Länsstyrelsen i Uppsala län jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Länsstyrelsen i Uppsala län i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Handläggare, social hållbarhet - funktionshinderpolitik och jämställdhet

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 21
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor med mera.

Vi söker en medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet av arbete inom funktionshindersområdet.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att stödja kommuner och region i att genomföra regeringens funktionshinderspolitik. Vi fördelar också statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med så kallade personliga ombud, för psykiskt funktionshindrade vuxna.

Funktionshindersuppdraget är nära kopplat till arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Tillsammans med kollegor på enheten kommer du att samordna det strategiska arbetet inom jämlikhetsområdet, både i länet och på länsstyrelsen. Tillsammans med den jämställdhetsansvariga kommer du också vara med och genomföra myndighetens jämställdhetsuppdrag i enlighet med våra regionala och interna strategier.

En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk. Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten. Du är intresserad av social hållbarhet och redo att ta dig an andra arbetsuppgifter och uppdrag inom enhetens verksamhetsområden vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete med funktionshinderfrågor samt erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och att leda samverkan med olika aktörer. Du är van att arbeta utifrån intersektionella analyser och har förmåga att tydligt se hur olika sakområden hänger ihop och samverkar med varandra.

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och konferenser,
- erfarenhet av arbete med delaktighetsfrågor och icke-diskriminering i eller tillsammans med statlig, regional eller kommunal verksamhet,
- utbildning och erfarenhet inom mänskliga rättigheter,
- utbildning och erfarenhet inom jämställdhetsområdet,

Som person är du strukturerad, initiativtagande och van att arbeta självständigt vilket innebär att du tar ansvar för och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du uppnår resultat. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god samarbetsförmåga. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare, mäns våld mot kvinnor

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor med mera.

En del av jämställdhetsarbetet handlar om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen har fått nya regeringsuppdrag om att främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende eller personer som utövat våld och vi söker nu en medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet inom dessa områden och inom området mäns våld mot kvinnor generellt. Begreppet mäns våld mot kvinnor inbegriper bland annat våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Tillsammans med kollegor på enheten kommer du att samordna det strategiska arbetet i länet och du kommer bland annat arbeta med att genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma i länets kommuner, andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer. En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk.

Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten. Du är intresserad av social hållbarhet och redo att ta dig an andra arbetsuppgifter och uppdrag inom enhetens verksamhetsområden vid behov. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom området mäns våld mot kvinnor samt erfarenhet av strategiskt arbete, processledning och samordning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete mot mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten
- arbete med våldsutövare och/eller med barn i skyddat boende
- arbete med bostadssociala frågor utifrån ett barn- och våldsperspektiv (exempelvis skyddat boende)
- arbete inom social hållbarhet i offentlig förvaltning, det vill säga statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Som person är du strukturerad och initiativtagande vilket innebär att du tar ansvar för och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du uppnår resultat. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god samarbetsförmåga. Du företräder länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Studenter till sommarvikariat som registrator

Registrator
Läs mer Feb 13
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Vill du få erfarenhet av offentlig förvaltning och vara en del av navet på en statlig myndighet då ska du söka det här jobbet!

Arbetsuppgifter
Arbetet består av registrering av allmänna handlingar, expediering, diarieföring och arkivering samt stöd till handläggare i ärendehanteringsfrågor. Myndighetens centrala diarium ansvarar för myndighetens arkivhållning och för att lämna ut allmänna handlingar i avslutade ärenden. Tjänsten innebär till största del arbete med diarieföring och expediering. Den kommer även att innebära biträde till enhetens arkivarie i exempelvis frågor som rör arkivering och/eller viss ärendehandläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som läser arkivvetenskap eller juridik. Vi ser helst att du har ett par år kvar på din utbildning. Det är meriterande om du har arbetat med administrativt arbete, gärna inom offentlig förvaltning. Du är noggrann, strukturerad, har lätt för att lära dig system och har hög servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete i den här rollen är att du lockas av varierande arbetsdagar och trivs med att snabbt ställa om mellan arbetsuppgifter med ganska tvära kast och stundtals ha en hög arbetsbelastning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) under sommaren 2024 med tillträde i juni eller enligt överenskommelse till och med i slutet av augusti. Det finns möjlighet till intermittent/timanställning på deltid under våren och hösten. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Planhandläggare

Samhällsplanerare
Läs mer Feb 8
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Plan och bostadsenheten

Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet.

Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering.

Arbetsuppgifter
Som planhandläggare arbetar du på en strategisk nivå och granskar översiktsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner, nätkoncessioner/transmissionsnät, strandskydd, fastighetsbildningsärenden samt bygglov och förhandsbesked. Arbetet innebär också att ge tillstånd/dispens gällande landskapsbildsskydd och strandskydd. Utöver ärendehandläggning och tidiga dialoger jobbar du med planeringsunderlag, vattenförsörjning och havsplanering. I arbetet ingår även att svara på remisser från Regeringen eller andra statliga myndigheter. Du deltar i utvecklingsarbete och i olika nätverk både internt och externt.

I tjänsten ingår även att ge kvalificerad rådgivning utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Du kommer arbeta tvärsektoriellt inom myndigheten. Därutöver finns ett tätt och nära samarbete med länsstyrelsernas handläggarnätverk inom området. I arbetet kan du har du dialoger med andra myndigheter, företag eller privatpersoner.

Kvalifikationer
Du har utbildning som planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare, kulturgeograf, arkitekt, eller annan utbildning på universitets- eller högskolenivå som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet som planhandläggare eller liknande inom statlig verksamhet, gärna länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket. Du har mycket god kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftningar som tillämpas i samhällsplaneringen och erfarenhet av GIS-verktyg.

Det är meriterande om du har kunskaper om väglagen och lagen om byggande av järnväg. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag eller projekt samt att du har kunskap om miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering i översiktsplaner och detaljplaner. 

Som person är du strukturerad och självgående, vilket innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Då arbetsuppgifterna ofta är komplexa har du förmåga att analysera och väga samman komplex information. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift samtidigt som du har lätt för att skapa kontakt med andra och bygga positiva relationer såväl internt som externt. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kombinationstjänst djurskyddshandläggare och fältkontrollant, vikariat

Djurskyddsinspektör
Läs mer Feb 9
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Vi söker nu en djurskyddshandläggare och fältkontrollant som ska arbeta halva året på veterinärenheten och halva året på enheten för jordbrukskontroll.

Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer. Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Enheten för jordbrukskontroll
Enheten för jordbrukskontroll arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt. Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Arbetsuppgifter
På veterinärenheten arbetar du i huvudsak inom området djurskydd. Inom området ingår att arbeta med administrativ och fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. En större del av tjänsten omfattar så kallade normalkontroller av livsmedelsproducerande djur enligt myndighetens riskbaserade uttag. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur.

På enheten för jordbrukskontroll arbetar du med registerkontroller, det vill säga kontroller av märkning, rapportering och journalföring av lantbruksdjur. Arbetet utförs i fält och på kontoret året runt. Registerkontroller genomförs ute på betesmarker men också inne i djurstallar. Du kommer även att kontrollera dokumentation som berör djurhållning. Det kan också bli aktuellt med arealkontroller. Då får du besöka alla typer av jordbruksmark som finns i länet, både åkermark med växtodling och betesmarker. Det ingår även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör växtodlingen och jordbruksföretaget. I fält används en fältdator med ett GIS-program där arbetet dokumenteras. På kontoret görs både förarbete och efterarbete med hjälp av våra olika datasystem.

På båda enheterna är arbetsuppgifterna varierande och du behöver kunna arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Du planerar delar av ditt arbete ihop med kollegorna i gruppen och andra delar mer självständigt. Det ställs stora krav på en god planeringsförmåga men samtidigt behöver du vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som exempelvis husdjursagronom eller motsvarande akademisk utbildning med inriktning på lantbrukets djur. För att lyckas i rollen har du mycket god datorvana. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med lantbruksdjur eller arbetat på en länsstyrelse med djurkontroller eller djurskydd. Vidare är det också meriterande om du har arbetat med tillämpning av lagstiftning inom aktuella eller angränsande områden inom djurskydd eller andra delar av livsmedelskedjan.

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill planerar du dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Samtidigt är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med tillträde snarast eller enligt överenskommelse till och med 2025-05-31. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Fältkontrollant jordbrukarstöd, särskild visstid

Agronom
Läs mer Feb 2
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för jordbrukskontroll
Enheten arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt.

Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med arealkontroller under säsongen som sträcker sig från våren till hösten. De första veckorna kommer att innehålla en omfattande utbildning och upplärning. Arbetet med arealkontroller utförs både i fält och på kontoret. I fält kommer du att besöka alla typer av jordbruksmark som finns i länet, både åkermark med växtodling och olika typer av betesmarker och slåtterängar (med allmänna och särskilda värden, skogsbeten, mm).

Du kommer även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör växtodlingen och jordbruksföretaget. En betydande del av arbetet är dokumentation och registrering i våra olika datasystem. I fält används en fältdator med ett GIS-program där arbetet dokumenteras. På kontoret görs både förarbete och efterarbete med datorn som redskap.

Arbetsuppgifterna är varierande och du behöver både kunna arbeta självständigt ute i fält och samarbeta med kollegorna på kontoret. Planering av arbetet görs både på egen hand och tillsammans med kollegorna i gruppen. Det ställs stora krav på en god planeringsförmåga men samtidigt behöver du vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning - exempelvis som agronom, lantmästare eller biolog. För att kunna arbeta som fältkontrollant har du mycket goda datorkunskaper och grundläggande kunskap om lantbruk och jordbruksmark. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom jordbruk eller fältarbete som vi bedömer vara relevant. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med GIS-program. 

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill är du flexibel och planerar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde 2024-04-15 eller enligt överenskommselse, till och med 2024-10-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vill du arbeta extra som rösträknare under EU-valet, den 10-14 juni?

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 26
Länsstyrelsens uppdrag i valet
Under allmänna val, exempelvis valet till Europaparlamentet, har Länsstyrelsen många uppgifter, men den största och kanske viktigaste är att räkna alla röster för att få fram ett slutligt valresultat.

Veckan efter valet (10-14 juni) ska alla röstsedlar och personkryss kontrollräknas. Det är ett intensivt men väldigt roligt och viktigt arbete, och vi hoppas att du kan vara med och delta.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som rösträknare är ett administrativt uppdrag, inte ett politiskt. Genom att delta i arbetet bidrar du till att genomföra ett rättssäkert val och i förlängningen upprätthålla det demokratiska systemet.

Arbetsuppgifterna som rösträknare innebär att kontrollräkna valsedlar, räkna personröster samt i viss mån utföra granskning av ogiltiga valsedlar. Man arbetar i räknegrupper med en gruppchef som är tillsvidareanställd hos Länsstyrelsen och två andra tillfälligt anställda rösträknare.

Som rösträknare erbjuds du arbete mellan den 10 juni och 14 juni 2024. Arbetet är intensivt och kräver flexibilitet. Arbetstiden beräknas till 08.00 – 17.00, men övertid kan förekomma. 

Kvalifikationer
Du behöver vara röstberättigad i valet för att vara aktuell för tjänsten.

Tidigare erfarenhet av rösträkning och/eller arbete i vallokal är meriterande men inget krav.

Kandiderar du själv till EU-valet eller är politiskt aktiv, arbetar för ett partis kampanj eller tydligt företräder ett parti, kan du anses jävig och kan alltså inte arbeta med rösträkningen.

Villkor
Du kommer att anställas tillfälligt vid Länsstyrelsen Uppsala län. Ersättning utgår om 163 kr per timme exkl. semesterersättning samt eventuell övertidsersättning.

Länsstyrelsen är bunden till ett statligt kollektivavtal som inkluderar arbetsmarknadsförsäkringar.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett kort CV. Du kommer även få svara på några urvalsfrågor samt skriva en kort motivering till varför du vill delta som rösträknare.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

För ytterligare information, se vår hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/bo-och-leva/val.html

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Förvaltningshandläggare, tidsbegränsad anställning

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 29
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten 
Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex.

miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak- och ordningslagstiftningarna.  Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av Länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. På rättsenheten finns även bl.a. myndighetens centrala diarium som ansvarar för hela myndighetens arkivhållning och för att lämna ut allmänna handlingar i avslutade ärenden.

Vi söker nu en förvaltningshandläggare som vill hjälpa oss med våra uppdrag och mål med handläggning av flera olika ärendetyper. 

Sök och bli en del av vår enhet med kunniga och hjälpsamma kollegor!

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med handläggning av ärenden som  rör alkohol-, tobak-, trafik- och ordningslagstiftningen samt JK-redovisningen. Vidare omfattar tjänsten registrering av allmänna handlingar, expediering, arkivering samt rådgivning och stöd till handläggare i ärendehanteringsfrågor.

Kvalifikationer
Du har examen från högskola eller universitet i t.ex. samhällsvetenskap, en paralegal utbildning eller annan utbildning som vi bedömer som relevant. Du har erfarenhet av arbete med ärendehandläggning på myndighet, innefattande beslutsskrivning och kommunicering med parter enligt förvaltningslagen. Du har erfarenhet av arbete med och kunskaper i offentlighets- och sekretesslagen. Det är meriterande med erfarenhet av handläggning av någon av följande ärendetyper; alkohol-, tobak- trafik- och ordningslagstiftningen.  Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem är också meriterande. 

Vi söker dig som är noggrann, arbetar strukturerat med hög servicekänsla. Det är viktigt att du har förmåga att arbeta snabb utan att rättssäkerheten eftersätts samt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha en god samarbetsförmåga och trivas med arbete i grupp såväl som självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.Villkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) enligt överenskommelse t.o.m. 2024-12-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ekonomichef

Ekonomichef
Läs mer Jan 30
Länsstyrelsen Uppsala Län är en spännande arbetsplats.

Få andra myndigheter har ett så brett arbetsområde och vi arbetar direkt under regeringen. Vi företräder staten i Uppsala län och hanterar målkonflikter, bjuder in till samverkan och stödjer utveckling. Vi arbetar tillsammans mot ett mer hållbart Uppsala län där människor och företag växer tillsammans. Vi har idag ca 220 medarbetare på länsstyrelsen och arbetsplatsen ligger centralt i Uppsala.

Vill du ha ett brett, omväxlande och viktigt uppdrag inom en myndighet vars betydelse i samhället bara ökar? Är du en erfaren ekonom med helhetsperspektiv och ledaregenskaper? Då kan du vara den vi söker som ny ekonomichef på länsstyrelsen i Uppsala län. 

Personal- och ekonomienheten 
Tjänsten som ekonomichef är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd under Personal- och ekonomienheten. På avdelningen finns förutom ekonomifunktionen, HR, Rättsenheten, Serviceenheten samt Kommunikations- och stabsenheten.

Personal- och ekonomienheten ansvarar för både operativa och strategiska frågor inom sina olika områden, som ekonomi, upphandling/inköp och HR och ger kvalificerat stöd till myndighetens chefer och medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef leder du ekonomiarbetet på myndigheten och har personalansvar för tre personer på ekonomifunktionen, där också inköp och upphandling ingår. Du har ansvar för verksamhetsplanering, finansiering, budget och -uppföljning samt bokslut. Du ansvarar för och framställer budgetunderlag, budgetprognoser samt rapportering, bedömning och analys. Du samordnar årsredovisningen i sin helhet och ansvarar för de ekonomiska delarna. 

Strategiska frågor med omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna, liksom att vara ett strategiskt stöd för ledningen. Inom dina ansvarsområden adjungeras du i myndighetens ledningsgrupp. Som ekonomichef rapporterar du till enhetschef.

Du fungerar som stöd till ledning och chefer på myndigheten och är kontaktperson för länsstyrelsen i olika ekonomiska frågor. Du ingår också i ett chefsnätverk med ekonomichefer från andra länsstyrelser.

Kvalifikationer
Du har

- ekonomiutbildning från universitet/högskola eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell och relevant erfarenhet av budgetering, ekonomiredovisning, uppföljning och rapportering
- aktuell arbetslivserfarenhet av statlig styrning, redovisning och finansiering
- goda kunskaper i Office, framför allt Excel
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har

- erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning
- aktuell chefserfarenhet med personalansvar
- erfarenhet av offentlig upphandling 

Som ekonomichef är det viktigt att du har helheten i fokus och förstår hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten. Du har förmåga att utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde mot uppsatta mål, är ansvarstagande, noggrann och håller deadlines.

Som chef hos oss är du prestigelös och kommunikativ och har ett inkluderande ledarskap där du ser värdet i att få en grupp att växa tillsammans.  

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir ekonomichef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Driftansvarig krisberedskap, teknik och samband

Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 4
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att minimera konsekvenserna av en samhällsstörning genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris.

Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ha en central roll för länsstyrelsens förmåga att använda fast- och mobil ledningsplats. Uppgiften innebär att sköta de tekniska system och samband som länsstyrelsen behöver för att hantera kriser, händelser och olyckor samt för att utföra länsstyrelsens uppgifter inom civilt försvar. Du kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av länsstyrelsens lednings- och sambandssystem både genom planering och operativa uppgifter. I uppdraget ingår ett regionalt ansvar för samverkan med länets aktörer inom ledningsplatsområdet. Vårt ansvarsområde är i kraftig utveckling och vi kommer den närmaste tiden att behöva ta oss an ett antal utmaningar och driva vår egen förmågeutveckling likväl som för andra aktörer inom vårt geografiska områdesansvar. Du kommer att stå i centrum för den utvecklingen och det kommer att krävas både tekniskt handlag och operativ förmåga.

Kvalifikationer
Du har grundläggande relevant utbildning inom teknik och samband eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av operativ verksamhet och drift av ledningssystem eller motsvarande teknisk kompetens. 

Det är meriterande om du har erfarenhet inom kärnenergiområdet liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom exempelvis Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, kommunal eller regional förvaltning eller privat sektor.

Som person är du strukturerad och flexibel, det innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Du har en god kommunikativ förmåga och förståelse för hur tekniska detaljer behöver delges för att chef ska kunna fatta informerade beslut inom ditt område. Därtill arbetar du bra med andra människor och är lyhörd. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Länsveterinär, särskild visstidsanställning

Länsveterinär
Läs mer Jan 10
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer.

Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Vi söker nu en länsveterinär. 

Arbetsuppgifter
Som länsveterinär arbetar du med tillsyn, kontroll och ärendehandläggning av olika typer av ärenden inom livsmedel och foderkontroll, djurskydd, smittskydd och veterinära frågor. 

Du har varierande arbetsuppgifter bland annat att hantera och vägleda vid smittor hos djur och i viss utsträckning människor, utöva kontroll på verksamheter avseende efterlevnad av K112, djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning. I arbetet ingår också att medverka i utveckling av länsstyrelsen rutiner för kontroll, samordning och krishantering inom relevanta områden. 

Som länsveterinär har du kontakt med andra enheter och avdelningar inom länsstyrelsen samt med andra myndigheter och organisationer, verksamhetsutövare, veterinärer och allmänhet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med tidigare erfarenhet av arbete på myndighet eller liknande organiserad verksamhet inom områden som inkluderar djurhälsa, smittskydd och livsmedelssäkerhet eller motsvarande. Då arbetet innebär resor inom länet krävs B-körkort för tjänsten.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete som länsveterinär eller om du har erfarenhet av arbete inom olika veterinära arbetsområden som smittskydd och arbete med epizootiplanering. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Officepaketet och ärendehanteringssystemet Platina.

Som person är du driven och initiativtagande vilket innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete för att uppnå resultat. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad under 10 månader med tillträde omgående enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är deltid om 50%. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöhandläggare inriktning klimat och energi, tidsbegränsad anställning

Miljöhandläggare
Läs mer Jan 8
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöstrategienheten
Miljöstrategienheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning.

Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens arbete med miljöövervakning. På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Vi söker nu en handläggare som kan bidra till vårt arbete inom klimat och energi och hjälpa oss uppnå våra mål.  

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta tillsammans med enhetens klimat- och energistrateg samt klimat- och energihandläggare med Länsstyrelsens klimat- och energiarbete. Det innebär bland annat arbete med samordning av länets klimat- och energiarbete, framtagande av regional strategi och analysdokument, analys och sammanställning av energi- och utsläppsdata samt med färdplan för ett hållbart län. I tjänsten har du många kontakter med aktörer i länet och kommunikation är en viktig del av arbetet. Övrigt förekommande arbete på enheten kan också bli aktuellt

Kvalifikationer
Du har

- utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö, klimat- och/eller energifrågor
- erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med klimat- och energifrågor

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av ärendehanteringssystem
- erfarenhet av att arbeta med systematisk uppföljning av resultat
- erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser

Du är självgående och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du behöver ha en god samarbetsförmåga samt ha en god kommunikativ förmåga. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och önskar ett snabbt tillträde.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) helst fr.o.m. 2024-02-01 eller enligt överenskommelse t.o.m. 2024-11-30. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Byggnadsantikvarie

Antikvarie
Läs mer Nov 28
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Kulturmiljöenheten
Kulturmiljöenheten arbetar för att tillvarata och utveckla länets kulturmiljöer och verkar för att de nationella kulturmiljömålen ska få genomslag i länet.

Arbetet utgår i hög utsträckning från kulturmiljölagens bestämmelser, men även tillämpliga delar av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kulturmiljöenheten hanterar ett årligt anslag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget används bland annat till fornvård och byggnadsvårdsåtgärder, men även till skötsel av länets två kulturreservat, vissa mindre arkeologiska insatser, inventeringar med mera.

Vi söker nu en byggnadsantikvarie.

Arbetsuppgifter
Som byggnadsantikvarie verkar du för en hållbar samhällsutveckling och kulturmiljövårdens intressen i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda.

Du handlägger ärenden enligt kulturmiljölagens tredje och fjärde kapitel i samband med byggnadsförändringar, samhällsplanering och markanvändning. Arbetsuppgifterna består även av att hantera bidragsgivning till byggnadsvård enligt förordningen om bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Arbetet rör alla former av förfrågningar samt prövning av ansökningar om tillstånd till förändringar i skyddade kyrkor och byggnader. En annan viktig arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

I din vardag har du kontakt med myndigheter, kommuner, svensk kyrkan, företag och enskilda. Du samarbetar med andra verksamheter inom länsstyrelsen, främst inom samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd.

Inom kulturmiljöenheten tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och du bidrar med att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt. Andra arbetsuppgifter kan på sikt bli aktuella och du har intresse och vilja att utvecklas inom fler områden.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen med bebyggelseantikvarisk inriktning. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete inom det byggnadsantikvariska fältet. Du har även god kunskap om kulturmiljölagen. Då tjänsten innebär resor inom länet är B-körkort ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning av kulturmiljöärenden exempelvis på länsstyrelse. Det är också meriterande om du har kunskaper om plan- och bygglagen och miljöbalken.

Som person är du strukturerad, driven och har en god samarbetsförmåga. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt gentemot verksamhetens mål. Du är trygg i din roll och kan väga samman och bedöma olika samhällsintressen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vaktmästare med vissa administrativa arbetsuppgifter

Kontorsvaktmästare
Läs mer Nov 27
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Serviceenheten
Vår enhet arbetar med stöd och service till både anställda och besökare.

Vi är närmare tio medarbetare som har olika roller och arbetsuppgifter, gemensamt för oss alla är att arbetsuppgifterna erbjuder en stor variation. Vi jobbar nära varandra och har löpande uppföljningsmöten kring frågor gällande den löpande verksamheten.

Vi söker nu en vaktmästare som vill vara med och bidra till vårt uppdrag att ge stöd och service. 

Arbetsuppgifter
Det finns en stor variation av arbetsuppgifter nedan följer några exempel på arbetsuppgifter som förekommer:

- Skötsel av lokaler och utrustning
- Utföra underhåll och enklare reparationer
- Kopieringsarbete
- Hantering av paket och andra leveranser
- Ledsagning av hantverkare
- Hantering av kontorsmaterial
- Vissa administrativa arbetsuppgifter
- Samordningsansvar för löpande vaktmästeriuppgifter

Arbetet sker i nära samråd med kollegor och utgår från interna styrdokument, verksamhetsplaner samt andra av enheten upprättade instruktioner.

Kvalifikationer
Du ska ha minst tre års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. B-körkort och körvana krävs då bilkörning ingår i tjänsten. Du ska även ha grundläggande IT-kunskaper. 

Som person har du god samarbetsförmåga, har ett gott bemötande och är serviceinriktad. Du är självgående och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Du är flexibel och kan hantera när förutsättningar eller prioriteringar under en arbetsdag förändras. Variationen i arbetsuppgifter kräver också en förmåga att kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt under en arbetsdag. 

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare med en omfattning på 75%  och inleds med sex månaders provanställning med tillträde gärna den 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Registrator, vikariat

Registrator
Läs mer Nov 27
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av registrering, arkivering, expediering och utlämnande av allmän handling. Du kommer även ha en rådgivande och stödjande roll till handläggare som utför viss registrering på egen hand. Kontakt med medborgare ingår som en naturlig del i arbetet och du fungerar som ett stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det kan även bli aktuellt med arbetsuppgifter inom informationssäkerhetsområdet samt övriga administrativa uppgifter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har registratorsutbildning, utbildning i arkiv- och informationsvetenskap eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer är relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar sådan utbildning. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är van vid att ge service internt och externt och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete och att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning.

Som person behöver du vara noggrann, flexibel, strukturerad och serviceinriktad. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med tillträde 230201 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till och med 241130.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Registrator

Registrator
Läs mer Nov 22
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av registrering, arkivering, expediering och utlämnande av allmän handling. Du kommer även ha en rådgivande och stödjande roll till handläggare som utför viss registrering på egen hand. Kontakt med medborgare ingår som en naturlig del i arbetet och du fungerar som ett stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det kan även bli aktuellt med arbetsuppgifter inom informationssäkerhetsområdet samt övriga administrativa uppgifter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har registratorsutbildning, utbildning i arkiv- och informationsvetenskap eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer är relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar sådan utbildning. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är van vid att ge service internt och externt och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete och att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.  Erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

Som person behöver du vara noggrann, flexibel, strukturerad och serviceinriktad. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare och arealkontrollant

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 13
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Jordbruksenheten
Jordbruksenheten arbetar med handläggning av jordbrukarstöden vilket innebär handläggning av åtaganden för miljöersättningar, utbetalningar, återkrav och överklaganden.

Enheten arbetar också med att redigera jordbruksblock samt upprätta planer för våtmarker, skyddszoner och restaurering. 

Vårt arbete styrt till stor del av Jordbruksverkets regelverk, rutiner och instruktioner. De är baserade på EU:s gemensamma jordbrukspolitik. År 2023 förnyas jordbrukspolitiken vilket innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling.

Vi söker nu en handläggare/arealkontrollant.

Arbetsuppgifter
Som handläggare/arealkontrollant arbetar du med handläggning av jordbrukarstöd halva året samt arealkontrollant under fältsäsongen.  

Arbetet sker både i fält under fältsäsong och på kontoret under resten av året. Arbetet innebär myndighetsutövning och kontakter med lantbrukare. I övrigt innebär tjänsten andra förekommande arbetsuppgifter inom hanteringen av jordbrukarstöd och arbete på enheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, exempelvis agronom eller biolog, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av minst två fältsäsongers erfarenhet av arealkontroller. Du har erfarenhet av handläggning av jordbrukarstöd och erfarenhet av IT-systemen Jorden, Atlas och Basen. Då arbetsuppgifterna kräver självständigt arbete ute i fält krävs B-körkort.  

Det är meriterande om du har arbetat med arealkontroller i nuvarande programperiod, har erfarenhet av att jobba med mallar för jordbrukarstöd och är behörig blockredigerare i Basen.

Som person är du självgående och strukturerad det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill kommunicerar du på ett tydligt sätt och har en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt gentemot lantbrukare och myndigheter och har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Din befattning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Areal-/djurkontrollant

Agronom
Läs mer Okt 18
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för jordbrukskontroll
Enheten arbetar i huvudsak med kontroller i fält med syfte att verifiera att jordbrukarstöden betalas ut korrekt.

Enheten genomför också kontroller av djurregister och öronmärkning på husdjur med syfte att stärka Sveriges förmåga att agera snabbt och rätt vid svåra utbrott av djursmittor. Enhetens arbete styrs till stor del av Jordbruksverkets rutiner och instruktioner, vilka i sin tur baseras på EUs gemensamma jordbrukspolitik. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med arealkontroller under säsongen som sträcker sig från våren till hösten. Under resten av året arbetar du med registerkontroller. Det kan också bli aktuellt med övriga förekommande uppgifter på enheten. Arbetet utförs i fält och på kontoret året runt. I fält kommer du att besöka alla typer av jordbruksmark i länet, både åkermark med växtodling och betesmarker. Registerkontroller genomförs ute på betesmarker men också inne i djurstallar. Du kommer även att kontrollera dokumentation hos lantbrukare som berör både växtodling och djurhållning. Arbetsuppgifterna är varierande och du behöver kunna arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Du planerar till stor del ditt arbete självständigt men också ihop med kollegorna. Du behöver kunna planera både lång- och kortsiktigt men samtidigt vara flexibel och öppen för förändringar och nya direktiv som uppstår.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen - exempelvis som agronom eller biolog. Du har minst två säsongers erfarenhet av arealkontroller och god kunskap om jordbruksmark och lantbruk. Du har även tidigare erfarenhet av registerkontroller av djur. Då tjänsten innebär arbete i fält och resande inom Uppsala län krävs B-körkort. 

Därtill är det meriterande om du är behörig blockredigerare i Basen.  

Som person är du självgående och strukturerad, det innebär att du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill är du flexibel och planerar dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens mål och omständigheter och fokuserar på resultat. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Registrator, vikariat

Registrator
Läs mer Sep 4
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av registrering, arkivering, expediering och utlämnande av allmän handling. Du kommer även ha en rådgivande och stödjande roll till handläggare som utför viss registrering på egen hand. Kontakt med medborgare ingår som en naturlig del i arbetet och du fungerar som ett stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det kan även bli aktuellt med arbetsuppgifter inom informationssäkerhetsområdet samt övriga administrativa uppgifter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har registratorsutbildning, utbildning i arkiv- och informationsvetenskap eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer är relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar sådan utbildning. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är van vid att ge service internt och externt och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete och att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning.

Som person behöver du vara noggrann, flexibel, strukturerad och serviceinriktad. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med tillträde 231101 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till och med 241130.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Registrator

Registrator
Läs mer Sep 4
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Rättsenheten
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av registrering, arkivering, expediering och utlämnande av allmän handling. Du kommer även ha en rådgivande och stödjande roll till handläggare som utför viss registrering på egen hand. Kontakt med medborgare ingår som en naturlig del i arbetet och du fungerar som ett stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess. Det kan även bli aktuellt med arbetsuppgifter inom säkerhets-, dataskydds- och informationssäkerhetsområdet samt övriga administrativa uppgifter. Tjänsten kan även komma att innebära viss ärendehandläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har registratorsutbildning, utbildning i arkiv- och informationsvetenskap eller annan motsvarande utbildning som vi bedömer är relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar sådan utbildning. Du har goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Du är van vid att ge service internt och externt och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete och att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.  Erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

Som person behöver du vara noggrann, flexibel, strukturerad och serviceinriktad. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Villkor
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

 


Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor

Ansök nu

Handläggare krisberedskap, teknik och samband

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 22
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd- och beredskap arbetar för att minimera konsekvenserna av en samhällsstörning genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris.

Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter
Dina uppgifter består av handhavande och ansvar för att planera och utveckla länsstyrelsens förmåga att genom tekniska system och samband hantera kriser, händelser och olyckor samt utföra länsstyrelsens uppgifter inom civilt försvar. Du kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av länsstyrelsens lednings- och sambandssystem samt ledningsplatser både genom strategisk planering och operativa uppgifter. I uppdraget ingår ett regionalt ansvar att utbilda och öva samt leda samverkan med länets aktörer inom teknik- och sambandsområdet. Vårt område är i kraftig utveckling och vi kommer den närmaste tiden att behöva ta oss an ett antal utmaningar och driva vår egen förmågeutveckling likväl som för andra aktörer inom vårt geografiska områdesansvar. Du kommer att stå i centrum för den utvecklingen och det kommer att krävas både tekniskt handlag och strategisk överblick. I arbetsuppgifterna ingår att leda och delta i projekt som utvecklar Uppsala läns förmåga att förebygga och hantera kriser.

Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsexamen inom teknik och samband eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med planering och projektledning. Du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom exempelvis Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, kommunal eller regional förvaltning eller inom privat sektor med liknande verksamhet.

Du har erfarenhet av arbete med ledningsplatser och att leda teknisk utveckling. Du behärskar diverse teknik- och sambandssystem inklusive videokonferenssystem samt Rakel.

Det är meriterande om du har erfarenhet av Sveriges nationella beredskapssystem samt erfarenhet från statlig och/eller kommunal förvaltning. Kompetens inom kärnenergiområdet eller arbete med förvaltningsobjekt är också meriterande.

Som person är du strukturerad och flexibel, det innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Du har en god kommunikativ förmåga och förståelse för hur tekniska detaljer behöver delges för att chef ska kunna fatta informerade beslut inom ditt område. Du arbetar bra med andra människor och är lyhörd. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare krisberedskap, kärnenergiberedskap och civilt försvar

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 17
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att minimera konsekvenserna av en samhällsstörning genom att myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag i länet samarbetar före, under och efter en kris.

Vi ansvarar bland annat för kärnenergiberedskap och utvecklingen av det civila försvaret där länsstyrelsen som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har en central roll. Enheten genomför utbildningar och övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att planera och utveckla länsstyrelsens operativa hantering av kriser, händelser och olyckor med särskilt fokus på vår roll inom kärnenergiberedskap. Du kommer att arbeta direkt med länsstyrelsens uppgifter inom kärnenergiberedskap såväl som med generella krisberedskapsfrågor kopplat till länsstyrelsens geografiska områdesansvar. I detta uppdrag ingår att utbilda och öva länets aktörer inom både krisberedskap och civilt försvar. I arbetsuppgifterna ingår även att leda och delta i projekt som utvecklar Uppsala läns förmåga att förebygga och hantera kriser. Du arbetar självständigt och förstår hur ditt arbete hänger samman med lokal, regional och nationell beredskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller akademisk examen, exempelvis brandingenjör, eller utbildning inriktad på något av följande områden: riskanalys, projektplanering, processledning, kärnfysik, strålskydd/joniserande strålning eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och erfarenhet av kvalificerad projektledning/-planering.

Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom kärnenergiområdet samt erfarenhet och kunskap på operativ och/eller strategisk nivå om Sveriges nationella beredskapssystem. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom statlig sektor som Länsstyrelse, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Polisen alternativt kommun eller region. 

Som person är du stabil och har en god analysförmåga, det innebär att du arbetar bra med komplexa frågor och analyserar och löser komplicerade problem. Du arbetar självständigt och förstår vad som behöver göras inom ditt område och tar ansvar för att lyfta behov och ge råd till beslutande chef. Du har en god helhetssyn och förståelse för hur ditt arbete hänger samman med lokal, regional och nationell beredskap och anpassar ditt sätt att arbeta efter de behov och förutsättningar som finns. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare landsbygd, särskild visstidsanställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 1
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för landsbygdsutveckling
Enheten bidrar till att förbättra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygd genom bland annat landsbygdsprogrammets projekt- och investeringsstöd, kompetensutvecklingsinsatser, samverkan inom regionala livsmedelsstrategin Ät UPPsala, fiskevårds- och förvaltningsåtgärder, samordning av friluftslivsarbetet och skogsprogrammet, bevakning av grundläggande betaltjänster samt kansli för partnerskapet för landsbygdsutveckling.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att handlägga ansökningar om stöd utifrån förordningar och urvalskriterier för olika åtgärder i landsbygdsprogrammet. Insatserna riktar sig till främst småföretagare och ideella organisationer på landsbygden så du kommer att få arbeta både med företagsstöd och projektstöd, antingen självständigt eller med vägledning av erfaren handläggare beroende på dina förkunskaper. Kontakt med stödsökande förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen som agronom eller liknande som vi bedömer som motsvarande.

Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning av landsbygdsprogrammets projekt och företagsstöd samt erfarenhet av Jordbruksverkets handläggningssystem, främst Flit och Kundakt.  Det är önskvärt om du har kunskap och intresse av landsbygdsutvecklings- och lantbruksområdet, samt har förståelse för vad handläggning av ärenden i offentliga sektorn innebär. 

Som person är du driven, stabil och strukturerad. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har en god förmåga att fokusera på rätt saker. 

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse till och med december med omfattning enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare integrationsfrågor, vikariat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Aug 16
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för social hållbarhet
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som vålds-, brotts- och missbruksfrågor, integration, mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitiken, föräldraskapsstöd, jämställdhet med mera.

En del av våra uppdrag ligger fast över ganska långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid.

Vi strävar ständigt efter att utveckla hur vi samordnat och i samverkan med andra aktörer i länet kan främja ett långsiktigt och kunskapsbaserat arbete. I Uppsala län finns en mycket god samverkan inom social hållbarhet, bland annat genom vårt Råd för social hållbarhet.

En av våra medarbetare ska vara föräldraledig under ett år och vi söker nu en vikarie som ska arbeta med våra uppdrag inom integration av nyanlända och asylsökande. 

Arbetsuppgifter
I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår samverkan med länets aktörer inom både offentlig sektor och civilsamhället samt bidragsfördelning och uppföljning av bidragsprojekt kring nyanlända och asylsökande. Du kommer att delta i olika nätverk relaterade till integration och vara en del av det strategiska integrationsarbetet i länet.

I uppdraget ingår att samverka internt och i tjänsten kommer du att arbeta nära de övriga medarbetarna på enheten för social hållbarhet - särskilt med kollegorna inom integration.

Läs mer om Länsstyrelsens integrationsuppdrag på vår webbsida.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som motsvarande. Du har erfarenhet av strategiskt arbete och samordning av uppdrag inom området integration samt erfarenhet av att leda samverkan mellan olika samhällsaktörer. Du har även erfarenhet av att arbeta med berörda frågor inom, eller tillsammans med, statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projekt- och processledning samt goda kunskaper om hur offentlig förvaltning fungerar.

Som person är du driven och strukturerad samtidigt som du har god förmåga till att skapa kontakt med och samverka med olika aktörer. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och arbetar bra med komplexa frågor där du får analysera och lösa komplicerade problem. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt och har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen är ett vikariat om 12 månader med tillträde snarast enligt överenskommelse.  Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Arkeolog

Arkeolog
Läs mer Aug 16
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Kulturmiljöenheten
Kulturmiljöenheten arbetar för att tillvarata och utveckla länets kulturmiljöer och verkar för att de nationella kulturmiljömålen ska få genomslag i länet.

Arbetet utgår i hög utsträckning från kulturmiljölagens bestämmelser, men även tillämpliga delar av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kulturmiljöenheten hanterar ett årligt anslag från Riksantikvarieämbetet. Bidraget används bland annat till fornvård och byggnadsvårdsåtgärder, men även till skötsel av länets två kulturreservat, vissa mindre arkeologiska insatser, inventeringar med mera.

Vi söker nu en arkeolog.

Arbetsuppgifter
Som arkeolog verkar du för en hållbar samhällsutveckling och kulturmiljövårdens intressen i samverkan med övriga samhällsaktörer och med enskilda.

Du handlägger ärenden enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. Arbetet rör alla former av förfrågningar samt prövning av ansökningar om tillstånd till ingrepp i fornlämningar, primärt i avsikt att undvika ingrepp. Om ingrepp inte kan undvikas omfattar arbetet beställning/upphandling av uppdragsarkeologiska undersökningar. Även beslut om arkeologiska forskningsundersökningar förekommer. En annan viktig arbetsuppgift är att delta i det interna tvärsektoriella arbete som är kopplat till ärenden enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

I din vardag har du kontakt med myndigheter, kommuner, företag och enskilda. Du samarbetar med andra verksamheter inom länsstyrelsen, främst inom samhällsbyggnad, naturvård och miljöskydd.

Inom kulturmiljöenheten tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och du bidrar med att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt. Andra arbetsuppgifter kan på sikt bli aktuella och du har intresse och vilja att utvecklas inom fler områden.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen med arkeologi som huvudämne. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete inom uppdragsarkeologins samtliga moment och erfarenhet av fältarkeologi. Du har även god kunskap om kulturmiljölagen. Då tjänsten innebär resor inom länet är B-körkort ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning och erfarenhet av handläggning av kulturmiljöärenden exempelvis på länsstyrelse. Det är också meriterande om du har erfarenhet av upphandling av uppdragsarkeologiska undersökningar och kunskaper om plan- och bygglagen och miljöbalken.

Som person är du strukturerad, driven och har en god samarbetsförmåga. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt gentemot verksamhetens mål. Du är trygg i din roll och kan väga samman och bedöma olika samhällsintressen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. 

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Jurist med miljörättslig inriktning

Miljöjurist
Läs mer Aug 2
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Beskrivning
Vid rättsenheten handläggs tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal lagstiftningar, t ex.

miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak-, livsmedels- och ordningslagstiftningarna.

Dessutom ger enheten rättslig rådgivning till övriga delar av länsstyrelsen och utbildar myndighetens anställda i förvaltningskunskap. Den juridiska rådgivningen består bl.a. av råd och stöd till sakenheterna inom myndighetens samtliga verksamhetsområden. Dina kollegor är prestigelösa och har kompetens inom bl.a. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak- lagstiftningarna. 

Uppsala län är ett snabbt växande län och många av de frågor som myndigheten hanterar är samhällsviktiga och som jurist behöver du vara förberedd att hantera vitt skilda rättsområden.  

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med egen ärendehandläggning inom bl.a. plan- och bygglagrättsliga- och miljörättsområdet, eget beslutsfattande inom några ärendeslag som t.ex. vissa trafikfrågor och kombinera det med rättslig rådgivning framförallt inom plan-och bygglagsrättsliga- och inom miljörätt eller naturskydd.

Beroende på erfarenhet och intresse kan det bli aktuellt för den vi anställer att föreslås som ordförande i MPD, vilket innebär eget beslutsfattande inom i ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet samt i ärenden som rör bl.a. ändring av tillstånd eller villkor för sådana verksamheter m.m. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen, notariemeritering samt gedigen erfarenhet företrädesvis från domstol, myndighet eller advokatbyrå. Vi vill att du även har god erfarenhet av miljörättsligt arbete. Du ska även ha goda kunskaper i förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftningen.  Det är meriterande med erfarenhet av arbete i en miljöprövningsdelegation eller motsvarande arbete i domstol. Det är vidare meriterande med erfarenhet och goda kunskaper inom plan- och bygglagstiftningen.

Du har ett konsultativt förhållningssätt och är serviceinriktad. Du är noggrann, strukturerad och självgående. Du har en god förmåga att fatta välavvägda beslut snabb utan att rättssäkerheten eftersätts.  Du är också bra på att arbeta i grupp och trivs med det. 

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Enhetschef till Naturvårdsenheten

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 28
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturvårdsenheten
Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt skyddade områden.

Enheten består av tjugo medarbetare. Enheten förvaltar cirka 150 av länets 180 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Förvaltning innebär också att sätta upp och sköta underhållet av friluftslivsanordningar, som till exempel fågeltorn, stigar, spänger, byggnader och skyltar. Enheten upphandlar externa entreprenörer för många av de åtgärder som genomförs. Enheten ansvarar vidare för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar viltskadeanslaget som berör besiktning av förebyggande åtgärder mot rovdjur, till exempel stängsel, samt skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv. Enheten administrerar också Viltförvaltningsdelegationen där landshövdingen är ordförande.

Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter på myndigheten fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla verksamheten vid såväl Naturvårdsenheten, Miljöavdelningen och myndigheten.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap. Du har erfarenhet av att leda andra exempelvis genom att projektleda eller ha en samordnande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av vilt- och rovdjursförvaltning eller erfarenhet av förvaltning av skyddad natur. Det är också meriterande om du har erfarenhet som chef med budget - och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamhet och myndigheten på ett gott sätt. Du ser helheter och bidrar med ditt ledarskap till en god samverkan med andra enheter. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vattenhandläggare

Limnolog
Läs mer Jun 27
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn 
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.

Om du söker det här jobbet kommer du till en enhet med god sammanhållning där vi diskuterar och stöttar varandra i vardagen.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, inklusive att handlägga
anmälningsärenden om vattenverksamhet samt handlägga tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i
en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk
expertis.

Kvalifikationer
Du har naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå inom limnologi eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade vattenfrågor. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det är också meriterande med erfarenhet av tillsyn och prövning inom vattenverksamhet.

Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klimat - och energihandläggare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Jun 20
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöstrategienheten 

Miljöstrategienheten är en av fem enheter på Länsstyrelsens miljöavdelning.

Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens arbete med miljöövervakning. På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Arbetsuppgifter

Vi söker en person till gruppen som arbetar med klimat- och energifrågor. Som klimat- och energihandläggare kommer du arbeta främst tillsammans med enhetens klimat- och energistrateg och delta i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i länet. Det infattar främst arbete med det statliga investeringsstödet klimatklivet, men även att delta i Länsstyrelsens övriga klimat- och energiarbete samt generellt vara en resurs med kunskap om klimatfrågan. Länsstyrelsens klimat- och energiarbete innebär bland annat framtagande av regional strategi och analysdokument, samordning av länets klimat- och energiarbete samt analys och sammanställning av energi- och utsläppsdata. I tjänsten har du många kontakter med aktörer i länet och kommunikation är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer

Du har

- utbildning på högskolenivå med inriktning mot miljö, klimat och/eller energifrågor
- erfarenhet av att kommunicera och sprida budskap till olika målgrupper, muntligt och skriftligt
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med klimat- och energifrågor

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från arbete med investeringsstödet Klimatklivet
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av ärendehanteringssystem
- erfarenhet av att arbeta med systematisk uppföljning av resultat
- erfarenhet av att planera och genomföra kommunikationsinsatser

Du är självgående och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du behöver ha en god samarbetsförmåga samt ha en god kommunikativ förmåga. 

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare .

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Avdelningschef, Landsbygdsavdelningen

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jun 22
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Landsbygdsavdelningen
Landsbygdsavdelningen består av fyra enheter, Jordbruksenheten, Enheten för jordbrukskontroll, Enheten för landsbygdsutveckling och Veterinärenheten.

Som avdelningschef har du ansvar för avdelningens verksamhet, rapporterar till länsrådet och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Du har personalansvar för avdelningens enhetschefer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom ett för uppdraget relevant område och minst tre års aktuell erfarenhet av att leda med budget- och personalansvar inom offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, exempelvis effektivisering av ärendehantering. Du har även erfarenhet av samverkan med aktörer inom för uppdraget relevant område.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda med budget- och personalansvar inom statlig myndighet och erfarenhet av att leda andra chefer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med landsbygdsfrågor och projektledning/-redovisning.

Som person ser du till verksamhetens bästa i agerande och beslut samt leder och motiverar andra genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett brett perspektiv och ser sakers långsiktiga betydelser och har förmåga att anpassa dina handlingar utifrån dessa. Du är en god arbetsgivarföreträdare och representerar Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir avdelningschef. 

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ekonomichef, vikariat

Ekonomichef
Läs mer Jul 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Personal- och ekonomienheten
Personal- och ekonomienheten består av tre funktioner: ekonomi/redovisning, inköp/upphandling samt HR.

Ekonomifunktionen ansvarar för både operativa och strategiska frågor inom verksamhetsområdet och ger kvalificerat stöd till myndighetens chefer och medarbetare.  Verksamhetsområdet innefattar löpande redovisning, bokföring och betalning av inkommande fakturor, kundfakturering, hantering av inkommande projektmedel och andra riktade medel samt återrapportering av förbrukade medel. Vidare omfattar området månads- och årsbokslut, tidredovisningsadministration och olika ekonomiska rapporteringar till andra myndigheter. Enheten ansvarar för länsstyrelsens verksamhetsplanering, budget, prognoser samt årsredovisning.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef leder du ekonomiarbetet på myndigheten och samordnar ekonomifunktionen. Du har ansvar för verksamhetsplanering, finansiering, budget och -uppföljning samt bokslut. Du ansvarar för och framställer budgetunderlag, budgetprognoser samt rapportering, bedömning och analys. Du samordnar årsredovisningen i sin helhet och ansvarar för de ekonomiska delarna. 

Strategiska frågor med omvärldsbevakning och framtidsbedömning är viktiga inslag i arbetsuppgifterna, liksom att vara ett strategiskt stöd för ledningen. Inom dina ansvarsområden adjungeras du i myndighetens ledningsgrupp. Som ekonomichef rapporterar du till enhetschef.

Du fungerar som stöd till ledning och chefer på myndigheten och är kontaktperson för länsstyrelsen i olika ekonomiska frågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot ekonomi. Du har erfarenhet av verksamhetsplanering, finansiering, budgetarbete samt bokslut och årsredovisning. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Unit4ERP och Hypergene eller liknande lednings- och styrsystem. Det är också meriterande om du har erfarenhet av statlig redovisning och tidigare arbete som ekonomichef eller i en controllerfunktion. 

Som person ser du till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap och förväntningar når fram samtidigt som du är en kunskapsresurs för andra. Du är därtill självständig samt strukturerad och arbetar bra med komplexa frågor.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen är ett vikariat om 6 månader med tillträde snarast enligt överenskommelse.  Din tjänstebenämning på myndigheten blir ekonomichef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Samordnare till landshövdingen

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 29
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Kommunikations- och stabsenheten
Kommunikations- och stabsenheten vid avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för myndighetens information och kommunikation såväl internt som externt.

Enheten har ca 10 medarbetare som fördelar sig på en kommunikationsgrupp, en GIS-grupp som ansvarar för geografiska informationssystem och en stabsfunktion bestående samordnare och sekreterare till länsledningen.

Arbetsuppgifter
Som samordnare bistår du främst landshövdingen med planering, omvärldsbevakning, kommunikation och kontakter inom länsstyrelsens olika ansvarsområden. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar både kvalificerade och mer administrativa moment.

Dina arbetsuppgifter är att:

- vara rådgivare och stöd till landshövdingen. Det innebär att du till exempel gör research inför besök, bidrar med analyser, skriver utkast till tal och brevsvar och bidrar aktivt i kommunikationen kring landshövdingens arbete, till exempel på sociala medier.
- bidra med omvärldsbevakning och med att ta fram fakta, statistik och underlag inför landshövdingens möten med lokala, nationella och internationella aktörer.
- planera, genomföra och följa upp möten med kommuner, andra myndigheter, organisationer, media och enskilda.
- ansvara för samordningen av länsstyrelsens internationella relationer som innebär kontakter med internationella samarbetspartners samt planering och administration kring internationella besök.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om samhällsfrågor och som uppskattar att sätta sig in i allt från bostadsfrågor och naturvård till EU-regler för lantbruk. Du har erfarenhet av och trivs med både kommunikation och administration. Du behöver kunna hantera flera olika saker samtidigt och snabbt kunna växla mellan dem. Du gillar att ha många kontakter och att hålla i trådarna för möten och konferenser.

Din bakgrund kan vara akademisk examen inom relevant område såsom kommunikation, statsvetare, jurist eller nationalekonom eller annan likvärdig erfarenhet/utbildning. Du har också några års erfarenhet från arbete inom myndighet eller annan offentlig verksamhet.

Det är meriterande om du har arbetat i en samordnande roll, gärna i en central och/eller strategisk funktion, samt har haft arbetsuppgifter av utredande eller analytisk karaktär.

Du har en väl utvecklad analytisk förmåga och kan urskilja och sammanfatta helheter och sammanhang från stora informationsmängder utifrån verksamhetens behov. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, kan vara flexibel vid ändrade omständigheter och har en vana att agera och prioritera på eget initiativ. Du har en dokumenterad förmåga att uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska såväl i tal som i skrift samt har god relevant datavana. Kunskap om Uppsala län är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid din personliga lämplighet för tjänsten.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Jul 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Personal- och ekonomienheten
Enheten ingår i Avdelningen för verksamhetsstöd och stöttar chefer och medarbetare.

Personal- och ekonomienheten består av sju medarbetare och en enhetschef som har personalansvaret. Ekonomifunktionen ansvarar för länsstyrelsens ekonomiadministrativa processer som innefattar både operativa och strategiska frågor. HR-funktionens uppdrag är att utifrån ett arbetsgivarperspektiv att ge ett brett och verksamhetsanpassat HR-stöd. Vid enheten finns också en person som ansvarar för upphandling och inköpsfrågor.

Som ekonom blir dina närmaste kollegor ekonomichef, redovisningsansvarig och ekonomiassistent.

Arbetsuppgifter
Som ekonom har du ett brett arbetsområde framförallt inom redovisning, men arbetar även med verksamhetsplanering, budgetering/prognos, löpande uppföljning av ekonomiskt resultat. Du kommer att ha ett nära samarbete med ekonomichefen som leder det löpande ekonomiarbetet samt med övriga kollegor inom personal- och ekonomienheten.

I din roll som ekonom har du en viktig roll i att med engagemang vara med och bidra till att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker en redovisningsekonom med intresse för verksamhetsuppföljning och planering. Du har ekonomisk utbildning på högskolenivå och ett par års dokumenterad erfarenhet av arbete med redovisning och uppföljning av resultat. Du har goda redovisningskunskaper och erfarenhet av att arbeta i Officepaketet, framförallt i Excel.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete med budgetarbete/prognos och verksamhetsplanering. Det är också meriterande med erfarenhet av arbete i ekonomisystem, rapporteringsverktyg och/eller budgeteringsverktyg, helst UNIT 4 ERP och Hypergene. Har du erfarenhet av arbete med ekonomi från statlig myndighet är även det meriterande.

Du är självgående och arbetar strukturerat genom att ta ansvar för ditt eget arbete och organiserar det på ett effektivt sätt. Du har en pedagogisk förmåga och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du har också en god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Enhetschef till enheten för vatten- och naturtillsyn

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 15
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi ska ge tillsynsvägledning till kommunerna i länet samt verka för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.  

Vår nuvarande chef kommer att gå i pension och vi söker nu en ersättare. Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla såväl enheten som Miljöavdelningen.

Kvalifikationer
Du ska ha utbildning på högskolenivå inom naturvetenskap eller juridik. Du har erfarenhet av att leda andra till exempel som projektledare eller i en samordnande roll. Du är också van att arbeta med komplexa frågeställningar.  Det är meriterande med erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken eller erfarenhet av att vara chef med budget- och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. 

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vattenhandläggare

Limnolog
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för vatten- och naturtillsyn
Vårt uppdrag är tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom vattenverksamhet, skyddad natur och med dricks- och grundvattenskydd.

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling i den fysiska planeringen.  Vi arbetar med många ärenden i form av samråd, anmälningsärenden, tillstånd och dispensansökningar.

Om du söker det här jobbet kommer du till en enhet med god sammanhållning där vi diskuterar och stöttar varandra i vardagen.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, inklusive att handlägga
anmälningsärenden om vattenverksamhet, arbeta med dammsäkerhet samt handlägga
tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda
personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i
en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk
expertis.

Kvalifikationer
Du har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå inom limnologi, hydrologi,
miljövetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av arbete med miljörelaterade vattenfrågor.
Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det är också meriterande med erfarenhet av tillsyn och prövning inom vattenverksamhet.

 Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp, är strukturerad samt kan ta egna initiativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Vilthandläggare, tidsbegränsad anställning

Jaktkonsulent/Viltkonsulent
Läs mer Maj 15
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturvårdsenheten
Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt skyddade områden.

Enheten består av tjugo medarbetare. Enheten förvaltar cirka 150 av länets 180 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Enheten ansvarar vidare för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar viltskadeanslaget som berör besiktning av förebyggande åtgärder mot rovdjur, till exempel stängsel, samt skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att aktivt delta i arbetet med att förvalta länets viltstammar, handläggning och ärendehantering inom jakt och vilt. Beroende på bakgrund kan arbetet med att uppdatera förvaltningsplaner för klövvilt vara en aktuell arbetsuppgift. En dialog om exakta arbetsuppgifter sker med befintliga handläggare och chef vid tillträdandet. Du kan komma att delta i beredning av frågor som beslutas av viltförvaltningsdelegationen i länet.

En stor del av arbetet består av information, dialog och samverkan. Arbetet kan periodvis ett högt arbetstempo. Tjänsten kan innebära en del kvällsmöten för att informera om vårt arbete då ofta tillsammans med andra handläggare eller naturbevakare.

En av våra handläggare är tjänstledig vilket har inneburit att ärendebalanserna ökat. För att öka handläggningstakten och satsa ytterligare på förvaltning av vilt söker vi en kollega som vill jobba med jakt- och viltfrågor i Uppsala län under 2023.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom biologi, ekologi, viltförvaltning eller motsvarande, gärna med inriktning jakt och vilt. Du har god datorvana och B-körkort. 

Det är meriterande med
- erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
- kunskap om svensk viltförvaltning, jaktlagstiftning och jakt
- kunskap och erfarenhet av lantbruk och lantbrukets djur
- erfarenhet av GIS

Du är bra på att kommunicera på svenska muntligt såväl som skriftligt och anpassat till olika målgrupper.  Du är ansvarstagande, noggrann, självständig och nyfiken. Du behöver kunna ta egna initiativ och snabbt sätta dig in i nya frågor. Arbetet innebär kontakter med många aktörer och du behöver ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Du behöver vara bekväm i rollen som myndighetsperson och kunna hantera motstridiga intressen. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Villkor 
Anställningen är en särskild visstidsanställning till och med 31 december 2023 med tillträde enligt överenskommelse. Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Djurskyddshandläggare, visstid

Djurskyddsinspektör
Läs mer Maj 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Veterinärenheten
Veterinärenheten arbetar bland annat med djurskydd där vi exempelvis utför rutinkontroller av livsmedelsproducerande djur, tillståndsprövningar för verksamhet med djur så som hunddagis och ridskolor, hantering av klagomål från allmänhet, veterinär och polis om djur som far illa, djurförbudsprövningar och mycket mer.

Inom området primärproduktion utför vi delvis rutin- och händelsestyrda kontroller på producenter i ca. 30 olika branscher, bland annat spannmålsodlare, mjölkproducenter, biodlare och bärodlare. Vi ansvarar även för registrering av livsmedels- och foderproducenter.

Utöver detta arbetar vi på enheten även med förprövning av djurstallar, grundvillkorskontroller, handläggning av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter samt veterinära frågor så som smittskydd, läkemedel, foder och animaliska biprodukter.

Vi söker nu två medarbetare som vill arbeta med djurskydd och primärproduktion.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak inom områdena djurskydd och primärproduktion på enheten. Inom området djurskydd ingår att arbeta med administrativ och/eller fysisk djurskyddskontroll, exempelvis handläggning av inkomna klagomål samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning. I arbetsuppgifterna ingår även övriga administrativa uppgifter, som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK), mottagande och dokumentation av inkomna klagomål, utlämnande av allmän handling och annan administrativ hantering av ärenden. Tjänsten omfattar i viss mån även planering och genomförande av att verkställa länsstyrelsens beslut om omhändertagande av djur. I viss utsträckning kan det även ingå att praktiskt hantera djur, i första hand hundar och katter men även andra djur förekommer.

Inom området primärproduktion ingår bland annat handläggning av ärenden där du är med och genomför planerade kontroller samt gör efterföljande dokumentation och rapportskrivning. Även övriga administrativa uppgifter, så som registervård av primärproduktionsregistret (PRIMÖR) förekommer. I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten ingår också i arbetet.

Arbetsuppgifterna är varierande mellan ett självständigt arbete till ett nära samarbete med kollegor på enheten samt externa kontakter med veterinärer, djurstallens personal och polis.

Beroende på din bakgrund och fallenhet kan innehållet i tjänsten i viss mån anpassas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som exempelvis agronom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, eller inom etologi- och djurskydd, livsmedel, eller har annan för uppgifterna relevant examen som vi bedömer likvärdig. Då arbetet kan innebära arbete i fält och resor inom länet förekommer krävs B-körkort. Du har goda datorkunskaper och tidigare erfarenhet av att arbeta i Officepaketet. 

Vi ser det som meriterande om du har kunskaper inom aktuell lagstiftning gällande djurskydd och livsmedel, risker för djurens välfärd och hälsa samt grundläggande kunskap inom primärproduktion. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsynsarbete i fält, där erfarenhet inom djurskydd eller primärproduktion är särskilt meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av handläggning i administrativa system, exempelvis Platina, DSK och Primör.  

Som person är du flexibel och strukturerad. Du är självgående och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Verksamheten är till stor del händelsestyrd vilket innebär att arbetsuppgifterna snabbt kan ändras och du är inte rädd för att fatta svåra beslut. Du har därtill god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. I kontakt med djurhållare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningarna är tidsbegränsade (särskild visstidsanställning) med tillträde snarast enligt överenskommelse och t.o.m. 2023-12-31. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Enhetschef till naturvårdsenheten

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 2
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Naturvårdsenheten 
Vår uppgift är att förvalta viltstammar samt skyddade områden.

Enheten består av tjugo medarbetare. Enheten förvaltar cirka 150 av länets 180 naturreservat. Att förvalta innebär att se till att biotopvårdande åtgärder genomförs, till exempel röjningar, naturvårdsbränningar, slåtter och att det finns djur som betar markerna. Förvaltning innebär också att sätta upp och sköta underhållet av friluftslivsanordningar, som till exempel fågeltorn, stigar, spänger, byggnader och skyltar. Enheten upphandlar externa entreprenörer för många av de åtgärder som genomförs. Enheten ansvarar vidare för inventering av stora rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn) och hanterar skyddsjaktsansökningar och ansökningar att hålla vilt i hägn. Enheten administrerar viltskadeanslaget som berör besiktning av förebyggande åtgärder mot rovdjur, till exempel stängsel, samt skador av stora rovdjur på tamdjur och skador av stora betande fåglar på grödor. Enheten administrerar även älg- och kronhjortsjakten och skriver förvaltningsplaner för rovdjur, älg, kronhjort, vildsvin och skarv. Enheten administrerar också Viltförvaltningsdelegationen där landshövdingen är ordförande.

Vill du leda en enhet med hög kompetens och stort engagemang så ska du söka dig till oss!

Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet. Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet. Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten. En viktig uppgift är att arbeta med samverkan så att samarbetet med övriga enheter på myndigheten fungerar bra. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit. Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till att utveckla verksamheten vid såväl Naturvårdsenheten, Miljöavdelningen och myndigheten.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap. Du har erfarenhet av att leda andra exempelvis genom att projektleda eller ha en samordnande roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av vilt- och rovdjursförvaltning eller erfarenhet av förvaltning av skyddad natur. Det är också meriterande om du har erfarenhet som chef med budget - och personalansvar. 

Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna. Du har förmåga att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamhet och myndigheten på ett gott sätt. Du ser helheter och bidrar med ditt ledarskap till en god samverkan med andra enheter. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Handläggare inriktning inventering av ängs- och betesmarker, visstid

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 18
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Jordbruksenheten
Jordbruksenheten arbetar med handläggning av jordbrukarstöden vilket innebär handläggning av åtaganden för miljöersättningar, utbetalningar, återkrav och överklaganden.

Enheten arbetar också med att redigera jordbruksblock både i fält och via skärm, samt upprätta planer för våtmarker, betesmarker och slåtterängar med särskilda värden.

Vårt arbete styrt till stor del av Jordbruksverkets regelverk, rutiner och instruktioner. De är baserade på EU:s gemensamma jordbrukspolitik. År 2023 förnyas jordbrukspolitiken vilket innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling. 

Vi söker nu medarbetare som vill inventera ängs- och betesmark. 

Arbetsuppgifter
Du arbetar i huvudsak med att inventera och göra naturtypsbedömningar av ängs- och betesmark. Inventeringen ligger till grund för utvärderingar och uppföljningar och andra åtgärder för natur- och kulturmiljö. Som handläggare arbetar du både i fält där du jobbar med en handdator, och på kontoret där du arbetar i Jordbruksverkets datasystem. Arbetet innebär myndighetsutövning och kontakter med lantbrukare. I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten ingår också i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom biologi eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Du har goda kunskaper om biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet. Du har erfarenhet av arbete i fält och goda datorkunskaper. Då arbetet innebär resor inom länet krävs B-körkort.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att inventera ängs- och betesmark och har kännedom om kärlväxter. Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av arbete i Jordbruksverkets olika system. 

Som person är du självgående och har en god samarbetsförmåga. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar och driver ditt arbete självständigt samt tillsammans med dina kollegor inom din arbetsgrupp. Du visar omdöme under tidspress och fattar beslut utifrån den information du har tillgänglig. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har därtill god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. I kontakt med lantbrukare och myndigheter företräder du Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad (särskild visstidsanställning) med tillträde snarast enligt överenskommelse och t.o.m. 2023-09-30. En förutsättning för anställning är att du deltar i en obligatorisk kurs om inventering av ängs- och betesmarker 23-25 maj i Jönköping. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

HR-chef/enhetschef till Personal- och ekonomienheten

Personalchef/HR-chef
Läs mer Apr 14
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Personal- och ekonomienheten
Anställningen omfattar att vara enhetschef för Personal-och ekonomienheten.

Du kommer samtidigt att vara HR-chef med ansvar för att leda HR-funktionens arbete. Enheten ger professionellt stöd i HR- ekonomi och upphandlingsfrågor och har myndighetsövergripande sakområdesansvar inom ekonomi, upphandling och HR. Vi driver också utveckling inom sakområdena. Enheten består av tre funktioner.

HR-funktionen består idag av två HR-partners och en HR-administratör. Funktionens uppdrag är att utifrån ett arbetsgivarperspektiv ge ett brett, verksamhetsanpassat och kvalificerat HR-stöd till länsstyrelsens chefer på olika nivåer. Ekonomifunktionen består av en ekonomichef med funktionsansvar, en controller och en redovisningsansvarig. Ekonomifunktionen ansvarar för länsstyrelsens utbetalningar och inbetalningar samt uppföljning av länsstyrelsens ekonomi och resultatredovisning. Inköpsfunktionen består av en person som övergripande ansvarar för länsstyrelsens inköp och upphandlingar.

Enheten består således av sju personer och vårt område spänner över alla verksamheter på länsstyrelsen vilket innebär många kontaktytor.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- Vara enhetschef för personal- och ekonomienheten med personal- och budgetansvar
- Samordna och följa upp verksamheten inom ekonomi, upphandling och HR
- Leda det strategiska och operativa HR-arbetet
- Vara myndighetens arbetsgivarrepresentant gentemot Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
- Ingå i myndighetens ledningsgrupp
- I nära samarbete med avdelningschef och länsledningen utveckla personalpolitiken

Som enhetschef för personal-och ekonomienheten ingår du även i ledningsgruppen för Avdelningen för verksamhetsstöd. Du rapporterar i denna roll till avdelningschefen. I vissa myndighetsövergripande HR-frågor har du ett nära samarbete med länsledningen och rapporterar i dessa frågor direkt dit. Som HR-chef utgör du länsledningens strategiska HR-stöd. Under 2022 gjordes en större kartläggning av länsstyrelsen som hållbar arbetsplats. En del av HR-arbetet under kommande år kommer att vara att stötta länsledningen i det fortsatta arbetet med driva resultatet av kartläggningen framåt samt att medverka till att åtgärder genomförs och följs upp.

Kvalifikationer
Du har en för anställningen relevant högskoleutbildning. Du har flerårig och aktuell erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete inom offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av att leda andra.

Det är meriterande om du har erfarenhet som chef med personalansvar, gärna i den statliga sektorn. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete.

Som person är du stabil, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har lätt för att samverka och se helheter. För att lyckas i din roll behöver du vara flexibel men samtidigt ha integritet och våga ta ställning. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir enhetschef.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Köksbiträde till representationsvåningen på slottet

Köksbiträde
Läs mer Apr 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Arbetsuppgifter
Vi söker duktiga medarbetare till kök och disk.

I arbetsuppgifterna ingår det att hjälpa till i köket och ansvara för disken vid luncher och middagar och andra förekommande evenemang i landshövdingens representationsvåning på Uppsala slott. I rollen ingår även andra arbetsuppgifter i representationsvåningen, såsom möblering och städning. Ledorden för vårt arbete är flexibilitet, integritet och kvalité.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete i restaurang eller konferensverksamhet. Det är meriterande om du har arbetat i festvåning samt om du har utbildning inom matlagning eller servering. Grundläggande kunskaper i engelska är ett krav. Du ska vara serviceinriktad, noggrann, ordningsam och flexibel. Du ska även vara social och ha en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också integritet och ett professionellt förhållningssätt och du ska bidra till en högkvalitativ upplevelse för våningens gäster. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning där överenskommelse sker inför varje  arbetstillfälle s.k timanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Serveringspersonal till representationsvåningen på slottet

Servitör/Servitris
Läs mer Apr 19
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Arbetsuppgifter
Vi söker erfaren serveringspersonal.

I arbetsuppgifterna ingår det att servera vid luncher, middagar och andra förekommande evenemang i landshövdingens representationsvåning på Uppsala slott. I rollen ingår även andra arbetsuppgifter i köket. Ledorden för vårt arbete är flexibilitet, integritet och kvalitéKvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av servering. Det är meriterande om du har arbetat i festvåning med servering samt om du har utbildning inom servering, mat eller dryck. Grundläggande kunskaper i engelska är ett krav. Du ska vara serviceinriktad, noggrann, ordningsam och flexibel. Du ska även vara social och ha en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också integritet och ett professionellt förhållningssätt och du ska bidra till en högkvalitativ upplevelse för våningens gäster. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning där överenskommelse sker inför varje  arbetstillfälle s.k timanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Registrator, semestervikariat

Registrator
Läs mer Mar 14
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Beskrivning
Vid rättsenheten handläggs ärenden enligt ett stort antal lagstiftningar.

Inom enheten hanteras arkiv, diarium och juridiskt stöd till hela myndigheten. Här finns även medarbetare som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet- och säkerhetsskydd.

Som registrator på länsstyrelsen får du inblick i ett stort antal olika samhällsfrågor och du kommer att arbeta tillsammans med prestigelösa och kunniga kollegor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av registrering, arkivering, expediering och utlämnande av allmän handling. Du kommer även ha en rådgivande och stödjande roll till handläggare som utför viss registrering på egen hand. Kontakt med medborgare ingår som en naturlig del i arbetet och du fungerar som ett stöd i frågor som rör offentlighet och sekretess. Tjänsten kan även komma att innebära viss ärendehandläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar arkivvetenskap, registratorsutbildning eller till jurist. Du ska ha arbetat med administrativt arbete inom offentlig förvaltning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som registrator eller om du har arbetat på länsstyrelse.   Det är också meriterande om du har god kunskap om digital ärendehantering och erfarenhet av arbete i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina.

Som person behöver du ha en god samarbetsförmåga, vara serviceinriktad och flexibel. Du behöver också vara noggrann.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Villkor 
Anställningen är tidsbegränsad under sommaren som längst till 31/8 2023 med tillträde i slutet av maj/början av juni eller enligt överenskommelse. Det finns möjlighet till timanställning under hösten 2023. 

Övrigt
Intervjuer är planerade att hållas vecka 13. 

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöutredare

Limnolog
Läs mer Mar 29
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöstrategienheten

Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens miljöövervakningsverksamhet.

På enheten bedrivs också arbete inom vattenförvaltning och omprövning av vattenkraften. Enheten hanterar även statliga stöd för klimatinvesteringar (klimatklivet), lokala naturvårdssatsningar (LONA) samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Vi söker en person till gruppen som arbetar med vattenförvaltning i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är huvudsakligen knutna till vattenförvaltning. Arbetet innebär att genomföra uppdrag åt Vattenmyndigheten och utgöra en av länsstyrelsens vattenexperter.

- Självständigt kartlägga och analysera miljötillståndet i söt- och saltvatten.
- Ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem.
- Internt expertstöd vid handläggning av tillsyns- och prövningsärenden
- Samverkan med andra myndigheter och organisationer för att nå målet om en bättre vattenkvalitet.

Till din hjälp har du föreskrifter, vägledningar, kollegor och data från miljöövervakningsprogrammet.

I tjänsten kan även arbete med andra arbetsuppgifter inom miljöavdelningens verksamhetsområde komma att ingå, till exempel att stötta strategiskt arbete med kustplanering och miljöövervakning.

Kvalifikationer
Du har utbildning inom akvatisk biologi, miljö- eller naturvetenskap på högskolenivå, gärna med inriktning mot marinekologi, alternativt utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande med

- erfarenhet av arbete med vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv inom offentlig förvaltning
- erfarenhet av att arbeta med frågeställningar inom akvatisk ekologi och/eller miljögifter
- kunskaper i GIS
- vana att jobba i excel eller liknande
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Som person är du strukturerad, självgående och flexibel samt har god kommunikativ förmåga.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med provanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Apr 6
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöskyddsenheten 
Vi är ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet.

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Inför en kommande pensionsavgång söker vi nu en medarbetare till enheten med fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet, men även andra förekommande arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella utifrån verksamhetens behov, din erfarenhet och intresse.

Arbetsuppgifter
Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc 
- Tillsynsvägledning

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet.

För tjänsterna är det meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram underlag inför ansökan om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsterna innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. I din roll finns även ett särskilt ansvar för alla myndigheters krav på klarspråk, det vill säga att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

HR-administratör, särskild visstidsanställning

HR-assistent
Läs mer Mar 30
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Personal- och ekonomienheten
Enheten ger professionellt stöd i HR- ekonomi och upphandlingsfrågor och har myndighetsövergripande sakområdesansvar inom ekonomi, upphandling och HR.

Vi driver också utveckling inom sakområdena. Enheten består av tre funktioner.

HR-funktionens uppdrag är att utifrån ett arbetsgivarperspektiv att ge ett brett, verksamhetsanpassat och kvalificerat HR-stöd till länsstyrelsens chefer på olika nivåer.  Ekonomifunktionen ansvarar för länsstyrelsens utbetalningar och inbetalningar samt uppföljning av länsstyrelsens ekonomi och resultatredovisning. Inköpsfunktionen ansvarar för länsstyrelsens inköp och upphandlingar. Vårt område spänner över alla verksamheter på länsstyrelsen vilket innebär många kontaktytor.

Vi erbjuder variation i dina arbetsuppgifter, du kommer få större kunskap om samhällsfrågor och dessutom ha roligt på jobbet.  

Arbetsuppgifter
Som HR-administratör kommer du att arbeta administrativt brett inom HR-området. Du kommer att arbeta inom exempelvis vår lönebildningsprocess, kompetensbaserade rekryteringsprocess, facklig samverkan och i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Du kommer vara delaktig och drivande i vårt utvecklingsarbete inom HR genom att dokumentera våra rutiner och vidareutveckla dem.

I arbetsuppgifterna ingår att svara på frågor från chefer och medarbetare utifrån lagar, föreskrifter och våra statliga centrala och lokala kollektivavtal samt våra arbetsgivarpolitiska ställningstaganden. Det ingår även en viss kontakt med andra myndigheter.

Du deltar löpande vid MBL-förhandlingar och skriver förhandlingsprotokoll, anställningsbevis, anställningsbeslut och andra personalbeslut. Du diarieför handlingar och lämnar ut allmän handling på begäran. Du registrerar och följer upp sjukfrånvaro samt publicerar annonser i vårt rekryteringsverktyg och hjälper till med urval i rekryteringar. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 30 hp inom beteendevetenskapligt ämne med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor. Du har också erfarenhet av administrativt arbete. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av SharePoint, Officepaketet och framförallt Excel. Det är också meriterande om du har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom HR eller erfarenhet av arbete i rekryteringsverktyg. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet av att tillämpa statliga kollektivavtal eller har kunskap om statlig arbetsrätt.

Som person har du god samarbetsförmåga och är serviceinriktad vilket innebär att du är uppmärksam, lyhörd och har vilja att hjälpa andra. Du är därtill strukturerad och noggrann vilket innebär att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med omfattning heltid under perioden juni till och med augusti. Från och med september till december är omfattningen på anställningen ungefär 20 %. Tillträde sker i juni enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

 Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Klimatanpassningssamordnare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 3
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Plan och bostadsenheten
Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet.

Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. 

Vi söker dig som vill arbeta med klimatanpassning! Är du rätt person?

Arbetsuppgifter
Som klimatanpassningssamordnare kommer du ansvara för och samordna klimatanpassningsarbetet i länet tillsammans med en kollega.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att implementera resultatet av genomförd klimat- och sårbarhetsanalys för länsstyrelsens verksamhet, genomföra åtgärder av framtagen handlingsplan inom klimatanpassning. Du ansvarar för att arbetet med klimatanpassning följer förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428).

Du kommer samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och delta i handläggning av ärenden som detaljplaner, översiktsplaner med mera. Du medverkar i övriga utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå. Du kommer i rollen att ha en tät dialog med kommunala företrädare och myndigheter och samverka med klimatanpassningssamordnare på andra länsstyrelser.

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av klimatanpassningsarbete, som framtagande av klimat- och sårbarhetsanalyser, handlingsplaner för klimatanpassning eller riskhanteringsplaner.

Om du har tidigare erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter inom länsstyrelsen, kommun eller statlig myndighet är det meriterande. Det är meriterande om du har kunskap om miljöbalken, plan- och bygglagen, planprocessen och översvämningsförordningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning.

Som person är du självgående, relationsskapande, strukturerad och lösningsorienterad. Det innebär att du driver och tar ansvar för dina processer och planerar, organiserar och prioriterar arbetsuppgifterna väl. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktik och du har lätt för att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Projektmedarbetare kompetensutveckling

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 24
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för landsbygdsutveckling
Enheten bidrar till att förbättra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygd genom bland annat landsbygdsprogrammets projekt- och investeringsstöd, kompetensutvecklingsinsatser, samverkan inom regionala livsmedelsstrategin Ät Uppsala, fiskevårds- och förvaltningsåtgärder, samordning av friluftslivsarbetet och skogsprogrammet, bevakning av grundläggande betaltjänster samt kansli för partnerskapet för landsbygdsutveckling.

Vi söker nu dig som vill arbeta tillsammans med samordnare och projektledare i genomförandet av samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med projektekonomi och projektadministration inom samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022 och Strategiska planen 2023-2027, som länsstyrelsen genomför i egen regi. Inom projekten genomförs rådgivningar, kurser, fältvandringar, samarbetsinsatser med mera och i merparten av projekten upphandlas externa aktörer för utförande av dessa aktiviteter. Målgruppen för projektinsatserna är landsbygdsföretag.

Som projektmedarbetare med ansvar för administrativ dokumentation och ekonomisk sammanställning så både förbereder du, håller ett löpande strukturerat ansvar samt sammanställer underlag inför del- och slutredovisningar i de olika projekten. Du samarbetar med samordnare och projektledare som har ansvar för genomförandet av projektens aktiviteter och tidsplan, och kan komma att delta i upphandlingar och genomförande av aktiviteter t ex vid annonsering, deltagaranmälan, bokningar av lokal och kursledare, registerhantering etc.

Arbetet innebär även att delta i utveckling av enhetens arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning som agronom, ekonom eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Arbetet kan innebära resande inom länet varför B-körkort är ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med projektekonomi och projektadministration, speciellt inom landsbygdsprogrammet.

Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Det innebär att du driver, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Du är uppmärksam och har förståelse för fasta riktlinjer och regelverk. Du gör självständiga bedömningar och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Samordnare av kompetensutvecklingsprojekt

Lantbruksrådgivare/Lantbrukskonsulent
Läs mer Mar 24
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Enheten för landsbygdsutveckling
Enheten bidrar till att förbättra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygd genom bland annat landsbygdsprogrammets projekt- och investeringsstöd, kompetensutvecklingsinsatser, samverkan inom regionala livsmedelsstrategin Ät Uppsala, fiskevårds- och förvaltningsåtgärder, samordning av friluftslivsarbetet och skogsprogrammet, bevakning av grundläggande betaltjänster samt kansli för partnerskapet för landsbygdsutveckling.

Vi söker nu dig som vill arbeta med att utveckla och leda genomförandet av samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att samordna samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt inom Greppa näringen, Ekologisk produktion, Ett rikt odlingslandskap, Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd, samt Livsmedel och besöksnäring.

Samordningsansvaret innebär att initiera, genomföra och redovisa samarbets- och kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Strategiska planen 2023-2027 som bidrar till en sammanhållen landsbygdspolitik. Det innebär också att du upphandlar externa utförare av rådgivningar, kurser och fältvandringar i länet, och säkerställer att kompetensutvecklingsaktiviteter utförs både inom programperioden och inom årliga planer. Målgruppen för kompetensutvecklingsinsatserna är landsbygdsföretag. Du har också kontakt med intressenter som söker finansiering inom samarbets- och kompetensutvecklingsåtgärderna för att i samverkan prioritera initiativ som bidrar till genomförande av den regionala livsmedelsstrategin. Arbetet innebär även att delta i utveckling av enhetens arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning som agronom eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att leda projekt för att utveckla landsbygder. Arbetet kan innebära resande inom länet varför B-körkort är ett krav.

Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom lantbruk, med rådgivning/kompetensutveckling till lantbruk, odlingslandskapets natur- och kulturvärden, miljömålsarbete och/eller med livsmedelsstrategin.

Som person är du strukturerad, flexibel och initiativtagande. Det innebär att du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samtidigt som du driver, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Du är uppmärksam och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Övrigt
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöskyddshandläggare

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 5
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.Miljöskyddsenheten 
Vi är ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet.

Vi arbetar bland annat med prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt tillsyn enligt Sevesolagstiftningen. Vi arbetar även med tillsyn över förorenade områden och med tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi ansvarar för tillsynsvägledning till kommunerna genom att ge råd och stöd samt följa upp och utvärdera tillsynen i länet. Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i planrelaterade ärenden tex detaljplaner, översiktsplaner och koncessionsärenden.

Inför en kommande pensionsavgång söker vi nu en medarbetare till enheten med fokus på prövning av miljöfarlig verksamhet, men även andra förekommande arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella utifrån verksamhetens behov, din erfarenhet och intresse.

Arbetsuppgifter
Uppgifter som kan bli aktuella för tjänsten är:
- Handläggning av samråd inför kommande tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet,
- Handläggning av tillståndsprövningar inom miljöprövningsdelegationen
- Yttranden till mark- och miljödomstolen i prövningsärenden som gäller A-verksamheter inom länet
- Yttranden i interna och externa remisser tex gällande detaljplaner, miljömålsarbete, vattenförvaltning och utredningar och vägledningar från centrala myndigheter och regeringen
- Tillsyn av A-verksamheter genom tillsynsbesök, granska rapporter, uppföljning etc 
- Tillsynsvägledning

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen, verksamhetsutövare och andra externa aktörer.

Kvalifikationer
Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet.

För tjänsterna är det meriterande med:
- erfarenhet av tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram underlag inför ansökan om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och förutsätter att du har en god analytisk förmåga. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är noggrann och arbetar strukturerat med dokumentation och uppföljning. Tjänsterna innebär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att samverka och kommunicera. Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. I din roll finns även ett särskilt ansvar för alla myndigheters krav på klarspråk, det vill säga att skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu