Uppsala: Djurskyddshandläggare, visstid

Hitta ansökningsinfo om jobbet Djurskyddshandläggare, visstid i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2023-05-05 // Varaktighet: Heltid

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer.

Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Vi söker nu två medarbetare som vill arbeta med djurskydd och primärproduktion.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak inom områdena djurskydd och primärproduktion på enheten. Inom området djurskydd ingår att arbeta med administrativ och/eller fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur, i första hand hundar och katter men även andra djur förekommer.

Inom området primärproduktion ingår bland annat handläggning av ärenden där du är med och genomför planerade kontroller samt gör efterföljande dokumentation och rapportskrivning. Även övriga administrativa uppgifter, så som registervård av primärproduktionsregistret (PRIMÖR) förekommer. I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten ingår också i arbetet.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan ett självständigt arbete till ett nära samarbete med kollegor på enheten samt externa kontakter med veterinärer, djurstallens personal och polis.

Beroende på din bakgrund och fallenhet kan innehållet i tjänsten i viss mån anpassas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som exempelvis agronom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller inom etologi- och djurskydd, livsmedel, eller har annan för uppgifterna relevant examen som vi bedömer likvärdig. Då arbetet kan innebära arbete i fält och resor inom länet förekommer krävs B-körkort. Du har goda datorkunskaper och tidigare erfarenhet av att arbeta i Officepaketet. 

Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom aktuell lagstiftning gällande djurskydd och livsmedel, risker för djurens välfärd och hälsa samt grundläggande kunskap inom primärproduktion. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsynsarbete i fält, där erfarenhet inom djurskydd eller primärproduktion är särskilt meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av handläggning i administrativa system, exempelvis Platina, DSK och Primör.  

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är självgående och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Verksamheten är till stor del händelsestyrd vilket innebär att arbetsuppgifterna snabbt kan ändras och du är inte rädd för att fatta svåra beslut. Du har därtill god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. I kontakt med djurhållare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningarna är tidsbegränsade (särskild visstidsanställning) med tillträde snarast enligt överenskommelse och t.o.m. 2023-12-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Djurskyddsinspektör

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Djurskyddsinspektör.

Kombinationstjänst djurskyddshandläggare och fältkontrollant, vikariat

Läs mer Feb 9
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Vi söker nu en djurskyddshandläggare och fältkontrollant som ska arbeta halva året på veterinärenheten och halva året på enheten för jordbrukskontroll.

Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer. Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Enheten för jordbrukskontroll
Enheten för jordbrukskontroll arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt. Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Arbetsuppgifter
På veterinärenheten arbetar du i huvudsak inom området djurskydd. Inom området ingår att arbeta med administrativ och fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. En större del av tjänsten omfattar så kallade normalkontroller av livsmedelsproducerande djur enligt myndighetens riskbaserade uttag. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur.

På enheten för jordbrukskontroll arbetar du med registerkontroller, det vill säga kontroller av märkning, rapportering och journalföring av lantbruksdjur. Arbetet utförs i fält och på kontoret året runt. Registerkontroller genomförs ute på betesmarker men också inne i djurstallar. Du kommer även att kontrollera dokumentation som berör djurhållning. Det kan också bli aktuellt med arealkontroller. Då får du besöka alla typer av jordbruksmark som finns i länet, både åkermark med växtodling och betesmarker. Det ingår även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör växtodlingen och jordbruksföretaget. I fält används en fältdator med ett GIS-program där arbetet dokumenteras. På kontoret görs både förarbete och efterarbete med hjälp av våra olika datasystem.

På båda enheterna är arbetsuppgifterna varierande och du behöver kunna arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Du planerar delar av ditt arbete ihop med kollegorna i gruppen och andra delar mer självständigt. Det ställs stora krav på en god planeringsförmåga men samtidigt behöver du vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som exempelvis husdjursagronom eller motsvarande akademisk utbildning med inriktning på lantbrukets djur. För att lyckas i rollen har du mycket god datorvana. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med lantbruksdjur eller arbetat på en länsstyrelse med djurkontroller eller djurskydd. Vidare är det också meriterande om du har arbetat med tillämpning av lagstiftning inom aktuella eller angränsande områden inom djurskydd eller andra delar av livsmedelskedjan.

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill planerar du dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Samtidigt är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med tillträde snarast eller enligt överenskommelse till och med 2025-05-31. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Läs mer Jun 11
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen ansvarar för kontroller enligt djurskyddslagen i länet. Länsstyrelsen ansvarar även för att verkställa beslut om omhändertaganden av djur samt för handläggning av ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.

Tjänsten är en tillfällig förstärkning av länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroll. I den här tjänsten ligger fokus framförallt på att utföra planerade rutinkontroller på djurhållande lantbruk enligt myndighetens kontrollplan. Andra arbetsuppgifter kan eventuellt också bli aktuellt till exempel handläggning av inkomna anmälningar. Till arbetsuppgifterna hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm. På enheten hanteras även att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det därför även ingå att praktiskt hantera djur, i första hand hundar och katter men även andra djur förekommer.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan att självständigt handlägga ärenden enligt aktuell lagstiftning till ett nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter inom landsbygdsavdelningen samt ett antal externa kontakter så som till exempel veterinärer, djurstallens personal och polis.


KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, har gått etologi-och djurskyddsprogrammet eller har annan för uppgifterna relevant examen.

Du har goda kunskaper om aktuell lagstiftning om djur, djurskydd och risker för djurens välfärd och hälsa inom olika djurhållningsformer. Din utbildningsinriktning och intresse får gärna ligga inom lantbrukssektorn. Tidigare erfarenhet av handläggning av djurskyddsärenden är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av att arbeta med kontroll inom länsstyrelsen.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du behärskar en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Ditt arbetssätt är resultatinriktat och flexibelt och du kan planera och genomföra självständigt arbete i rätt tempo med hög kvalitet. Det är nödvändigt att du har en problemlösningsorienterad inställning och att du har hög stresstålighet och förmåga att kunna hålla fokus i svåra situationer. Du är driven och har stor integritet och är inte rädd för att fatta svåra beslut. Externa kontakter är en viktig del av arbetet men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor. I möten med människor företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare / arealkontrollant

Läs mer Apr 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen ansvarar för kontroller enligt djurskyddslagen i länet. I tjänsten ingår att arbeta med operativ djurskyddskontroll, framförallt normalkontroller vid lantbruk men även hantering av inkomna anmälningar och tillståndsansökningar kan förekomma. Till dessa arbetsuppgifter hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm. Länsstyrelsen hanterar även verkställighet av omhändertagande av djur, vilket innebär att viss praktisk hantering av djur kan förekomma.

Länsstyrelsen ansvarar även för fältkontroller av jordbrukets EU-stöd. I den här tjänsten ingår att göra arealkontroller i fält, och då verifiera de uppgifter som lantbrukaren har lämnat i sin SAM-ansökan. Det innebär att mäta upp arealer, kontrollera vilka grödor som finns samt att villkoren för de olika stöden är uppfyllda. Vid kontroll av villkoren ingår det ibland att kontrollera dokumentation och att intervjua lantbrukaren. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar både fältarbete och administrativt efterarbete och dokumentation mm.

Länsstyrelsen söker nu en medarbetare som under vinterhalvåret ska arbeta med djurskyddskontroller och under sommarhalvåret med arealkontroll. Tjänsten är placerad på veterinärenheten men du kommer arbeta för både veterinärenheten och enheten för jordbrukskontroll. Tjänstens utformning och innehåll kan eventuellt komma att förändras efter verksamhetens behov.KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, lantmästare eller har annan för uppgifterna relevant utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har grundläggande kunskaper om lantbruk, om djurens välfärd, olika djurhållningsformer och relevant lagstiftning. Du har goda datorkunskaper. Du ska ha tidigare erfarenhet av djurskyddskontroll eller arealkontroll, vi ser dock gärna sökande med erfarenhet av båda områdena samt om du är insatt i för arbetet aktuella datasystem.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du behärskar en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du besitter stor samarbetsförmåga såväl med kollegor som externa parter. Ditt arbetssätt är resultatinriktat, problemlösningsorienterat och flexibelt. Du behöver vara noggrann men även effektiv, driven och utåtriktad. Du är trygg med att ta de beslut som arbetet kräver, som ibland kan vara både obekväma och kritiserade. I kontakt med lantbrukare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt, därför ser vi gärna att du har utbildning i eller erfarenhet av ett motiverande samtals- och bemötandesätt.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Läs mer Mar 23
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


ARBETSUPPGIFTER
Den 1 juni 2018 övertar Länsstyrelsen ansvaret för vissa djurrelaterade uppgifter som idag finns hos Polismyndigheten, till exempel att verkställa beslut om omhändertaganden av djur samt handläggning av ärenden enligt Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ”tillsynslagen”.

I tjänsten ingår att utreda och handlägga ärenden enligt tillsynslagen gällande samhällsfarliga hundar samt också att med hjälp av leverantörer eller kollegor på enheten verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning ingår även att praktisk hantera djur, i första hand hundar och katter. Du blir spindeln i nätet då det gäller att försälja, överlåta eller avliva omhändertagna djur samt kontaktperson gentemot de leverantörer som upphandlats för tjänster med anknytning till verksamheten. Du kommer även att i viss mån att arbeta med operativ djurskyddskontroll, t ex hantering av inkomna anmälningar och tillståndsansökningar. Till dessa arbetsuppgifter hör även efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan att självständigt handlägga ärenden enligt djurskyddslagen och tillsynslagen till ett nära samarbete med kollegorna som arbetar med djurskydd eller ekonomi samt flera externa kontakter så som t.ex. veterinärer, djurstallens personal och polis. Eftersom uppgifterna är nya på Länsstyrelsen kan innehållet i tjänsten komma att utvecklas eller förändras utifrån verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Du är till exempel agronom, djursjukskötare, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan för uppgifterna relevant utbildning.

Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, om djur och riskerna för djurens välfärd och hälsa inom olika djurhållningsformer. Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig förvaltning samt handläggning av ärenden enligt djurskyddslagen och/eller tillsynslagen. Meriterande är även om du har dokumenterad erfarenhet eller utbildning i praktisk hantering av djur samt även en djupare kunskap om hundar, hundraser och hundars mentalitet till exempel genom SBK eller motsvarande.

Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du ska ha initiativförmåga, vara ansvarstagande och drivande samt kunna planera och genomföra självständigt arbete i rätt tempo med hög kvalitet. Arbetet kräver fallenhet för administrativa uppgifter och förmåga att lära nya datasystem, då arbetet i hög grad görs administrativt.

Externa kontakter är en viktig del av arbetet men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor. Arbetet kräver effektivitet, en hög social kompetens med stor samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom en god kommunikativ förmåga, förmåga att analysera, organisera och prioritera ditt dagliga arbete och ditt ansvarsområde, lyhördhet och förmågan att följa fastställda tidsplaner. Det är nödvändigt att du har en problemlösningsorienterad inställning och att du har hög stresstålighet och förmåga att kunna hålla fokus i svåra situationer som man möter inom jobbet.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur.

I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav.


ÖVRIGT
Anställningen är tillsvidare, vi tillämpar provanställning. Med anställningen följer en skyldighet att tjänstgöra i myndighetens krisberedskapsorganisation.

Arbetsprov kan bli aktuellt som en del i urvalsprocessen.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Länsstyrelsen i Uppsala län .

Limnolog/sötvattensekolog till Naturskyddsenheten

Limnolog
Läs mer Apr 15
Nytt
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturskyddsenheten
Enheten består för tillfället av tolv medarbetare och är en av fem enheter på Miljöavdelningen.

Vår främsta uppgift är att arbeta med områdesskydd, dvs. bildande av naturreservat, naturvårdsavtal, Natura 2000-områden och tillhörande arbetsuppgifter. Några medarbetare arbetar också med åtgärdsprogrammen för hotade arter samt begränsning av invasiva arter.

Vi söker nu en limnolog/sötvattensekolog som kan bidra med sin kompetens till våra naturskyddare som främst arbetar med terrestra och marina områden. Du kommer också ha samarbete med kollegor på andra enheter som ansvarar för vattenförvaltning, åtgärder, miljömålsuppföljning, prövning och andra ärenden med koppling till vatten.

Arbetsuppgifter
Som en del i en arbetsgrupp av naturskyddare ska du driva arbetet med skydd av våra vatten. Arbetet föregås av analys och värdering, sammanställning av underlag, kontakter med markägare och andra sakägare samt planering. Därefter förbereds beslut och skötselplaner för området som ska skyddas. Du kan också behöva bistå vid restaurering och andra förvaltningsåtgärder i vatten och våtmarker. Som expert på sötvattensmiljöer förväntas du också bistå övriga kollegor på länsstyrelsen med din kompetens.

Kvalifikationer
Vi söker dig som 

- har högskoleutbildning som biolog eller naturvetare
- har goda kunskaper inom naturvård eller ekologi med tonvikt på limnologi.
- är välbekant med våra vattenekosystem, och då särskilt sjöar, vattendrag och våtmarker
- har körkort
- har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Det är meriterande med 

- erfarenhet av arbete med skydd och förvaltning av skyddad natur
- erfarenhet av arbete på myndighet
- erfarenhet av arbete i fält.
- erfarenhet av arbete med GIS
- erfarenhet från projektledning, processledning eller motsvarande
- kunskaper om våtmarker och deras ekologi
- kunskap om miljölagstiftningen

Arbetet är komplext och förutsätter att du är strukturerad och kan samarbeta och kommunicera med medarbetare och omvärlden, men däremellan arbeta självständigt och föra processen framåt. Du behöver också vara flexibel och kunna ställa om efter ändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter som dyker upp.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vattenhandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 28
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.

Om du söker det här jobbet kommer du till en enhet med god sammanhållning där vi diskuterar och stöttar varandra i vardagen.

Arbetsuppgifter
En av våra vattenhandläggare kommer att vara föräldraledig. Vi behöver en ersättare. Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden om vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom hydrologi, biologi med limnisk eller marin inriktning, miljövetenskap eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade vattenfrågor. Det är också meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn enligt miljöbalken, särskilt inom vattenverksamhet. Du har B-körkort.

Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift värdesätts. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är ett vikariat, som längst till och med den 30 juni 2025, med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Servicehandläggare/receptionist semestervikariat

Receptionist, telefonist
Läs mer Apr 3
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Serviceenheten
Vi arbetar med att ge service och stöd till medarbetare och besökare.

Vårt arbete sker alltid på plats på vårt kontor i centrala Uppsala. Vi söker en vikarie över sommaren då en av våra kollegor ska vara föräldraledig. 

Gillar du att ge stöd och service så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i första hand arbete i reception med mottagning av besökare, handlingar och de övriga administrativa arbetsuppgifter som ingår i receptionsarbetet. Vissa övriga administrativa arbetsuppgifter kan bli aktuella. Arbetet sker i nära samråd med övriga servicehandläggare och närmaste chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete där kundkontakter varit en del av arbetet. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Du ska ha god samarbetsförmåga, ett serviceinriktad bemötande såväl internt som externt. Du har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde den 10 juni eller enligt ök tillsvidare dock längst till och med den 23 augusti. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare, samhällsskydd och beredskap

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 15
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att hantera samhällsstörningar genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris.

Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten leder samverkan mellan länets aktörer i vardag och kris och genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter består av att driva och planera vårt arbete inom krisberedskap och civilt försvar med civilsamhället - näringsliv, föreningar och frivilligorganisationer. Du kommer arbeta med våra uppgifter inom operativ hantering och delta aktivt i Länsstyrelsens uppdrag att leda samverkan vid händelser och kriser i samhället. I ditt uppdrag kommer det också ingå att utbilda och öva länets aktörer inom både krisberedskap och civilt försvar. Denna befattning medför även att du kommer att arbeta med drift och handhavande av ledningsplats. Du kommer också att delta i planering och utveckling av vår hantering av kriser, händelser och olyckor samt även bidra i vår beredskapsplanering och i uppbyggnaden av länets civila försvar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller akademisk examen inriktad på något av följande områden: räddningstjänst, krishantering, riskanalys, samhällsplanering, projektplanering eller processledning. Alternativt har du motsvarande kompetens från Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Polisen eller andra verksamheter med ansvar för planering och operativ hantering vid olika typer av händelser och kriser. Du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete med och god kunskap om frivilligorganisationer och om du har erfarenhet och kunskap om Sveriges nationella beredskapssystem. Det är även meriterande om du har erfarenhet av strålskydd/joniserande strålning eller erfarenhet av kärnenergiområdet.

Som person är du stabil och lösningsorienterad. Du tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du förstår din roll, ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut och behåller ditt lugn i pressade situationer. Du är en lagspelare och anpassar ditt sätt att arbeta efter de behov och förutsättningar som finns. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Länsstyrelsen söker erfaren kommunikatör med inriktning krisberedskap

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Mar 21
Om uppdraget och Kommunikations- och stabsenheten
I ditt uppdrag kommer du att arbeta både strategiskt och operativt.

Tjänsten har särskild inriktning på beredskapsfrågor i samarbete med enheten för samhällsskydd och beredskap. I Uppsala län finns Forsmarks kärnkraftverk och en viktig uppgift är arbetet med kommunikation inom kärnenergiberedskap.

Som kommunikatör med inriktning krisberedskap tillhör du kommunikations- och stabsenheten, och till viss del även på enheten för samhällsskydd och beredskap. Förutom att jobba med beredskap innebär arbetet också ansvar för annan löpande kommunikation tillsammans med dina kolleger på kommunikations- och stabsenheten. Med vår kompetens stödjer vi den interna och externa kommunikationen för hela länsstyrelsen, inklusive länsledningen. På så sätt bidrar du till utvecklingen av myndigheten, dess förtroende och i förlängningen en hållbar utveckling i länet.

Om du trivs du med att jobba brett med kommunikation och samtidigt vill ha möjlighet att fördjupa dig inom beredskap ska du söka till oss!

Arbetsuppgifter
- Samarbeta med sakkunniga på andra enheter, framför allt enheten för samhällsskydd och beredskap.
- Ta fram och utveckla strategiska dokument för länsstyrelsens krisberedskapskommunikation.
- Ingå i ledningen för L7-funktionen (kommunikation) vid övning och krishantering inom länsstyrelsens krisberedskapsorganisation (KBO).
- Ansvara för länsstyrelsens nätverk inom kriskommunikation för kommunikatörer inom länet och regionen.
- Driva och delta i olika kommunikationsprojekt och utvecklingsarbete tillsammans med kollegerna på enheten.
- Ge råd och stöd i kommunikationsfrågor.
- Skriva nyhetstexter, fotografera, redigera och publicera innehåll i publiceringsverktyget Sitevision.
- Bidra till och moderera länsstyrelsens kanaler i sociala medier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning inom kommunikation eller journalistik/ eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet.
- Minst fem års arbetslivserfarenhet som kommunikatör i närtid och med erfarenhet av både strategisk och operativ kommunikation.
- Vana att arbeta med webbpublicering och sociala medier. 
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande med:

- Kunskap och erfarenhet inom kris- och beredskapskommunikation.
- Vana att hålla i nätverk.
- Vana att jobba med klarspråk.
- Arbete inom statlig myndighet eller offentlig sektor.

Du är en uppmärksam och lyhörd person och kan snabbt sätta dig in i komplicerade frågor. Du är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Vi förutsätter att du gillar att ha många kontaktytor och att du har en utvecklad känsla för service. Du uppskattar en lärande organisation och delar med dig av dina kunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Om länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen för att stödja samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs. På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Läs mer Mar 18
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöskyddsenheten 
På miljöskyddsenheten är vi ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet.

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden. På uppdrag av regeringen bereder vi ärenden om vindkraft till havs.

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss med fokus på tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Vi har tillkommande tillsynsobjekt i branscherna gruvor och deponi varför du gärna får ha kunskap och intresse för frågor kopplat till de branscherna.

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
- Tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (A-verksamheter), genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc,
- Samordning av det interna tillsynsarbetet,
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen,
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet,
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet. Du har B-körkort.

Det är meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndpliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram underlag inför ansökan om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av gruvverksamhet och/eller avfallsanläggningar

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsterna innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu