Uppsala: Migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala

Hitta ansökningsinfo om jobbet Migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala i Uppsala. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Uppsala inom den kategorin.

Publicerad: 2022-08-04 // Varaktighet: Heltid

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige.

Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld, frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

 Vi söker ett antal migrationshandläggare som vill arbeta i vår asylprövningsverksamhet.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i omvärlden. Frågor som berör och engagerar. Ditt arbete präglas av mötet med människor och en lärande miljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du skall utreda, handlägga, föredra förslag till beslut i enlighet med utlänningslagen samt annan tillämplig lagstiftning. Du kommer att utföra muntliga och skriftliga utredningar samt arbeta med landrelaterad information och tillämplig lagstiftning för att kunna skriva beslut. I arbetet ingår också att hantera ärenderelaterad administration samt att ge information till sökande, andra intressenter och myndigheter. Du kommer att arbeta i team och din beredning av ärenden sker i nära samarbete med beslutsfattare. Du ska medverka i intern och extern information samt aktivt delta i utvecklingsarbetet på enheten. Du ska i övrigt utföra arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschefen.

Personliga kompetenser
Du ska ha god samarbetsförmåga och förhåller dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och fokus. Du är strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har även ett gott omdöme och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visa omdöme vid agerande och beslut. Vidare har du god förmåga att tillgodogöra dig information muntligt och skriftligt (t ex lagar, föreskrifter).

Krav 

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet och god datorvana

 

Meriter

- Utredningsvana
- Goda kunskaper om förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Kunskaper i intervju- och samtalsmetodik
- Att ha arbetat mot uppsatta mål och över tid ha upprätthållit goda resultat i handläggningen av prövningsärenden. 

Upplysningar
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din CV skall vara koncis och tydlig i innehåll och tidsangivelser, vi lägger vikt vid det i urvalsarbetet. 

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Tillträde: enligt överenskommelse 
Arbetstider: kontorsarbetstid enligt avtal
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Uppsala

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef: charlotta.hedman@migrationsverket.se

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 14 augusti. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Uppsala som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Nedan visas andra jobb i Uppsala som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning.

Politisk sekreterare till Uppsala studentkår

Läs mer Jul 1
Om Uppsala studentkår
Uppsala studentkår är en organisation som grundades 1849 och arbetar med studentinflytande i utbildningsfrågor vid Uppsala universitet. Vi arbetar även med påverkan i andra studentpolitiska sammanhang där det påverkar studenters förutsättningar för studier. Uppsala studentkår företräder ungefär 15 000 helårsstudenter över sex olika fakulteter på Uppsala universitet. Uppsala studentkår är en politiskt styrd och demokratiskt uppbyggd organisation. Studentkåren har ett kansli med ett tiotal medarbetare.


Beskrivning av uppdrag
Uppsala studentkår söker en politisk sekreterare. Som politisk sekreterare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp politiskt påverkansarbete. Du skriver underlag, remissvar, rapporter och utredningar. Du förväntas även ansvara för omvärldsbevakning och bistå med sakkunskap till organisationens förtroendevalda. Du skapar och förvaltar relationer med relevanta aktörer på Uppsala studentkårs vägnar. Vid behov kan du även komma att genomföra ytterligare aktiviteter inom påverkansarbetet, exempelvis planera evenemang, delta i externa möten och skriva debattartiklar. Du leder även en av kårens arbetslag med fokus på högskolepolitik och studentinflytande.


Vi söker dig som har:
Erfarenhet av studentinflytande eller annat påverkansarbete.
Förmåga att arbeta självständigt likväl som förmåga att kunna samarbeta med andra.
Förmåga att operationalisera politiska målsättningar och beslut.
Förmåga att etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med olika aktörer.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Relevant avslutad högskoleutbildning eller är i stadiet av att avsluta din utbildning.
Stor vana av digitala arbetsredskap såsom internetbaserade molntjänster, Google-tjänster och ordbehandlingsprogram.

Meriterande är:
Tidigare erfarenhet av skriva remissvar, debattartiklar och rapporter.
Tidigare erfarenhet av politiskt påverkansarbete och kampanjer.
Tidigare erfarenhet av kommunikation.
En god analytisk förmåga och kan ta fram utredningar och rapporter som bygger på enkäter, statistik och annat relevant bakgrundsmaterial.Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet varför både intervjuer och referenstagning kan bli aktuellt vid urvalsprocessen.
Arbetsplatsen har kollektivavtal. Vi har även en utvecklad personalpolitik med möjlighet till hemarbete, friskvårdsbidrag, hälsobidrag och gratis medlemskap på träningsanläggning.


Så söker du
Mejla din ansökan till rekrytering@uskar.se med CV och ett personligt brev senast 26 juli (observera att rekrytering och tillsättning sker löpande). Märk mailet ”Politisk sekreterare”.

Ansök nu

Utredare biologiska/bioteknologiska läkemedel

Läs mer Jun 22
Läkemedelsverket är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Vi bidrar till en bättre folk- och djurhälsa och till utvecklingen av hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över det viktiga uppdrag vi har, och vår arbetsmiljö präglas av generositet, kunskapsspridning och ständigt lärande i vardagen.

Vår verksamhet
Enheten för Farmaci och Bioteknologi består av drygt 60 medarbetare som arbetar inom ett brett vetenskapligt område. Enheten ansvarar för värdering av dokumentationen rörande tillverkning, karakterisering och kontroll av läkemedel i ansökningar om godkännande. Den värderingen tillsammans med den för läkemedlens effekt och säkerhet (utreds av andra enheter) ligger till grund för beslut om ett läkemedel kan godkännas för kliniskt bruk. Utredningsarbetet sker även i samverkan med andra medlemsländer i EU.

Vi söker nu ytterligare en utredare till Bioteknologigruppen som i dagsläget består av 14 medarbetare. Bioteknologigruppen utreder ansökningar om biologiska/bioteknologiska läkemedel.

Dina arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som utredare är att göra en kritisk vetenskaplig bedömning av kvaliteten hos biologiska läkemedel baserad på dokumentationen för hur produkterna utvecklats, karakteriserats, tillverkas och kontrolleras. Värderingen innefattar såväl läkemedelssubstans som läkemedelsprodukt. Arbetet är varierande och omfattar en produkts hela livscykel; vetenskapliga rådgivningar, kliniska prövningar, godkännande och ändringsansökningar. Bedömningarna dokumenteras i utredningsrapporter. Du kommer att arbeta med bedömning av bioteknologiskt framtagna läkemedel, såsom rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. Bedömning av andra typer av biologiska läkemedel kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetet är självständigt och utvecklande och innefattar ofta samverkan med andra läkemedelsmyndigheter, både i ärenden om godkännande av läkemedel och i utveckling av krav och riktlinjer inom vårt ansvarsområde. Det omfattande europeiska samarbetet kan medföra engagemang i olika expertgrupper.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning och yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis proteinkemi, molekylärbiologi eller tillverkning av rekombinanta proteiner. Du bör ha flerårig erfarenhet från läkemedelsutveckling och/eller -tillverkning av biologiska/bioteknologiska läkemedel.

Forskarutbildning inom relevant område samt arbete med farmaceutisk regulatorisk dokumentation är meriterande liksom erfarenhet från tillverkning av sterila läkemedelsberedningar, validering av analytiska metoder och multivariat försöksplanering.

Det dagliga arbetet ställer krav på god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Dina personliga egenskaper
Du som söker har ett vetenskapligt tänkande, är nyfiken och engagerad och stimuleras av att få arbeta i en miljö med kompetenta kollegor. Du är analytisk och kan tillgodogöra dig omfattande och komplex information, göra rationella bedömningar och sammanställa dessa på ett tydligt sätt inom fastställda tidsramar. Du är noggrann och har god förmåga att arbeta metodiskt och systematiskt, samtidigt som du upprätthåller den kvalitet och produktivitet som rollen kräver. Du arbetar självständigt, agerar förtroendeingivande och är ansvarstagande. Du har god förmåga att samarbeta och att skapa dialog och laganda. Du delar med dig av dina kunskaper och värnar om din egen och gruppens utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 2022-08-22
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Farmaci och bioteknologi
Diarienummer: 2.4.1-2022-040487

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Goda förutsättningar för balans i livet är viktigt för oss och vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande bland annat semester. För att främja ett hållbart arbetsliv erbjuder vi friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter kan det finnas möjlighet att arbeta delvis på distans efter överenskommelse med chef.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef Anna Karin Rehnström. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Hanna Bremer, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se.

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Utredare/projektledare

Läs mer Jun 16
Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret stödjer den politiska ledningen så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås, till nytta för invånare och patienter. Inom vårduppdragsenheten vid hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar ett 15-tal medarbetare med verksamhetsstöd, utredningar, utveck­lings­arbete, vårdupphandlingar och uppföljning. I arbetsgruppen möter du kollegor från skiftande kunskapsområden med bakgrund inom bland annat medicin, tandvård, samhälls­vetenskap och ekonomi.
Ditt uppdrag
I rollen som utredare/projektledare ansvarar du för de avtal som tecknas med privata vårdgivare inom olika vårdområden och som är upphandlade enligt LOU och LOV. Du har rollen som regionens kontaktperson för upphandlade leverantörer. Du fungerar också som projektledare när Region Uppsala upphandlar nya vårdavtal. I rollen ingår uppföljning av den upphandlade vårdtjänsten som du genomför tillsammans med vårduppdragsteamet. Utöver ditt avtalsansvar förväntas du också delta i utvecklingsarbeten eller fungera som samordnare/projektledare i sådana arbeten.
I Region Uppsala bedrivs just nu ett spännande och viktigt omställningsarbete "Effektiv och nära vård 2030" där vårduppdragsenheten är involverad på olika sätt. Ditt arbete innebär att etablera och samarbeta med många kontakter i Region Uppsalas vårdförvaltningar, med privata vårdgivare och andra externa samarbetspartners.
Vårduppdragsenheten arbetar nära den politiska ledningen, och lämnar inte sällan tjänsteutredningar eller svar till initiativ av olika slag. Det arbetet sker ofta under begränsad tid, och mot fastställda tidsramar.
Vem är du?
Du är van att ta ansvar för ditt arbete, som hos oss ofta genomförs såväl i team som självständigt. Det är naturligt för dig att jobba tillsammans med andra. Du är analytiskt lagd och har förmåga att ta till dig komplex information. Du är van att analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder för att kunna bidra till utveckling av vården. Du är bekväm med att presentera och kommunicera resultat för politik, ledningsfunktioner och vårdgivare. Du har erfarenhet av att bygga hållbara och goda relationer med olika människor. Region Uppsala är en stor organisation, det är viktigt att du kan förhålla dig till förutsättningar i en politiskt styrd organisation som är både komplex och föränderlig.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet av en liknande roll. Kanske arbetar du idag som verksamhetschef/verksamhetsutvecklare på en vårdcentral eller inom primärvården. Du har vana av utredningsarbete, projektledning och uppföljning.
Du kan bearbeta större textmängder och analysera statistik och rapporter i siffror. Då arbetet innefattar muntlig och skriftlig presentation och dialog med politiker, ledning, vårdgivare och medarbetare är det en förutsättning att du har erfarenhet av och trivs med att uttrycka dig både skriftligt och muntligt i grupp. Dina datorkunskaper är goda inom Office 365 och du sätter dig snabbt in i nya systemstöd som du behöver i ditt arbete.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här: https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/
Vill du veta mer?
Kontakta rekryteringskonsult Sofie Skaränger, 0703-426600
Facklig företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 aug 2022, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Krav
Relevant högskoleutbildning alt annan utbildning och erfarenhet som kan anses likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Goda datorkunskaper i Office 365

Meriterande
Erfarenhet av offentligt styrd verksamhet
Erfarenhet av ledande roll inom primärvårdenOm arbetsgivaren - Region Uppsala
Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.
Regionkontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter och Region Uppsala kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Regionkontoret utgör regiondirektörens resurser i att bereda ärenden, verkställa beslut och uppdrag, samordna verksamheter internt inom den samlade förvaltningsorganisationen samt samarbeta externt med kommuner och andra viktiga parter.

Ansök nu

Utredare/strateg

Läs mer Jul 6
Hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Regionkontoret stödjer den politiska ledningen så att målen och inriktningen för hälso- och sjukvården uppnås, till nytta för invånare och patienter.
Inom vårduppdragsenheten vid hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar ett 15-tal medarbetare med verksamhetsstöd, utredningar, utveck­lings­arbete, vårdupphandlingar och uppföljning. I arbetsgruppen möter du kollegor från skiftande kunskapsområden med bakgrund inom bland annat medicin, tandvård, samhälls­vetenskap och ekonomi.
Ditt uppdrag
I rollen som utredare och strateg kommer ditt område i huvudsak vara barn och unga inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att:
strategiskt leda och följa upp arbetet med regionens strategi ”Barn och ungas psykiska hälsa 2030” som en del av omställningsarbetet ”Effektiv och nära vård 2030”,
delta i strategiska utredningar och utvecklingsarbeten kring barn och unga samt
samverka inom kunskapsstyrningsarbetet gällande barn och ungas hälsa.

Vårduppdragsenheten arbetar nära den politiska ledningen, och lämnar inte sällan tjänsteutredningar/underlag eller svar till initiativ av olika slag och remisser. Det arbetet sker ofta under begränsad tid och mot fastställda tidsramar. Det är viktigt att du kan förhålla dig till förutsättningar i en politiskt styrd organisation.
Ditt arbete innebär samarbete med många kontakter såsom Region Uppsalas förvaltningar, kommunerna, privata vårdgivare och andra externa samarbetspartners.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet av en liknande roll. Vi tror att du arbetar som strateg, utredare eller projektledare med kompetens inom analys och uppföljning samt kvalitetsutveckling.
Då arbetet innefattar muntlig och skriftlig presentation och dialog med politiker, ledning, vårdgivare och medarbetare är det en förutsättning att du har erfarenhet av och trivs med att uttrycka dig både skriftligt och muntligt i grupp. Dina datorkunskaper är goda inom Office 365 och du sätter dig snabbt in i nya systemstöd som du behöver i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är genuint intresserad av frågor som rör barn och unga. Vi ser också att:
Du är van att ta ansvar för ditt arbete
Du trivs med att jobba självständigt samtidigt som det är naturligt för dig att jobba tillsammans med andra
Du är analytiskt lagd och har förmåga att ta till dig komplex information
Du är van att analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder för att kunna bidra till utveckling av vården
Du är bekväm med att presentera och kommunicera resultat för politik, ledningsfunktioner och vårdgivare
Du har erfarenhet av att bygga hållbara och goda relationer med olika människor.

Annat bra att veta
Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning.
Tjänsten är placerad på på Storgatan 27 med goda pendlingsmöjligheter då Uppsala Resecentrum ligger ett stenkast bort.
Region Uppsala möjliggör flexibelt distansarbete.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av eva.gryding@jobbet.se.
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00
Varmt välkommen med din ansökan senast 2022-08-21. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Krav
Relevant högskoleutbildning alt annan utbildning och erfarenhet som kan anses likvärdig
Minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Goda datorkunskaper i Office 365

Meriterande
Erfarenhet av offentligt styrd verksamhet
Erfarenhet av arbete med målgruppen barn och unga inom hälso- och sjukvården.Om arbetsgivaren - Region Uppsala
Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.
Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling. Tillsammans arbetar vi med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare.

Ansök nu

Utredare på förvaltningsnivå

Läs mer Jul 29
Enheten för utredning och beredning

Är du statsvetare och har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation? Vill du vara med och jobba för att kommunen ska få fler i egenförsörjning och bidra till det arbetet på förvaltningsövergripande nivå genom att utreda och bereda ärenden till Arbetsmarknadsnämnden? Då kan du vara den vi söker!

På Enheten för utredning och beredning ingår att utreda frågor och bereda ärenden på uppdrag från chef, förvaltningsledning eller nämnd främst inom sakområdena vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Enheten svarar också för förvaltningens verksamhetsplan och uppföljningsprocesser. Rapporter och ärenden redovisas skriftligt och muntligt och arbetet sker såväl enskilt som i grupp. Det läggs ett stort fokus på att underlag i ärenden och utredningar har en hög kvalitet i innehåll och klarspråk samt att leveranstider hålls.

Ditt uppdrag
I tjänsten ingår främst utrednings- och beredningsuppdrag till arbetsmarknadsnämnden och förvaltningsledningen. Ingår gör bland annat också ett aktivt deltagande i förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljningsprocess samt omvärldsbevakning. Du kan även komma att delta i olika projekt och nätverk. Dessutom kan samordning av förvaltningens implementering och uppföljning av kommungemensamma styrdokument bli aktuellt, exempelvis gällande jämställdhets- och miljöfrågor.

Din bakgrund
Vi söker dig som har samhällsvetenskaplig högskoleexamen med inriktning statsvetenskap. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och från något av följande områden; arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd, migrationsfrågor och/eller vuxenutbildning. Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete, ärendehanteringssystem och diarium.

Därutöver kräver arbetet mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift eftersom arbetet innebär återkommande muntliga föredragningar och att dagligen skriva olika underlag. Det är också viktigt att du kan tillgodogöra dig stora mängder information och ta ut det som är relevant och viktigt för uppdraget samt anpassa information och kommunikation utifrån mottagare.

Som person är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och du har god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Dessutom tar du ansvar och driver ditt arbete framåt, är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete och har en god samarbetsförmåga.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Monika Lagerkvist, enhetschef, 018-727 18 53.

Fackliga företrädare:
Vision, Weronica Öhrt, 018-727 21 76
Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 26 59.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Ansök nu

Andra jobb i Uppsala från Migrationsverket

Nedan visas andra jobb i Uppsala från Migrationsverket .

Migrationshandläggare till Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 20
Vi söker ett flertal migrationshandläggare till Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Vi erbjuder ett jobb som är viktigt på riktigt
Just nu händer det mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet i Uppsala. Just nu söker vi medarbetare till mottagningsverksamheten, asylprövningen och tillståndsprövningen. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt på riktigt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare kan ditt arbete variera med tid och efter behov. Inom vår verksamhet möter du sökanden, tar emot deras uppgifter och registrerar ansökningar. Du kan också komma att göra enklare eller mer omfattande utredningar, ta fram underlag för beslut och även fatta egna beslut. Besluten har en rättslig betydelse och påverkar dessa personers möjligheter till förmåner, deras rättigheter och skyldigheter. Dina samtal med sökande kan handla om att samla in information till underlag för beslut, att underrätta om beslut eller att informera om Migrationsverkets processer. De kan också handla om att vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar särskilda behov som kan finnas – en del i arbetet går ut på att hålla samtal med vuxna och barn som befinner sig i utsatta situationer.

Utöver detta har du också administrativa uppgifter där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

Personliga kompetenser
Du ska ha god samarbetsförmåga och förhåller dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. I din kommunikation är du tydlig och välformulerad samt säkerställer att budskap når fram, lyssnar och är mottaglig för motparten. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och fokus. Du är strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, mål- och resultattänkandet styr dina prioriteringar, planering och agerande. Du tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- God IT-vana och har lätt för att sätta dig in i nya system

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande

Upplysningar
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din CV ska vara koncis och tydlig i innehåll och tidsangivelser. Samtliga punkter i din CV skall vidimeras med kopia av betyg och intyg i samband med eventuellt intervjutillfälle. Arbetspsykologiska tester och praktiska arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: enl. överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 30/4. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

 

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Ansök nu

Beslutsfattare till asylprövningsenheterna i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Vi söker beslutsfattare till asylprövningsenheterna i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Asylprövningsenheterna prövar ansökningar från personer som vill söka skydd i Sverige. Asylprövningsenheterna ska vara garanten för att ge skydd till dom som har rätt till det.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.

Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.

Personliga kompetenser
Du arbetar mål- och resultatinriktat och förändrar din inriktning när målen ändras. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du följer upp resultat och påminner vid behov. Du arbetar bra med kolleger och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du självgående, ansvarstagande och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även förmågan att fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet
- Flerårig erfarenhet av handläggning av asylärenden inom Migrationsverkets verksamhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
- God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen

Meriter

- Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
- Erfarenhet av arbete som beslutsfattare eller teamledare genom förordnande eller i grundbefattning på Migrationsverket

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 28 mars 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Ansök nu

Erfarna migrationshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 7
Vi söker flertalet erfarna migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Vi arbetar teambaserat med frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande, både genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Arbete är inom vissa delar administrativt, där du arbetar med att registrera inkomna ansökningar och hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.  Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är inlyssnande och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. I din kommunikation är du tydlig och säkerställer att budskap når fram och att berörda parter har rätt förväntningar. Du är effektiv i ditt arbete och är bra på att planera och organisera. Vidare har du en förmåga att prioritera rätt saker och att sätta upp och hålla tidsramar. Vidare har du en förmåga att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter och ändrar lätt ditt synsätt och förhållningssätt när så behövs. Du ser ofta möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom asylprövning
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Utredningsvana (inom offentlig förvaltning)Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: Omgående

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 december 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu

Uthålliga migrationshandläggare till mottagningsenheten i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 11
Vi söker uthålliga och serviceinriktade migrationshandläggare till mottagningsenhet 1 Uppsala.

Hos Migrationsverket får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Hos oss erbjuds du utbildning i bl. a Migrationsverkets processer och i samtalsmetodik. Genom att vi arbetar med en bredd av ärenden utvecklas du både inom de olika ärendeslagen och som människa. Miljön kan stundtals vara utmanande men samtidigt väldigt givande i ett frikostigt klimat. Vi jobbar i team och verkar för hela enhetens bästa.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du arbetar i första hand med service i reception och med ärenden som är i återvändandeprocessen.

Personliga kompetenser
Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service, exempelvis från snabbmatskedja eller dyl.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av receptionsarbete
- Erfarenhet av professionellt bemötande och vana att hantera människor i affekt
- Erfarenhet av arbete med återvändandeärenden

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader
Arbetstider: Kontorstider
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Uppsala
Tillträde: December 2021 eller efter överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 28 november 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. 

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu