Uppsala universitet, Evolutionsmuseet jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Uppsala universitet, Evolutionsmuseet i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Museipedagog vid Evolutionsmuseet

Museipedagog/Museilärare
Läs mer Jun 4
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.
Evolutionsmuseet är lokaliserat vid Evolutionsbiologiskt Centrum och hyser några av de största naturvetenskapliga samlingarna i Sverige.

Museet förvaltar sammanlagt 4,5 miljoner föremål inom botanik, zoologi, paleontologi och geologi. Samlingarna utgör en viktig resurs för såväl svensk som internationell forskning, utbildning och miljöförvaltning. Evolutionsmuseet förmedlar dessutom kunskap till allmänheten, främst inom evolution och biologisk mångfald.

Arbetsuppgifter: Den primära arbetsuppgiften är att koordinera den museipedagogiska verksamheten med tillhörande program och aktiviteter, inklusive externa arrangemang, vid museet. Framför allt fokuserar arbetet på att utveckla museets pedagogiska utbud, med särskild inriktning mot skolor. Arbetet inbegriper både att planera och praktiskt arbeta med den pedagogiska verksamheten, till exempel genom guidningar och programaktiviteter, utveckla lärarhandledningar, vara involverad i fortbildningsinsatser för lärare m.m.

Därutöver ansvara för bokningsfunktionen och vara behjälplig i övriga arbetsuppgifter inom museets utåtriktade verksamhet. Arbetet bedrivs delvis självständigt och i samarbete med andra inom museet. I anställningen ingår att hålla sig informerad om pågående forskning och nya forskningsrön inom museets ämnesområden, med särskild tonvikt vid sådan forskning som bedrivs vid Uppsala universitet och som populärvetenskapligt kan förmedlas via museet. Anställningen omfattar visst arbete under helger och kvällar i samband med museets normala utställningsverksamhet och arrangemang samt viss beredskapstjänstgöring.

Kvalifikationskrav: Vi söker välmotiverade kandidater med högskoleexamen i naturvetenskapliga ämnen, företrädesvis inom paleontologi och geologi, eller lärarexamen. Mycket god kommunikationsförmåga, särskilt med barn är en förutsättning. Dokumenterad tidigare erfarenhet av arbete som pedagog/lärare och kunskap om relevanta pedagogiska metoder och skolans styrdokument. Det är av stor vikt att kunna interagera med anställd personal på museet och forskare, samt att ha god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska (både muntligt och skriftligt). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, pedagogisk skicklighet, förmåga att självständigt arbeta med utåtriktad verksamhet, initiativförmåga samt god organisations- och samarbetsförmåga. God datorkompetens.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av arbete vid ett naturhistoriskt museum kommer att beaktas.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina tidigare erfarenheter av pedagogiskt arbete. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV) och förteckning över referenspersoner. Utvärdering av och intervjuer med sökande kommer att göras löpande under ansökningsperioden.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning 6 månader tillämpas).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: museichef Mats Eriksson, mailto:mats.eriksson@em.uu.se, tel 018-471 26 68 eller 070-425 02 91.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2019, UFV-PA 2019/2032.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansök nu