyddsärenden är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av att arbeta med kontroll inom länsstyrelsen.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du behärskar en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Ditt arbetssätt är resultatinriktat och flexibelt och du kan planera och genomföra självständigt arbete i rätt tempo med hög kvalitet. Det är nödvändigt att du har en problemlösningsorienterad inställning och att du har hög stresstålighet och förmåga att kunna hålla fokus i svåra situationer. Du är driven och har stor integritet och är inte rädd för att fatta svåra beslut. Externa kontakter är en viktig del av arbetet men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor. I möten med människor företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare / arealkontrollant

Läs mer Apr 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen ansvarar för kontroller enligt djurskyddslagen i länet. I tjänsten ingår att arbeta med operativ djurskyddskontroll, framförallt normalkontroller vid lantbruk men även hantering av inkomna anmälningar och tillståndsansökningar kan förekomma. Till dessa arbetsuppgifter hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm. Länsstyrelsen hanterar även verkställighet av omhändertagande av djur, vilket innebär att viss praktisk hantering av djur kan förekomma.

Länsstyrelsen ansvarar även för fältkontroller av jordbrukets EU-stöd. I den här tjänsten ingår att göra arealkontroller i fält, och då verifiera de uppgifter som lantbrukaren har lämnat i sin SAM-ansökan. Det innebär att mäta upp arealer, kontrollera vilka grödor som finns samt att villkoren för de olika stöden är uppfyllda. Vid kontroll av villkoren ingår det ibland att kontrollera dokumentation och att intervjua lantbrukaren. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar både fältarbete och administrativt efterarbete och dokumentation mm.

Länsstyrelsen söker nu en medarbetare som under vinterhalvåret ska arbeta med djurskyddskontroller och under sommarhalvåret med arealkontroll. Tjänsten är placerad på veterinärenheten men du kommer arbeta för både veterinärenheten och enheten för jordbrukskontroll. Tjänstens utformning och innehåll kan eventuellt komma att förändras efter verksamhetens behov.KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, lantmästare eller har annan för uppgifterna relevant utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har grundläggande kunskaper om lantbruk, om djurens välfärd, olika djurhållningsformer och relevant lagstiftning. Du har goda datorkunskaper. Du ska ha tidigare erfarenhet av djurskyddskontroll eller arealkontroll, vi ser dock gärna sökande med erfarenhet av båda områdena samt om du är insatt i för arbetet aktuella datasystem.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du behärskar en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du besitter stor samarbetsförmåga såväl med kollegor som externa parter. Ditt arbetssätt är resultatinriktat, problemlösningsorienterat och flexibelt. Du behöver vara noggrann men även effektiv, driven och utåtriktad. Du är trygg med att ta de beslut som arbetet kräver, som ibland kan vara både obekväma och kritiserade. I kontakt med lantbrukare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt, därför ser vi gärna att du har utbildning i eller erfarenhet av ett motiverande samtals- och bemötandesätt.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Läs mer Mar 23
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Den 1 juni 2018 övertar Länsstyrelsen ansvaret för vissa djurrelaterade uppgifter som idag finns hos Polismyndigheten, till exempel att verkställa beslut om omhändertaganden av djur samt handläggning av ärenden enligt Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ”tillsynslagen”.

I tjänsten ingår att utreda och handlägga ärenden enligt tillsynslagen gällande samhällsfarliga hundar samt också att med hjälp av leverantörer eller kollegor på enheten verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning ingår även att praktisk hantera djur, i första hand hundar och katter. Du blir spindeln i nätet då det gäller att försälja, överlåta eller avliva omhändertagna djur samt kontaktperson gentemot de leverantörer som upphandlats för tjänster med anknytning till verksamheten. Du kommer även att i viss mån att arbeta med operativ djurskyddskontroll, t ex hantering av inkomna anmälningar och tillståndsansökningar. Till dessa arbetsuppgifter hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan att självständigt handlägga ärenden enligt djurskyddslagen och tillsynslagen till ett nära samarbete med kollegorna som arbetar med djurskydd eller ekonomi samt flera externa kontakter så som t.ex. veterinärer, djurstallens personal och polis. Eftersom uppgifterna är nya på Länsstyrelsen kan innehållet i tjänsten komma att utvecklas eller förändras utifrån verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, djursjukskötare, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan för uppgifterna relevant utbildning.

Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, om djur och riskerna för djurens välfärd och hälsa inom olika djurhållningsformer. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig förvaltning samt handläggning av ärenden enligt djurskyddslagen och/eller tillsynslagen. Meriterande är även om du har dokumenterad erfarenhet eller utbildning i praktisk hantering av djur samt även en djupare kunskap om hundar, hundraser och hundars mentalitet till exempel genom SBK eller motsvarande.

Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du ska ha initiativförmåga, vara ansvarstagande och drivande samt kunna planera och genomföra självständigt arbete i rätt tempo med hög kvalitet. Arbetet kräver fallenhet för administrativa uppgifter och förmåga att lära nya datasystem, då arbetet i hög grad görs administrativt.

Externa kontakter är en viktig del av arbetet men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor. Arbetet kräver effektivitet, en hög social kompetens med stor samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom en god kommunikativ förmåga, förmåga att analysera, organisera och prioritera ditt dagliga arbete och ditt ansvarsområde, lyhördhet och förmågan att följa fastställda tidsplaner. Det är nödvändigt att du har en problemlösningsorienterad inställning och att du har hög stresstålighet och förmåga att kunna hålla fokus i svåra situationer som man möter inom jobbet.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Anställningen är tillsvidare, vi tillämpar provanställning. Med anställningen följer en skyldighet att tjänstgöra i myndighetens krisberedskapsorganisation.

Arbetsprov kan bli aktuellt som en del i urvalsprocessen.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län .

Handläggare, social hållbarhet - funktionshinderpolitik och jämställdhet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 21
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor med mera.

Vi söker en medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet av arbete inom funktionshindersområdet.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att stödja kommuner och region i att genomföra regeringens funktionshinderspolitik. Vi fördelar också statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med så kallade personliga ombud, för psykiskt funktionshindrade vuxna.

Funktionshindersuppdraget är nära kopplat till arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Tillsammans med kollegor på enheten kommer du att samordna det strategiska arbetet inom jämlikhetsområdet, både i länet och på länsstyrelsen. Tillsammans med den jämställdhetsansvariga kommer du också vara med och genomföra myndighetens jämställdhetsuppdrag i enlighet med våra regionala och interna strategier.

En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk. Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten. Du är intresserad av social hållbarhet och redo att ta dig an andra arbetsuppgifter och uppdrag inom enhetens verksamhetsområden vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete med funktionshinderfrågor samt erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och att leda samverkan med olika aktörer. Du är van att arbeta utifrån intersektionella analyser och har förmåga att tydligt se hur olika sakområden hänger ihop och samverkar med varandra.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och konferenser,
- erfarenhet av arbete med delaktighetsfrågor och icke-diskriminering i eller tillsammans med statlig, regional eller kommunal verksamhet,
- utbildning och erfarenhet inom mänskliga rättigheter,
- utbildning och erfarenhet inom jämställdhetsområdet,

Som person är du strukturerad, initiativtagande och van att arbeta självständigt vilket innebär att du tar ansvar för och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du uppnår resultat. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god samarbetsförmåga. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare, mäns våld mot kvinnor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor med mera.

En del av jämställdhetsarbetet handlar om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har fått nya regeringsuppdrag om att främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende eller personer som utövat våld och vi söker nu en medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet inom dessa områden och inom området mäns våld mot kvinnor generellt. Begreppet mäns våld mot kvinnor inbegriper bland annat våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Tillsammans med kollegor på enheten kommer du att samordna det strategiska arbetet i länet och du kommer bland annat arbeta med att genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer. En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk.

Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten. Du är intresserad av social hållbarhet och redo att ta dig an andra arbetsuppgifter och uppdrag inom enhetens verksamhetsområden vid behov. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom området mäns våld mot kvinnor samt erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och samordning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete mot mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten
- arbete med våldsutövare och/eller med barn i skyddat boende
- arbete med bostadssociala frågor utifrån ett barn- och våldsperspektiv (exempelvis skyddat boende)
- arbete inom social hållbarhet i offentlig förvaltning, det vill säga statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Som person är du strukturerad och initiativtagande vilket innebär att du tar ansvar för och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du uppnår resultat. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god samarbetsförmåga. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Studenter till sommarvikariat som registrator

Registrator
Läs mer Feb 13
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Vill du få erfarenhet av offentlig förvaltning och vara en del av navet på en statlig myndighet då ska du söka det här jobbet!

Arbetsuppgifter
Arbetet består av registrering av allmänna handlingar, expediering, diarieföring och arkivering samt stöd till handläggare i ärendehanteringsfrågor. Myndighetens centrala diarium ansvarar för myndighetens arkivhållning och för att lämna ut allmänna handlingar i avslutade ärenden. Tjänsten innebär till största del arbete med diarieföring och expediering. Den kommer även att innebära biträde till enhetens arkivarie i exempelvis frågor som rör arkivering och/eller viss ärendehandläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som läser arkivvetenskap eller juridik. Vi ser helst att du har ett par år kvar på din utbildning. Det är meriterande om du har arbetat med administrativt arbete, gärna inom offentlig förvaltning. Du är noggrann, strukturerad, har lätt för att lära dig system och har hög servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete i den här rollen är att du lockas av varierande arbetsdagar och trivs med att snabbt ställa om mellan arbetsuppgifter med ganska tvära kast och stundtals ha en hög arbetsbelastning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) under sommaren 2024 med tillträde i juni eller enligt överenskommelse till och med i slutet av augusti. Det finns möjlighet till intermittent/timanställning på deltid under våren och hösten. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Planhandläggare

Samhällsplanerare
Läs mer Feb 8
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Plan och bostadsenheten

Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet.

Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering.

Arbetsuppgifter
Som planhandläggare arbetar du på en strategisk nivå och granskar översiktsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner, nätkoncessioner/transmissionsnät, strandskydd, fastighetsbildningsärenden samt bygglov och förhandsbesked. Arbetet innebär också att ge tillstånd/dispens gällande landskapsbildsskydd och strandskydd. Utöver ärendehandläggning och tidiga dialoger jobbar du med planeringsunderlag, vattenförsörjning och havsplanering. I arbetet ingår även att svara på remisser från Regeringen eller andra statliga myndigheter. Du deltar i utvecklingsarbete och i olika nätverk både internt och externt.

I tjänsten ingår även att ge kvalificerad rådgivning utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Du kommer arbeta tvärsektoriellt inom myndigheten. Därutöver finns ett tätt och nära samarbete med länsstyrelsernas handläggarnätverk inom området. I arbetet kan du har du dialoger med andra myndigheter, företag eller privatpersoner.

Kvalifikationer
Du har utbildning som planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare, kulturgeograf, arkitekt, eller annan utbildning på universitets- eller högskolenivå som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet som planhandläggare eller liknande inom statlig verksamhet, gärna länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket. Du har mycket god kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftningar som tillämpas i samhällsplaneringen och erfarenhet av GIS-verktyg.

Det är meriterande om du har kunskaper om väglagen och lagen om byggande av järnväg. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag eller projekt samt att du har kunskap om miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering i översiktsplaner och detaljplaner. 

Som person är du strukturerad och självgående, vilket innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Då arbetsuppgifterna ofta är komplexa har du förmåga att analysera och väga samman komplex information. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift samtidigt som du har lätt för att skapa kontakt med andra och bygga positiva relationer såväl internt som externt. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fältkontrollant jordbrukarstöd, särskild visstid

Agronom
Läs mer Feb 2
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för jordbrukskontroll
Enheten arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt.

Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med arealkontroller under säsongen som sträcker sig från våren till hösten. De första veckorna kommer att innehålla en omfattande utbildning och upplärning. Arbetet med arealkontroller utförs både i fält och på kontoret. I fält kommer du att besöka alla typer av jordbruksmark som finns i länet, både åkermark med växtodling och olika typer av betesmarker och slåtterängar (med allmänna och särskilda värden, skogsbeten, mm).

Du kommer även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör växtodlingen och jordbruksföretaget. En betydande del av arbetet är dokumentation och registrering i våra olika datasystem. I fält används en fältdator med ett GIS-program där arbetet dokumenteras. På kontoret görs både förarbete och efterarbete med datorn som redskap.

Arbetsuppgifterna är varierande och du behöver både kunna arbeta självständigt ute i fält och samarbeta med kollegorna på kontoret. Planering av arbetet görs både på egen hand och tillsammans med kollegorna i gruppen. Det ställs stora krav på en god planeringsförmåga men samtidigt behöver du vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning - exempelvis som agronom, lantmästare eller biolog. För att kunna arbeta som fältkontrollant har du mycket goda datorkunskaper och grundläggande kunskap om lantbruk och jordbruksmark. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom jordbruk eller fältarbete som vi bedömer vara relevant. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med GIS-program. 

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill är du flexibel och planerar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde 2024-04-15 eller enligt överenskommselse, till och med 2024-10-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu