Migrationsverket jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Migrationsverket i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 4
Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige.

Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld, frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

 Vi söker ett antal migrationshandläggare som vill arbeta i vår asylprövningsverksamhet.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i omvärlden. Frågor som berör och engagerar. Ditt arbete präglas av mötet med människor och en lärande miljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du skall utreda, handlägga, föredra förslag till beslut i enlighet med utlänningslagen samt annan tillämplig lagstiftning. Du kommer att utföra muntliga och skriftliga utredningar samt arbeta med landrelaterad information och tillämplig lagstiftning för att kunna skriva beslut. I arbetet ingår också att hantera ärenderelaterad administration samt att ge information till sökande, andra intressenter och myndigheter. Du kommer att arbeta i team och din beredning av ärenden sker i nära samarbete med beslutsfattare. Du ska medverka i intern och extern information samt aktivt delta i utvecklingsarbetet på enheten. Du ska i övrigt utföra arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschefen.

Personliga kompetenser
Du ska ha god samarbetsförmåga och förhåller dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och fokus. Du är strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har även ett gott omdöme och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visa omdöme vid agerande och beslut. Vidare har du god förmåga att tillgodogöra dig information muntligt och skriftligt (t ex lagar, föreskrifter).

Krav 

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet och god datorvana

 

Meriter

- Utredningsvana
- Goda kunskaper om förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Kunskaper i intervju- och samtalsmetodik
- Att ha arbetat mot uppsatta mål och över tid ha upprätthållit goda resultat i handläggningen av prövningsärenden. 

Upplysningar
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din CV skall vara koncis och tydlig i innehåll och tidsangivelser, vi lägger vikt vid det i urvalsarbetet. 

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Tillträde: enligt överenskommelse 
Arbetstider: kontorsarbetstid enligt avtal
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Uppsala

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef: charlotta.hedman@migrationsverket.se

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 14 augusti. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Ansök nu

Migrationshandläggare till Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 20
Vi söker ett flertal migrationshandläggare till Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Vi erbjuder ett jobb som är viktigt på riktigt
Just nu händer det mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet i Uppsala. Just nu söker vi medarbetare till mottagningsverksamheten, asylprövningen och tillståndsprövningen. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt på riktigt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare kan ditt arbete variera med tid och efter behov. Inom vår verksamhet möter du sökanden, tar emot deras uppgifter och registrerar ansökningar. Du kan också komma att göra enklare eller mer omfattande utredningar, ta fram underlag för beslut och även fatta egna beslut. Besluten har en rättslig betydelse och påverkar dessa personers möjligheter till förmåner, deras rättigheter och skyldigheter. Dina samtal med sökande kan handla om att samla in information till underlag för beslut, att underrätta om beslut eller att informera om Migrationsverkets processer. De kan också handla om att vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar särskilda behov som kan finnas – en del i arbetet går ut på att hålla samtal med vuxna och barn som befinner sig i utsatta situationer.

Utöver detta har du också administrativa uppgifter där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

Personliga kompetenser
Du ska ha god samarbetsförmåga och förhåller dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. I din kommunikation är du tydlig och välformulerad samt säkerställer att budskap når fram, lyssnar och är mottaglig för motparten. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och fokus. Du är strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, mål- och resultattänkandet styr dina prioriteringar, planering och agerande. Du tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- God IT-vana och har lätt för att sätta dig in i nya system

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande

Upplysningar
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din CV ska vara koncis och tydlig i innehåll och tidsangivelser. Samtliga punkter i din CV skall vidimeras med kopia av betyg och intyg i samband med eventuellt intervjutillfälle. Arbetspsykologiska tester och praktiska arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: enl. överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 30/4. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

 

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Ansök nu

Beslutsfattare till asylprövningsenheterna i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 18
Vi söker beslutsfattare till asylprövningsenheterna i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Asylprövningsenheterna prövar ansökningar från personer som vill söka skydd i Sverige. Asylprövningsenheterna ska vara garanten för att ge skydd till dom som har rätt till det.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis.

Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas. Du arbetar även med att vägleda och ge service till personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och till andra intressenter som har frågor av olika slag.

Personliga kompetenser
Du arbetar mål- och resultatinriktat och förändrar din inriktning när målen ändras. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du följer upp resultat och påminner vid behov. Du arbetar bra med kolleger och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du självgående, ansvarstagande och kan strukturera ditt arbete på ett bra sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även förmågan att fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet
- Flerårig erfarenhet av handläggning av asylärenden inom Migrationsverkets verksamhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
- God kunskap i förvaltnings- och utlänningslagen

Meriter

- Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
- Erfarenhet av arbete som beslutsfattare eller teamledare genom förordnande eller i grundbefattning på Migrationsverket

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: snarast enligt överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 28 mars 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Ansök nu

Erfarna migrationshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Dec 7
Vi söker flertalet erfarna migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Vi arbetar teambaserat med frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande, både genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Arbete är inom vissa delar administrativt, där du arbetar med att registrera inkomna ansökningar och hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.  Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är inlyssnande och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. I din kommunikation är du tydlig och säkerställer att budskap når fram och att berörda parter har rätt förväntningar. Du är effektiv i ditt arbete och är bra på att planera och organisera. Vidare har du en förmåga att prioritera rätt saker och att sätta upp och hålla tidsramar. Vidare har du en förmåga att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter och ändrar lätt ditt synsätt och förhållningssätt när så behövs. Du ser ofta möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom asylprövning
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Utredningsvana (inom offentlig förvaltning)Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: Omgående

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 december 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu

Uthålliga migrationshandläggare till mottagningsenheten i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 11
Vi söker uthålliga och serviceinriktade migrationshandläggare till mottagningsenhet 1 Uppsala.

Hos Migrationsverket får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Hos oss erbjuds du utbildning i bl. a Migrationsverkets processer och i samtalsmetodik. Genom att vi arbetar med en bredd av ärenden utvecklas du både inom de olika ärendeslagen och som människa. Miljön kan stundtals vara utmanande men samtidigt väldigt givande i ett frikostigt klimat. Vi jobbar i team och verkar för hela enhetens bästa.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du arbetar i första hand med service i reception och med ärenden som är i återvändandeprocessen.

Personliga kompetenser
Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service, exempelvis från snabbmatskedja eller dyl.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av receptionsarbete
- Erfarenhet av professionellt bemötande och vana att hantera människor i affekt
- Erfarenhet av arbete med återvändandeärenden

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader
Arbetstider: Kontorstider
Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Uppsala
Tillträde: December 2021 eller efter överenskommelse

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 28 november 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. 

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu

Migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 15
Vi söker migrationshandläggare till asylprövningsenheterna i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Under hösten 2021 kommer arbetet även till stor del att vara administrativt, där du arbetar med att registrera inkomna ansökningar och hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.

I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.  Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.

Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av professionellt bemötande
- Utredningsvana
- Erfarenhet av arbete med krav på god serviceUpplysningar
Anställningsform: Visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Kontorstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Uppsala
Tillträde: 2021-08-16 - 2022-02-16

Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 29 juni 2021. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu

Självgående migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 2 i Uppsala

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 9
Vi söker självgående migrationshandläggare till tillståndsprövningsenhet 2 i Uppsala.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.

Enheten är uppdelad i två team som handlägger anknytningsärenden.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som migrationshandläggare arbetar du med att vidta alla åtgärder som krävs från det att ett ärende om uppehållstillstånd inkommer till dess att det avslutas eller beslut fattas; detta inbegriper att begära in handlingar, kontrollera åberopade förutsättningar mot relevanta lagrum, ta fram förslag till beslut genom att själv författa beslutsutkast och även fastställa beslut. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. Du kommer att arbeta mot en teamledare och beslutsfattare som kommer att coacha dig i ditt arbete, medan du har en förväntan på dig att handlägga ärenden effektivt och rättssäkert.

I din roll möter du och har samtal och genomför muntliga utredningar med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service.

 

Personliga kompetenser
Du är en person som tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du planerar, organiserar arbetet på ett effektivt sätt och sätter samt håller tidsramar. Ändrade omständigheter anpassar du dig till snabbt och du ändrar ditt förhållningssätt vid behov och ser möjligheterna i förändringar. Med andra människor arbetar du bra och du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram. Du har en förmåga att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

 

Krav

- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet.
- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden.
- God serviceförmåga och förmåga att skilja på det personliga och professionella.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.

Meriter

- Erfarenhet av arbete inom prövningsverksamheten på Migrationsverket.
- Utredningsvana.

 

Upplysningar

- Anställningsform: tillsvidare
- Arbetstider: kontorsarbetstid 08.00-16.27
- Vi tillämpar individuell lönesättning.
- Placering: Uppsala
- Tillträde: omgående

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.


När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansök nu