Uppsala: Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetsadjunkt i vårdvetenskap i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2023-05-25 // Varaktighet: Heltid

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset.

Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se

Beskrivning av huvudområdet vårdvetenskap och dess inriktning mot omvårdnad

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter: Undervisning på sjuksköterskeprogrammet. Planering av undervisningen på terminerna 2-6. Göra bedömningar/examinera studenter vid VFU-placeringar. Praktisk undervisning på KTC: färdighetsträning och medicinsk teknik. Teoretisk undervisning inom omvårdnad vid medicinska och psykiatriska sjukdomar. Handledning av examensarbeten. Examinera NKSE (nationell klinisk slutexamination), praktiskt såväl som teoretiskt.

I arbetsuppgifterna ingår också egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för

verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det är ett krav att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet samt dokumenterad erfarenhet av hjärtsjukvård. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Meriterande i övrigt: Magisterexamen i vårdvetenskap.

Bedömningsgrunder pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Även förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Vi söker en person som är lugn och har klinisk blick och som även är initiativtagande, drivande och har god samarbetsförmåga.

Se även https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=895286

Om anställningen: 1 oktober 2023. Anställningen är tidsbegränsad till 240630. Omfattningen är heltid, 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnel Larsson, gunnel.larsson@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni, 2023, UFV-PA 2023/2171

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Universitets- och högskoleadjunkt

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Universitets- och högskoleadjunkt.

Senior lecturer veterinary anaesthesiology, perioperative intensive care

Läs mer Dec 20
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 

Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. Perioperative intensive care is the medical care and monitoring provided to patients before, during and after a surgical operation and is intended to ensure that the patient undergoes a safe and successful operation and recovery. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The applicant will be expected to:


• develop and lead internationally successful research within the subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• actively participate in clinical work and teaching;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning [if relevant to the position].

Eligibility

The applicant must:


• have a Degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.

 

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

Application deadline:
2024-05-02

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i toxikologi

Läs mer Feb 7
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser första hand undervisning och examination vid de nät-baserade distanskurser som ges inom farmakovigilans samt inom läkemedelssäkerhet vid graviditet och amning. Till undervisning räknas också kursansvar, kursutveckling och studentkontakt. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utveckling och forskning inom farmakovigilans och läkemedelssäkerhet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Inom tjänsten föreligger möjligheter till egen kompetensutveckling.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har visat pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskole-förordningen). Enligt 5 § i Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och i förekommande fall på engelska. Särskild vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB)  § 8. Erfarenhet av undervisning inom områdena farmakovigilans och läkemedelssäkerhet, samt embryotoxicitet/teratologi och reproduktionstoxikologi, är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB. Administrativ skicklighet inom undervisning kommer att tillmätas speciell betydelse.

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Meritportföljer: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 1 år  (360 dagar).  Omfattningen är heltid. Tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Faranak Azarbayjani, e-post faranak.azarbayjani@uu.se

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren,  e-post marina.ronngren@.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2024, UFV-PA 2024/432.


Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

Läs mer Mar 21
Institutionen för kliniska vetenskaper
 
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår klinisk praktisk och teoretisk undervisning, kursledarskap samt examination av veterinärstudenter inom hästsjukvård, särskilt kirurgiska behandlingar. Vidare kommer visst kliniskt arbete och institutionellt arbete komma att ingå i anställningen liksom deltagande inom kirurgiska forskningsprojekt. Den kliniska undervisningen sker ofta i samarbete med Universitetsdjursjukhuset, UDS.

Din bakgrund 
Svensk veterinärlegitimation och klinisk erfarenhet av svensk hästsjukvård är krav liksom erfarenhet av kursledarskap inom Veterinärprogrammet på SLU eller motsvarande. Du ska också ha god förmåga att kunna uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet och intresse av undervisningsfrågor, helst på högskolenivå inom relevant område, liksom högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Vidare är dokumenterad erfarenhet och av undervisning inom hästkirurgi viktiga meriter. Likaledes är erfarenhet av och intresse för forskning meriterande. B-körkort är önskvärt.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Om oss
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Inom ämnet stordjurskirurgi bedrivs grundutbildning och forskning med särskild inriktning mot djurslaget häst. Vi behöver nu förstärka vår lärarkapacitet inom grundutbildningen och söker därför en universitetsadjunkt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Universitetslektor i veterinärmedicinsk anestesiologi

Läs mer Dec 21
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Till institutionen hör Universitetsdjursjukhuset, som är vår resurs för klinisk utbildning och forskning. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder. Ämnet omfattar huvudområdena sedering, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård. Vid institutionen för kliniska vetenskaper berör ämnet nötkreatur, får, get, gris, fjäderfä, häst, hund, katt och kanin.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska ansvara för utvecklingen av forskning och utbildning inom hela ämnet anestesiologi i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom ämnet
• utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• huvudsakligen undervisa inom anestesiologi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• handleda doktorander
• medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
• kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• eventuellt ha personal- och budgetansvar
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav och innehavaren förväntas kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska


• ha veterinärexamen
• ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
• ha doktorsexamen inom anestesi eller inom ett annat för anställningen relevant ämne
• ha vetenskaplig kompetens inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
• ha erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
• ha dokumenterad aktuell klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
• ha goda kunskaper i engelska.

*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum:
2024-04-01

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Senior lecturer/Associate professor in veterinary anaesthesiology

Läs mer Dec 21
Senior lecturer/Associate professor* in veterinary anaesthesiology

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The department of Clinical Sciences
The Department of Clinical Sciences is responsible for basic education, research and postgraduate education in the fields of veterinary medicine, animal care and animal science. The department's activities mainly concern our common Swedish domesticated animal species (pets) with a focus on anaesthesiology, imaging, animal care, epidemiology, laboratory animal medicine, surgery, clinical chemistry, medicine and animal reproduction. Read more about our activities and infrastructure here.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU via the following link. 


Subject description

Anaesthesiology is the study of anaesthesia and various methods of anaesthesia. The subject covers the main areas of sedation, anaesthesia, analgesia and perioperative intensive care. In the Department of Clinical Sciences, the subject concerns cattle, sheep, goats, pigs, poultry, horses, dogs, cats and rabbits.

Duties

The holder will be responsible for the development of research and education in the entire field of anaesthesiology in cooperation with other researchers and teachers in the Faculty and the University.

Furthermore, the holder shall, within the subject of the position:


• develop and lead internationally successful research within the entire subject;
• develop, lead and participate in teaching at first, second and third cycle level;
• primarily teach anaesthesiology, in addition to other components at first, second and third cycle level covering the subject;
• develop and maintain national and international networks with academia, the relevant public authorities, industry, organisations and society at large;
• collaborate with other SLU research teams to strengthen interdisciplinary activities at the university;
• apply for external research funding from both national and international sources;
• supervise doctoral students;
• actively participate in clinical work and teaching;
• contribute to the strategic development of the department, faculty and SLU;
• communicate research findings and other relevant information to society at large;
• perform administrative duties within the department, faculty and university;
• possibly have staff and budget responsibilities;
• be able to use Swedish as the working language within two years;

The department uses Swedish and English in parallel. The senior lecturer should be able to perform the majority of their tasks in English. As a public authority, the university has Swedish as its main language according to the requirements of the Language Act and the senior lecturer must be able to use Swedish as their working language within two years of beginning the position. The department will provide support with language learning.

Eligibility

The applicant must:


• have a degree of Master of Science in Veterinary Medicine;
• be licensed to practise veterinary medicine in Sweden, alternatively be entitled to obtain such a licence upon application in accordance with the relevant legislation, regulations and directives*;
• have successfully completed a doctoral degree in anaesthesiology or have the equivalent academic qualifications within a subject relevant to the position;
• demonstrate research expertise in the subject for the appointment;
• demonstrate teaching expertise and have the ability to integrate research and a scientific approach into their teaching;
• have experience of teaching at first, second and third cycle level;
• have proven current clinical experience in a subject field relevant to the position;
• have good knowledge of English.

*The Act (2009:302) on Activities within Animal Healthcare, Chapter 3. Eligibility regulations, Swedish Board of Agriculture’s regulations and general advice on eligibility requirements for veterinary care staff (SJVFS 2016:9), Chapter 2. Eligibility to practise as a veterinary surgeon and the Directive (2005/36/EC) of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications.

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben. 

* Swedish “universitetslektor”, a tenured position approximately equivalent to Senior lecturer (UK) or Associate professor (US). The applicant who is offered this employment at SLU will be employed as Senior lecturer.]

Application deadline:
2024-04-01

Place of work:
Uppsala

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Uppsala Universitet

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Uppsala Universitet .

Doktorand i kemokin-immunobiologi

Doktorand
Läs mer Mar 28
PhD student in chemokine immunobiology - HORIZON-MSCA-2022-DN Doctoral Network “B-ACTIVE”


These projects, funded by the Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA)-doctoral network program  "B-ACTIVE", is a EU-funded collaboration between the universities of Leuven, Copenhagen, Graz, Ljubljana, Uppsala and several industrial partners located in Copenhagen, Uppsala, Graz, Cambridge and Paris (see https://b-active-dn.

eu). In the B-ACTIVE consortium, fundamental and clinical scientists and companies will study the impact of posttranslational modifications of chemokine ligands and receptors while training 10 doctoral candidates into future experts with translational and interdisciplinary mindsets. The doctoral candidates will characterize interactions between chemokine ligands, receptors and glycosaminoglycans, study signaling pathways and recognize their importance in inflammatory reactions. B-ACTIVE thus provides training in the complexity of inflammatory responses from basic science to clinical applications and industrial development. B-ACTIVE aims to unite fundamental and clinical scientists with pharmaceutical companies to explore the impact of posttranslational modifications of chemokine ligands and receptors. The project’s goal is to enhance our comprehension of inflammatory responses, pinpoint the right drug targets, and actively contribute to pharmaceutical development, ultimately improving patient treatment. The MSCA doctoral networks aim to train creative, entrepreneurial, innovative and resilient doctoral candidates, able to face current and future challenges and to convert knowledge into societal benefit.

Profile
We are seeking a highly motivated PhD candidate to contribute to this project at Uppsala University under supervision of Prof. Mia Phillipson. Applicants should have a master degree in Biomedical Sciences, Biochemistry, Pharmacy, Biotechnology, Immunology, Microbiology, or closely related fields, and a genuine interest in immunology and physiology. We require candidates to be self-driven, ambitious,  well-organized and enthusiastic about science and to work well in teams. Emphasis will be placed on previous work in laboratory environment and research experience. Experience with proteomics and metagenomics is considered meritorious for applicants when filling the position. Successful candidate will be part of an international network with industrial and scientific partners across Europe via the MSCA/Doctoral Network 'B-ACTIVE'. Regular meetings, workshops and international secondments within the B-ACTIVE network will supplement the training and support provided at the host laboratory.

Requirements
Rules governing PhD students are set out in the Higher Education Ordinance chapter 5, §§ 1-7, in Uppsala University's rules and guidelines and by the HORIZON-MSCA-2022-DN Doctoral Network (https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply#PhD).

We welcome applications from Doctoral Researcher candidates fulfilling the following criteria:

Researchers must be doctoral candidates, i.e. not having already received a PhD or equivalent degree by any institution; researchers who have successfully defended their doctoral thesis but who have not yet formally been awarded the doctoral degree will not be considered eligible.
Applicants can be of any nationality but must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Sweden for more than 12 months in the 36 months immediately before their recruitment date. Time spent as part of a procedure for obtaining refugee status under the Geneva Convention (1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol), compulsory national service, and/or short stays such as holidays are not considered. Applicants preferably have not more than 3 years post-master seniority.
Applicants must be eligible to work as PhD student in Sweden according to national and European regulations (e.g. visa requirements), and also to travel/work in other European countries for collaborations/secondments and trainings.
Applicants should be proficient in written and spoken English and agreeing to use such language both for work and for any other official matter, including the selection process.
Applicants must be available to enroll full-time by November 2024, but an earlier start date is possible.
Applicants are aware of and adhere to the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter).
Applicants agree to undertake the PhD training program associated to this position (https://www.uu.se/en/staff/disciplinary-domain/medicine-and-pharmacy/education-and-teaching/doctoral-studies), in case they are selected.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

About the employment
The employment is a temporary position according to the Higher Education Ordinance chapter 5 § 7. Scope of employment 100 %. Starting date as agreed. Placement: Uppsala

For further information about the position, please contact: Mia Phillipson, mia.phillipson@mcb.uu.se

Please submit your application by 31 May 2024, UFV-PA 2024/1062.

Are you considering moving to Sweden to work at Uppsala University? Find out more about what it´s like to work and live in Sweden.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i experimentell toxikologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 10
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.

Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se./

Beskrivning av ämnesområdet
Forskargruppen fokuserar på verkningsmekanismer bakom olika typer av negativa hälsoeffekter framkallade av läkemedel och andra typer av främmande ämnen. Vi utvecklar även metoder för att bättre kunna identifiera olika typer av toxiska effekter på cellulär nivå. Numer har vi framförallt projekt inom följande områden: Genetisk toxikologi, Reproduktionstoxikologi och Neurotoxikologi. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som leder till förbättrade faroanalyser och toxikologiska riskbedömningar. Vad gäller vår undervisning ansvarar vi för obligatoriska grundkurser i toxikologi på apotekar-, receptarie- och civilingenjörsprogrammen, samt ger även enstaka föreläsningar på andra program, som läkar- och biomedicinarprogrammen. Vi erbjuder 15 och 30 hp fördjupningsprojekt i toxikologi samt ger förnärvarande tre olika valbara/fristående distanskurser på temat läkemedelsbiverkningar och farmakovigilans, respektive läkemedel under graviditet och amning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, administration och forskning inom ämnesområdet experimentell toxikologi och läkemedelssäkerhet. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grund-, avancerad- (distans- och campuskurser) och forskarnivå inom ämnesområdet. I uppgifterna ingår att ha kursansvar för några av institutionens kurser i toxikologi (såväl programkurser som valbara, och fristående kurser), samt delta i utveckling och genomförande av nätbaserade distanskurser. I arbetet ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Inom tjänsten föreligger möjligheter till egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (3 § 4 kap HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (34 § AO)

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning i enlighet med 22§ AO. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (35 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. Särskild vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Björn Hellman e-post Bjorn.Hellman@uu.se samt Ola Söderberg e-post Ola.Soderberg@uu.se

För frågor runt anställningen, kontakta administrativ chef Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@.uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 2024-05-31, UFV-PA 2024/1197

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Apr 12
Doktorand med inriktning mot syntes och studier av nästa generations hållbara magneter

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden.

Projektbeskrivning
Permanenta magneter är nyckelelement i många av dagens teknologier för energiomvandling. De mest kraftfulla permanentmagneterna baseras på sällsynta jordartsmetaller, vilka klassas som både sällsynta och strategiska, vilket innebär både brist och högt pris. I detta projekt utvecklar vi hållbara magneter med hjälp av nya syntesmetoder och fastställer deras användbarhet genom detaljerade magnetiska mätningar. Syntesen innefattar nanokompositer och metallegeringar fria från, eller med mycket litet innehåll av, sällsynta jordartsmetaller. Ett mål för projektet är att experimentellt realisera nya legeringar och föreningar som från beräkningar förutsägs ha hög prestanda som permanentmagneter.

Sverige har del av Europas största malmförekomster av sällsynta jordartsmetaller med potential för gruvbrytning. I detta projekt ingår att magnetiskt karakterisera prover funna vid geologiska undersökningar för att urskilja naturliga malmsammansättningar som skulle kunna användas för syntes av nya sällsynta jordartsmetallmagneter och därigenom förbigå eller minska antalet steg för separation av de användbara kemiska elementen.

Projektet är ett samarbete mellan avdelningen för fasta tillståndets fysik vid institutionen för materialvetenskap och avdelningen för oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström, samt institutionen för geovetenskaper, samtliga vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala Universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet innefattar utveckling av hållbara metoder för materialbearbetning i kombination med syntes av material för hållbara magneter som är fria från eller har ett mycket litet innehåll av sällsynta jordartsmetaller.

Arbetet innebär även att

- medverka vid strukturell karakterisering av de syntetiserade materialen med hjälp av moderna spridningsmetoder (röntgen/neutron),
- genomföra detaljerad magnetisk karakterisering av materialen med avancerade magnetometrar,
- använda och handhava avancerad experimentell utrustning, både för syntes och för karakterisering, och i vissa fall utveckling av experimentell metod och dataanalys anpassad för projektet.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i materialkemi, materialvetenskap, fysik, eller motsvarande examen i angränsande ämnesområde.

Erfarenhet av diffraktionsmetoder (röntgen/neutron) är ett krav.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är:

- Fullgjorda kurser i fasta tillståndets fysik och kvantmekanik
- Erfarenhet av allmän materialkarakterisering
- Erfarenhet av fysikalisk metallurgi
- Praktisk erfarenhet av magnetisk karakterisering och kunskap om syntes- och analysmetoder
- Kunskap om magnetism, erfarenhet av kemiska syntestekniker, strukturell karakterisering och magnetiska egenskapsmätningar
- Kunskap om programmering i Python samt erfarenhet av att använda LaTeX
- Provpreparering med ljusbågssmältning kommer att användas i projektet och erfarenhet av den metoden är därmed meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete där du visar på god handlingskraft och initiativförmåga. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra i team. Du har även en god förmåga att författa akademisk text.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2024, UFV-PA 2024/1093

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Postdoktor inom Förintelsens historia och minneskultur

Forskare, historia
Läs mer Apr 12
Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom området Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies).

Det området rör forskning kring Förintelsens historia och historiografi, jämförande analyser av folkmord och andra massiva förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt forskning kring våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Denna utlysning avser en anställning inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier, med inriktning på Förintelsens historia och minneskultur

Arbetsuppgifter
I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i något av ämnena inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

- Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
- En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom anges hur det tänkta projektet anknyter till forskningen vid HVC och en publiceringsplan.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 3 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Dag Lindström, e-post prefekt@hist.uu.se. För frågor om Hugo Valentin-centrum, kontakta föreståndare Roland Kosti? on phone +46-(0)18-471 5731, or email director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2024, UFV-PA 2024/1239.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Professor i makromolekylär kemi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 11
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 260 anställda och omsätter 230 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida, https://www.kemi.uu.se/angstrom

Programmet Makromolekylär kemi vid Kemi-Ångström har etablerat ett internationellt rykte som ett ledande laboratorium för biomaterial med utrustning för syntes, analys och mekanisk, kemisk och biologisk karaktärisering av makromolekyler och polymera material. Verksamheten karaktäriseras av att söka molekylär förståelse med applikationer inom exempelvis livsvetenskaper och energi. Programmet har speciellt hög kompetens inom kemisk syntes men har nyligen utökats med rekryteringar inom karakterisering med spridningsmetoder och med polymera hållbarhetsaspekter. Vi är ett av få laboratorier i Sverige med förmåga till translationell forskning med utveckling och sedan utvärdering av substanser och material kompletterat av en modern cellodlingsanläggning. Vi har skapat en kreativ miljö karaktäriserad av excellens, diversitet, generositet och frihet och vill nu förstärka programmet med en internationellt etablerad forskare till anställningen som professor.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Makromolekylär kemi innefattar utvinning, syntes, modifiering och nedbrytning av naturligt förkommande och syntetiskt framställda polymerer samt karaktärisering av fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper. Terminologin ”makromolekyl” används för molekyler av hög molekylvikt medan ”polymer” används för substanser som består av makromolekyler. Den sökande förväntas bedriva verksamhet som är relevant för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Såväl grundforskning som tillämpad forskning är av intresse. Forskningsinriktning som kompletterar befintlig forskning eller är ny för Uppsala universitet är önskvärt.

Arbetsuppgifter

- Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.
- Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Lärare inom programmet har ansvar för kurser på grundläggande, avancerad, och forskarutbildnings-nivå (t.ex. inom polymerkemi, polymera material, biomaterial, makromolekyler och mjuka material).
- Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen.

Behörighetskrav

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Tidigare uppvisad förmåga att bidra till en produktiv och god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat kommer att tillmätas stor vikt. Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är ett absolut krav.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information
Uppsala universitetets anställningsordning: http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Instruktioner för ansökan om anställning: https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Jöns Hilborn, 018-471 3839 eller jons.hilborn@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2024, UFV-PA 2024/389.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu

Universitetslektor i musikvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 22
Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv.

Forskning och undervisning har visst fokus på musikhistoria och musikteori men omfattar även t.ex. musiketnologi, världsmusik och populärmusikstudier.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och forskning inom musikvetenskap. Undervisningen omfattar kurser som ges vid institutionen, på alla nivåer, och inbegriper även handledning. Till undervisning räknas ledning, planering, kursansvar och kursadministration. Anställningen kan komma att innefatta programansvar, studierektorsuppdrag och andra administrativa uppdrag. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i musikvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska.

Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt. Vikt kommer även att fästas vid ledningsskicklighet och administrativ skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Meriter gällande såväl vetenskaplig som pedagogisk och administrativ skicklighet ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem)
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och historisk-filosofiska fakultetens https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=688930

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Per-Henning Olsson, 018-471 78 87, per?henning.olsson@musik.uu.se

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2024, UFV-PA 2024/4294.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.


Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu