Sveriges Lantbruksuniversitet jobb i Uppsala

Hitta lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Uppsala.

Researcher in business administration

Skogsekonom
Läs mer Maj 10
Department of Forest Economics
The Department of Forest Economics is engaged in research and education about the forest-based circular bioeconomy with a focus on business administration, resource economics, policy, and sustainable development. The Department is responsible for Bachelor and Master degree programs as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. It is located at two campuses: Ultuna (Uppsala) and Umeå. The Department has a strong international research network and holds the editorial office of the Journal of Forest Economics; we are a key partner in the joint SLU-Umeå University - Centre for Environmental and Resource Economics; we host the head office of European Forest Institute’s Forest Bioeconomy Network.

Subject area:
The subject area of the position is Business Administration with a focus on the bio-based sector, e.g., the forest sector. The purpose of the position is to develop knowledge in the subject of business administration with a focus on one or more priority specializations, such as circularity in business systems, sustainable business models, organizational theory, production economy, strategy, and innovation.

Duties:
The researcher is expected to develop an individual research profile in the subject area of business administration with a focus on sustainable business development in the bio-based sector. The holder of the employment will conduct teaching (courses, supervision, and examination) at undergraduate and advanced levels. The research and teaching are expected to take place in close collaboration within the department and other departments at SLU as well as through national and international collaboration.

The researcher is expected to:


• participate in and develop subject and interdisciplinary, educational as well as research collaborations,
• participate and develop education (on bachelor-, master, and PhD levels) within the subject area,
• initiate the development of own research, develop, and lead research projects and follow societal development that is important for the work in business administration with a focus on sustainable business development in the bio-based sector, in collaboration with the department researchers and with other researchers within the field,
• interact with the forest sector and other connected branches, and
• be able to teach in Swedish (or another Scandinavian language) within four years.

Qualifications:
Eligible for employment as researcher are candidates who hold a Ph.D. or have equivalent academic qualifications. Carried out post doc is of extra merit. Your background may be in business administration theoretical frameworks, or in industrial economics or equivalent, with interest in bio-based sectors. For employment as a researcher, the applicant must be scientifically proficient in the subject area of the employment. Equally important are proven pedagogic skills.

Good ability to communicate in written and spoken English is required, and a good ability to communicate in Swedish or other Scandinavian languages is of particular merit.

Assessment criteria:
The assessment criteria for appointment as researcher shall be the degree of the scientific expertise required as a qualification for employment through e.g., scientific publications, approved research grants, particularly within the Scandinavian bio-based sector.

Documented experience of teaching, including supervision, in the subject area, is a highly valued merit.

Emphasis will also be placed on the applicant’s experience of collaboration with industries relevant to the area, especially the forest industries. Furthermore, emphasis is placed on knowledge of the bio-based sector's value chains, from primary production to processing, consumption and recycling.

Good ability to communicate in Swedish (or other Scandinavian languages) in speech and writing is of particular merit. Good command in English, written and spoken, is a requirement. Furthermore, emphasis is also placed on applicant’s personal characteristics and communicative ability and the good ability to collaborate within and beyond the department.

Place of work:
Uppsala, Sweden

Form of Employment:
 The position is continuous employment. We apply 6 months trial employment.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible, by agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications may be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

In your application, please include:


• Personal letter including:

• scientific expertise overview (ca 1 page)
• teaching expertise overview (ca 1 page)
• vision description of how you will contribute to research on the bio-based sector (ca ½ to 1 page)


• CV (including list of academic publications)
• Up to 5 relevant scientific publication
• 1 popular science publication if applicable

Please apply by clicking on the apply button below latest 2022-09-15.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare - Infrastrukturekologi växter

Ekolog
Läs mer Jun 17
Institutionen för stad och land
SLU Centrum för biologisk mångfald, (CBM) vid Institutionen för stad och land, är ett centrum för forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskning om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald i ett biotop- och landskapsperspektiv. Fokus ligger på de miljöer, infrastruktur-biotoper, som skapas av infrastrukturen, och biotopernas betydelse för främst växter och insekter. I arbetet ingår såväl grundforskning om infrastruktur-biotopernas ekologi som forskning om praktiska åtgärder för att skapa och sköta biotoper i väg- och järnvägsnätet. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till utveckling av CBM:s forskning, och att söka externa forskningsmedel. Du arbetar i en forskargrupp på institutionen, och även i nära samverkan med forskare på andra lärosäten och aktörer inom infrastruktursektorn såsom Trafikverket, konsulter, myndigheter och organisationer.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i ekologi, med inriktning mot infrastruktur eller gräsmarker i vid mening, med fokus på växter. Meriterande är genomförd forskning inom växtekologi, anläggning eller skötsel av vegetation, landskaps- och spridningsekologi och bevarandeekologi, samt erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning. Meriterande är även erfarenhet av att arbeta med tillämpade frågeställningar och med implementering av forskningsresultat i praktisk verksamhet inom exempelvis naturvård eller annan markanvändning. Det krävs goda kunskaper i att planera och utföra fältstudier och försök, förmåga att arbeta självständigt i fält, och kunna hantera och analysera ekologiska data. God samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska krävs. B-körkort eller motsvarande krävs. Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund.

Placering:
Uppsala, campus Ultuna

Anställningsform:
Sex månaders vikariat, med möjlighet till tillsvidareanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
November 2022

Ansökan:
Ansökan ska innehålla följebrev och CV. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare - Infrastrukturekologi vertebrater

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 16
Institutionen för stad och land
SLU Centrum för biologisk mångfald, (CBM) vid Institutionen för stad och land, är ett centrum för forskning, utredning och kommunikation om och för biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. CBM finns vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskning om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald i ett biotop- och landskapsperspektiv. Fokus ligger på den problematik kring mortalitet, barriäreffekter, störningar från buller, ljus och andra föroreningar som drabbar främst den högre faunan (däggdjur, fåglar, grod/kräldjur, fiskar). I arbetet ingår såväl grundforskning om infrastrukturekologi som forskning om praktiska åtgärder för att minska transportinfrastrukturens negativa effekter. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till utveckling av CBM:s forskning, och att söka externa forskningsmedel. Du arbetar i en forskargrupp på institutionen, och även i nära samverkan med forskare på andra lärosäten och aktörer inom infrastruktursektorn såsom Trafikverket, konsulter, myndigheter och organisationer.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i ekologi, med fokus på vertebrater. Genomförd forskning inom landskapsekologi, populationsekologi och bevarandeekologi är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med tillämpade frågeställningar och med implementering av forskningsresultat i praktisk verksamhet inom exempelvis naturvård eller annan markanvändning. Det krävs goda kunskaper i att planera och utföra fältstudier och försök, förmåga att arbeta självständigt i fält, och kunna hantera och analysera ekologiska data. God samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska krävs. B-körkort eller motsvarande krävs. Personliga egenskaper utgör en viktig bedömningsgrund.

Placering:
Uppsala, campus Ultuna

Anställningsform:
Tillsvidare, med 6 månaders provanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
November 2022

Ansökan:
Ansökan ska innehålla följebrev och CV. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare i företagsekonomi

Skogsekonom
Läs mer Maj 10
Institutionen för skogsekonomi
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Ämnesområde:
Tjänsten i företagsekonomi med inriktning mot biobaserad sektor, till exempel skogssektorn, syftar till att utveckla kunskaper inom ämnet företagsekonomi med fokus på exempelvis cirkulära flöden, hållbara affärsmodeller, organisationsteori, produktionsekonomi, strategi och innovation.

Arbetsuppgifter:
Forskaren förväntas utveckla en individuell forskningsprofil inom ämnesområdet företagsekonomi med fokus på hållbar affärsutveckling inom den biobaserade sektorn. Innehavaren av anställningen förväntas också att bedriva undervisning (kurser, handledning och examination) på grund-, avancerad- och forskarnivå. Forskning och undervisning förväntas ske i nära samarbete inom institutionen och med övriga institutioner vid SLU samt genom nationella och internationella samarbeten.


• delta i och utveckla ämnes- och tvärvetenskapliga samarbeten inom såväl utbildning som forskning,
• delta i och utveckla undervisning (inom kandidat-, master-, och doktorandnivå) inom området,
• utveckla egen forskning, och leda forskningsprojekt samt följa samhällsutveckling som är viktig för det företagsekonomiska arbetet med fokus på hållbar affärsutveckling inom den biobaserade sektorn, i samarbete med institutionens forskare och med andra forskare inom området,
• samverka med skogssektorn och andra relevanta branscher, och
• kunna undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom fyra år.

Kvalifikationer:
Behörig att söka tjänsten som forskare är den som har en doktorsexamen eller liknande akademisk merit. Genomförd post-dok är meriterande. Din bakgrund kan vara inom företagsekonomiska teorier eller inom industriell ekonomi eller motsvarande, med ett starkt intresse för bio-baserade sektorer. För att anställas som forskare utvärderas den sökandes vetenskapliga kompetens tillsammans med pedagogisk kompetens.

God förmåga att kommunicera skriftligen och talad engelska är ett krav, och en god förmåga att kommunicera skriftligen och talad svenska eller annat skandinaviskt språk är särskilt meriterande.

Bedömningskriterier:
Utvärdering av sökande baseras på vetenskaplig kompetens via exempelvis vetenskapliga publikationer, beviljade forskningsansökningar, särskilt inom biobaserad sektor inom Skandinavien.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive handledning, inom ämnesområdet är en högt värderad merit. 

Sökandes erfarenhet att samverka med industrier inom relevant område, särskilt med skogsindustrier. Kunskaper om biobaserade sektorns värdekedjor, från primärproduktion, processer, konsumtion och återvinning är extra meriterande.

God kunskap att kommunicera på svenska (eller annat skandinaviskt språk) i tal och i skrift är av extra merit. Goda kunskaper i att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav. Den sökandes personliga karaktär och kommunikativa förmåga, förmåga att arbeta samarbete inom och utanför institutionen.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Så snart som möjligt, efter överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska eftersom ansökan kan utvärderas av experter både i Sverige och utomlands.

I din ansökan vänligen inkludera:


• Personligt brev inclusive:

• Vetenskaplig excellens (ca 1 sida)
• Erfarenhet från undervisning (ca 1 sida)
• Beskrivning av hur du ser på ämnet och hur du kan bidra till dess utveckling (1/2 till 1 sida)


• CV (inklusive lista publikationer)
• Max 5 relevanta vetenskapliga publikationer
• 1 populärvetenskaplig publikation om du har.

Vänligen skicka in din ansökan via länken nedan senast den 2022-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser

Professor
Läs mer Maj 6
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för stad och land
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Dess utgångspunkt ligger i det komplexa samspelet mellan ekologi och samhälle, samt därtill kopplade samhälleliga mål- och intressekonflikter.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp, vilket inkluderar administrativa uppgifter.

Dessutom ska innehavaren inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda en stark forskningsmiljö med internationellt uppmärksammad och framgångsrik forskning
• utveckla forskning och utbildning i samarbete med fakultetens och universitetets övriga forskare och lärare
• adressera forskningsfrågor med mång- och tvärvetenskapliga ansatser
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
• bidra till att CBM:s verksamhet utvecklas
• leda, utveckla och medverka i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• upprätthålla befintliga och utveckla nya nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbeten med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utanför SLU
• samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära forskning
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till allmänheten/omgivande samhälle
• kunna kommunicera på svenska inom fyra år.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha erfarenhet av att samverka med intressenter
• ha dokumenterad förmåga att leda och utveckla framgångsrik forskning
• ha dokumenterad förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering i konkurrens
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid denna anställning ska graden av skicklighet inom ämnet gälla.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas förmågan att 


• initiera, leda och leverera innovativ och excellent forskning
• självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• erhålla externa forskningsmedel i konkurrens. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att 


• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• planera, genomföra och utvärdera undervisning och forskning
• handleda och examinera doktorander. 

Vid bedömning av skicklighet i samverkan beaktas förmågan att interagera och samverka med relevanta intressenter och samhälle. 

Det är meriterande att ha bedrivit mång- eller tvärvetenskaplig forskning och/eller forskning i transdisciplinära samarbeten, samt att ha arbetat med samhällets styrning av biologisk mångfald.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Professor in political science - focus on governance of natural resources

Professor
Läs mer Maj 6
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Urban and Rural Development

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area
The subject includes political science with focus on governance of natural resources. The starting point of the subject lies in the complex interplay between ecosystems and society, as well as related societal conflicts of goals and interests.

Duties
The professor is expected to lead a research group, which includes administrative duties.

The candidate, should, within the subject area


• develop and lead a strong research environment with internationally recognized and successful research
• develop research and teaching in close collaboration with other researchers and teachers at the faculty and university
• address research issues with multi- and interdisciplinary approaches
• apply for external research funding at national and international level
• contribute to the development of CBM
• lead, develop and participate in education at basic and advance level
• participate in PhD training and supervising PhD students
• develop and maintain national and international networks and collaborations with academia, and relevant agencies, organizations, the industry and stakeholders
• support the strategic development of the department and faculty
• collaborate with others within the department and at other departments within and outside SLU
• actively collaborate with other research groups within SLU in order to strengthen interdisciplinary research at the university
• disseminate research findings and contribute with relevant knowledge to society/the public
• be able to communicate in Swedish within four years.

Qalifications
The successful candidate shall


• have a PhD and competence as associate professor (docent) or equivalent academic qualifications
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• have experience of collaboration with stakeholders
• have demonstrated a proven ability to lead and develop a successful research group
• have a proven ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• have ability to integrate research and scientific perspectives in teaching
• good ability to communicate in written and spoken English.

Assessment criteria
The assessment criteria for appointment for this position will primarily be based on the degree of skills to which the applicant have in the subject.

The assessment of scientific skills will consider the ability to


• initiate, lead and deliver innovative and excellent research
• independently initiate and pursue outstanding research
• obtain external research funding in competition. 

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to


• convey and implement his/her pedagogic vision
• plan, conduct and evaluate teaching and research
• supervise and examinate doctoral students. 

The assessment of collaboration skills will consider the ability to integrate and cooperate with relevant stakeholders and society.

It is a merit to have conducted multi- or interdisciplinary research and / or research in transdisciplinary collaborations. It is also a merit to have worked with the governance of biodiversity.

Assessment of pedagogic and scientific skills shall be given equal consideration.

Emphasis will be placed on the applicant's personal suitability and abilities.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-07-01

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

Ansök nu

Professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

Professor
Läs mer Jun 15
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
Observera: Denna annons är förkortad för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. För att se annonsen i sin helhet besök: Lediga anställningar vid SLU | Externwebben

Institutionen för energi och teknik bedriver forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö och består av ca 80 anställda fördelade på fem forskargrupper med expertis inom teknik och system för hållbar produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi omfattande kompetenser inom systemanalys, inklusive miljösystemanalys och LCA, statistik och matematik, biologisk avfallsbehandling, källsorterande avlopp samt automation. Institutionen ansvarar för drygt 30 kurser på grund och avancerad nivå inom agronomprogrammet och program inom biologi och miljövetenskap som ges på SLU samt på civilingenjörsprogrammen ”miljö- och vattenteknik” och ”energisystem” som ges i samarbete med Uppsala universitet. Institutionen är en del av mark, vatten och miljöcentrum (MVM) där forskning inom områden som miljöförändringar i mark och vatten, förståelse av biologiska, fysikaliska samt kemiska processer i mark och vattensystem, optimering av livsmedels-, bioenergi- och kretsloppssystem samt metodutveckling inom jord- och skogsbruk pågår.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik för att uppnå ett resurseffektivt och uthålligt jordbruk.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas leda en forskargrupp och ska inom ämnet för anställningen


• utveckla och leda ett internationellt framgångsrikt och externt finansierat forskningsprogram
• utveckla och leda undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
• medverka i forskarutbildning och handleda doktorander
• kunna undervisa på svenska på kandidatnivå inom fyra år, institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta,
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, industri, näring och samhället i övrigt
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• samarbeta inom institutionen samt med andra institutioner inom och utom SLU
• sprida forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
• söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå

Utöver undervisning inom digitalisering av jordbruket kan även undervisning inom angränsande ämnen på grundnivå förekomma. Administrativa arbetsuppgifter ingår, vilket inkluderar budget och personalansvar.

Behörighet
Den sökande ska


• ha doktorsexamen och ha docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom digitalisering med fokus på tillämpning av automation, robotik eller mekatronik.
• ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• vara pedagogisk skicklig
• kunna integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• planering, genomförande och utvärdering av undervisning och utbildning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision


Vidare beaktas skicklighet i att


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete
• kommunicera och samarbeta

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet samt förutsättningar att genomföra de ovan nämnda arbetsuppgifterna.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-29

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc in microbial ecology of anaerobic nitrogen cycling in soil

Biolog
Läs mer Jun 17
Department of Forest Mycology and Plant Pathology
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology offers a stimulating and international research environment. Research at the department include interactions between microorganisms and plants as well as mycology, microbial ecology and evolution. Central themes are plant pathology, biodiversity and microbiology of biogeochemical cycles in agricultural and forest ecosystems. The position is placed in the Soil Microbiology group, which performs fundamental and applied research in functional microbial ecology within carbon and nitrogen cycling.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The postdoc will do research on the ecology of microorganisms involved in denitrification and Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium (DNRA) in agricultural soils. Whereas DNRA leads to the retention of N in the form of ammonium, denitrification results in N loss through the production of gaseous N-compounds, including the ozone-depleting and greenhouse gas nitrous oxide. The aim of the project is to decipher the factors controlling the two groups of nitrate-respiring bacteria that govern the fate of nitrate in soil and in the rhizosphere. This is essential for development of strategies for increased nitrogen use efficiency in cropping systems and decreased nitrate leaching and nitrous oxide emissions.

The project includes the design and implementation of microcosm and greenhouse experiments as well as molecular work, analyses of plant traits, soil chemical analysis, data analysis and writing of scientific articles. The molecular work includes analyses of community composition and abundance of denitrifiers and DNRA bacteria based on sequencing and qPCR, combined with bioinformatics and biostatistics.

Qualifications:

The required qualification for this position is a PhD in biology focused on microbial ecology, plant-microbe interactions, or another relevant subject.

The candidate should have documented experience of experimental work, preferably with soil and/or plants, as well as molecular methods, microbial community analysis and multivariate statistics. Knowledge and previous experience of work with phylogenetic approaches and N-cycling microorganisms are strong merits.

The applicant should have documented capabilities of autonomous scientific research work and skills in writing scientific publications.

We are looking for a highly motivated, open-minded and team-oriented candidate who will contribute positively to the development of the research environment. The working language is English and good skills in English (both written and oral) are required.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates who have obtained their doctorate degree within the past three years.


Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment for 2 years.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than August 25th, 2022, use the “Apply” button below.

Interested applicants should submit the following: (1) CV including a list of publications and skills; (2) PhD degree certificate and link to/copy of doctoral thesis; (3) a cover letter including a description of past research and current research interests (max 2 pages); (4) contact details (name, relation to candidate, e-mail address and telephone number) of two reference persons familiar with the applicant’s earlier scientific work.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i mikrobiell ekologi av anaerob kväveomsättning i mark

Biolog
Läs mer Jun 17
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Viktiga forskningsområden vid institutionen är interaktioner mellan mikroorganismer och växter liksom mykologi, mikrobiell ekologi och evolution. Växtpatologi, biodiversitet och mikrobiologin i biogeokemiska kretslopp i jordbruks- och skogsekosystem är centrala områden. Tjänsten är placerad vid enheten för Markmikrobiologi, som bedriver grundläggande och tillämpningsnära forskning i funktionell ekologi hos mikroorganismer inom kolets och kvävets kretslopp.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn ska bedriva forskning inom ekologi av mikroorganismer involverade i dissimilatorisk nitratreduktion till ammonium (DNRA) och denitrifikation i åkermark. Denitrifikation leder till gasformiga kväveföreningar som försvinner till atmosfären, bland annat växthusgasen lustgas som också bryter ner ozonskiktet, medan DNRA leder till att kvävet bibehålls i marken i form av ammonium. Målet med projektet är att identifiera vilka faktorer som kontrollerar dessa två grupper av nitratrespirerande mikroorganismer som avgör vilken väg nitrat reduceras i mark och rhizosfären. Den här kunskapen är avgörande för att kunna utveckla strategier för ökad kväveutnyttjandegrad i odlingssystem och minimera kväveutlakning och lustgasemissioner.

Projektet inbegriper försöksdesign och genomförande av mikrokosm- och växthusförsök, samt molekylärt arbete, analyser av växtegenskaper, markkemiska analyser, dataanalys och att skriva vetenskapliga artiklar. Det molekylära arbetet innefattar analyser av sammansättning och storlek av samhällen av DNRA och denitrifierande bakterier och baserat på sekvensering och qPCR i kombination med bioinformatik och biostatistik.

Kvalifikationer:
Anställningen kräver en doktorsexamen i biologi inriktad mot på mikrobiell ekologi, växt-mikrobinteraktioner eller motsvarande.

Dokumenterad förmåga att driva experimentellt arbete, företrädesvis med jord och/eller växter, samt erfarenhet av molekylära metoder, analys av mikrobiella samhällen och multivariatanalys krävs. Kunskap om och tidigare erfarenhet av fylogenetiska analyser och mikroorganismer involverade i kvävets kretslopp är meriterande.

Dokumenterad förmåga till självständigt vetenskaplig forskning och förmåga att skriva vetenskapliga publikationer krävs.

Vi söker en mycket motiverad och samarbetsorienterad kandidat som vill bidra till att utveckla vår forskningsmiljö. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (både skriftliga och muntliga) är ett krav.

Eftersom en anställning som postdoktor är en meriteringstjänst för yngre forskare riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år vid tidpunkten för anställning.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-25.

Bifoga (1) CV inklusive en förteckning över publikationer och färdigheter, (2) examensbevis, (3) ett brev med en beskrivning av tidigare forskning och aktuella forskningsintressen, (4) kontaktinformation (namn, förhållande till kandidat, e-postadress och telefonnummer) för två referenspersoner som är bekanta med kandidatens vetenskapliga arbete.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Laboratorieingenjör, Markens Näringsomsättning

Kemist
Läs mer Jun 23
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Som laboratorieingenjör kommer du att engageras inom flera projekt som syftar till att utvärdera  markens kvalitet och ha följande uppgifter:


• I samverkan med forskare utveckla analysmetoder för t.ex. bedömning av markens kvalitet, isotermisk kalorimetri, stabila isotoper i gasfas och biodegradering av plast
• Utföra och bearbeta data från biokemiska jordanalyser
• Sköta och underhålla instrument och utrustning
• Assistera gruppens personal i deras fält- och laboratoriearbete
• Handleda doktorander och mastersstudenter på laboratoriet
• Beställa laboratoriematerial

Kvalifikationer:
Vi söker en person med högskoleutbildning med inriktning mot markvetenskap, kemi, miljövetenskap eller med motsvarande kvalifikationer. Du ska ha praktisk erfarenhet av arbete på laboratorium med (bio)kemiska analyser. Du är analytisk och noggrann samt tycker om både rutinarbete på laboratoriet och att skruva på instrument. Du kommer att ha stort ansvar för att lära upp och handleda studenter på olika nivå i det laborativa arbetet. Mycket goda kunskaper i datorvana är ett krav. Erfarenhet av följande arbete är meriterande: utvärdering av den mikrobiella funktionella mångfalden med hjälp av MicroRespTM  och/eller isotermisk kalorimetri, samt analys av stabila isotoper i gasfas, liksom arbete med miljöinriktade (bio)kemiska analyser.

Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga vikt vid personliga egenskaper, initiativ- och organisationsförmåga, såsom kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga i en mångkulturell miljö.

Gedigen kunskap i engelska i tal och skrift är ett krav och det är meriterande om du även har bra kunskap i svenska.

B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Omfattning:
100%

Tillträde:
September 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-22.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Laboratory Engineer, Soil Nutrient Cycling

Kemist
Läs mer Jun 23
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, environmental protection and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities is located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
As laboratory engineer you will be involved in several research projects that aim to evaluate soil quality with following duties:


• In collaboration with researchers, method development for e.g. assessment of soil quality, isothermal calorimetry, analysis of stable isotopes in gaseous samples as well as biodegradation of plastics
• Conduct and process data from soil biochemical analyses
• Maintenance of instruments and equipment
• Assist members of the group in field- and laboratory work
• Supervise the laboratory work of PhD and MSc students
• Order consumables

Qualifications:
We are looking for a person with a university degree in soil science, chemistry, environmental sciences or similar qualification. Practical experience in (bio)chemical analyses of environmental samples is a requirement. You are analytical meticulous, enjoying both routine work as well as maintaining instruments in the laboratory. Within the position, you will have great responsibility in the supervision of students at different educational levels in the laboratory. You should have very good experiences in data management using a PC. Following experiences are highly desirable: evaluating the microbial functional diversity profiles using MicroRespTM  and/or isothermal calorimetry, analysis of stable isotopes in gaseous samples as well as skills in environmental, (bio)chemical analyses.

In addition, we will lay emphasis on personal characteristics, initiative and organizational ability as well as communication skills, flexibility and the ability to work in a team situated in multicultural environment.

Good knowledge of English, both written and oral, is a requirement, and it is an advantage if you have good knowledge of Swedish.

B driver’s license is a requirement.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment, with initially six months probation time.

Extent:
100%

Starting date:
September 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-08-22, use the button below.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Phd student in Biology or Animal Science - Reindeer husbandry

Doktorand
Läs mer Jun 2
Department of Animal nutrition and management
The Department of Animal nutrition and management (HUV) offers an inspiring research environment where we conduct basic and applied research on feed,  animal metabolism, handling and management in various animal production systems from extensive (pastoral) systems to precision livestock farming. HUV is responsible for undergraduate and postgraduate education in the areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. 

Within the topic Reindeer husbandry our goal is to develop knowledge that strengthens the long-term sustainability of reindeer husbandry and provides tools that help the industry to cope with external stress from natural factors as well as other land uses. We perform research and education within the topic reindeer husbandry and reindeer biology. The research focuses on production conditions of the reindeer husbandry and interaction with the surrounding world.Reinforcing the reindeer husbandry facing increasing external stress
Description:
Reindeer husbandry is a pastoral production system where the reindeer herders make use of animals’ natural adaptation to the environment and their ability to transfer otherwise underutilised resources into meat and other products. Reindeer husbandry is a vital part of Sami culture and society and important for many local communities as well as a number of other indigenous peoples throughout the Arctic. Rapid and pronounced climate change in the Arctic causes distress, challenges and economic uncertainty in the pastoral reindeer herding system of indigenous Sami. Furthermore, competing anthropogenic activities continuously increases and inhibits the flexibility of the system. In this project we will investigate the possibilities and limitations for herders in a northern pastoral system facing increasing external stress to adapt to the effects of climate change.

In this PhD-project the graduate student will use 25 years records of reindeer numbers and slaughter from the 51 herding communities in Sweden, and a unique 40-year set of records from 20,000 individually marked calves and their mothers collected from one herding community. Weather events, access to pasture, external land use and herders’ management strategies will be related to reindeer performance and herd productivity over time. The project will be based on a co-production of knowledge approach together with reindeer husbandry. The graduate student will be partly responsible for collecting experience-based knowledge from reindeer herders in Sweden and Norway regarding strategies and selection in reindeer husbandry work and the possibilities for a more developed individual marking system of reindeer.

Qualifications:A master degree in Biology, Animal Science or Animal agronomy, or similar is suitable. Good ability to communicate in oral and written English is a requirement, as is good computer skills. Good knowledge in speaking and writing in the Scandinavian languages is a merit. Knowledge of scientific work, population biology, statistics, remote sensing, field work is a merit as well as knowledge of reindeer husbandry. You should have a driving license (B). Furthermore, great emphasis is put on personal and communiticative skills such as good collaboration and the ability to work independently.
The application can be written in Swedish or English and must contain a maximum of one A4 page where you describe why you want to work with research in general and this project in particular. Enter the names and contact details of two reference persons in your application.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment as a doctoral student for 4 years

Starting date:
1 October 2022 or according to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

PhD position in Animal Science

Doktorand
Läs mer Jun 13
The Department of Animal Nutrition and Management (HUV) conduct basic and applied research focused on feed, nutrition and management of production animals. The goal is to create a sustainable and profitable production with good animal care that provides high quality food. Our department is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subject areas of nutritional physiology, feed science, management issues and aquaculture. HUV offers an inspiring research environment where we study metabolic processes and nutrient utilization in animals, management in various animal production systems.

Our research in poultry focuses on broiler chickens and laying hens with a focus on nutrition, housing and management.  Our goal is to conduct need-driven research that generate new knowledge that combines improved animal welfare, high competitiveness and low environmental cost. The food should have high quality and be safe for consumers. Our research comprises both conventional and alternative production systems for layers and broiler chickens. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

PhD student for a project on laying hens and reduction of ammonia emission
Project description:
In Sweden, the majority of laying hens is housed in cage-free environments with access to littered floor areas. The littered area increases the behavioural repertoire of the laying hen in a positive way. However, manure accumulating in the litter will increase the ammonia concentration in the indoor air, as nitrogen in the manure is converted to ammonia by bacteria and in chemical processes. The gas ammonia is detrimental for the respiratory tract of both poultry and humans, and ammonia ventilated from barns contributes to acidification and eutrophication. Agriculture accounts for almost 90 percent of the total ammonia emissions to air in Sweden, and it is urgent to find measures to reduce the emissions from animal stables. The present project aims at investigating alternative litter materials and feed compositions with potential to reduce ammonia emission in laying hen facilities.

Work tasks:
The project involves experiments with laying hens at SLU:s research facility outside Uppsala. The work tasks include planning of trials, practical work at the research facility when trials are running, data collection, laboratory work, statistical analyses and scientific publication. The student is expected to participate in teaching at BSc and MSc level.

Qualifications:
A university degree of at least 240 higher education credits is required, see below. We are looking for a candidate who have a degree in Animal Science, Veterinary Medicine, Biology or in an equivalent subject. You must have a proven ability to communicate in written and oral English. Therefore, upper secondary school grade equivalents to English B/English 6 are required. Experience of laboratory work, molecular methods, and a general knowledge about poultry and their nutrition is a merit. You should have driving license (Swedish, class B). Personal suitability for the work tasks, such as good collaboration skills, ability to work independently, flexibility and good analytic and problem solving capacity, will be of great importance in the assessment of candidates.

The application, written in Swedish or in English, should include a description of why this research project is of interest to you (max one A4-page).

 

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years

Starting date:
According to agreement. 

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-15.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoctoral fellow in protein biochemistry (artificial spider silk)

Biokemist
Läs mer Jun 15
Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate education, research and postgraduate education in the subjects anatomy and histology, physiology and biochemistry. The research that is conducted ranges from molecular and cellular mechanisms to the structure and function of the entire animal.
The research group in protein biochemistry works with spider silk biology, protein biochemistry, artificial spider silk and tissue engineering (see our website: https://www.slu.se/cv/anna-rising/). The research group is innovative and has published several articles in highly ranked journals and received several prestigious grants.

Duties:
We are looking for a postdoc for a project in protein engineering and functionalization of protein-based materials. The work consists of protein engineering, cloning, protein expression in E.coli,  purification and characterization these. Part of the project involves the use of microfluidic chips. Teaching is also included in the tasks to a minor extent.

Qualifications:
The applicant must have a doctorate in molecular biology, biochemistry, biotechnology or similar and have published in recognized international peer-review journals. The applicant must be fluent in English and Swedish in speech and writing. The applicant must have a good problem-solving ability to good ability to work together with researchers, teachers and other university staff. Previous practical and theoretical experience in protein biochemistry and recombinant protein production and purification is a requirement. Great emphasis will be placed on personal qualities.

Place of work:
Ultuna, Uppsala

Form of employment:
Temporary employment 10 months with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to the agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-08-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand i husdjursvetenskap

Doktorand
Läs mer Jun 13
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Inom fjäderfä forskar vi på värphöns och slaktkyckling med fokus på nutrition, skötsel och inhysning. Vårt mål är att genom framgångsrik och behovsdriven forskning finna lösningar som förbättrar djurens välfärd och hälsa och ger förutsättningar för en lönsam produktion med låg miljöpåverkan. Livsmedlen ska hålla hög standard avseende kvalitét och livsmedelssäkerhet. Vår forskning omfattar olika sätt att producera ägg och slaktkyckling via såväl konventionella som alternativa produktionssystem.   

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Vi söker en doktorand i ett projekt om värphöns och minskad ammoniakavgång
Innehållsbeskrivning:
Majoriteten av värphönor i Sverige hålls frigående med tillgång till en ströad golvyta. Ströytan är positiv för hönans möjlighet att utföra olika beteenden men leder samtidigt till högre ammoniakkoncentration i stalluften eftersom kväve i gödseln omvandlas till ammoniak av bakterier och i kemiska processer. Gasen ammoniak är skadlig för luftvägarna hos såväl djur som människor och ammoniak som ventileras ut från stallen bidrar till försurning av sjöar och vattendrag. I Sverige står jordbruket för nästan 90 procent av ammoniakiutsläppen till luft och det är angeläget att hitta sätt att reducera ammoniakavgången från djurstallar. I det här projektet utvärderas alternativa strömaterial och fodersammansättningar med målet att reducera mängden ammoniak som avges från värphönsstallar.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet innebär genomförande av försök med värphönor vid SLU:s forskningscentrum utanför Uppsala. Arbetsuppgifterna inkluderar försöksplanering, praktiskt arbete vid genomförande av försök, insamling av data, laborativt arbete, statistisk bearbetning och vetenskaplig publicering. Åtaganden i undervisning på grundläggande och avancerad nivå kan förekomma.

Kvalifikationer:
För tjänsten krävs högskoleexamen om minst 240 högskolepoäng, se nedan. Vi söker dig som har en examen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin, biologi eller liknande. God förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav. Erfarenhet av laboratoriearbete, molekylära metoder och generell kunskap om fjäderfä och deras nutrition är meriterande. Du bör ha körkort för personbil (B). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, såsom god samarbetsförmåga, förmåga till självständigt arbete, flexibilitet och god analytisk och problemlösande förmåga. 

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning och varför projektet intresserar dig.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor inom proteinbiokemi (artificiell spindeltråd)

Biokemist
Läs mer Jun 15
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion.
Forskargruppen inom proteinbiokemi arbetar med spindeltrådsbiologi, proteinbiokemi, artificiell spindeltråd och tissue engineering (se vår hemsida: https://www.slu.se/cv/anna-rising/). Forskargruppen är innovativ och har publicerat flera artiklar i högt rankade tidskrifter och erhållit flera prestigefyllda anslag.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoc för ett projekt inom protein engineering och funktionalisering av proteinbaserade material. Arbetet består i att designa fusionsprotein, klona, uttrycka protein i E.coli, sedan rena och karakterisera dessa. En del av projektet innebär användande av mikrofluidik-chip. En mindre del undervisning ingår också i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Den sökande skall ha doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, bioteknik eller liknande och ha publicerat i erkända internationella peer-review-tidskrifter. Den sökande skall behärska engelska och svenska i tal och skrift. Den sökande ska ha en god problemlösande förmåga att god förmåga att arbeta tillsammans med forskare, lärare och övrig universitetspersonal. Tidigare praktisk och teoretisk erfarenhet av proteinbiokemi och rekombinant proteinproduktion och -rening är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Ultuna, Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 10 månader med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand i biologi eller husdjursvetenskap - inriktning renskötsel

Doktorand
Läs mer Jun 2
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer och näringsutnyttjande hos djur, hantering i olika djurproduktionssystem, från extensiva (pastorala) skötselsystem till högteknologisk precisionsuppfödning. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom områdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur.

Inom ämnesområdet Renskötsel är vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Forskningen har fokus på renskötselns produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.
Strategier för att hantera yttre utmaningar i renskötseln 
Innehållsbeskrivning:
Renskötseln är ett pastoralt produktionssystem som utnyttjar djurens naturliga anpassning till miljön och deras förmåga att omvandla naturligt bete till kött och andra produkter. Renskötseln är en central del av den samiska kulturen och samhället och viktig för många lokalsamhällen samt en rad andra urfolk över hela Arktis. De snabba klimatförändringarna i Arktis orsakar stora utmaningar och ekonomisk osäkerhet inom det samiska renskötselsystemet. Samtidigt ökar ständigt den konkurrerande markanvändningen, vilket hämmar systemets flexibilitet. I det här projektet kommer vi att undersöka möjligheterna och begränsningarna för renskötseln att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar samtidigt som de yttre förutsättningarna förändras.

I det här doktorandprojektet kommer doktoranden att arbeta med renhjordens produktivitet över tid. Väderhändelser, tillgång till betesmark, konkurrerande markanvändning och strategier i renskötseln kommer att relateras till produktionen i renskötseln. Projektet har tillgång till 25 års nationella register på slaktvikter och renantal från de 51 samebyarna i Sverige, och en unikt data med 20 000 individmärkta kalvar och deras mammor som samlats in under 40 år från en sameby. I projektet kommer vi att utgå från samproduktion av kunskap tillsammans med renskötseln. Doktoranden kommer att delvis ansvara för att samla in erfarenhetsbaserad kunskap från renskötare i Sverige och Norge kring strategier och urval i renskötselarbetet och möjligheterna till ett mer utvecklat individmärkningssystem.  

Kvalifikationer:
Lämplig examen är master i biologi eller husdjursvetenskap, eller husdjursargonom eller motsvarande. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav, liksom god datorvana. God kunskap i att prata och skriva på något av de skandinaviska språken är en merit. Erfarenhet av vetenskapliga studier, populationsbiologi, statistik, fjärranalys, fältarbete och är meriterande liksom kunskap om renskötseln. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga och kommunikation, förmåga till självständighet samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. För anställningen krävs att du har körkort för bil.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Verksamhetsarkitekt för arbete med biodiversitetsinfrastruktur

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jun 20
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken

Vill du arbeta med biodiversitetsinfrastruktur och moderna IT-lösningar för biologiska data i en stimulerande miljö, och tillsammans med vårt team av biologer och IT-utvecklare göra en mycket viktig insats för biologisk mångfald och svensk naturvård? Då ska du söka jobb hos oss!

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Rollbeskrivning:
Som verksamhetsarkitekt driver du förbättrings- och utvecklingsarbete av SLU Artdatabankens digitala funktioner och tjänster och bidrar tillsammans med SLU Artdatabankens ledningsgrupp till den strategiska styrningen av verksamheten genom en tydlig koppling mellan uppdrag och mål. Du skapar samverkan i utvecklingsfrågor och ger verksamheten de förutsättningar som krävs för att förverkliga sin strategi. Genom att kartlägga och följa upp verksamhetens processer samt tillhandahålla metoder och riktlinjer för verksamhetsarkitektur kan du tillsammans med sakkunniga från olika delar av verksamheten skapa förutsättningar för ett effektivt förbättrings- och utvecklingsarbete där man i snabbare takt kan anpassa sig när verksamheten eller omvärlden kräver det.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta tillsammans med verksamhetsföreträdare för att förstå verksamhetens behov och kommer vara en nyckelperson och samverkanspart till SLU IT i förvaltningen och utvecklingen av SLU Artdatabankens digitala verktyg för biodiversitetsinfrastruktur.

Du fungerar som länken mellan SLU Artdatabankens verksamhet, SLU IT och externa parter. Du förväntas tillhandhålla metoder och riktlinjer för verksamhetsarkitektur med utgångspunkt från verksamhetens behov.

Du kommer att ansvara för att ta fram nuläges- och målbeskrivningar kopplat till övergripande krav för utveckling och förbättring av SLU Artdatabankens digitala verktyg. Genom användarstudier säkerställer och följer du upp att de digitala verktyg som SLU Artdatabanken erbjuder är ändamålsenliga.

Du är ett stöd inom projekt och förvaltning genom att kunna lyfta blicken och bidra med ett helhetsperspektiv för att nå de strategiska verksamhetsmålen.

Du förväntas kunna analysera, kartlägga och dokumentera verksamhetens behov, kunna omvärldsbevaka och ta fram visioner, mål och aktiviteter för ditt ansvarsområde i samarbete med SLU Artdatabankens verksamhet och SLU IT, kunna ta fram och visualisera verksamheten i process-, informations- och begreppsmodeller.

Du förväntas även att kunna leda, koordinera och följa upp förbättrings- och utvecklingsarbetet, kunna arbeta med processkartläggning och leda riskanalyser, kunna följa upp, utvärdera och sammanställa resultat av leveranser, kunna skriva rapporter och ta fram beslutsunderlag och kunna säkerställa att rutiner för att hantera förändringar etableras i verksamheterna som påverkas.

Kvalifikationer:
Du har en relevant högskoleutbildning inom systemvetenskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, IT-förvaltning, strategi och styrning eller relevant ämne. Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arkitektfrågor på strategisk och operativ nivå, erfarenhet av verksamhetsutveckling samt mycket god kunskap av informations- och processmodellering. För att lyckas i rollen har du ett starkt driv samt en förmåga att förstå verksamhetens behov och kan se beroenden och samband i ett helhetsperspektiv.

Du har grundläggande kännedom om svenska naturförhållanden, arter och/eller naturvård.

Du kan självständigt driva frågor inom ditt område och har ett noggrant, strukturerat och effektivt arbetssätt. Du är stresstålig och har god förmåga att kommunicera samt uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd i olika frågor.

Meriterande:
Det är meriterande om du har kunskap om SLU Artdatabankens verksamhet, är van användare av de webbapplikationer SLU Artdatabanken tillhandahåller idag, har erfarenhet av digitala infrastrukturer samt har goda kontakter och etablerade nätverk med myndigheter, forskare och ideella föreningar inom biodiversitetsområdet.

Det är meriterande om du har stor vana att leda workshops för verksamhetsmodellering eller om du är certifierad verksamhetsarkitekt eller verksamhetsutvecklare.

Vi värdesätter också om du har erfarenhet av User Experience (UX)-arbete och arbete med användarstudier, förvaltningsmodeller, projektstyrning, leverantörsstyrning, projektledning, upphandling, avtalshantering samt förändringsledning.

Behörighet:
Högskoleutbildning inom systemvetenskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, IT-management, strategi och styrning eller relevant ämne.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-15.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla en kort motivering, CV och dokument som styrker meriterande utbildningar och arbetslivserfarenheter.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Enhetschef HR-enheten

Personalchef/HR-chef
Läs mer Jun 21
Personalavdelningen
SLU:s personalavdelning ingår i verksamhetsstödet på SLU och har en konsultativ roll gentemot universitetsledning, fakulteter, institutioner och avdelningar. Vi vill vara ett stöd för chefer och ledare att utveckla sin verksamhet, fullgöra sina uppdrag och skapa attraktiva, hållbara arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. Personalavdelningen leds av personaldirektören och består av tre enheter: HR-enheten, Löneenheten och Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.

Vi söker nu en enhetschef till HR-enheten som vill leda HR-specialister/HR-partners och HR-administratörer i det fortsatta utvecklingsarbetet på enheten och bidra till en personalavdelning med hög relevans och stort förtroende i verksamheten.

Hos oss kommer du att ha chefskollegor och medarbetare som delar ditt uppdrag och dina utmaningar, alla med olika erfarenheter, kunskaper och intressen och en vilja att få varandra att växa. På HR-enheten arbetar alla med verksamhetsnära generellt HR-stöd samtidigt som många i sina roller har egna fokus- och utvecklingsområden. Enheten består idag av elva HR-specialister och fem HR-administratörer som har till uppgift att samordna, stödja och utveckla arbetsgivarfunktionen inom universitetet och ge ett verksamhetsnära stöd till universitetets ledare och chefer. Inom avdelningen finns också en arbetsrättsjurist. Några av medarbetarna är placerade i Umeå och Alnarp som utöver Uppsala är SLU:s huvudorter. 

Här hos oss får du arbeta i en härlig miljö med trevliga och kunniga kollegor samtidigt som du bidrar till att SLU har en nyckelroll i utveckling för hållbart liv, grundat i vetenskap och utbildning. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som chef för HR-enheten har du ansvar för utveckling och uppföljning av SLU:s HR-processer och arbetssätt och du bidrar aktivt till att uppnå SLU:s verksamhetsmål. Du ska leda ett HR i förändring där vi pendlar mellan att jobba verksamhetsnära och lyfta perspektivet som skapar förutsättningar för ett strategiskt HR arbete för hela myndigheten, för Ett SLU.

I arbetsuppgifterna ingår att leda och coacha medarbetarna, samt att stötta dem i deras arbete med arbetsmiljö, arbetsrätt, förhandlingar, lönebildning, lika villkor, rekrytering och rehabilitering m.m.

Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp som leds av personaldirektören.

Kvalifikationer:
Du som söker har relevant akademisk utbildning och chefserfarenhet med personalansvar. Du har erfarenhet av att arbeta med personal- och arbetsgivarfrågor i en större kunskapsorganisation, gärna inom universitetssektorn eller annan statlig verksamhet.

Då universitetsvärlden är en komplex organisation krävs erfarenhet av att leda och driva utvecklings-och förändringsarbete samt en god förhandlingsvana. Du är van vid att kommunicera i en större organisation och har goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska.

Som person är du strukturerad, tydlig och lösningsorienterad. Du kan och vill driva frågor, har god samarbetsförmåga, skapar tillit i ditt ledarskap men vågar utmana för att utveckla, samt har lätt för att skapa goda relationer inom och utanför verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som söker delar SLU:s värderingar: vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande. Dessa är utgångspunkten för vår verksamhet, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra.

Placering:
Uppsala, men kan eventuellt diskuteras någon av våra andra två huvudorter; Umeå eller Alnarp

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand i miljökommunikation - fokus globala syd

Doktorand
Läs mer Jun 16
Institutionen för stad och land
Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Vid institutionen för stad och land finns fyra ämnesavdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning.

Innehållsbeskrivning:
Kommunikationsforskning jämställs ofta med mediastudier, och mycket av den tillämpade kommunikationsforskningen utvärderar hur övertygande och effektiv kommunikation är. På avdelningen för miljökommunikation fokuserar vi mindre på den typen av instrumentella perspektiv på kommunikation. I stället utgår vi ifrån att förstå kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, alltså en process som både är multilateral och multimodal och där oenighet, konflikt och relationer av makt är viktiga att ta i beaktan. Dessa perspektiv är grundläggande både i vår forskning och i vår undervisning och vi anlägger dem på en mängd olika frågor av global betydelse idag. Det handlar om till exempel klimatförändringar, förlust av biodiversitet, stadsplanering och frågor som rör användandet av och rättigheterna till mark. I dag bedrivs den större delen av forskningen på avdelningen för miljökommunikation i nordiska kontexter, och för att stärka ämnet söker vi nu en doktorand med fokus på det globala syd. Doktoranden ska, tillsammans med forskare på avdelningen utforska sätt på vilka miljökommunikation kan tillämpas, förstås och utvecklas i det globala syd, men också hur perspektiv från det globala nord (som hittills dominerat miljökommunikationslitteraturen) kan utmanas genom ansatser från det globala syd.

Utifrån detta ber vi potentiella kandidater att skriva ett kort ”concept note” (1-2 sidor) och beskriva möjliga miljökommunikativa forskningsfrågor och en möjlig empirisk ansats och kontext, i det globala syd. OBS! Instruktioner finns i den engelska versionen av annonsen. 

Doktorandprojektet förväntas att kritiskt och kreativt undersöka kommunikation in teori och praktik, i en passande empirisk kontext i det globala syd. Doktoranden ska tillsammans med ett handledarteam från avdelningen, utveckla projektet konceptuellt och kontextuellt. Doktorandprojektet finansieras av institutionen för stad och land, en inspirerande och kollegial arbetsplats.

Kvalifikationer:
Vi söker en entusiastisk, kreativ och mycket motiverad kandidat med en master-examen och en stark bakgrund i ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (t.ex. sociologi, antropologi, kulturgeografi, kommunikationstudier eller statsvetenskap). Därutöver ska kandidaten ha erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ forskning. Utmärkt engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i det globala syd är meriterande. Fältarbete i det globala syd kommer att krävas. Personlig lämplighet tas i beaktan.  

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
I ansökan ber vi att kandidaten bifogat ett kort “concept note” (1-2 sidor) som utvecklar miljökommunikationsrelaterade forskningsfrågor, och möjlig empirisk ansats för att svara på dessa (i en kontext i det globala syd). Vi vill att denna concept note innehåller följande:

Ett forskningsproblem som du har identifierat med tydlig koppling till (där du också kritiskt diskuterar) en eller fler miljökommunikativa idéer som presenteras i Mistra Miljökommunikation (se sidan 8 här Mistra EC programme plan)


• Kontextualisera detta i valfri empirisk kontext i det globala syd
• Beskriv möjliga forskningsfrågor
• Beskriv tentativa teoretiska perspektiv för forskningen
• Beskriv metoder som kan passa för att genomföra den föreslagna forskningen
• Om relevant, beskriv kontakter eller samarbeten som du har som kan stärka forskningen i globala syd

Vi ber dig att besöka vår hemsida och läsa denna artikel (Joosse, Powell et al 2020) för mer information kring de frågor och dilemman som vi forskar om på avdelningen.

Notera vänligen att inskickat ”concept note” läses som en anvisning om kandidatens perspektiv, förmåga och intressen. Om du blir erbjuden tjänsten utgör inskickat ”concept note” en utgångspunkt för planeringen av doktorandprojektet, och kommer inte nödvändigtvis genomföras som skrivet.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-14.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansök nu

PhD position Environmental communication in Global South contexts

Doktorand
Läs mer Jun 16
Department of Urban and Rural Development
The Department of Urban and Rural Development at SLU offers a strong social science research environment in the subjects of environmental communication, rural development, landscape architecture and agrarian history. We are now recruiting a PhD candidate in the Division of Environmental Communication, where we investigate the communicative aspects of environmental and sustainability issues. We consider communication as the joint construction of meaning rather than as the transmission of information, and conduct primarily qualitative social science research concerned with themes such as legitimacy, participation, power, resistance, conflict and learning in decision making and change processes from a communication perspective. Our research spans a wide range of contexts such as nature conservation, forestry, food production, climate change, game management, mining and the urban planning. Read more about our research here.

Description:
Communication research is often equated to media studies, and much of applied communication research evaluates the effectiveness of information transmission or persuasion. At the Division of Environmental Communication, we focus less on such instrumental perspectives of communication. Instead, we start from an understanding of communication as the joint construction of meaning - a process that is multilateral and multimodal, and in which disagreement, conflict and power relationships play important roles, which we aim to elucidate through both our research and teaching. We apply such perspectives to a wide variety of issues of global relevance, such as climate change, biodiversity loss, land use, urban planning and land rights. However, at present, most work at the Division of Environmental Communication focuses on Nordic contexts.To further strengthen environmental communication as a field of research, we are now recruiting a PhD student to explore together with researchers at the Division of Environmental Communication in which ways ideas about environmental communication can be fruitfully applied, made sense of and developed in Global South contexts – and in which ways perspectives from the Global North (that tend to dominate the environmental communication literature) can be re-thought by learning from approaches and understandings coming from the Global South.We therefore invite short concept notes (1-2 pages) from interested applicants that propose environmental communication-related research questions and a possible empirical approach to address these, situated in a selected context in the Global South. Further information and instructions for the concept note can be found below.The PhD project aims to critically and creatively investigate communication in theory and practice, in a suitable empirical context in the Global South. Within this framework, the PhD student will shape the research in collaboration with the supervisory team, which will be selected from the Division of Environmental Communication based on the conceptual and contextual direction of the project. The PhD project will be funded by the Department of Urban and Rural Development, and benefit from a vibrant and collegial research environment.

Qualifications:
We are looking for an enthusiastic, highly motivated and creative candidate with a Masters degree and a strong background in a relevant social science (such as sociology, anthropology, human geography, communication or political sciences), as well as experience in theoretically grounded, qualitative empirical research. Excellent English skills, both written and spoken, are essential. Experience in working in Global South contexts would be an asset. Fieldwork abroad will be required. Personal suitability is taken into account.

Place of work:      
Uppsala

Forms for funding or employment:
Employment 4 years.

Starting date:
According to agreement.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Application:
We welcome your application no later than 2022-08-14

You will find a full advertisement and how to apply at: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=6876&rmlang=UKThe Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Chef Akademikonferens

Konferenschef
Läs mer Jun 22
Kommunikationsavdelningen
Akademikonferens är en gemensam organisation och en PCO (Professional Congress Organizer) för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet för strategiskt och operativt stöd vid möten och evenemang. Vårt uppdrag är att stärka universitetens varumärken och sätta fokus på forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten. Vi söker aktivt upp möjligheter till värdskap för nya kongresser och konferenser och stödjer den som vill ta egna initiativ.

Akademikonferens tjänster omfattar stöd genom hela ansöknings-, planerings- och genomförandeprocessen. Vi är idag 17 medarbetare, placerade i Uppsala och Stockholm, och vi genomför ca 100 evenemang, såväl fysiska som digitala och hybrida möten per år. Vi arbetar med kvalitetssäkrande processer och marknadsledande IT-system. Verksamheten är helt uppdragsfinansierad.

Akademikonferens organisatoriska placering är som en enhet vid kommunikationsavdelningen på SLU. Då nuvarande chef går i pension söker vi en ny chef med placering vid Akademikonferens huvudkontor vid SLU i Uppsala.

Läs mer om Akademikonferens: www.akademikonferens.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 

Arbetsuppgifter:
Som chef för Akademikonferens har du ett totalansvar för verksamheten. Det innebär ansvar för Akademikonferens utveckling, kvalitet, organisation, ekonomi och personal. Du ansvarar för att upprätthålla och utveckla samverkan med de olika lärosätena och att verksamheten följer respektive huvudmans prioriteringar och riktlinjer. I arbetet ingår också ansvar för:


• Verksamhetens långsiktiga utveckling, inriktning och strategi
• Att bevaka marknaden och anpassa verksamheten till marknadens behov och förväntningar
• Att följa digitaliseringsutvecklingen och fatta beslut om investeringar
• Att söka upp möjligheter till värdskap för viktiga evenemang
• Kommunikation och marknadsföring
• Juridiska frågor kopplade till verksamheten – regelverk, avtalsfrågor, upphandling etc
• Hållbarhetsutveckling

Kvalifikationer:
Du har relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har ledarerfarenhet, erfarenhet av budgetansvar och verksamhetsutveckling.

Meriterande är erfarenhet från offentlig sektor och kunskap om de regelverk som omfattar offentlig verksamhet, till exempel kring inköp/upphandling. Meriterande är även erfarenhet från mötes-/evenemangsbranschen samt kunskap om akademins förutsättningar och behov.

Som person är du drivande och utvecklande, du kan bygga förtroende och relationer och du har i alla lägen ett professionellt bemötande och en affärsmässig utgångspunkt. Du är en lösningsorienterad person med god förmåga att förhålla dig olika regelverk och myndighetskrav. Du är en god ledare som entusiasmerar och månar om din personal och får alla att arbeta tillsammans mot uppsatta mål.

Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet i rekryteringen.

Placering:
Uppsala. Resor förekommer i tjänsten.  

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse, helst under hösten 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Senior Lecturer in the anatomy and physiology of domestic animals

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 22
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
The Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

Subject area

The subject of anatomy and histology of domestic animals includes knowledge of the structure of organisms, from the animal as a whole to the characteristics of cells. Specialisation is primarily in livestock, animals used for sport and companion animals. The development of research and teaching methods within the subject are also included.

Duties

The applicant must:


• lead, plan, evaluate and participate in practical and theoretical subject teaching
• work with examinations at first, second, and third-cycle levels on all areas of anatomy and histology, primarily for the veterinary medicine and veterinary nursing programmes, as well as first, second, and third-cycle courses within veterinary medicine and animal science
• be prepared to teach the anatomy of internal organs as well as organ and tissue histology
• develop instruction methods and the use of digital tools
• develop and lead internationally recognised research within the field that links to SLU and the faculty’s specialisations
• collaborate with both internal and external researchers
• develop and maintain national and international networks with researchers, society, and industry
• compete for external research funding
• share and communicate research findings and other relevant information to society at large
• perform administrative tasks and duties within the department, faculty and university
• be able to use Swedish as the working language within two years.

As the department’s courses are given in Swedish, the successful applicant will be expected to have working knowledge of the language within two years of taking up the position. The department will provide support with language learning.

Qualifications

The applicant must:


• hold a first-cycle qualification in veterinary medicine
• have successfully completed a doctoral degree in a subject relevant to the position
• demonstrate scientific proficiency in the subject
• demonstrate proficiency in subject teaching
• completed training in teaching and learning in higher education corresponding to 10 weeks or have otherwise acquired equivalent knowledge
• have experience of teaching various levels
• have good knowledge of English, both written and spoken.

Assessment criteria

The skills and proficiency of each candidate will be assessed to ensure that they meet the application criteria.

The assessment of scientific proficiency will be based on:


• completed and ongoing research and its relevance and development potential for the faculty
• ability to independently initiate and run innovative and internationally recognised research
• scientific publications in international peer-reviewed journals
• ability to compete for external research funding.

The following will be taken into consideration when assessing teaching proficiency:


• course planning, implementation and examination as well as an evaluation of personal teaching skills
• supervision and examination of first, second, and third-cycle students
• ability to integrate research and scientific approaches to teaching work
• training in teaching and learning in higher education or the equivalent knowledge.

The following will also be assessed:


• the ability to develop and lead activities and staff within academia
• communicate and collaborate internally and externally
• collaborate with external stakeholders and society at large
• share information about research and research findings both internally and externally
• apply digital methods such as data processing, image analysis and visualisation technology to research, teaching and communication
• collaborate, take responsibility and be flexible.

Teaching and research experience related to livestock, animals used for sport and domestic animals is desirable.
The appointment offered to the applicant who, following a qualitative comprehensive assessment, is deemed to have the best skills set to conduct and develop the duties in question, and contribute to the positive development of the organisation.
2022-08-05

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.
SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

Ansök nu

Universitetslektor i husdjurens anatomi och histologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Apr 22
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institution för anatomi, fysiologi och biokemi 
INGRESS

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi samt biokemi. Institutionens forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur och försöksdjur men även insekter, spindlar och vilda djur. Forskningen som bedrivs spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Ämesbeskrivning
Ämnet husdjurens anatomi och histologi omfattar kunskapen om organismens uppbyggnad, från hela djuret till strukturer och egenskaper i cellerna med huvudsaklig inriktning på livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur. Dessutom ingår utveckling av forskningsmetoder inom ämnet.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen


• Leda, planera, utvärdera, medverka i praktisk och teoretisk undervisning samt examination på grund-, avancerad och forskarnivå inom hela ämnet anatomi och histologi, primärt inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt vid kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser i veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Viktiga undervisningsområden för innehavaren är de inre organens anatomi inklusive organ- och vävnadshistologi
• utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg
• utveckla och leda internationellt erkänd forskning inom ämnet som anknyter till SLU:s och fakultetens verksamhetsinriktning
• samarbeta i forskning, undervisning och klinisk verksamhet inom och utanför SLU
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, samhälle och näring
• söka externa forskningsmedel i konkurrens
• sprida och kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
• utföra administrativa arbetsuppgifter och uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
• ha svenska som arbetsspråk inom två år.

I och med att institutionens kurser hålls på svenska ska innehavaren kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska: 


• ha veterinärmedicinsk grundexamen och är berättigad att erhålla svensk legitimation
• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig inom ämnet för anställningen
• ha genomgått högskolepedagogiska utbildningsmoment omfattande ca 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• ha erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas: 


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten
• förmågan att självständigt initiera och bedriva innovativ och internationellt erkänd forskning
• vetenskaplig publicering i internationella refereegranskade tidskrifter
• förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas: 


• kursplanering, kursgenomförande och examination samt utvärderingar av egen undervisning
• handledning och examination på kandidat-, master- och doktorandnivå
• förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
• utveckling av undervisningsformer inom det aktuella ämnet
• högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. 

Vidare beaktas skicklighet i att: 


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• kommunicera och samarbeta internt och externt
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete
• tillämpa digitala metoder inom forskning, undervisning och kommunikation, exempelvis datahantering, bildanalys och visualiseringstekniker
• samarbeta, ta ansvar och vara flexibel. 

Det är meriterande med undervisnings- och forskningserfarenhet avseende de inre organens anatomi.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-05

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Djurskötare/stalltekniker i kostallet, SLU Lövsta lantbruksforskning

Djurskötare, mjölk
Läs mer Maj 30
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. Verksamhetens centrala uppgift är att ge lantbruksuniversitetets studenter och forskare en högklassig miljö för undervisning och forskning. På Lövsta finns det en omfattande livsmedelsproduktion med cirka 300 mjölkkor, 1000 grisar, höns och kycklingar.
http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/

Lövsta lantbruksforskning
Vi söker en djurskötare/stalltekniker till kostallet för anställning på Sveriges lantbruksuniversitets forskningsanläggning, Lövsta, utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta, ca hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering. Stallet är högt mekaniserat med bland annat mjölkningsrobotar (VMS). Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU-studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna är daglig skötsel av mjölkkor, ungdjur och kalvar och de vanliga sysslorna som finns i en kommersiell mjölkproduktion varvat med forskningsprojekt och stöd vid undervisning. Flera arbetsuppgifter är kopplade till forskningsverksamheten såsom provtagning, vägningar och extra registreringar. Visst arbete kan förekomma i kyckling- och värphönsstall. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete.

Kvalifikationer:
Du ska ha praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper om mjölkproduktion. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. Erfarenhet av körning med lastmaskin är meriterande. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 oktober, 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Research assistant in Forest Pathology

Mykolog
Läs mer Maj 18
The Department of Forest Mycology and Plant Pathology is part of the Biocentrum at campus Ultuna. The department's researchers have a broad competence in plant and tree pathology and in microbial ecology. Key issues concern the population biology and social structure of microorganisms, their functions, especially in nutrient turnover and for tree health, as well as the interaction between microorganisms and other groups of organisms. Important research areas are regulation, ecology, population biology and microorganisms as well as modeling and control of tree and plant diseases in the field.

Duties:
You will assist in an ongoing phenotyping experiment and you will work both in the green-house and laboratory. The work involves  collection of phenotype data and samples in an experiment  that  aims to compare different spruce genotypes susceptibility to the forest pathogen Heterobasidion parviporum.

Qualifications:
We expect that you can communiate well in English, and preferentially also in Swedish. Previous experience of work with forest tree seedlings or of work in e.g. nurseries or in molecular biological or microbiological laboratory work is a merit. Previous experience as a research assistant is a merit.

Emphasis is placed on personal characteristics in the recruitment process we are looking for patient, meticulous candidates with problem-solving skills as well as the ability to work both in teams and take independent responsibility.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Fixed term employment of 1 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
week 33 or week 35, after agreement 

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-28, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Forskningsassistent skogspatologi / sommarjobb

Mykolog
Läs mer Maj 18
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Biocentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom växt- och skogspatologi och mikrobiell ekologi. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av träd- och växtsjukdomar i fält.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer assistera i pågående projekt i gruppen för skogspatologi. Du kommer arbeta i pågående fenotypningsförsöktillsammans med  forskare i skogspatologigruppen, både i växthus och laboratorier. Arbetet kommer att bestå av provinsamling och insamling av data och prov i ett försök som handlar om att jämföra olika granars förmåga att försvara sig mot skadesvampen rotticka.

Kvalifikationer:
Vi förväntar oss också att du kan kommunicera på engelska, och gärna även på svenska. Tidigare erfarenhet av arbete med skogsplantor eller av arbete i t.ex. plantskolor eller  molekylärbiologiska/mikrobiologiska laboratorier är önskvärt. Tidigare arbete som försöksassistent är meriterande.

I valet av kandidater lägger vi mycket stor vikt vid personliga egenskaper, vi söker tålmodiga, noggranna och metodiska personer som trivs med att arbeta i grupp men som inte är rädda för att ta ansvar och initiativ.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
 Tidsbegränsad anställning 1 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
v 33  (en tjänst) eller V 36 (en till två tjänster)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Laboratorieingenjör vid Skoglig biogeokemi

Laboratorieingenjör, kemi
Läs mer Jun 16
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
En befattning som laboratorieingenjör ledigförklaras vid fakulteten för skoglig vetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Du kommer att genomföra kemiska markanalyser och utveckla metoder till sådana analyser samt förbereda jord och växtprover inför analys. Du kommer att underhålla olika instrument samt undervisa och assistera användare av dessa instrument. Du kommer också att stödja det dagliga laboratoriearbetet av postdoktorander, doktorander och masterarbetare. Du kommer även att ansvara för arbetsmiljöns säkerhet och för beställningar av labbmaterial.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en Mastersexamen inom kemi, miljövetenskap eller motsvarande. Du ska också ha praktisk erfarenhet av att jobba med en av följande tekniker: IRMS-OES, LC, TOC eller continuous flow analysis. Du ska kunna arbeta självständigt och helst redan ha erfarenhet av att analysera miljöprov. Du ska även ha god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Gedigen kunskap i engelska är ett krav och det är meriterande om du även har bra kunskap i svenska.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidare, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Hösten 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-24.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Laboratory Engineer - Biogeochemistry of Forest Soils

Laboratorieingenjör, kemi
Läs mer Jun 16
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, environmental protection and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities is located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
The group Biogeochemistry of Forest Soils in the Department of Soil and Environment is looking for laboratory engineer. You will conduct soil chemical analyses, develop methods for such analysis, and prepare soil as well as plant samples for analyses. You will maintain different instruments and educate and assist users. You will assist postdocs, PhD students, and Master students in their laboratory work. Further, you will be responsible for safety practices and ordering of laboratory materials.

Qualifications:
You have a Master or PhD in chemistry, environmental sciences or a similar. You have experience using one or more of the following techniques IRMS-OES, LC, TOC or continuous flow analysis. You can work independently and ideally already have experience analyzing environmental samples. You have good communication and teamwork skills.  

Good knowledge of English is a requirement, and it is an advantage if you also have good knowledge of Swedish.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Permanent employment, with initially six month probation time.

Extent:
100%

Starting date:
Autumn 2022 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-24, use the button below.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor till projekt: Havsfåglars globala födobehov

Fiskeribiolog
Läs mer Jun 23
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Bakgrund och arbetsuppgifter:
Havsfåglar har flest hotade arter bland alla fåglar. Konkurrerande fiske är en av deras stora hotfaktorer, men trots detta saknas kunskap om hur mycket föda de behöver. De 358 olika arterna av havsfåglar i världen har utvecklat olika strategier för att hantera begränsade födoresurser – från långtflygande albatrosser till djupdykande pingviner. Denna post-doc är del av ett större projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, där morfologi och födosökningsekologi kombineras för att undersöka födobehoven hos världens havsfåglar. Post-docen består av två delar: 


• Att kvantifiera en tredimensionell födosökningsvolym för ett antal arter med tillgängliga logger-data.
• Att beräkna födobehoven för den globala havsfågelpopulationen genom bio-energetisk modellering 

Post-docen kommer att arbeta i en forskningsgrupp ledd av docent Jonas Hentati-Sundberg (https://www.slu.se/cv/jonas-hentati-sundberg/). Gruppen består också av en doktorand, en forskningsingejör (AI-utvecklare) och kandidat- och mastersstudenter. Relaterade projekt inom gruppen är detaljerad följning av havsfåglar och deras föda med dataloggrar och en seglande drönare, samt nya teknologier för automatiserad havsfågelövervakning med videoövervakning och Artificiell intelligens.

Läs mer om havsfåglar på Stora Karlsö: www.balticseabird.com

Kvalifikationer:

• Doktorsexamen i ekologi eller annat ämne i relevant för projektet
• Kunskap om modellering, gärna bio-energetisk modellering
• Erfarenhet kring att analysera data om djurs rörelser från dataloggrar, t ex GPS, dyk- och ljusloggrar
• God kommunikation i engelska både i tal och skrift.

 

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-18.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Professor of Digitalisation

Professor
Läs mer Jun 15
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 

The Department of Energy and Technology

Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/

Subject Area
The subject includes digitisation with a focus on the application of automation, robotics or mechatronics to achieve resource-efficient and sustainable agriculture.

Duties
The professor is expected to lead a research group within the area of employment and


• develop and lead an internationally successful and externally funded research program
• develop and lead teaching at undergraduate, advanced and postgraduate level
• participate in postgraduate education and supervise doctoral students
• be able to teach Swedish at bachelor's level within four years; the department will support the successful candidate to help achieve this objective
• develop and maintain national and international networks with academia, industry, and society in general
• contribute to the strategic development of the department and the faculty
• collaborate within the department and with other departments within and outside SLU
• disseminate research results and other relevant subject information to the surrounding society
• seek external research funding at both national and international level

In addition to teaching in the digitalisation of agriculture, teaching in related subjects at undergraduate level may also take place. Administrative tasks are included, which includes budget and personnel responsibilities.

Qualifications
The successful candidate shall


• have a doctoral degree and have associate professor competence or equivalent scientific competence
• be scientifically skilled in the subject of digitalization with focus on the application of automation, robotics or mechatronics
• have demonstrated the ability to obtain external research funding in competition
• be pedagogically skilled
• be able to integrate research and a scientific approach in the pedagogical work
• have a good knowledge of English

Assessment criteria
The degree of research expertise that is a requirement for eligibility for employment shall primarily apply as assessment criteria for employment.

The assessment of research expertise will take the following into account:


• completed research efforts and ongoing research
• the ability to independently initiate and conduct outstanding research
• the ability to obtain external research funding in competition

The assessment of teaching expertise will take the following into account:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision and examination of doctoral students
• pedagogic vision

 Furthermore, the assessment will consider the applicant’s expertise in:


• developing and managing activities and staff within the academy/at university level
• collaborating with relevant stakeholders and society
• informing research findings and development projects
• communication and cooperation

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively.

The applicant’s research expertise and the ability to implement the above-mentioned duties are of highest importance.

After the qualification requirements, emphasis will be placed on personal qualities and personal suitability.

Application deadline
2022-08-29

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Forskningsassistent i mikrobiologi

Mikrobiolog
Läs mer Jun 23
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskningsassistent till vårt pågående forskningsprojekt om antibiotikaresistens i rötrester från biogasanläggningar. Projektet handlar om att identifiera kopplingar mellan drift av biogasprocesser och nivåer av antibiotikaresistens i rötresten. Projektet infattar experimentella försök innefattande anaerob odling och karaktärisering av olika bakterierisolat samt viss bioinformatiks dataanalys. Projektet ska utföras på institutionen för molekylära vetenskaper på SLU.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en mastersexamen i mikrobiologi samt dokumenterad kompetens/kunskap om anaeroba odlingstekniker och antibiotikaresistens.  Kunskap relaterat till drift av biogasprocesser är meriterande. Bra förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska förväntas samt förmåga till samarbete.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde: 
Omgående

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare i molekylär cellbiologi hos växter

Näringsforskare
Läs mer Jun 13
Institutionen för växtbiologi
En befattning som forskare i molekylär cellbiologi hos växter ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 80 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (bioc.slu.se), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet.

Ämnesbeskrivning:

Ämnet omfattar forskning kring hur sockerreglerad kolmetabolism styr växters tillväxt och utveckling.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Innehavaren ska etablera en forskningsverksamhet inriktad mot studier kring sockerreglerad kolmetabolism och signalering hos ris och korn samt hur dessa processer kan användas för att genom riktad växtförädling ta fram grödor med förbättrad kvantitet och kvalitet. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskarkollegor såväl inom institutionen och SLU som genom nationellt och internationellt samarbete med långvariga perioder av aktiv forskning i andra lab. I arbetet ingår att aktivt ansöka om externa medel för att på sikt kunna utveckla forskningsverksamheten i flera riktningar.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en doktorexamen inom växtbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga samt dokumenterad erfarenhet av funktionella genanalyser och arbete med geneditering (CRISPR/Cas9) i ris och korn. Erfarenhet av experimentella studier med växter under kontrollerade förhållande i växthus och klimatkammare är meriterande. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning (vikariat) 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-27.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, (3) motivationsbrev, (4) examensbevis (på svenska eller engelska) och (5) namn på två till tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Leg. Djursjukskötare eller tillförordnad/nyutexaminerad djursjukskötare

Djursjukskötare
Läs mer Jun 23
Universitetsdjursjukhuset
Universitetsdjursjukhuset söker leg. Djursjukskötare eller tillförordnad/nyutexaminerad djursjukskötare med intresse för anestesi och sedering till en delad tjänst mellan Bilddiagnostiska kliniken och Smådjursklinikens Operationsavdelning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Tjänstebeskrivning:
Vi erbjuder dig en spännande och nyligen inrättad tjänst som delas lika mellan Bilddiagnostiska kliniken och Operationsavdelningen på smådjurskliniken.

Du kommer att arbeta i team och få upplärning av engagerad och kvalificerad personal.

I tjänsten ingår det att efter en upplärningstid inom framför allt anestesi sköta narkosen för våra MR patienter och sederingen av ultraljudspatienter.

Förutom rollen som narkos -/och sederingsansvarig kommer du att arbeta med andra normalt förekommande arbetssysslor på Smådjursklinikens operationsavdelning och Bilddiagnostiska kliniken.

Utrymme finns för att ytterligare anpassa tjänsten efter dina styrkor och utvecklingsområden såväl som efter djursjukhusets behov. Det skulle kunna innebära kompetensutveckling och arbete även inom smådjursklinikens övriga avdelningar.

Du arbetar mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. Som djursjukskötare på UDS kommer du att få handleda blivande djursjukskötare och veterinärer, samt praktikanter från djurgymnasierna.

Dina arbetstider kommer främst vara på vardagar mellan kl.8-16.20 men kan komma att innefatta arbete på helger, kvällar och jourer beroende på din slutliga individuella tjänstebeskrivning.

Kvalifikationer:
Du är legitimerad djursjukskötare eller tillförordnad-/nyutexaminerad djursjukskötare.

En god förmåga att hantera smådjur och djurägare är viktigt. Det är meriterande om du har arbetat en tid som legitimerad djursjukskötare och har praktisk erfarenhet av anestesi.

Dina kunskaper i svenska såväl som engelska är goda då framför allt Bilddiagnostiska kliniken har ett stort internationellt utbyte.

Du är mån om goda relationer med kollegor och har bra samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper såsom arbete i grupp/samarbete, nyfikenhet, motivation, intresse för kommunikation och omvårdnad/service etc. Som person är du strukturerad och kan stundtals hantera pressade och logistiskt utmanande situationer.

Om SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.

Under ett och samma tak erbjuds komplett sjukvård för hund, katt, häst och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett laboratorium av högsta kvalitet. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur. Totalt är vi ca 200 medarbetare som bedriver kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om.

Smådjurskliniken har ca 120 medarbetare och tar årligen emot mer än 20 000 patienter. Bilddiagnostiska kliniken har ca 20 medarbetare uppdelat på radiologer och röntgentekniker, vi är en av de största inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik i Europa. På Bild arbetar vi specialiserat med röntgen, ultraljud, scintigrafi, datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MRT) på framför allt häst och smådjur.

Hos oss på UDS kommer du lära känna en fantastisk grupp av kollegor som tar hand om varandra och som präglas av stort engagemang, lärande, glädje, kvalitet och service. Vi har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar i ett modernt, ljust och välutrustat djursjukhus där vi alla också är en del av utbildningen av framtida kollegor.

Vi erbjuder personalförmåner i form av friskvårdsbidrag samt arbetstidsförkortning.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-11.

I ansökan bifogas personligt brev, CV och för tjänsten aktuella intyg/betyg.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc in soil biogeochemistry

Biokemist
Läs mer Maj 30
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, environmental protection and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities is located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
The group Biogeochemistry of Forest Soils in the Department of Soil and Environment is looking for a postdoc to explore decomposition and sorption of phosphorus- and nitrogen-containing organic matter in soils. The position is part of the ERC project PHOSCYCLE. The purpose of the project is to answer long-standing questions about the fate of organic phosphorus compounds in soils. The postdoc will conduct experiments with 14C-labeled compounds to explore fate and persistence of the compounds in soils. He/She will work with soils with contrasting properties from different ecosystems. The postdoc will be part of a team of scientists that works together on closely related questions about turnover and decomposition of organic carbon, nitrogen, and phosphorus in soils.

Qualifications:
We are looking for candidates with a PhD in biogeochemistry, environmental chemistry, soil science or similar, ideally received within the last three years. Experience using non-stable isotopes and beta-scintillation counting is highly desirable. Candidates should also be able to demonstrate proficiency in statistical analyses and have a high proficiency in spoken and written English including very good scientific writing skills.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-07, use the button below.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Veterinär och forskningssamordnare vid SLU Lövsta

Klinikveterinär
Läs mer Jun 17
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. Verksamhetens centrala uppgift är att ge lantbruksuniversitetets studenter och forskare en högklassig miljö för undervisning och forskning. På Lövsta finns det en omfattande livsmedelsproduktion med cirka 300 mjölkkor, 1000 grisar, höns och kycklingar.
http://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/

Lövsta lantbruksforskning
Vi utökar nu med ytterligare en veterinär för forskning- och undervisningssamordning vid Lövsta lantbruksforskning i Uppsala. Vi är ett trettiotal medarbetare på Lövsta lantbruksforskning som arbetar med anläggningens mjölkkor, grisar och fjäderfän. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen av SLU:s studenter samt flertalet studiebesök.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och administrera Lövstas undervisnings- och forskningsaktiviteter samt att delta i praktisk undervisning av framför allt veterinärstudenter inom kursen i idisslarmedicin. Du kommer jobba nära tillsammans med verksamhetens övriga samordnare samt personalen i djurstallarna för att bl a utveckla rutiner och arbetssätt och se till att uppgifter kopplade till de olika forskningsprojekten utförs enligt överenskommelse med forskarna. Tillsammans förevisar ni också verksamheten för övriga studenter vid SLU och andra besöksgrupper (ca ett 50-tal studiebesök per år). Beroende på ditt intresse kan även uppgifter som försöksdjursveterinär (nöt, gris och/eller fjäderfä) bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Veterinär, med svensk veterinärlegitimation, med inriktning på lantbrukets djur främst inom nöt, men även gris och fjäderfä. Du ska vara intresserad av forskning och utbildning av studenter inom lantbrukssektorn. Stor vikt sätts på dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. B-körkort är ett krav.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
60-100%

Tillträde:
15 augusti, 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-07

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i markens biogeokemi inriktad på stabila isotoper

Biokemist
Läs mer Maj 30
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Forskningsgruppen Skogsmarkens Biogeokemi inom Institutionen för Mark och Miljö rekryterar en postdoktor som ska forska om nedbrytningen och omsättningen av organisk fosfor i jordar från olika ekosystem. Anställningen är inom det ERC-finansierade projektet PHOSCYCLE som syftar att klargöra långvariga frågor kring beteendet av organisk fosfor i mark. Kolisotopsignaturerna kommer att användas för att undersöka omsättningen av olika organiska fosforämnen i jorden. Flera olika metoder ska utvecklas och sen tillämpas för att studera dynamiken av organiska fosforämnen. Jordar från långliggande försök och från inventeringsstudier kommer att användas. Dessa jordar har redan samlats in och befann sig ursprungligen under olika markanvändningar på olika kontinenter. Du kommer att bli en del av ett lag av forskare som samarbetar kring närliggande frågor om omsättning och nedbrytning av organisk kol, kväve och fosfor i mark.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom biogeokemi, miljökemi, markvetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet med att jobba med stabila isotoper och erfarenhet inom ämnesspecifik isotopanalys är högst meriterande. Examen har helst erhållits under de senaste tre åren. Praktisk erfarenhet med GC-IRMS är även högst meriterande. Du ska vara skicklig med statistiska analyser. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Vi letar efter personer med väldigt bra vetenskaplig skrivskicklighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-07.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare i Växtvirologi

Näringsforskare
Läs mer Jun 23
Institutionen för växtbiologi
Institutionen för Växtbiologi söker en forskare med placering i Uppsala för att undersöka växtvirus. Tjänsten är i Eugene Savenkovs forskargrupp vid Institutionen för växtbiologi.  Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är kopplad till Biocentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Linnécentrum för växtbiologi i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad och entusiastisk forskare som vill delta i vår forskning om växtvirus och i next generation sequencing (NGS). Den sökande bör kunna arbeta självständigt och uppgifterna kommer att omfatta molekylär kloning, mutagenes, sekvensanalyser, expressionsstudier, virustest i växter som använder NGS samt virusinfektionsexperiment i växter. Växtarterna vi arbetar med inkluderar modellväxter, såsom Arabidopsis och Nicotiana benthamiana, liksom jordbruksgrödor, såsom potatis och sockerbetor.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen inom växtvirologi, molekylärbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Tidigare erfarenhet av växtvirologi och speciellt vid arbete med infektiösa kloner av RNA-virus är ett krav på denna position. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning på 360 dagar.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-07. Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, (3) motivationsbrev, (4) examensbevis (på svenska eller engelska) och (5) namn på två till tre referenspersoner.  

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc in soil biogeochemistry with a focus on stable isotopes

Biokemist
Läs mer Maj 30
The Department of Soil & Environment is a leading center for soil science, nationally and internationally. We conduct research, environmental monitoring & assessment and higher education for sustainable soil management in agricultural, forest and urban environments. Outcomes are aligned to and contribute towards national and international strategies on food security, environmental protection and climate reporting as well as the 2030 Agenda for Sustainable Development. The majority of the department’s activities is located in the Soil-Water-Environment center at the SLU Ultuna campus in Uppsala with one research group situated in Skara.

Duties:
The group Biogeochemistry of Forest Soils in the Department of Soil and Environment is looking for a postdoc to explore the decomposition and turnover of organic phosphorus in soils of different ecosystems. The position is part of the ERC project PHOSCYCLE. The purpose of the project is to answer long-standing questions about the fate of organic phosphorus compounds in soils. The postdoc will use the stable isotope signature of carbon to explore the turnover of different organic phosphorus compounds in soils. He/she will conduct method development and apply the developed methods to study dynamics of organic phosphorus in soils. The postdoc will work with soils from long-term experiments and monitoring sites under different types of land-use on different continents (that have already been collected). The postdoc will be part of a team of scientists that works together on closely related questions about dynamics of organic carbon, nitrogen, and phosphorus in soils.

Qualifications:
We are looking for candidates with a PhD in biogeochemistry, environmental chemistry, soil science or similar, ideally received within the last three years. Experience using stable isotopes and with substance-specific isotope analysis is highly desirable as well as experience using GC-IRMS. Candidates should also be able to demonstrate proficiency in statistical analyses and have a high proficiency in spoken and written English including very good scientific writing skills.

Place of work:
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-07, use the button below.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i markens biogeokemi

Biokemist
Läs mer Maj 30
Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Arbetsuppgifter:
Forskningsgruppen skogsmarkens biogeokemi inom Institutionen av Mark och Miljö rekryterar en postdoktor som ska forska om nedbrytningen och adsorptionen i mark av organiska ämnen som innehåller fosfor- och kväve. Anställningen är inom det ERC-finansierade projektet PHOSCYCLE som syftar att klargöra långvariga frågor kring beteendet av organisk fosfor i mark. Postdoktorn kommer att använda 14C-markerade substanser för at följa beteendet och persistens av specifika ämnen i olika marken. Jordar med olika egenskaper från olika ekosystemen kommer att användas. Postdoktorn kommer att bli en del av ett lag av forskare som samarbetar kring närliggande frågor om omsättning och nedbrytning av organisk kol, kväve och fosfor i mark.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom biogeokemi, miljökemi, markvetenskap eller motsvarande. Examen har helst erhållits under de senaste tre åren. Du har erfarenhet med att jobba med icke-stabila isotoper och med beta-scintillation. Du ska vara skicklig med statistiska analyser samt med att kommunicera och skriva på engelska. Vi letar efter personer med väldigt bra vetenskaplig skrivskicklighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-07.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare i systemekologi

Ekolog
Läs mer Jun 21
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Institutionen för ekologi
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgiften är att beräkna förändringar i kolförråd i svensk jordbruksmark i olika delar av landet under de senaste 30 åren utifrån markinventeringsdata och jämföra dessa empiriska beräkningar med resultaten från ICBM-modellen, en kolbalansmodell som används i den nationella klimatrapporteringen. Arbetet ska dokumenteras i en rapport som ska vara klar i slutet av December 2022. 

Kvalifikationer:
Sökande måste ha en doktorsexamen i markvetenskap, miljövetenskap, ekosystemekologi, geografi, jordbruksvetenskap eller liknande discipliner. Sökande bör också ha mycket god kunskap om kolomsättning i marken, särskilt i jordbruksmark. Vi förutsätter goda kunskaper i statistik inklusive analys av rumsliga data i GIS och hantering av programvara i R, ArcGIS och SAS. Dokumenterad erfarenhet av dynamisk kolmodellering och programmering i MATLAB kommer att betraktas som meriter. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska förväntas. 
Urvalet av kvalificerade sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på svenska eller engelska), inklusive en meritförteckning, publikationslista, personliga referenser och ett personligt brev som förklarar varför du ansöker om anställningen.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Senst 1 oktober 2022.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand - Sekundära material från vedbaserade restströmmar

Doktorand
Läs mer Jun 17
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Bakgrund och mål:
Industrier för möbeltillverkning och inom konstruktion bidrar indirekt till stora mängder av vedbaserade restströmmar inom EU. Årligen kasseras det t.ex. miljontals ton av möbler från företag och hushåll som till stor del bara hamnar på ”soptippar”. Konstruktions- och rivningsbranchen står tillsammans för ca 25-30% av alla vedbaserade rester i EU. En del av att uppnå en bioekonomi är att minimera restströmmar som inte nyttjas i värdekedjor. I dagsläget nyttjas dessa rester till låg grad och den verksamhet som bedrivs består av att sönderdela materialen för produktion av fiberskivor. En fortsatt expansion att nyttja dessa restmaterial ligger helt i linje med EU mål för att uppnå ett hållbar samhällsekonomi 2050. Förutsättningarna för att nå detta mål är beroende av en fortsatt utveckling av ekonomiskt och miljömässigt hållbara metoder för nyttjande av lågvärdiga restmaterial.

Arbetsbeskrivning:
Doktorandtjänsten består av grundläggande studier på termo-hydro-mekaniska processteknologier för att extrahera sekundära material från restströmmar av träskivor, som sedan modifieras till värdefulla kompositprodukter i två fraktioneringssteg: återanvändning av fibrer samt användning av fina partiklar. Fokus kommer vara på dessa materials kvalitet för olika applikationer/produkter och hur processer kan optimeras. Design av experiment och processoptimering kommer genomföras genom datorstödda statistiska metoder, ”Machine Learning”.  I arbetet ingår  att samarbeta med både tillverkande- och återvinningsindustrier. Tjänsten kombinerar inlärning av ny kunskap och färdigheter genom deltagande i doktorandkurser samt genom praktiskt forskningsarbete. Undervisning och kursledningsarbete upp till 20% av tjänsten kan komma ingå, vilket i så fall leder till motsvarande förlängning av tjänsten.

Kvalifikationer:
Personer med utbildning på masternivå inom kemiteknik, fiber och polymerteknologi, träteknologi eller materialvetenskap, eller liknande, har grundläggande behörighet att söka denna tjänst. Tidigare erfarenheter att tillämpa ”Machine Leraning” metoder är meriterande. Att obehindrat skriva och tala engelska är ett krav. Stor vikt kommer läggas på den sökandes förmåga till analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga, motivation och förmåga till att arbete både självständing i med andra. Tidare akademisk publicering är meriterande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:
Tidsbegränsad anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-07-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doctoral student – Secondary materials from wood waste

Doktorand
Läs mer Jun 17
The department of Forest Biomaterials and Technology (SBT) forms part of the Faculty of Forest Sciences, has about 50 employees and is located in both Umeå and Uppsala. The department carries out high quality research and under- and postgraduate education on a high international level and collaborates with society and industry to develop a bio-based economy where forest biomaterials are an important resource. The major focus in Umeå lies on value chains in the bio-based industry, where different components of forest biomaterials are collected, characterized, separated, modified / processed, used and re-used cost-effectively for different purposes while forest ecosystem services are managed sustainably. In Uppsala, the focus lies on wood science and technology with research and education on wood materials from nano to macro levels and with accredited testing of wood products and treatments for the market.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Background and goals:
Furniture and construction sectors are main contributors for the enormous wood waste generated in EU. Every year, million tons of wood furniture are discarded by businesses and consumers in the EU, the majority of which is destined for either landfill or incineration. The construction and demolition sector accounts to ~25-30% of all the wood waste generated in the EU. Circular economy interventions are acknowledged to have the potential to counter negative trends of the waste generation in these sectors while allowing value recovery. However, there is only a small activity in higher value circular flows and today’s recycling rate of wood waste is at very low levels. The current situation in wood waste recycling is characterised by size reduction downcycling in the particleboard industry, limited to a few material streams only. Promoting the valorisation of high amounts of wood waste fits well with relevant EU policies the recent years, such as the Roadmap for a Resource-Efficient Europe for a sustainable economy by 2050. This however requires to develop environmentally and economically sound methods of generating secondary raw materials from “end-of-life” wood products.

Work and duties:
The work involves the study of novel thermo-hydro-mechanical processing technologies for extracting secondary materials from different post-consumer wood panels, which are subsequently converted to valuable composite products via a two-fold valorisation approach: fibre reuse, and in the form of fines. Focus will be given on the quality of secondary materials for use in a variety of products and for optimising the technologies. Experiment design and process optimization will be done using statistical and Machine Learning techniques. Collaboration with leading producers of wood products is envisaged as well as with waste managers. The doctoral student combines both PhD-courses and practical research work. Lecturing and course management duties up to 20% of work time in the subject wood science and technology may be possible, with corresponding prolongation of employment time if needed.

Qualifications:
Students with a master’s degree in chemical engineering, fibre and polymer technology, wood technology or material science are eligible to apply for this position. Previous research experience of machine learning methods is a merit. Fluent English language, both in writing and speaking is required. Much emphasis in the evaluation of applications is placed on analytical and problem-solving capacity, motivation and ability to collaborate as well as work individually. Experiences of academic publication is seen as a merit.

Place of work:           
Uppsala

Form of employment:
Temporary employment, 4 years

Starting date:
The position may start as agreed between both parties.

Application
We welcome your application no later than 2022-07-05, use the button below.

To be eligible for postgraduate education, a completed degree at the advanced level or at least four years of full-time studies, of which at least one year at the advanced level, is required.

Selection among the eligible applicants is based on: written application including curriculum vitae; degree project, copies of diplomas and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at university or college, two personal references, knowledge of English. More information about requirements for English skills can be found on the following page:
https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that the applicant (s) who are called for an interview must submit certified copies of diplomas and register extracts from previous studies at undergraduate and advanced level at a university or college, and that applicants who have foreign citizenship must also submit a certified copy of the page in the passport that contains photos and personal information.

Read more about SLU's doctoral education at;

https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representative:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Forskningsassistent

Ekotoxikolog
Läs mer Jun 23
Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. BVF bedriver forskning och undervisning i ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitiologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Den toxikologiska avdelningen vid BVF är en stark forskningsenhet som arbetar med miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi och molekylär toxikologi (https://www.slu.se/institutioner/biomedicin-veterinar-folkhalsovetenskap/forskning-bvf-ingangssida/toxikologi/).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Miljötoxikologiska gruppen vid BVF söker en forskningsassistent för arbete med ekotoxikologiska undersökningar av kemikaliers effekter på vattenlevande snäckor. Som forskningsassistent kommer du att ingå i ett större forskningsprojekt. Det experimentella arbetet inkluderar toxicitetstestningar av specifika kemikalier och kemikalieblandningar med embryon och vuxna stadier av stor dammsnäcka som modellorganism. Specifikt fokus kommer att ligga på skadliga effekter, utveckling av testmetodik samt molekylärbiologiska analyser av vävnader. Vi förväntar oss att du självständigt och aktivt kan utföra toxicitetsundersökningarna samt analysera data, författa vetenskapliga artiklar i samarbete med projektgruppen. Som forskningsassistent kommer du även ansvara för laboratorieskötsel.

Kvalifikationer:
Vi söker en ekotoxikolog med masterexamen i biologi eller närliggande vetenskapligt område. Dokumenterad erfarenhet av ekotoxikologiska studier av kemikaliers effekter på vattenlevande snäckor är krav. Krav ställs även på erfarenhet av molekylärbiologiska analyser och statistiska utvärderingar samt god vana vid djurhantering. Kandidaten förväntas vara kapabel och villig att ta initiativ och arbeta självständigt såväl som i team. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och förmågor.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 september 2022 eller efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare i landskapsplanering

Landskapsingenjör
Läs mer Jun 3
Institutionen för stad och land
Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs. planering, förvaltning och gestaltning.

Vi söker en forskare som kan hjälpa till i våra pågående studier inom forskningsprojektet "Välfärdens landskap". Projektet studerar hur stadslandskapet och samhällsplaneringen påverkar möjligheterna till vardagsmotion, lek och ett aktivt friluftsliv, med utsatta grupper i centrum. Forskaren kommer att ingå i en aktiv, tvärvetenskaplig forskargrupp med ett internationellt nätverk.

Arbetsuppgifter:
Som forskare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå i att analysera kommuners planering med fokus på aktivt friluftsliv eller vardagsmotion, och att organisera och delta i dialoger med planerare. Du kommer också att delta i syntetiserandet av projektets studier, som nu befinner sig i sitt avslutande skede: det handlar dels om att skriva kortare populärvetenskapliga artiklar (på svenska och engelska), men också om att delta i skrivandet av vetenskapliga artiklar på engelska. De vetenskapliga artiklarna bygger på etnografiska studier av rekreation. Men du förväntas också delta i undervisningen som bedrivs vid avdelningen, huvudsakligen på grundnivå, men också inom forskarutbildningen. 

Kvalifikationer:
Vi söker en disputerad landskapsarkitekt eller samhällsvetare med inriktning mot landskapsplanering eller motsvarande. Erfarenhet av forskning om friluftsliv/rekreation i relation till svensk planering är meriterande, liksom erfarenhet av att ha publicerat tvärvetenskapliga artiklar av relevans för forskningsprojektet. Även erfarenhet av etnografisk metod är meriterande. Erfarenhet av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande ämnen är också meriterande. Personliga egenskaper, inte minst motivation, noggrannhet och analytisk skärpa, men även förmåga att arbeta på egen hand och i grupp, är avgörande för urvalet. God förmåga att formulera sig i tal och skrift på svenska och engelska krävs.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 11 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Augusti 2022

Ansökan:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev (1 sida), en kort CV (ca 1 sida), uppsatser och andra arbeten som den sökande vill åberopa, Ladok-utdrag samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-17.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i små RNA biologi

Molekylärbiolog
Läs mer Maj 31
Institutionen för växtbiologi
Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad person till vårt pågående forskningsprojekt inriktat mot identifiering av små RNAs roll och epigenetik i växters reproduktion. Projektets huvuduppgift är att undersöka funktionen hos epigenetik under pollenutveckling. Projektet kommer att involvera en kombination av bioinformatik och molekylärbiologi. Tjänsten är associerad med German Martinez forskargrupp vid SLU i Uppsala (https://germanmartinezgroup.wordpress.com/).

Kvalifikationer:
Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom molekylärbiologi, små RNA och transposoner. Erfarenhet av metoder för studera små RNA med bioinformatik är en tillgång. Doktorsexamen i molekylärbiologi, genetik, biokemi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Kreativitet, motivation och drivkraft a?r viktiga personliga egenskaper som a?r meriterande. Goda kunskaper i engelska i ba?de tal och skrift a?r en fo?rutsa?ttning eftersom engelska a?r arbetsspra?k i forskargruppen. Du bo?r ocksa? ha fo?rma?ga att bedriva sja?lvsta?ndig forskning, ta initiativ, fra?ga relevanta vetenskapliga fra?gor och samverka med andra forskare.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-15.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, (3) kopia av examensbevis på engelska eller svenska, och (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Senior Lecturer/Associate Professor* i in Crop Production Science

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 25
The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences 
The Department of Crop Production Ecology
Note: This advertisement is abbreviated to fit in Platsbanken's recruitment tool. To view the ad in its entirety, please visit Jobs and vacancies at SLU | Externwebben

A Senior Lecturer in Crop Production Science with focus on agricultural crops is open at the Department of Crop Production Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala.

Visit us at Department of Crop Production Ecology.

Subject area

The subject area includes basic as well as applied issues within the sustainable production of agricultural crops in an ecosystem perspective with focus on temperate climates.

Duties

The candidate should, within the subject area, develop and lead an internationally successful research programme within the subject area of this appointment:


• contribute to the development of sustainable crop production systems in Sweden and internationally through research, education and collaboration with industry, organisations and other actors in society
• conduct research-based collaboration with researchers within and external to SLU
• develop, lead and actively participate in teaching within crop production science on basic and advanced levels
• actively conduct research education and supervision of doctoral students
• actively contribute to the development of multi-, inter- and transdisciplinary research at the faculty and at SLU as a whole
• communicate research results and contribute with relevant knowledge to the surrounding society
• actively pursue research funding at the national as well as international levels from national and international funding organisations. 

The department has a parallel-language working environment. The Senior Lecturer will conduct most of their duties in English. However, because the university’s official language is Swedish, the successful candidate is expected to be able to work in Swedish after four years from the starting date of their employment. The department will support the Senior Lecturer to reach this aim.

Qualifications

The applicant shall:


• have a PhD
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment
• have good ability to communicate in written and spoken English
• be pedagogically skilled.

Assessment criteria

The assessment criteria for this appointment will be based primarily on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

In assessment of scientific skills, the following will be considered:


• past and ongoing research
• ability to independently initiate and lead innovative research
• ability to obtain external research funding in competition.

The assessment of pedagogic skills will consider:


• planning, conducting and evaluating teaching and research
• experience of supervision of doctoral students and examination of students
• pedagogic vision.

Other merits considered will be the degree of skills in:


• developing and leading scientific activities and personnel at university level
• communication and cooperation
• interactions/collaborations with relevant stakeholders and society
• ability to communicate research findings and development projects.

Good knowledge in Swedish or other Scandinavian languages is a merit. 

As much attention shall be given to the assessment of pedagogic skills as to the assessment of scientific skills.

After the qualification requirements, emphasis will be places on personal qualities and personal suitability.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-07-01

Place of work
Uppsala, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* Swedish: ‘universitetslektor’, a tenured position approximately equivalent to Senior Lecturer (UK) or Associate Professor (US). The successful applicant will be employed as Senior Lecturer.

Starting date
By agreement.

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

Ansök nu

Postdoc position in small RNA biology

Molekylärbiolog
Läs mer Maj 31
Department of Plant Biology
The research of the department focusses on plants, but other organisms such as virus, bacteria, fungi, insects, yeast cells and even human cells are also studied. Our main areas or research are: the interaction between plants and microorganisms, and other forms of stress; biotechnology and metabolic engineering; growth and development of plants; the regulation of gene expression; population genetics, genome analysis and the development of breeding systems. Species in use are model organisms such as Arabidopsis thaliana, Physcomitrella, tobacco and yeast, and crops such as rapeseed, basket willow (Salix), potato, barley, rye, wheat and cassava. The department is responsible for basic courses and advanced courses in general and molecular genetics, gene technology, cell biology, plant physiology, gene expression, plant breeding, plant biochemistry and biotechnology, molecular interactions between plants and pathogens. Besides, the department contributes to various other biology courses together with other departments. The courses are part of the masters programs in biotechnology and natural resources, and the programs for students in agriculture and landscape architecture, but most courses are open for external students as well.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are looking for a highly motivated individual to join our ongoing research projects on elucidating the role of small RNAs and epigenetics in plant reproduction. The main focus of the project is to investigate the function of small RNAs during pollen development. The project will involve a combination of bioinformatics and molecular biology to investigate the functional role of small RNAs during plant reproduction. The position is associated with the research group of German Martinez at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala (https://germanmartinezgroup.wordpress.com/).

Qualifications:
The candidate should have proven expertise in molecular biology, small RNA biology, and bioinformatics. Prior experiences with methods to study small RNAs and transposable elements are desired. Excellent English communication skills are expected. A PhD in molecular biology, genetics, biochemistry or related knowledge that the employer considers equivalent is required. Creativity, motivation and drive are important personal characteristics as is excellent proficiency in English since English is the working language in the research group. Candidates should also have an ability to conduct independent research, take initiative, ask pertinent scientific questions, and interact with other scientists.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Uppsala.

Form of employment:
Temporary employment, 24 months.

Extent:
100%.

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-06-15, use the button below.

Applications must contain (1) CV with full publication list, (2) a description of research experiences, (3) a copy of the PhD diploma (in swedish or english), (4) contact information of two to three referees.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Universitetslektor i växtodlingsvetenskap med inriktning jordbruksgrödor

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Mar 25
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för växtproduktionsekologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

En anställning som universitetslektor i växtodlingsvetenskap med inriktning mot jordbruksgrödor ledigförklaras vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar inom hållbar produktion av jordbruksgrödor i ett ekosystemperspektiv med tonvikt på tempererade förhållanden.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda stark och internationellt framgångsrik forskning inom ämnet för anställningen
• bidra till utvecklingen av hållbara växtodlingssystem i Sverige och internationellt genom forskning, utbildning och samverkan med näring, organisationer och det omgivande samhället
• bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
• utveckla, leda och medverka i undervisning i växtodlingsvetenskap på såväl grundläggande som avancerad nivå
• aktivt bedriva forskarutbildning och handledning av doktorander
• aktivt bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
• informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle
• aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt
• vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:


• planering, genomförande och examination samt utvärderingar av egen undervisning
• handledning och examination av doktorander
• pedagogisk vision.

Vidare beaktas skicklighet i att:


• utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/högskolan
• kommunicera och samarbeta
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

Goda kunskaper i svenska eller andra skandinaviska språk är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:
2022-07-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Universitetsadjunkt i domesticerade djurs anatomi och histologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 17
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.
Arbetsuppgifter:
Att bedriva högkvalitativ undervisning i anatomi, och i viss mån histologi, med relevans för livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, övningar i laboratorium och djurstallar, demonstrationer, dissektioner och som individuell handledning. I arbetet ingår också att på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Den anställde förväntas söka externa medel för egen forskning och annan medverkan i forskningsarbete kan bli aktuellt.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha universitetsexamen som veterinär, vara legitimerad samt ha en doktorsexamen med relevans för institutionens eller fakultetens verksamhet. Den sökande ska ha erfarenhet av att bedriva undervisning i anatomi på universitetsnivå och ha högskolepedagogisk utbildning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva god svenska och kunna använda svensk och latinsk terminologi i undervisningen. Den sökande skall även ha goda kunskaper i talad och skriven engelska. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta tillsammans med studenter, lärare, forskare och övrig universitetspersonal. Det är meriterande med erfarenhet av kirurgi på domesticerade djur, digitala forsknings- och undervisningsmetoder samt annat vetenskapligt arbete om domesticerade djur.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Din ansökan ska innehålla CV, merithandlingar inklusive examensbevis och ett personligt brev om max en A4-sida.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-30.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu